Literatuur

Frans Roes

Herman van Velzen was het pseudoniem van Frans Roes (1902 – 1974). Hij werd geboren in Gaanderen en overleed in Hengelo. Daar oefende hij het beroep van horlogemaker uit aan de Banninkstraat. Maar zijn liefde ging meer uit naar het schrijven van dialectverhalen, die wekelijks gedurende een periode van ongeveer veertig jaar in ‘De Graafschapbode’ verschenen.
Bekende figuren uit zijn verhalen zijn o.a. Aornt Peppelenkamp, een arme bezembinder op de Koolhovense heide, zijn vrouw Geerte en Olbert van Neuzen Hanne.
Zijn zoon Theo heeft in 2020 opnieuw een boek samengesteld met als titel ‘De soepkippe en andere naregheid’, uitgegeven bij Uitgeverij Hermans. In dit boek wordt veel verteld over het leven van de schrijver en er is een lijst opgenomen van al zijn werk: verhalenbundels, romans en toneelstukken.

 

Meer informatie

Op Wikepedia is veel informatie over hem te vinden.

Op de site van Heemkundekring Bergh staat een leuk artikel  over deze schrijver. Hier kan men ook een ingesproken verhaal beluisteren.

Zoon Theo Roes vertelt verhalen in opgenomen video’s. Kijk op de pagina Video en geluid.

(Jan) Willem Smeitink

Created with GIMP

Hengelose schrijver (1921-2013), schreef dialectverhalen die speelden in Steenderen en Hengelo.

Er is een artikel over hem gepubliceerd in het Contact van 2 december 2014. Dit was naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek  ‘t Huus an ’t wegjen zonder name en andere verhalen’.

Meer informatie

Bekijk het artikel in Contact.

Bekijk een video  op Youtube waarin Willem Smeitink een verhaal voorleest. Het verhaal is afkomstig van de dvd ‘Dialect-gezichten’. Hier is ook meer informatie te vinden over de bundels waarin verhalen van hem zijn opgenomen.

Derk-Jan Smeitink

Hengelose schrijver  (de vader van Willem Smeitink). Van zijn hand is o.a. het boek ‘Wat veurbi’j geet en wat blif’.
Zijn naam is afgeleid van de waterdoorlaat (döker) in de bottergraven die langs zijn huis liep.In zijn bekendste boek ‘Wat veurbi’j geet en wat blif’ staan voornamelijk stropersverhalen en gedichten.

 

Willy Hermans

Uitgever en verkoper van Achterhoekse boeken.
Deze schrijver en uitgever heeft veel boeken over Hengelo gepubliceerd. Veelal zijn zijn boeken rijkelijk voorzien van foto’s.

Meer informatie

Kijk op de website welke boeken hij heeft uitgegeven.

Wim Luimes

Wim Luimes uit Hengelo is verzamelaar van fotomateriaal en oude verhalen. Hij heeft in eigen beheer meerdere boeken uitgegeven, o.a. ‘Hengelo in woord en beeld’.

 

Meer informatie

Lees het artikel in  Contact .

Geert Holterveld

Geert Holterveld

Schrijver van verhalen in het dialect.

Meer informatie

Zijn boek ‘Peerdevolk’ is uitgegeven bij Fagus.

Mart Hoogeveen

Hoogeveen

Hij was jarenlang het hoofd van de Chistelijke Jenaplanschool Pierson te Hengelo Gld. Hij schreef het boek ‘100 jaar als een een ademtocht 1892-1992’.

Fred Diks

Fred Diks

Fred de schrijver

In 2003 verscheen zijn eerste boek Koen Kampioen. Van de Koen Kampioen-serie, die al uit meer dan dertig titels bestaat, zijn al meer dan 750.000 boeken verkocht. Er zijn boeken voor 7+ en 9+. Verder zijn er diverse luisterboeken van Koen Kampioen en boeken in het lettertype dyslexie. Zijn eerste boek verscheen zelfs in het brailleschrift. In 2012 kwam er een achtdelige televisieserie over Koen Kampioen.

 

Zie website: www.freddiks.nl

F. Schreuder

Schreuder

Deze voormalige huisarts schreef ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van Hengelo Gld in 1963 het boek ” Hengelo Gelderland 1000 jaar “. Een wandeling door Hengelo. Een boek met tekeningen, kaartjes en een aantal oude foto’s.

Meer informatie

Uitgegeven bij de Walburgpers. (1977)

Gradus Geurtsen

Eddy Geurtsen

Gradus Geurtsen was fietsenmaker in Hengelo Gld. Zijn zoon Eddy verzamelde de verhalen die werden samengevoegd in de dikke verhalenbundel “De hutte in ’t Galgengoor”.

Eddy Geurtsen

Eddy Geurtsen geworteld

Hij schreef talloze verhalen voor de Olde Kaste en het boek ‘Geworteld in de Achterhoek’.

Meer informatie

Bertus Lubbers

Bertus Lubbers

Boekverkoper en journalist.Hij schreef het boek “Hengelo Gld in oude ansichten”.

Meer informatie

Bertus (Bart) Lubbers speelde een belangrijke rol bij de oprichting van onze oudheidkundige vereniging.
Beluister het  interview met Berent Harmsen.

Anneke Hulshoff

Drikusman

Drikusman
De verhalen in dit boek spelen zich af in Hengelo Gld in de jaren 1950-1960.
Op 23 maart 2014 werd in de gelagkamer bij Hotel Langeler het eerste exemplaar van ’Drikusman, zien aventuren en belaevenissen in ’t Hengels plat’ aangeboden aan Herman Lubbers, beter bekend als Lubbers de köster. Dit boekje is geschreven door Anneke Hulshoff. Zij is een dochter van Jaap Hulshoff, woont al jaren in Zwitserland en houdt zich daar o.a. bezig met het schrijven van verhalen, veelal in het zwitser-duits. De verhalen, waarin de vrijgezel Drikusman de hoofdrol heeft, spelen zich af in het Hengelo van 1950-1960. Ter inleiding  schrijft Anneke Hulshoff:
Beste laezer, a’j deur Hengel fietst of kuiert, zö’j vergaeves nao Drikus(man) uutkieken. Drikus is ’n deel van ieder-ene in ons darp;
want, bunne wi-j niet allemoale ‘n betjen ’n Drikusman as ons ’s iets aoverkump wat wi-j niet zaggen ankommen? ‘k Heb der schik van ehad de belaevenissen van Drikus op te schrieven en ik hoppe dat ’t oewluu zo geet bi-j ’t laezen van zien aventuren. En meschien da’j oewzelf in sommege verhalen weervindt.  Het boekje is in een beperkte oplage van 150 exemplaren gedrukt.

Alice Gerritsen

Een Beerput die geen Doofpot werd.
Bij onderzoek naar haar voorouders stuitte Alice Garritsen bij toeval op de geschiedenis van het ontslag van ds. Rumpius. Hij was in Hengelo van 1682-1688. Op het predikantenbord in de Remigiuskerk staat achter zijn naam ‘ontzet’. Maar wat dat inhield was niet bekend. Na het doorspitten van meer dan 7000 bladzijden oude handschriften heeft ze de hele zaak en alles wat daarbij te pas kwam neergelegd in het boek, getiteld ‘Een Beerput die geen Doofpot werd.

Sjoerd Laansma

Synagoge

Joodse gemeente te Hengelo Gld
De Zutphense leraar Sjoerd Laansma, die vrijwillig de taak op zich nam om de geschiedenis der joodse gemeente in de omtrek op schrift te zetten in een boek, werd allengs ook geïnteresseerd in het schrijven van een boek over de joodse gemeente in Hengelo Gld. Bij het speurwerk naar gegevens o.m. in Hengelo Gld, werd hij enthousiast bijgestaand door de heren Willems en Veenhuis, beiden ambtenaren ter secretarie.

 

Meer informatie

Kijk in De Reclame van 28 februari 1978.

Marian Kruijt-Greevink

Schatten uit het historisch verleden

In het boek ‘Schatten uit het Historisch Verleden van Hengelo (Gld)’ vindt u talloze wetenswaardigheden uit de 18e eeuw van het mooie dorp Hengelo en nabije omstreken. Het zijn amusante, verdrietige en interessante feiten, met een heel menselijk karakter, overgenomen uit de originele aktes van het Oud-Rechterlijk Archief (ORA) van Zutphen, met als hoofdstukken o.a. Dronkenschap en Vechtpartijen, Huwelijk en Overspel, Ruzies en Scheldpartijen, Ziekte en Zwangerschap, Belastingen en Testamenten, Mishandelingen, Moord en Ongelukken, enz. Ook staan er een aantal inventarissen in vermeld zodat u kunt zien wat de dorpelingen in de 18e eeuw zoal bezaten. Achter in het boek staat een index met alle familienamen die tussen 1680 en 1811 een hoofdrol in dit boek hebben gespeeld.

Meer informatie

Het boek (paperback) telt 280 pagina’s, en is geschreven door Marian Kruijt-Greevink, vrijwilligster van www.genealogiedomein.nl.
Niet bekend is of het boek nog verkrijgbaar is. U kunt meer informatie verkrijgen op emkage@xs4all.nl.

Judith Lettink

Judith Lettink
Boek over ‘Instituut voor de Landbouw Aan de Gennip’

Boek over het landbouwinstituut dat in Hengelo (Gld) heeft gestaan van ca. 1849 tot 1857.

 

Meer informatie

Lees de vollige beschrijving van dit boek.

Het boekje waarvan de prijs 9,50 Euro bedraagt, is verkrijgbaar in de boekhandel of in de Boekenkraom van www.uitgeverijhermans.nl.

• Instituut voor de Landbouw Aan de Gennip
• www.uitgeverijhermans.nl/boekenkraom
• ISBN 978-94-92108-04-3

Commissie Erfgoed Onderwijs van de basisscholen in Hengelo Gld

Bij ons in Hengel

De gezamenlijke basisscholen hebben in 2009 een boek gemaakt over de geschiedenis van Hengelo.

Meer informatie

Henk G. Teeuwen

charset=InvalidCharsetId binary comment

Achter het koren gaat een kleine synagoge schuil.

Henk Teeuwen geeft de lezer een beeld van het leven van de Joodse gemeente van Hengelo Gld.

Meer informatie

Jan Wagenvoort

Jan Wagenvoort

Van Jan Wagenvoort zijn meerdere boeken verschenen. Het zijn prachtige boeken waarin hij zijn liefde voor de natuur en alles wat er mee samen valt op een prachtige manier beschrijft.

Meer informatie

ECAL

Plat veur Potwottels

Plat veur Potwottels is het gloednieuwe educatiepakket van ECAL voor jonge kinderen. Zo willen we deze leeftijdsgroep kennis laten maken met de Achterhoekse streektaal en ze spöllenderwies ’n betjen plat leren praoten. Daarvoor hebben ze voorlees- en werkmateriaal ontwikkeld en dit gecombineerd met spelletjes en muziek. Het pakket is gratis aan te vragen voor kinderdagverblijven, speelleergroepen (peuterzaal), groep 1 en 2 van de basisschool en de bibliotheek(leesgroepen). Ouders of opa’s en oma’s die hun kleinkinderen wat Achterhoeks willen bijbrengen kunnen de materialen tegen een vergoeding bestellen. (www.ecal.nu)