VVV Hengelo in 1961:

Bondskamphuis ‘De Achterhoek’ Vordenseweg 4
Landweg naar ‘t Zand
(Zie ook artikel in de Reclame 18 februari 1961)

Tandarts van Dijke en zijn filmhobby.

Karel Salemink en Herman Limbeek samen 162 jaar oud. Artikel uit 1985.

C.J.V. Hengelo Gld 40 jaar.
Hans Regelink

UVV houdt receptie – 40-jarig jubileum op 14-05-1985.
Het koor wordt begeleid door Herman Lubbers en Tinus Lenselink.

Acht man en co.
16 april 1986

Hengelose muziekvereniging Concordia bestaat 125 jaar.

Uit de Graafschap-Bode Mei 2002

Foto: Jan van den Brink

Duizendponder blootgelegd in Hengelose boomgaard

Door MARISKA VERMAAS

HENGELO – Na 57 jaar heeft E. Maalderink toch maar bij de gemeente Hengelo gemeld dat er waarschijnlijk een bom bij hem in de tuin ligt. Op aandringen van vrienden eigenlijk. Zelf vond hij het niet zo nodig om de bom te melden. “Ik weet nog dat de bom viel”, zegt Maalderink. “Mijn vader was op een steenworp afstand aan het werk toen midden op de dag in februari 1945 de bom viel. Verder op in het land vielen nog meer bommen, die wel ontploften. Gelukkig deed deze dat niet”. Terwijl het in de ochtenduren in de boomgaard een drukte van belang is, lijkt Maalderink maandag niet warm of koud te worden van het spektakel. “Natuurlijk ga ik straks wel kijken, want ik ben wel benieuwd wat voor bom het is, maar echt spannend vind ik het niet”, aldus de agrariër. Bij het gat van vijf bij vijf meter is rond het middaguur niet veel activiteit. “Er zit te veel water in do grond, wat de pomp die we hebben niet aan kan. Nu moeten we wachten op een tweede pomp”, legt adjudant Soeters van de Explosieven Opruimings Dienst de relatieve rust uit. ”Een paar maanden geleden hebben we met metaaldetectors onderzocht of er een bom zou kunnen liggen. Het is toen duidelijk geworden dat er in ieder geval een ijzerverstoring in de grond zit. Of het daadwerkelijk een bom is, kan ik pas zeggen als ik het gezien heb. Het zal niet voor het eerst zijn dat ik een een bromfiets of potkachel opgraaf.” Soeters legt uit dat bij het opsporen van een bom zeer voorzichtig gewerkt moet worden. “Een bom is gemaakt om te doden en dat kan een bom ook nog nadat hij zestig jaar onder de grond heeft gelegen”, benadrukt hij. Met een kraan wordt voorzichtig laag voor laag afgegraven. “Met behulp van een metaaldetector hebben we het voorwerp ongeveer kunnen plaatsen en met behulp van prikstokken die we gebruiken kunnen we aangeven hoever we nog moeten. De laatste dertig centimeter graven we met de schep. Als we dan een stukje bloot hebben, werken we eerst naar de ontsteking toe, zodat we de bom kunnen demonteren”. In de gemeente Hengelo komt het niet veel voor dat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. “Voor mij is het de eerste”, zegt Jos Veenhuis van de gemeente Hengelo. Samen met de BOD gaat de gemeente straks een geschikte plaats zoeken binnen de gemeente om de bom tot ontploffing te brengen. “Er zijn inmiddels al wel wat plaatsen in gedachten. Welke dat zijn kan ik nog niet zeggen”, aldus Veenhuis. Wel geeft hij aan dat voor de explosie een afgelegen plaats nodig is met veel zand. Om half twee wordt duidelijk dat het daadwerkelijk om een bom gaat. Het staartstuk is gevonden en de kop van de bom is blootgelegd. De bom staat recht op in de grond, wat de werkzaamheden bemoeilijkt. De bom ligt zodoende veel minder stabiel, waardoor de werkzaamheden gevaarlijk worden. Iedere verkeerde beweging kan de bom tot ontploffing brengen. Na een eerste glimp gehad te hebben wordt het publiek weer op afstand gehouden.
De graafwerkzaamheden worden vervolgd. Zenuwachtig lopen de kijkers wat heen en weer. Zeker de mededeling dat het waarschijnlijk om een duinzendponder, een zeer zware bom, gaat maakt de mensen nieuwsgierig. Tijdens het wachten komt een van de legermannen vertellen dat de bom gekanteld is, waardoor de werkzaamheden nog langer gaan duren. De gepantserde kraan staat gevaarlijk scheef boven het grote gat dat is ontstaan. Na een uur komt de adjudant, inmiddels voorzien van van een dikke laag modder, trots vertellen dat het gelukt is: de bom ligt bloot. De duizendponder is van Engelse makelij en bevat zo’n 250 kilogram springstof. Wanneer en waar de bom gedemonteerd wordt is nog niet bekend. Over de kosten van het project is burgemeester Van Beeck Calkoen duidelijk: “Geld mag bij veiligheid geen rol spelen”. Alleen het opgraven van de bom kost al 20.000 euro, de verwijderingskosten komen daar nog bij.

