Welkom op onze site

U bent van harte uitgenodigd om nader kennis te maken met De Olde Kaste – Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland.
Onze vereniging bestrijkt de voormalige gemeente Hengelo Gld, die bij de gemeentelijke herindeling in 2005 is komen te vallen onder de gemeente Bronckhorst. De voormalige gemeente bestond uit de dorpen Hengelo en Keijenborg, de kern Veldhoek en de buurtschappen Varssel, Bekveld, ‘t Gooi, Noordink en Dunsborg.

Ons hoofddoel is het levend houden en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Hengelo Gld en omstreken.
De vereniging wil een bijdrage leveren aan het behoud van monumenten, historische geschriften en beeldmateriaal. Dit doen we door verzamelingen aan te leggen en te beheren. Daarnaast geven we informatie op onze ledenavonden en middels ons tijdschrift en onze website.

Oprichting
Op initiatief van de heren B. Harmsen en J.G. Ruesink en voorbereid door dhr. A. Lubbers en gemeentearchivaris dhr. S. Molenaar, werd op 14 januari 1988 de vereniging opgericht. Op 22 juni 1988 werden bij notaris Schellenbach de statuten in een akte vastgelegd. De nieuwe vereniging was hierbij vertegenwoordigd door boekhandelaar Bertus Lubbers en de huisarts F. Schreuder.

De Olde Kaste’ als symbool van onze vereniging.
Het symbool van de vereniging is genoemd naar een standerdmolen genaamd ‘De Olde Kaste’. Deze molen stond tussen Hengelo Gld en Keijenborg, maar is inmiddels verdwenen. Geschriften tonen aan dat de molen hoogstwaarschijnlijk bewaard was gebleven, als er destijds een oudheidkundige vereniging was geweest. Zo is deze voormalige molen het symbool geworden van onze vereniging.

Reacties zijn welkom

Als er ideeën zijn hoe we deze site kunnen verbeteren, dan horen we dat graag.
U kunt daarvoor het Contactformulier op onze
‘Contact pagina’ gebruiken.
Mocht u ons willen steunen door lid te worden, dan kunt u op diezelfde pagina het Lidmaatschaps-formulier vinden. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld!