De Soldaotenkiste, een boerenzoon in Nederlands Indië