Aan de Bruinderinkweg in Hengelo groef de Explosieven Opruimings Dienst de duizendponder op.

Uit de Graafschap-Bode 20 september 1963

Uit de Graafschap-Bode 20 september 1963

Hengel besteet duuzend jaor

(Artikel geschreven door Herman van Velzen, waarschijnlijk gepubliceerd in de Graafschap-Bode 20 september 1963)
 

Bi’j laeven en gezondheid hopt wi’j ‘t duuzendjaorig bestaon van Hengel te vieren. En Hengel zal Hengel niet waezen aw ons beste been neet veur hadden e’zet um van dat feest te maken wat t’r van te maken völt. Veurig jaor bu’w d’r al met begonnen. Vegaderen en nog es vegaderen. Dan was un commissie benuumd dee onder veurzitterschap van de botterdirecteur meneer Geertsma de boel op de peute mos zetten.
Luu, wat zit daor un bult wark en kop-brekkens in. Aj zon gedoote nooit eerder um handen hebt e’had kriej d’r iets van. En daorbi’j moj ook nog goed oppassen daj mekare neet te wies af wodt. Gelukkig is alles good op de peutjes trechte e’kommen en is t’r un programma ontstaon dat t’r weazen mag.
‘Feest begint maondag den 23sten september met un bezundere raodsvegadering. Um 18.00 uur, onder veurzitterschap van onze burgemeister Baron Mackay. Op dee vegadering meugt allene luu kommen dee daorveur e’neugd bunt. En das te begriepen. At Jan Rap met zien maot daor nao toe kon gaon wier ‘t t’r zo vol daj ze d’r nog met gin stomphamer in konnen kriegen. De luu dee bi’j de opening wilt weazen könt um 19.45 uur in de grote feesttente trechte, waor de Commissaris van de Koningin d’r ‘t ziene van zeggen zal. En dan wödt um 20.15 uur umsgeveer natuurluk un revue opgevoerd, dee meneer Bomhof in mekare hef ‘ezet en deur Hengelose artisten wodt e’spöld.
Zi’j zekt dat ‘t bastend mooi is. Kom ‘t maor es kieken. Op dinsdag 24 september geet ‘t wieter. ‘t Begint um 10 uur met iets, waorvan de naam uut 33 letters besteet, nl. Landbouwwarktuugententoonstelling. ‘t Ni’jste uut ‘t ni’jste zal daor te ziene waen. In disse tied now de warkkrachten zo schaars bunt op de boerderi’je is zo’n tentoonstelling van groot nut. Um l0 uur köj metene ook al zien hoo aj met dee landbouwwarktuugen umme mot gaan, wat bouwland angeet en um 13.00 uur laot ze ow zien hooj ze in de weie gebruuken könt.
‘t Is allemaole van groot belang. Maor daor kump nog völle meer. Ik denke dat ‘t volgende punt meer veur de vrouwluu is bedoeld. Um 14.30 uur: Prakkezaosies in mien kökkentjen deur mevrouw R. Stijkel-v.d. Wal. Now moj neet denken dat dee mevrouw R. Stijkel-v.d. Wal daor allene maar in eur kokkentjen zit de prakkezeern. Zi’j zal ook bes wat zeggen. De naam vrouw steet daor borg veur. Ik ruuke al gebraon haentjes. ‘t Zal wel hoofzakeluk gaon oaver ‘t onderwarp: Hoo et ik lekker en wod ik mager? Um acht uur köj alle narigheid weer vergetten bi’j de revue.
