Beleidsplan

Helaas kan door het coronavirus maar een deel van het beleidsplan worden uitgevoerd. Maar de vereniging gaat op bescheiden voet door, met in achtneming van alle geldende maatregelen.

Beleidsplan 2022

De vereniging heeft op dit moment ongeveer 300 leden op 210 adressen. Om de armslag en draagvlak van de vereniging te vergroten is het wenselijk dit ledenaantal op 500 te brengen. Het is daarom van belang dat de activiteiten van de vereniging breed worden uitgedragen.
Dit gebeurt op de website www.deoldekaste.nl. Een prachtige website waar al veel documenten, verhalen, oude kranten en foto’s op zijn samengebracht. Komende jaren zal deze website onderhouden en steeds verder gevuld worden.

Sinds mei 2021 zijn we gastvrij ontvangen door de Vrijzinnige Gemeente Hengelo Gld aan de Banninkstraat te Hengelo en hebben hierdoor nog meer zicht op continuïteit van onze vereniging. We maken gezamenlijk gebruik van de kerk en zijn druk doende ons archief opnieuw vorm te geven. De omschrijving van dit archief is terug te vinden op onze website.

Lopende activiteiten zijn:

 – plaatsen van een herinneringsbord Joodse begraafplaats aan de Kloosterweg te Hengelo Gld.
 – ontwerpen en plaatsen gevelbord de Olde Kaste op de kerk aan de Banninkstraat.
 – activiteiten ontwikkelen rondom ons 35 jarig bestaan in 2023.
 – realiseren van een digitale begeleiding van een wandelroute langs de fototegels in het dorp.
 – ontwerpen wandeling door het dorp vanuit de ogen van Herman van Velzen.
 – 4 keer per jaar uitbrengen van verenigingsblad de Olde Kaste.
 – mogelijk maken het archief op afspraak te bezoeken.

Ledenactiviteiten:

 – maart Algemene LedenVergadering.
 – door het jaar heen vier ledenbijeenkomsten in de vorm van lezingen en/of presentaties.
 – 1 kleine excursie in de regio.
 – 1 grote dagexcursie.

Ga voor de actueel geplande activiteiten naar: Actueel/Agenda op deze website.

 

Stukken Algemene LedenVergadering