Stukken Algemene Ledenvergaderingen en het Beleidsplan

Stukken ALV

De jaarvergadering  2024 vindt plaats op 21 maart om 20.00 uur in Ons Huis. Klik  op de rode knop om de agenda en de andere stukken in te zien.

Beleidsplan

Beleidsplan 2024

De vereniging heeft op dit moment ongeveer 255 leden waarvan ongeveer de helft gezinsleden zijn, d.w.z. 2 leden op 1 adres. Het gaat dan om ongeveer 400 personen. Om de armslag en draagvlak van de vereniging te vergroten is het wenselijk dit ledenaantal op 500 te brengen. Het is daarom van belang dat de activiteiten van de vereniging breed worden uitgedragen.

Dit gebeurt onder andere op de website www.deoldekaste.nl. Een prachtige website waar al veel documenten, verhalen, oude kranten en foto’s zijn samengebracht. De website blijft in beweging en wordt regelmatig aangevuld en gemoderniseerd.

Sinds mei 2021 worden we gastvrij ontvangen door de Vrijzinnige Gemeente Hengelo Gld aan de Banninkstraat te Hengelo. Hier hebben we inmiddels een mooi archief kunnen samenstellen. Dit archief wordt door de archiefcommissie regelmatig verder geordend en aangevuld. De inhoudsopgave van dit archief is voor het grootste deel terug te vinden op onze website.

Lopende activiteiten zijn:

 • onderhoud herinneringsbord Joodse begraafplaats aan de Kloosterweg te Hengelo Gld.

 • realisatie en organiseren van de film ‘HET SPOOKT IN HENGELO’ in het kader ons 35-jarig bestaan in 2023

 • het organiseren van (20!) filmavonden in Ons Huis van Het Spookt in Hengelo

 • het uitdragen van de gerealiseerde audiotour langs de fototegels in het dorp

 • het realiseren van een tentoonstelling/presentatie in nagedachtenis van de 50ste sterfdag van Herman van Velzen

 • 4 keer per jaar in eigen beheer uitbrengen van verenigingsblad de Olde Kaste.

 • het openstellen van ons archief op vrijwel elke dinsdagmiddag. We zijn open als de vlaggen buiten staan. Een afspraak maken is altijd mogelijk.
  Zie voor contact: 
  www.deoldekaste.nl/werkgroepen

 • het vervangen van de VVV/gemeente Hengelo borden.

Ledenactiviteiten:

 • maart: Algemene Leden Vergadering

 • door het jaar heen vier ledenbijeenkomsten in de vorm van lezingen en/of presentaties

 • 1 kleine excursie in de regio

 • 1 grote dagexcursie

  Ga voor de actueel geplande activiteiten naar de website: Home/Agenda