Woensdag 25 september hew de St. Michielsmarkt en um 8.30 uur begint de enterkeuring kold- en warmbloed Ned. trekpeerd en um 9 uur begint de kermse. En wat veur kermse! Alles steet vol tenten en kraome. Natuurluk is t’r ook un drei’jschuutjen veur de kinder en andere drei’jeri’je veur de groten. En links en rechts is gelaegenheid genog um un borreltjen of un pötjen bier te vatten. Of aj liever un biefstuksken hebt of un lekker mals gebraojen karmenaodjen. Daor is meer as aj op könt. Um 10 uur köj ook de landbouwwarktuugen weer bekieken of aj wilt köj nao de centrale keuring van de Afdeling Gelderland van’t Ned. Trekpeerd gaon. Aj liever danst köj den helen dag trechte, gladde vloeren en eerste klas orkesten, i’j ziet maor es.
Donderdag 26 september 10 uur Landbouwwarktuugententoonstelling. Daor is gin opkriegen an. 10 uur Provinciale trekkerbehendigheidswedstrieden deur boerenjonges en messcheen ook wel vrouwluu. Tegeswoordig köj daor niks meer op an. 10 uur is t’r ook un Nationale rundveebeoordelingswedstried deur jonge boeren. Daor köj d’r achter kommen hoovölle verstand aj van beeste hebt. Jonge boeren laot ow niet kisten. Um tien uur is t’r ook beestekeuring in samenwarking met de K.I. Wat is t’r um 10 uut toch un bastende hoop te doene. Um 10 uur begint veur de jonge vrouwluu ook de jongerenwedstrieddag. Wat dat allemaole beteikent moj eiges maor es kommen zien. ‘t ls vaste wel de moeite weerd. En um 20.00 uur veget alles maor weer bi’j de revue. Denk t’r um das de leste opvoering. Zörg daj d’r bi’j komt. Vri’jdag 27 september. Gewoon kermis en dat zeg genog. Maor um 10 uur en um 14 uur kriegt de kinder iets te zien waor ze nog lange oaver praoten zolt. Dan kump Pipo de Clown. Pipo van de televisie. ‘t Is helemaal neet neudig um hier wieter op in te gaon, want van de vief tut de viefennegentig kent ze Pipo. Wieters bunt t’r nog kinderfeesten waorvan de kinder vaste neet met laöge hande vandan komt. Um twintig uur bunt t’r drej vraogteikens??? Maor dan is er un vootbalwedstrijd tussen een Graafschap-combinatie en Rhein-gold 07. Op zaoterdag den 28sten september…. Luu dan moj allemaole kommen. ‘s Margens um 9 uur begint dan de Allegorische optocht. Gin old wief blif dan achter ‘t spinnewiel zitten. Wekkenlang bunt ze daor in de buurtschappen druk met aan ‘t wark e’west en ik wette neet hoovölle wagens at t’r komt en wat ‘t allemaole veurstelt. Neet vegetten: Kommen. Um tien uur löt Freule van Heemstra an de kinder zien wat ze met eur dieren zoal kan doon. ‘t Zal bes mooi waen, daor rekkent maor op. Um 14.00 uur bunt t’r gresbaanwedstrieden. Sportliefhebbers laot dee kans neet veurb’j gaon. En um twintig uur köj getuuge wean van un fantastisch mooi vuurwark. Zelfs an un metwos kump un ende. Zo ook an ‘t duuzendjaorige bestaonsfeest. Aj naoderhand nog un pötjen wilt dansen is daor gelaegenheid veur. En veget veural neet ‘t mooie buuksken van dokter Schreuder te kopen. Daor steet un helen hoop in oaver de olde Hengelose boerderi’jen en oaver luu dee al lange neet meer laeft. ‘t Is un leerzaam buuksken en menigene zal van ‘t olde Hengel wat te wetten kommen waore nog nooit van höf e’heurd. ‘t Kost maor de krats van drej gulden en un kwartjen. Komt allemaole luu. In ‘t gemuudeluke gastvri’je Hengel buj van harte welkom. De straoten bunt vesierd. De bleike feesteluk verlicht.Viert samen met ons ‘t duuzendjaorig bestaon van Hengel.

