Bestuur en ereleden

Het bestuur bestaat momenteel uit 8 personen. Er is één plaats vacant.

Frans Geurtsen
voorzitter

voorzitter@deoldekaste.nl

Joop Brugman
secretaris

secretaris@deoldekaste.nl

Henk te Brake
penningmeester

penningmeester
@deoldekaste.nl

Karel Cornegoor
Lid

Lida Evers
Lid

Gert Harmsen
Lid

Elise Harmsen
Lid

Door bestuur en ledenvergadering zijn in de loop van de jaren verschillende leden benoemd tot ereleden en leden van verdienste.

Ereleden

  • Ton Nieuwenhuis

Helaas zijn een aantal ereleden overleden maar wij vinden het toch belangrijk om deze personen, die veel voor onze vereniging hebben betekend, te blijven vermelden.

  • Berent Harmsen (overleden)
  • Johan Gerrit Ruesink (overleden)
  • Bertus Lubbers alias Bolknak (overleden in 2013)

Leden van verdienste

  • Hein Aalberts
  • Eddy Geurtsen
  • Ria Lubbers-Hofman
  • Gina Luimes
  • Gert Wenneke (overleden 25-01-2024)