Lezing Boeren – Burgers – Buitenlui

Ledenavond 24 SEPTEMBER 2020

Augustus 2020 – Lezing Boeren burgers en buitenlui


Onderwerp: Boeren – Burgers – Buitenlui door Ineke Hissink-Kapper
Aan de hand van anekdotes en beeldmateriaal werden we meegenomen in het verhaal over de verstandhouding tussen bewoners van stad en platteland rondom Zutphen.Het platteland uit de wijde omtrek heeft in de loop der eeuwen op allerlei wijzen meer effect op de ontwikkeling van de stad Zutphen gehad, dan dat men nu op het eerste gezicht nog zou denken. Als leidraad in de lezing van Ineke ligt de geschiedenis van boerderij Klein-Graffel en de geschiedenis van het agrarische gezin Hissink-Kapper met voorouders die op meerdere locaties in de wijde omtrek van Zutphen en Warnsveld het boerenland bij hun boerderij bewerkten. Ontwikkeling van het stadslandschap, geschiedenis boerenmarkten, (stads)boerderijen en de speciale rol van Zutphense gasthuizen met boerderijenbezit kwamen aan de orde. Flexibele instelling in leven en werk door boeren in vroeger tijden tot nu aan toe heeft er in grote mate aan bijgedragen dat Boeren, Burgers en Buitenlui elkaar tot op de dag van vandaag nog steeds kunnen ontmoeten in en om onze Hanzestad Zutphen met haar prachtige buitengebied!!