HERMAN VAN VELZEN

Feestcourant 1000 jaar voorpagina De Schakel

Het winkelboekje van de Olde Kaste

Lees het artikel

Lijst met gevallenen in de Tweede Wereldoorlog

Artikel uit het weekblad Contact.

Lezing TONNIE KLEIN LEBBINK uit Halle

DONDERDAG 15 FEBRUARI 2018 -TONNIE KLEIN LEBBINK uit Halle verzorgde een presentatie met als titel "De veranderingen in mijn achtertuin". Zijn achtertuin ligt tussen Zelhem, Halle en Doetinchem. Voor de pauze gaf hij een inleiding over het gebied dat vanaf eind 19-eeuw grotendeels in cultuur is gebracht. Maar eind 20eeeuw is er door ruilverkaveling en particulier initiatief weer veel landbouwgrond teruggegeven aan de natuur en de bewoners van het gebied hebben hier op bijzondere wijze op ingespeeld. Na de pauze volgde een documentaire over de natuurontwikkeling in de Heidenhoekse Vloed met unieke beelden van de nieuwe flora en fauna. Het gebied is erg populair bij natuurliefhebbers in verband met haar verscheidenheid en bijzondere plantensoorten.

Lezing gebroeders Salemink 2018

GEBROEDERS SALEMINK - Handelt over tien generaties Salemink sinds 1600. Het is geen“droge ”familiegeschiedenis", maar een sociale geschiedenis van de kleine pacht-boeren in Achterhoek en Liemers. Tegelijk ook het verhaal van “de kleine boer” in het algemeen.De tien generaties Salemink vormen een soort Tom-Tom om de lezer door detijd te leiden. Door de gebroeders Theo en Leo Salemink is een boek met deze titel uitgebracht.

Boek Yke Ruessink "Zo bijzonder ben ik niet."

Donderdag 15 november 2018 hield Yke Ruessink een presentatie over zijn boek "Zo bijzonder ben ik niet."

Modeshow Algemene ledenvergadering 2019

Kijk in het menu "Archief - Fotoboeken 2019" voor meer foto's.

Ontginning Wolfersveen

Lezing door HARRY SOMSEN, uit Zelhem op 16 nov. 2017. Het Wolfersveen was een koninklijk domein waar heel lang alleen maar een jachthut stond. In 1813 verkocht Napoleon dit domein aan de Hengelose en Zelhemse Marken, waarna het werd verdeeld en verkaveld. Kenmerkend zijn voor dit gebied de rechte wegen en waterwegen, heel anders dan het bekende Achterhoekse kampenlandschap. Ruim 100 jaar geleden was het een drassig, moerasachtig gebied, met veel heide, geschikt voor schapen en bijenteelt.De presentatie van Harry Somsen l ging over de eigenlijke ontginning en de rol die ir. De Fremery hierbij gespeeld heeft. Verder kwamen aan bod het droogpompen van het gebied met behulp van windmolens, het aanleggen van wegen en watergangen en station Wolfersveen, het aantrekken van arbeiders en het inrichten van het gebied, waarvoor veel kleine boerderijtjes werden gebouwd.

Natuur en cultuur in de Achterhoek

Lezing “Natuur en cultuur in de Achterhoek” op DONDERDAG 27 OKTOBER 2016 door DICK BULTEN. Dick Bulten is een Doetinchemse filmer van natuurdocumentaires en cultuurhistorie. De films worden allemaal professioneel ingesproken met bijpassend geluid en muziek.Voor de pauze worden, naast een korte film over kunstijs, films over Laag Keppel, landgoed Enghuizen en de 28ste kastelenrit Vorden vertoond.Na de pauze komt de natuur aan de orde met films over het wel en wee van de ree, het park Ruimzicht in vier jaargetijden, rijp en een tuin vol leven. Maar ook is er een film over Huize ’t Meenink

Lezing over landgoed en kasteel Twickel - 2016

De lezing werd verzorgd door JAN HAVERKATE, oud-journalist. Het landgoed en kasteel Twickel, dat rond het Twentse stadje Delden ligt, was van 1347 tot 1953 familiebezit. De laatste eigenaresse, barones van Heeckeren van Wassenaer, woonde er tot haar dood in 1975. Naar haar wens wordt het sindsdien bewoond door de familie van haar achterneef Castell-Rüdenhaussen. Jan Haverkate beschreef de ontwikkeling van deze havezate vanaf het moment dat de Van Twickelo's vanuit Vreden neerstreken in Delden. Er ligt een duidelijke band met de Achterhoekdoor het geslacht Van Heeckeren uit Ruurlo. Zij kregen in de negentiende eeuw Twickel in bezit.

