Activiteiten

KERNDOELEN

In de statuten zijn de volgende drie kerndoelen geformuleerd:
A. De beoefening van historie en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de voormalige gemeente Hengelo Gld.
B. Het wekken van belangstelling voor het opsporen en verzamelen van alles wat betrekking heeft op de historie en de volkskunde.
C. De zorg voor en het beheer van door de vereniging aangelegde verzamelingen.

Hiervoor ontplooien wij de volgende activiteiten:

INFORMEREN EN PUBLICEREN

We geven informatie op onze ledenavonden, middels ons tijdschrift en onze website.
De Olde Kaste
Ons verenigingsorgaan ‘De Olde Kaste’ verschijnt 4 keer per jaar. Hierin publiceren we o.a. interessante verhalen, uitnodigingen, jaarverslagen, financiële overzichten, etc.
Website
– actueel verenigingsnieuws (zie de pagina ‘Actueel verenigingsnieuws’).
nieuwsbrieven (zie de pagina ‘Nieuwsbrieven’).
– agenda komende activiteiten
– beschikbaar stellen van oude kranten (Nieuws- en advertentieblad De Reclame), artikelen uit vorige jaargangen van de Olde Kaste, afbeeldingen Uit ‘De Achterhoek’ en eigen fotoboeken, geluidsfragmenten en video’s.
Met de
zoekfunctie in het menu krijgt u toegang tot alle informatie op de website.
Literatuur
Onze vereniging heeft ook enkele jubileumboeken uitgegeven, zoals ‘Uut de Olde Kaste’ uit 2012.
Kinderpagina
Er is een speciale kinderpagina, bedoeld als leidraad voor het maken van werkstukken.

LEDENAVONDEN

We organiseren meerdere ledenavonden per jaar met o.a. boekbesprekingen en het streektaaldictee .
Afwisselend wordt een Nieuwjaarsvisite of een Kerstbijeenkomst gehouden.

BEWAREN

De vereniging wil een bijdrage leveren aan het behoud van monumenten, historische geschriften en beeldmateriaal.
Dit doen we door verzamelingen aan te leggen en te beheren. In onze verenigingsruimte bewaren we tal van voorwerpen zoals boeken, geschriften, landkaarten en attributen. Kijk op de pagina ‘Collecties’ voor een uitgebreid overzicht. U kunt ons archief op afspraak ook bezoeken.

EXCURSIES HOUDEN

Tweemaal per jaar wordt een excursie georganiseerd.
Zo zijn we in 2019 op stap geweest naar Fort Rhynauwen en Aalten. In de fotoboeken (Menu Archief) zijn alle excursies uit het verleden op een rijtje gezet.

EXPOSEREN

Bij gelegenheid wordt een deel van onze collectie tentoongsteld.
In 2019 was er de expositie  ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’. Op een 8-tal panelen was een overzicht te zien van huizen, fabrieken en boerderijen in de gemeente Bronckhorst, voorzien van teksten. Tijdens de Historische Jaarmarkt in 2013 waren wij ook aanwezig met een expositie.

PROMOTIE VAN HENGELO GLD EN OMGEVING

Het door onze vereniging opgezette project ‘Fototegels’ is in 2018 afgerond en in 2021 uitgebreid. In 2020 en 2021 zijn 3 wandelroutes opgezet. Deze staan op de website in het menu ‘Dit wil ik weten’.
De Fototegelroute

De Joodse wandeling

De Oorlogswandeling

Fietstochten
Op de pagina ‘Links naar andere info’ staan verwijzingen naar fietstochten in Hengelo en omgeving.

 

BEKIJK ONZE PROMOTIE VIDEO

Video afspelen