Fotoboek 2018

Fotoboek 2018
Excursie 2018 Goch en KleveOp zaterdag 23 juni werd de jaarlijkse zgn. grote excursie gehouden en wel naar Goch en Kleve.In Goch werd het voormalige klooster Graefenthal bezocht. Na de koffie met gebak begon de gids met het eerste deel van de rondleiding in het gebouw. Na de lunch volgde de rondleiding buiten.'s Middags volgde de busrit door en rondom Kleve o.l.v. een gids. In het centrum van Kleve was een stop en na afloop werd in Konditorei Wanders een drankje genuttigd.Bezoek 's Heerenberg 20 oktober 2018Met 29 personen werd deze zaterdag een bezoek aan "s Heerenberg gebracht. Bij de start bij het Stadsmuseum werd de groep over twee gidsen verdeeld. In het museum werd vooral over 5 historische vrouwen verhaald. En de rondleiding door 's Heerenberg concentreerde zich rond het kasteel Bergh.Begraafplaats rondleidingAlgemene Begraafplaats Hengelo GelderlandAlgemeen De begraafplaats in Hengelo Gld. bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. Het oude gedeelte heeft een hoofdpad met aan beide kanten graven. Exotische bomen geven een bijzondere sfeer aan de begraafplaats. Op het oude gedeelte zijn nog enkele plekken beschikbaar om te begraven. Het nieuwe deel heeft nog volop ruimte. Mogelijkheden na crematie Op de begraafplaats zijn een urnenmuur, urnengraven en een strooiveld om as te verstrooien. Faciliteiten De aula die er was, is afgebroken omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd. In de loop van 2012 kreeg de begraafplaats een nieuwe sfeervolle ingang. Adres Iekink 28-30 7255 XR Hengelo (Gld)In de 17e en 18e eeuw was het vrij gewoon dat er in kerken werd begraven. Uiteraard leidde dit tot veel overlast. Door het grote financiële belang dat de kerken hierbij hadden, duurde toch nog tot in het begin van de 19e eeuw, voordat hier verandering in kwam. Opvallend is dat Karel de Grote al in 809 verbood dat er in kerken werd begraven. Zijn verbod werd echter door de kerkvergadering verzacht en in 814 werd de keizer zelf bijgezet in een sarcofaag in de kerk te Aken. Pas in 1827 komt er een definitief verbod op het begraven in kerken. Koning Willem I vaardigt een voorlopig Koninklijk Besluit uit dat het begraven in kerken per 1 januari 1829 verbied. Iedere gemeente van meer dan duizend inwoners wordt verplicht een begraafplaats buiten de bebouwde kom aan te gaan leggen. Verschillende gemeenten namen dit verbod niet serieus en legden vaak te kleine en op te korte afstand van de bebouwde kom een begraafplaats aan. Het Koninklijk Besluit uit 1827 had min of meer een voorlopig karakter, waardoor uitzonderingen mogelijk waren. Op 9 mei 1869 treedt de "begraafwet" in werking, waarmee het besluit uit 1827 definitief wordt. In deze wet wordt onder andere de wijze en plaats nauwkeurig bepaald. Aan vrijwel alle uitzonderingen komt nu een einde.Aanleg, in de eerste helft van de negentiende eeuw aangelegd door de toenmalige gemeente Hengelo als algemeen begraafterrein. In 1828 kwamen er aankondigingen in de plaatselijke en regionale kranten, dat de burgemeester en “Assessoren) van de Gemeente Hengelo voornemens waren om over te gaan, tot aanbesteding van het aanleggen van een nieuwe begraafplaats in Hengelo.In 1866 is het lijkenhuis gebouwd. Het lijkenhuis deed dienst als opbaar ruimte van aan cholera overleden personen en is in 1994 aangewezen als gemeentelijk monument.
Algemene begraafplaats excursie
Excursie 's-Heerenberg 20 okt. 2018
Excursie 's-Heerenberg 20 okt. 2018
Excursie 's-Heerenberg 20 okt. 2018
Excursie 's-Heerenberg 20 okt. 2018
Excursie 's-Heerenberg 20 okt. 2018
Streektaaldictee 2018
Streektaaldictee 2018
Belevingsmarkt 2018
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
Excursie Goch klooster Graefenthal 23 juni
« van 2 »