Algemene Begraafplaats Hengelo Gld

In de eerste helft van de negentiende eeuw heeft de gemeente Hengelo een besluit genomen tot de aanleg van een algemene begraafplaats in Hengelo als vervanging voor kerkhof rondom de kerk. In 1828 kwamen er aankondigingen in de plaatselijke en regionale kranten, dat de burgemeester en “Assessoren) van de Gemeente Hengelo voornemens waren om over te gaan, tot aanbesteding van het aanleggen van een nieuwe begraafplaats in Hengelo. Op deze begraafplaats is in 1866 het lijkenhuis gebouwd. Het lijkenhuis deed dienst als opbaar ruimte van aan cholera overleden personen en is in 1994 aangewezen als gemeentelijk monument. In het tweede kwart van de 20e eeuw is de westzijde van de begraafplaats richting dorp, enigszins uitgebreid met een smalle strook grond, hierbij is de Beukenhaag aan die kant verdwenen en als nieuwe terreinafscheiding is een taxus haag geplant. Dat is ook de reden dat het lijkenhuisje niet meer in de symmetrie staat van de begraafplaats aan het eind van het oude middenpad. Rond midden van de jaren 70 van de vorige eeuw is aan de noordzijde, de begraafplaats met een nieuw vierkant gedeelte, fors uitgebreid, ingesloten door de Aaltenseweg en Berkenlaan. Hierbij is wederom een gedeelte van de Beukenhaag verloren gegaan om een doorgang te maken. Tevens werd hier in 1974-1975 een eenvoudige aula met opbaarruimte gebouwd. In dit gebouw hebben waarschijnlijk maar 1 of hooguit 2 mensen opgebaard gestaan. Het gebouw heeft daarna dienst gedaan als spelotheek en opslag ruimte voor de scouting, maar uiteindelijk in 2012 gesloopt, de Lindeboom die op deze plek is aangeplant, is afkomstig van de oude School aan de Rozengaardsweide omdat hij plaats moest maken voor nieuw bouw school. Als entree bomen staan bij de ingang twee forse beuken, verder enkele grote platanen in de buurt van het huisje en twee oude treurbeuken. Daarnaast een 10-tal jonge bomen van verschillende soorten die recent zijn aangeplant. De begraafplaats is ingericht met weinig groen. Het beeld van de grafmonumenten geeft een sterk gevarieerde uitstraling. Dit komt doordat vele nieuwe graven zijn ingevoegd tussen de oude graven. De oudste graven dateren uit het late derde kwart van de 19e eeuw, dat betekent dat er uit de eerste decennia van het bestaan van de begraafplaats geen graftekens meer resteren en graven geruimd zijn. Een aantal oude bekende ingezetenen van Hengelo en burgemeesters liggen nog steeds op het oude gedeelte van de begraafplaats. Zij vertellen met hun grafstenen de geschiedenis van Hengelo uit de afgelopen ruim 150 jaar. Op een groot aantal grafstenen zijn begraafplaats symbolen te vinden zoals palmtakken, klimop, sterren en laurierkransen. Opvallend is dat bij vermelding van de namen vaak de “boerderij naam” wordt genoemd. Dit is vaak noodzaak omdat families groot waren en de zelfde achternaam hadden. Zonder deze toevoeging wist je nog niet wie er uiteindelijk bedoeld werd. Incidenteel bevinden zich op de begraafplaats betonnen nummerpaaltjes. Deze worden tegenwoordig hier niet meer gebruikt.

Luchtfoto 1963

Als dank voor medewerking aan het toponiemenproject van het Kadaster is een luchtfoto van Hengelo van 1963 ontvangen.

