2019-04 100 jaar Bakkerij Sloot

100 jaar Sloot op de Keijenborg

Uit De Olde Kaste 2019-04
Auteur: Harm Waamelink

Bakker Sloot is in 2019 een begrip op de Keijenborg en daarbuiten om zijn kwaliteit. In honderd jaar is de wereld geweldig veranderd en evenzo het vak van molenaar en bakker.

De Molen
De molen van Sloot heeft een bewogen geschiedenis achter zich. Hij werd gebouwd in 1851. De molen werd opgericht door Kleve en Kerkhofs. De molen kreeg destijds de naam ‘De Hoop’. Op de volgende kadastrale kaarten is de ontwikkeling te zien van de molen en de gebouwen daaromheen. Op de kaart van 1978 zijn de contouren van de huidige bakkerij duidelijk te zien.

Kadastrale kaarten

De heer en mevr. Mentink kopen de molen na het faillissement en zetten de zaak voort. Een jaar later wordt het naastgelegen perceel van Bakker Waamelink gekocht. De woning op dit perceel wordt afgebroken. In 1904 wordt op het nieuwe perceel een woning gebouwd. De woning die er nu nog staat, Hengelosestraat 17.

Hendrikus Johannes Sloot kwam als molenaar in dienst van Mentink. Op 16 juli 1919 is hij ingeschreven op deze locatie. Hij is geboren in Hummelo en Keppel. In die tijd had hij een maalderij in Steenderen die hij eerst moest verkopen voordat hij zaken kon doen met Mentink. Eigenaar van Mentinks molen zoals die toen werd genoemd. De heer en mevrouw Mentink hadden geen opvolger en waren bereid de zaak te verkopen aan Sloot. Mentink overleed op 19 juli 1919. Opmerkelijk is de korte tijd tussen zijn overlijden en de vestiging van Sloot. Gegevens hierover ontbreken.

Op 21 mei 1921 trouwt Hendrikus Johannes Sloot met Carolina Wilhelmina Kleve en zetten de zaak voort, ook de bakkerij en kruidenierswinkel. Ze werden verblijd met 7 kinderen, 4 jongens en 3 meisjes.

 

In 1922 brandde de molen voor een gedeelte af en de wieken en bovenloop worden niet meer hersteld. Sloot gaat over op een andere krachtvoorziening een Deutz dieselmotor. De zaken gingen goed, ook door uitbreiding met een brandstoffen en kunstmesthandel. De recessie in de dertiger jaren werd redelijk doorstaan. De Tweede Wereldoorlog bracht andere problemen met zich mee. De voedseldistributie veroorzaakte een enorme rompslomp aan papier en uiteraard was hierop een strenge controle. Bonnen maakten een groot deel uit van de administratie. Bij het aanbrengen van graan kon er een bon worden uitgegeven voor het bakken van het brood.

Helemaal uit Den Haag kwamen deze dames hier brood halen.

Er waren ook Duitse soldaten ingekwartierd, die gebruik maakten van de molen als uitzichtlocatie. Hein, die eigenlijk moest werken voor de Arbeitseinzatzt verstopte zich tijdens een razzia in een bakkerstrog. Enkele zussen gingen er bovenop zitten en hij werd niet gevonden.

In de 60e jaren werd Keijenborg bediend door nogal wat bakkers. Misschien vergeet ik er wat, maar naar mijn herinnering hier een kleine lijst van bakkers die toen actief waren:
Chris Waamelink, waar Jan Hermans zijn schoenenzaak begon, Hilderink de Smid, Wissink Olde Kaste, bakker Mentink in de Reigersvoort, Niesink van Jan Coops, Kummeling in de Velswijk en natuurlijk Sloot, de enige die nog bestaat. Daarvoor nog enkele die mij echter niet bekend zijn. Hengelo had ook de nodige bakkers.
De ovens werden bij de meeste bakkers nog gestookt met takkenbossen die in de winter werden verzameld, vaak als kaphout van de wilgen die werden geknot. Deze zorgvuldig opgebouwde hopen noemden ze een ‘bosmiete’. Sloot ging al snel over op een oliebrander. De brander kon voor de oven worden gedraaid en met een hels kabaal werd de oven op temperatuur gebracht. Het is nauwelijks voor te stellen dat een oliebrander in de huidige tijd met alle emissienormen zoals fijnstof, CO2 toestanden nu nog een vergunning zou krijgen.

