Uit 'De Olde Kaste'

2016-03 Thuis bij….. dhr. en mevr .Eil

Uit de Olde Kaste 2016-03
Auteur: Rob Mullink

Op de koffie bij dhr. en mevr. Eil, dierenarts te Hengelo. Na het afstuderen in mei 1959, begon dhr. Eil te werken als dierenarts en waarnemer in een dierenartsenpraktijk in Roermond. Alle visites werden toen per scooter afgelegd, omdat er nog maar weinig auto’s reden.

Lees het artikel »

2016-03 De schilders

Uit de Olde Kaste 2016-03

Auteur: Harm Waamelink.

De schilders Gradus en Bertus hadden ’n schildersbedrief en wollen der nog wel ‘s ene betrekken, maor altied met humor. Streken uuthalen zat der al vrog in want de vader van die buuls had as schilder ok al ’t neudige uut-ehaald. Zoas ’n keer alle roeten van de buurman die net etrouwd was ‘s nachs zwat evarf.

Lees het artikel »

2014-03 Familie van der Mond

Uit de Olde Kaste 2014-03
Auteur: redactie de Olde Kaste

Dit verhaal gaat over de familie van der Mond (supermarkt) bij iedere Hengeloër wel bekend. Aan het woord is Henk Van der Mond, bijgestaan door dochter Jolanda.

Lees het artikel »

2006-02 H.T.V.

Hengelose Toneel Vereniging
Voor meer dan 40 jaren geleden, zijn we als naamloze vereniging begonnen met toneelspelen voor de Bond van Staatspensionering. Hier is later de Hengelose Toneel Vereniging uit ‘geboren’.

Lees het artikel »

2003-01 Het pand van Hulsteijn

Uit de Olde Kaste 2003-01
Auteur: Eddy Geurtsen

Een gapend gat in de Hengelose dorpskern, een open vlakte die tot voor enkele jaren nog werd gevuld door een groot pand. Het ‘pand van Hulsteijn’ is gesloopt.

Lees het artikel »