1997-01 De Achterhoek kwam uit haar isolement

Het resultaat van de aanleg van deze drie spoorlijnen was, dat de Achterhoek in feite nagenoeg omzoomd was door verkeersmiddelen, maar dat in het “binnenland ” het vervoer nog niet alles was. Terug te vinden is, dat in het jaar 1879, dus in de tijd dat inmiddels de eerste spoorlijnen in de regio in gebruik waren, er in de Achterhoek al wel enige diligencediensten werden onderhouden. Zo bestond er de onderneming “Omnibusonderneming Tempelaar” gevestigd in Doetinchem.

De diligences van Tempelaar reden enkele malen per dag van Doetinchem naar Dieren en soms aansluitend van Dieren naar Arnhem toen daar nog geen spoorlijn lag. Verder onderhield deze onderneming diligencediensten van Doetinchem naar Terborg en Gendringen. Deze diensten hadden voornamelijk betrekking op het personenvervoer. Voor het goederenvervoer binnen de regio bestonden er de zogenaamde bodediensten. Zij onderhielden enige malen per week een verbinding tussen de voornaamste plaatsen in de omtrek. De voerman haalde zijn vracht af bij een der spoorwegstations of bij de havens aan de (oude) IJssel en bracht de goederen vervolgens ter bestemde plaats.

Ook in Hengelo bestond zo’n bodedienst. Ruim een eeuw geleden kenden we hier het omnibusbedrijf van Kleiweg. Kleiweg was aan de Spalstraat gevestigd op de plek waar nu een fotozaak gehuisvest is. Deze Kleiweg reed veelal naar het Vordense spoorstation en ook wel naar het station in Zutphen. Je kunt je voorstellen dat de wijze van goederenvervoer door middel van bodediensten erg traag verliep. Lang niet overal waren de wegen verhard. Met name in de winter.

Als de zandwegen door de invallende dooi nauwelijks begaanbaar waren, duurde het een behoorlijke tijd voordat de goederen op hun plaats waren aangekomen. Het valt dan ook te begrijpen dat er door Gemeentebesturen en andere organisaties werd gezocht naar oplossingen in de vorm van het aanleggen van nieuwe spoor- of tramwegen. Dit zoeken vergde nogal wat tijd. Vele plannen werden er door de verschillende instanties gemaakt en werden vervolgens niet uitgevoerd. Veel aanvragen voor het aanleggen van een stoomtram, of als dit te gevaarlijk werd gevonden, een paardetram worden afgewezen.

Lees verder op pagina 3