ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en wordt toegekend door de belastingdienst als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
De voorwaarden zijn terug te vinden op www.belastingdienst.nl.

Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting.
Het fiscaal nummer van onze vereniging is: 8164.29.157
De belastingdienst eist dat we ons openbaar verantwoorden. Het is mede daarom dat op de website het beleidsplan en de financiële verantwoording is opgenomen. Dit is onderdeel van onze verantwoording.