Bekijk de foto

Opgravingen

Opgravingen centrum 2012 Tijdens de herinrichting van het centrum van Hengelo verrichtten archeologen onderzoek in opdracht van de gemeente. Zij stuitten vlak bij de Remigiuskerk op oud menselijk botmateriaal uit ca. de 16e eeuw. In samenspraak met het kerkbestuur is besloten om deze menselijke resten te herbegraven. Dit gebeurde op 4 juni 2012 op de algemene begraafplaats in Hengelo. Al bij de voorbereiding van de herinrichting van het centrum van Hengelo hield de gemeente er rekening mee dat er archeologische vondsten konden worden gedaan. Daarom is zeer zorgvuldig te werk gegaan met graven rondom de kerk en bij het maken van de plantgaten. Het vinden van de skeletresten ten noorden van de kerk (waar de kerkmuur nu afbuigt) doet vermoeden dat dit een deel van de begraafplaats is geweest. De resten lagen namelijk aan de rand van het kerhofterrein dat op een vroeg 19e eeuwse kadasterkaart te lokaliseren is. Waarschijnlijk werkte men vroeger niet heel nauwkeurig bij grafruimingen en zijn niet alle resten verwijderd. Uit het onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat de bewoning rond de kerk vanaf de 13e of 14e eeuw intensiever werd. De dorpsinrichting werd ook beter georganiseerd, zoals blijkt uit een kunstmatige beekloop tussen de Marktstraat en Regelinkstraat. Tevens blijkt uit de bodem dat in de late 18e eeuw een gemeentelijk terrein tegen de dorpsrand lag, mogelijk met een bestrate verbindingsweg rond het dorp met grote huizen erlangs. Voor de conclusies uit het archeologische rapport klik op onderstaande link.

Bekijk het rapport

Sint Anthony Groote Broederschap

Klik op onderstaande link voor een verslag van de lezing na de ALV van 2012.

Bekijk het verslag

Stoomtrams

Stoomtrams in onze gemeente. Het thema van Open Monumentendag 2014 is "Op reis". In het kader daarvan wordt op 10 september een lezing gehouden door Jaap Nieweg over historisch transport, in het bijzonder over stoomtrams in onze gemeente.

Bekijk de beschrijving

Uurwerk Remigiuskerk

In de hal van het gemeentehuis in Hengelo Gld. heeft sinds 1996 het oude uurwerk vanuit de Remigiuskerk gestaan. I.v.m. de sloop van het gemeentehuis, gepland voor september 2012, kon de Oudheidkundige Vereniging in het bezit daarvan komen en i.s.m. de gemeente Bronckhorst is het vervoerd naar een (tijdelijke) opslagplaats. Iets van de geschiedenis en restauratie van het uurwerk blijkt uit de gemeentelijke stukken van 1996.