Oude winkel en bakkerij

De familie Sloot was een echt familiebedrijf met H.J. Sloot als oprichter met de zonen Gert, Joop, Hein en Jan. Ook Marie meestal ‘zus’ genoemd leverde een bijdrage aan het geheel. Gert was de molenaar en de andere 3 gingen het bakkersvak in. Hein nam een bakkerij in Silvolde over, maar is in 1971 op nog vrij jonge leeftijd overleden. Hij werd slechts 48 jaar. Zijn vrouw heeft nog anderhalf jaar de bakkerij voortgezet.

Jan op zijn bezorgrit

Op 4-06-1962 overleed de oprichter H.J. Sloot en werd een vennootschap onder firma gevormd door 3 broers. Gert, Joop en Jan. Deze vennootschap werd voortgezet en in 1965 werd een nieuwe bakkerij gebouwd met woonhuis, waar Jan ook ging wonen. Joop bleef op het oudershuis. Gert had reeds lang een huis aan de Poelsweg.

Gezicht op de bakkerij

Eind 1978 werd de bestaande firma gereorganiseerd, waarbij Joop en Marie, die ook meewerkten een andere richting kozen. Gert nam het inmiddels tot veevoederfabriek gevormde bedrijf over en Jan zette de bakkerij voort. Inmiddels diende zich een jong bakkertje aan. De oudste van de vijf kinderen van Jan en Miny, Ton, de huidige eigenaar.

Ton tussen het deeg voor de krentewegge.

Jan en Miny hadden de handen vol aan hun bakkerij en hun gezin. Het is niet altijd vanzelfsprekend, dat een van je kinderen bereid is een bedrijf voort te zetten. Zeker in aanmerking nemend, dat het bakkersberoep bijzondere eisen stelt aan het maatschappelijke leven. Alleen al de hoeveelheid uren en het tijdstip waarop de activiteiten plaats vinden. Gelukkig kwam Ton bij zijn opleiding in aanraking met toekomstige collega‘s die hem dermate enthousiast maakten dat hij de grote stap bewust kon zetten.

Bakkerij Sloot is een bedrijf met een lage drempel. Veel aandacht is altijd besteed om mensen en klanten te betrekken bij de gang van zaken. Talloze kinderklassen en andere clubs hebben kunnen kennismaken met het vak in de bakkerij. Vader Jan heeft daar altijd veel aandacht aan besteed en Ton zet deze traditie met veel plezier voort.

Een schoolklas op bezoek in de bakkerij

In 1990 wilde Jan graag terugtreden en Ton de ruimte geven het bedrijf voort te zetten. Ton begon zich te oriënteren of het hem wel paste, maar in 1995 nam hij de stap om de bakkerij over te nemen van zijn vader. Ton investeerde fors in de bakkerij en ook de winkel werd gemoderniseerd en aangepast aan de tijd. Onder grote belangstelling en met een receptie werd dit feit gevierd.

Jan en Miny Sloot

De zaken liepen goed en ongemerkt naderde het grote jubileumjaar 100 jaar Sloot. Inmiddels was er een hecht team ontstaan van medewerkers die werden betrokken bij het aanstaande jubileum. Inmiddels zijn er 11 medewerkers in dienst. In overleg werd besloten nogmaals flink te investeren. Er werden 2 nieuwe ovens geïnstalleerd en er vond een totale herinrichting en modernisering van de winkel plaats.
Op 29 september werd er voor deze gelegenheid een open dag georganiseerd. De belangstelling was overweldigend. Verscheidene kranten en bladen hebben uitvoerig aandacht besteed aan de firma Sloot. Ik wil niet in herhaling vallen met allerlei anekdotes, maar hoop dat dit bedrijf tot nog in lengte van jaren zo door mag gaan.

Jan en Miny tijdens de receptie in 1995
Bakker Ton Sloot

Met dank aan: Irma Kroesen-Engelen
Foto’s : Familiearchief Sloot, Jan Goossens en Luuk Stam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *