Historie van onze vereniging

Oprichting
Op initiatief van de heren B. Harmsen en J.G. Ruesink en voorbereid door dhr. A. Lubbers en gemeentearchivaris dhr. S. Molenaar, werd op 14 januari 1988 de vereniging opgericht. Op 22 juni 1988 werden bij notaris Schellenbach de statuten in een akte vastgelegd. De nieuwe vereniging was hierbij vertegenwoordigd door boekhandelaar Bertus Lubbers en de huisarts F. Schreuder.

‘De Olde Kaste’ als symbool van onze vereniging
Het symbool van de vereniging is genoemd naar een standerdmolen genaamd ‘De Olde Kaste’. Deze molen stond tussen Hengelo Gld en Keijenborg, maar is inmiddels verdwenen. Geschriften tonen aan dat de molen hoogstwaarschijnlijk bewaard was gebleven, als er destijds een oudheidkundige vereniging was geweest. Zo is deze voormalige molen het symbool geworden van onze vereniging.

Onze vereniging bestrijkt de voormalige gemeente Hengelo Gld, die bij de gemeentelijke herindeling in 2005 is komen te vallen onder de gemeente Bronckhorst. De voormalige gemeente bestond uit de dorpen Hengelo en Keijenborg, de kern Veldhoek en de buurtschappen Varssel, Bekveld, ‘t Gooi, Noordink en Dunsborg.

Bestuur 1988

Belangrijke personen bij de oprichting in 1988 v.l.n.r.
A. Lubbers – oprichter en eerste voorzitter
T. Nieuwenhuis – voorzitter na A. Lubbers
B. Harmsen – oprichter en erelid