Zuivelfabrieken

Zuivelfabrieken kwamen en gingen Informatie door prof. dr. Jos Lankveld i.v.m. een lezing op 26 mei 2011 te Doesburg en 24 oktober 2012 in Hengelo Gld. Melk en melkproducten zijn door de eeuwen heen benut als voedingmiddel. Boter en kaas, bereidt op de boerderij waren zeer gewaarde handelsproducten. De kennis voor de ambachtelijke bereiding van boter en kaas berustte op ervaring en werd steeds door de boerin doorgegeven. Eind 19e eeuw kwam hierin een drastische verandering en ontstonden er op meerdere plaatsen melkinrichtingen en zuivelfabrieken. Het was het begin van een zeer dynamische periode voor de melkverwerking. De dynamische periode eind 19e eeuw gold voor de gehele agrarische sector. Grote veranderingen brachten problemen en kansen. De landbouwcrisis, de slechte kwaliteit van boter en knoeierijen leidde tot groot verlies in marktaandeel voor boter op de Britse markt. Door de opkomst van de margarineproductie werd deze situatie verergerd. Kansen kwamen er echter in dezelfde periode door de opkomst van het gebruik van kunstmest en de introductie van de continu werkende roomcentrifuge. De oprichting van een vakzuivelschool door de Gel-dersch-Overijsselse Maatschappij van Landbouw (GOMvL) in 1889 en de aanstelling van een wandelleraar moest de kennis van melk en melkverwerking op de boerderij op een hoger plan brengen. De heer J.J. van Weydom Claterbos, wandelleraar van de vakzuivelschool (1889-1897), gaf gedurende de winterperiode lezingen in bijna alle dorpen en buurtschappen in Gelderland. In de zomer volgde dan een cursus van een maand op een geselecteerde boerderij. Deze lezingen en cursussen waren veelal het sein voor de vorming van “een commissie tot oprichting van een zuivelfabriekje”. De opwinding was groot, de bedoelingen goed maar het resultaat veelal teleurstellend; financiële middelen of vertrouwen ontbraken. Men keek liever de kat uit de boom. De burgermeester van Hummelo en Keppel, C.W. Vrijland (1883-1920), hield in de algemene vergadering van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw juli 1889 een inleiding over het nut van de oprichting van boterfabrieken. Dat moet de aandacht hebben getrokken van de boterhandelaar C.P. Simonsz uit Harlingen. Deze begon in overleg met ‘Olden-Keppel’ over melklevering. Ondanks weinig bevredigend resultaat besluit hij een boterfabriekje te bouwen aan Contre Escarpe te Doesburg. De aanbesteding volgde 25 september 1890. Zomer 1891 start de ‘Geldersche Roomboterfabriek’ met de productie van boter en is daarmee een van de eerste in Gelderland. Angerlo en Wehl volgden in 1894, Steenderen in 1899. Toen afgescheiden melkleveranciers van Steenderen in Hoog-Keppel, na 25 jaar discussie, een eigen stoomzuivelfabriek kregen, droogde de melkstroom voor de ‘Geldersche Roomboterfabriek’ op en moest deze na bijna 25 jaar stoppen.Het verhaal van de melkverwerking in de regio Doesburg zal worden verteld aan de hand van een power-point presentatie. De presentatie, met veel beeldmateriaal, zal worden verlevendigd met verhalen over karakteristieke gebeurtenissen aangevuld met verschillende anekdotes. Jos Lankveld (1943) studeerde levensmiddelentechnologie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en bewerkte daar een proefschrift. Hij werkte zijn gehele professionele carrière in de voedingsmiddelenindustrie (Unilever, Zuivelonderzoek, Campina en Wageningen Universiteit) op het gebied van onderzoek, productontwikkeling, voeding en marktinnovatie. Bij zijn pensionering bij Campina werd hij in 2001 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Zuivelkunde aan de Universiteit van Wageningen en is nu met emeritaat. Hij houdt zich nu bezig met een studie naar de wordingsgeschiedenis van de zuivelfabriekjes in Oost-Nederland. Hij is momenteel voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis (www.vlg.wur.nl).

Gift Bedrijven Kring Bronckhorst

Op 30 april 2019 was Pieter Gerrits van BKB op bezoek bij de Oudheidkundige Vereniging Hengelo om een cheque van € 450,00 te overhandigen. De motivering zoals het op de site van de BKB vermeld staat: Deze vereniging legt de historie van de voormalige gemeente Hengelo vast. De gift is tijdens de jaarvergadering door BKB leden ter beschikking gesteld. De bestuursleden hebben aangegeven het geld te willen inzetten voor de aankoop van een beamer. Hiermee worden presentaties verzorgd in hun ruimte aan de Spalstraat. Met deze gift, die ze van de leden van de Bedrijven Kring Bronckhorst hebben mogen ontvangen, kunnen ze dit mooie werk voort zetten.

Algemene Begraafplaats, Hengelo in 2012

Op de Open Monumentendagen in 2016 was het thema "Iconen en Symbolen". In dit kader werden rondleidingen verzorgd op de Algemene Begraafplaats

Meer informatie

Maquette café "De Zon"

Door de familie Bregman-Bruggink is een maquette van voormalig café "De Zon" in juni 2014 ter beschikking gesteld aan de Oudheidkundige Vereniging. Het gebouw stond op de hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat, thans Schoenmakersplein met appartementengebouw.

Schilderij

In ons werk kwamen we dit schilderij tegen, gemaakt door D.J. Harmsen in 1945. Zie ook de ansichtkaart.

