2017-03 Booltink Keijenborg

Uit de Olde Kaste 2017-03

Auteur: Harm Waamelink

Booltink Keijenborg

Periode 1900-1911. Vele beschrijvingen zijn er reeds verschenen over, zowel de familie Booltink, alsook over het markante gebouw. Zonder meer het oudste gebouw in de historie van Keijenborg met een voorgeschiedenis die bij velen al bekend is. Het hoofdgebouw is gelukkig bewaard gebleven en gerenoveerd. De bijgebouwen zijn gesloopt. Het is verbazingwekkend, dat dit gebouw nooit op de gemeentelijke dan wel op de rijksmonumentenlijst is geplaatst Van de voorlaatste generatie Booltink die als bedrijf heeft gefunctioneerd werd mij enige documentatie ter beschikking gesteld die ik graag met u wil delen. Deze hebben betrekking op een vrij kleine tijdspanne maar is interessant omdat het een indruk geeft van de dagelijkse gang van zaken op de Keijenborg, ja op!, niet in. Een rekening van een metselaar met zijn prijsstelling van het loon en de prijzen van artikelen die in de opschrijfboeken worden gehanteerd geeft een indruk van de verhoudingen. In die tijd kostte een fles jenever f 0,80 De tijdspanne gaat van ongeveer 1900 tot 1911 een tijd die in plaatsen als Keijenborg niet gemakkelijk waren. Er was namelijk veel armoede en mede daardoor ook drankmisbruik. Er werd verteld in die tijd, dat als je een man met een fles jenever en een knipmes opgegraven had, dan was het met zekerheid een Keijenborger.

Pastoor Thuis (1863-1961)- Pastoor vanaf 1906 tot 1946.
Pastoor Thuis heeft een geweldige taak verricht door zijn grote inspanningen op het gebied van het verenigingsleven en allerlei andere maatschappelijke instellingen zowel te stimuleren als op te richten. Een monument voor de kerk symboliseert zijn enorme inspanning door het duwen van een zware molensteen.

Karel Booltink. Hij was getrouwd met Anna Maria Isabella Berendsen op 13 juli 1888 te Hengelo Gelderland, hij was toen 29 jaar oud. Hij overleed in 1930. Het echtpaar kreeg 6 kinderen: 1. Johannes Gerhardus Christinanus Fredericus Booltink 1889-1968 2. Johanna Berendina Maria Cornelia Booltink 1892-1961 3. Theodorus Hendrikus Bernardus Booltink 1894-1970 4. Maria Willemina Magdalena Booltink 1898-1976 5. Karel Bernardus Johannes Booltink 1900-1963 6. Hendriekus Theodorus Franciscus Booltink 1903-1959

Karel en Anna hadden een boerenbedrijf met daarbij een winkel met levensmiddelen, koloniale waren en een café. Van deze generatie zijn mij meerdere stukken ter beschikking gesteld en daar wil ik jullie graag iets over vertellen. lk acht de privacy van minder belang, want je hebt het over mensen uit een tijdperk van meer dan 100 jaar geleden.

Veel mensen van onze leeftijd hebben ze nog gekend. Het waren overigens de enige NSB’ers op de Keijenborg. Welke kapper Marie na de oorlog gemillimeterd heeft is niet bekend

Kermis serenade door St. Jan. Op de voorgrond Peter Dolfijn, commandant Mark Spoor, Bernard Bergervoet, In het portaal wat moeilijk te zien Theodoor en Marie Booltink.