2002-03 Hengel besteet duuzend jaor

Hengel besteet duuzend jaor

Uit De Olde Kaste 2002-03

Auteur: redactie

Bi’j laeven en gezondheid hopt wi’j ‘t duuzendjaorig bestaon van Hengel te vieren. En Hengel zal Hengel niet waezen aw ons beste been neet veur hadden e’zet um van dat feest te maken wat t’r van te maken völt. Veurig jaor bu’w d’r al met begonnen. Vegaderen en nog es vegaderen. Dan was un commissie benuumd dee onder veurzitterschap van de botterdirecteur meneer Geertsma de boel op de peute mos zetten.
Luu, wat zit daor un bult wark en kop-brekkens in. Aj zon gedoote nooit eerder um handen hebt e’had kriej d’r iets van. En daorbi’j moj ook nog goed oppassen daj mekare neet te wies af wodt. Gelukkig is alles good op de peutjes trechte e’kommen en is t’r un programma ontstaon dat t’r weazen mag.
‘Feest begint maondag den 23sten september met un bezundere raodsvegadering. Um 18.00 uur, onder veurzitterschap van onze burgemeister Baron Mackay. Op dee vegadering meugt allene luu kommen dee daorveur e’neugd bunt. En das te begriepen. At Jan Rap met zien maot daor nao toe kon gaon wier ‘t t’r zo vol daj ze d’r nog met gin stomphamer in konnen kriegen. De luu dee bi’j de opening wilt weazen könt um 19.45 uur in de grote feesttente trechte, waor de Commissaris van de Koningin d’r ‘t ziene van zeggen zal. En dan wödt um 20.15 uur umsgeveer natuurluk un revue opgevoerd, dee meneer Bomhof in mekare hef ‘ezet en deur Hengelose artisten wodt e’spöld.
Zi’j zekt dat ‘t bastend mooi is. Kom ‘t maor es kieken. Op dinsdag 24 september geet ‘t wieter. ‘t Begint um 10 uur met iets, waorvan de naam uut 33 letters besteet, nl. Landbouwwarktuugententoonstelling. ‘t Ni’jste uut ‘t ni’jste zal daor te ziene waen. In disse tied now de warkkrachten zo schaars bunt op de boerderi’je is zo’n tentoonstelling van groot nut. Um l0 uur köj metene ook al zien hoo aj met dee landbouwwarktuugen umme mot gaan, wat bouwland angeet en um 13.00 uur laot ze ow zien hooj ze in de weie gebruuken könt.
‘t Is allemaole van groot belang. Maor daor kump nog völle meer. Ik denke dat ‘t volgende punt meer veur de vrouwluu is bedoeld. Um 14.30 uur: Prakkezaosies in mien kökkentjen deur mevrouw R. Stijkel-v.d. Wal. Now moj neet denken dat dee mevrouw R. Stijkel-v.d. Wal daor allene maar in eur kokkentjen zit de prakkezeern. Zi’j zal ook bes wat zeggen. De naam vrouw steet daor borg veur. Ik ruuke al gebraon haentjes. ‘t Zal wel hoofzakeluk gaon oaver ‘t onderwarp: Hoo et ik lekker en wod ik mager? Um acht uur köj alle narigheid weer vergetten bi’j de revue.
Woensdag 25 september hew de St. Michielsmarkt en um 8.30 uur begint de enterkeuring kold- en warmbloed Ned. trekpeerd en um 9 uur begint de kermse. En wat veur kermse! Alles steet vol tenten en kraome. Natuurluk is t’r ook un drei’jschuutjen veur de kinder en andere drei’jeri’je veur de groten. En links en rechts is gelaegenheid genog um un borreltjen of un pötjen bier te vatten. Of aj liever un biefstuksken hebt of un lekker mals gebraojen karmenaodjen. Daor is meer as aj op könt. Um 10 uur köj ook de landbouwwarktuugen weer bekieken of aj wilt köj nao de centrale keuring van de Afdeling Gelderland van’t Ned. Trekpeerd gaon. Aj liever danst köj den helen dag trechte, gladde vloeren en eerste klas orkesten, i’j ziet maor es.
Donderdag 26 september 10 uur Landbouwwarktuugententoonstelling. Daor is gin opkriegen an. 10 uur Provinciale trekkerbehendigheidswedstrieden deur boerenjonges en messcheen ook wel vrouwluu. Tegeswoordig köj daor niks meer op an. 10 uur is t’r ook un Nationale rundveebeoordelingswedstried deur jonge boeren. Daor köj d’r achter kommen hoovölle verstand aj van beeste hebt. Jonge boeren laot ow niet kisten. Um tien uur is t’r ook beestekeuring in samenwarking met de K.I. Wat is t’r um 10 uut toch un bastende hoop te doene. Um 10 uur begint veur de jonge vrouwluu ook de jongerenwedstrieddag. Wat dat allemaole beteikent moj eiges maor es kommen zien. ‘t ls vaste wel de moeite weerd. En um 20.00 uur veget alles maor weer bi’j de revue. Denk t’r um das de leste opvoering. Zörg daj d’r bi’j komt. Vri’jdag 27 september. Gewoon kermis en dat zeg genog. Maor um 10 uur en um 14 uur kriegt de kinder iets te zien waor ze nog lange oaver praoten zolt. Dan kump Pipo de Clown. Pipo van de televisie. ‘t Is helemaal neet neudig um hier wieter op in te gaon, want van de vief tut de viefennegentig kent ze Pipo. Wieters bunt t’r nog kinderfeesten waorvan de kinder vaste neet met laöge hande vandan komt. Um twintig uur bunt t’r drej vraogteikens??? Maor dan is er un vootbalwedstrijd tussen een Graafschap-combinatie en Rhein-gold 07. Op zaoterdag den 28sten september…. Luu dan moj allemaole kommen. ‘s Margens um 9 uur begint dan de Allegorische optocht. Gin old wief blif dan achter ‘t spinnewiel zitten. Wekkenlang bunt ze daor in de buurtschappen druk met aan ‘t wark e’west en ik wette neet hoovölle wagens at t’r komt en wat ‘t allemaole veurstelt. Neet vegetten: Kommen. Um tien uur löt Freule van Heemstra an de kinder zien wat ze met eur dieren zoal kan doon. ‘t Zal bes mooi waen, daor rekkent maor op. Um 14.00 uur bunt t’r gresbaanwedstrieden. Sportliefhebbers laot dee kans neet veurb’j gaon. En um twintig uur köj getuuge wean van un fantastisch mooi vuurwark. Zelfs an un metwos kump un ende. Zo ook an ‘t duuzendjaorige bestaonsfeest. Aj naoderhand nog un pötjen wilt dansen is daor gelaegenheid veur. En veget veural neet ‘t mooie buuksken van dokter Schreuder te kopen. Daor steet un helen hoop in oaver de olde Hengelose boerderi’jen en oaver luu dee al lange neet meer laeft. ‘t Is un leerzaam buuksken en menigene zal van ‘t olde Hengel wat te wetten kommen waore nog nooit van höf e’heurd. ‘t Kost maor de krats van drej gulden en un kwartjen. Komt allemaole luu. In ‘t gemuudeluke gastvri’je Hengel buj van harte welkom. De straoten bunt vesierd. De bleike feesteluk verlicht.Viert samen met ons ‘t duuzendjaorig bestaon van Hengel.