Ereleden en leden van verdienste

Door bestuur en ledenvergadering zijn in de loop van de jaren verschillende leden benoemd tot ereleden en leden van verdienste.

Ereleden

  • Ton Nieuwenhuis

Helaas zijn een aantal ereleden overleden maar wij vinden het toch belangrijk om deze personen, die veel voor onze vereniging hebben betekend, te blijven vermelden.

  • Berent Harmsen (overleden)
  • Johan Gerrit Ruesink (overleden)
  • Bertus Lubbers alias Bolknak (overleden in 2013)

Leden van verdienste

  • Hein Aalberts
  • Eddy Geurtsen
  • Ria Lubbers-Hofman
  • Gina Luimes
  • Gert Wenneke
Bestuur 1988

Belangrijke personen bij de oprichting in 1988 v.l.n.r.
A. Lubbers – oprichter en eerste voorzitter
T. Nieuwenhuis – voorzitter na A. Lubbers
B. Harmsen – oprichter en erelid