Ludger

In 2008 werd een avond over Ludger georganiseerd. Bij de uitnodiging werd de volgende informatie verstrekt. In 742, drie jaar na de dood van Sint Willibrord, werd Ludger geboren op het landgoed van zijn ouders nabij de Utrechtse Vecht. Ludger koos niet voor een leven als grootgrondbezitter, maar hij sloeg de weg in van studie en geestelijk leven. Tussen 755 en 767 bezocht hij de Utrechtse Domschool. Het was een buitenkansje voor Ludger dat hij in 767 met een monnik mee kon reizen naar York. Hij werd daar tot diaken gewijd en studeerde er onder andere bij Alcuïn, de geleerdste man van zijn tijd. In 772 keerde hij terug naar zijn geboorteland en werkte gedurende vier jaar als leraar op zijn oude school in Utrecht. In 775 trok hij naar het oosten en begon hij zijn werk als missionaris. Hij herbouwde in Deventer het kerkje, dat in brand was gestoken door de Saksen. In 777 werd Ludger in Keulen tot priester gewijd. Daarna begint het echte missiewerk onder zijn nog heidense volksgenoten. Van 777 tot 784 trekt hij door Oostergo (in N.O. Friesland). In 787 begint de tweede Friese missiereis. In die dagen biedt Karel de Grote (768-814) hem de bisschopszetel van Trier aan maar Ludger weigert. In een strijd van meer dan dertig jaar (772-804) verzetten de Saksen zich tegen de machtige Franken van Karel de Grote. In 792 verdeelde Karel het Saksenland in acht missiegebieden. Het westelijk deel, d.w.z. de Achterhoek en een flink deel van Westfalen, wees hij toe aan de inmiddels vijftigjarige Ludger. Tussen 792 en 809 reisde Ludger met zijn gezellen onvermoeibaar rond door zijn 'bisdom'. Zo stak hij kort voor of rond 800 de IJssel over vanaf de Veluwe en stichtte parochies met kerkjes in o.a. Wichmond en Zelhem. Op 30 maart 805 werd Ludger tot bisschop van Münster gewijd. Op 26 maart 809 overleed hij in Billerbeck, 66 of 67 jaar oud. Ludger werd een maand later begraven in Werden. Nog elk jaar, op de eerste zondag van september, wordt de schrijn met zijn stoffelijke resten in een plechtige processie in Werden rondgedragen.

Klompenmakers terug in Keijenborg

De klompenmakers komen terug in de Keijenborg en op het Hengelse Gooi. Terug van weggeweest nadat de laatste klompenmaker zo’n 10 jaar terug zijn deuren sloot.

Lees meer

Besselink en Agterkamp

Ter nagedachtenis aan 2 omgekomen inwoners van Toldijk in de Tweede Wereldoorlog.

Lezing over de Short Stirling bommenwerper crash

Lezing over de Short Stirling bommenwerper crash op 8-9-1941 te Hengelo Gld. Georganiseerd door stichting Achterhoeks Museum 1940-1945 in het kader van 2018 jaar van het verzet. Een presentatie verzorgd door Jean Kreunen oud directeur Achterhoeks Museum 1940-1945 en actief bestuurslid van Oorlogsmuseum Overloon. Als jonge man kreeg hij van zijn opa een foto van een Engelse bommenwerper die bij zijn ouderhuis midden in het dorp Hengelo Gld. door de straat kwam. Bij navraag waar die bommenwerper vandaan kwam werd bekend dat die op 8-9-1941 een paar kilometer buiten het dorp was gecrashed. De bemanning ontsnapte en ze werden binnen een paar dagen allemaal opgepakt en krijgsgevangen gemaakt. De navigator Richard Pape schreef een boek over deze crash en zijn meerdere ontsnappingspogingen, genaamd "Met hand en tand" wat uiteindelijk in 1954 een million seller werd. Een hoofdrol in dit boeiende verhaal is weggelegd voor de heren Besselink en Agterkamp uit Toldijk die vanwege hulp aan 2 van de vliegers werden opgepakt en ter dood veroordeeld. Hun verzetsverhaal staat symbool in dit jaar van het verzet. Uniek nooit eerder vertoonde documenten en fotomateriaal, met de achtergrond verhalen, gedurende 40 jaar verzameld door Jean Kreunen worden op en boeiende wijze gepresenteerd vanaf 20.00 uur. www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl