binary comment

‘De Graafschap-Bode’ was een krant die door drukkerij en uitgeverij Misset in Doetinchem werd uitgegeven.
Op 1 april 1873 begon Cornelis Misset uit Haarlem een handelsdrukkerijtje in de Grutstraat in Doetinchem en op
4 oktober 1879 verscheen daar in een oplage van 2000 exemplaren het wekelijks
nieuws- en advertentieblad ‘De Graafschap-Bode’.

De krant had veel aandacht voor het dialect en werd ook wel de ‘Toete van Sachtleven’ genoemd.
‘De Graafschap-Bode’ is uiteindelijk opgegaan in het ‘Gelders Dagblad’, dat op zijn beurt op
5 november 2001 werd opgenomen in ‘De Gelderlander’.

‘De Achterhoek’ was een wekelijkse bijlage van ‘De Graafschap-Bode’. De Oudheidkundige Vereniging
Hengelo Gelderland heeft uit de jaren 1949_1963 ongeveer 750 exemplaren gefotografeerd.