Kop Werkgroep

Activiteiten commissie

E. Harmsen
B. Abbink
e-mailadres: info@deoldekaste.nl

Redactie de Olde Kaste

Eindredactie: F. Geurtsen
H. Waamelink
T. Roelofsen
F. de Vrught
R. van Gijssel
e-mailadres: redactie@deoldekaste.nl

Archiefcommissie

Karel Cornegoor
E-mail : karelenineke@outlook.com
Tel : 0623647088 of 0575473992

Joop Brugman
e-mailadres: secretaris@deoldekaste.nl
Tel: 0620742010

Webmaster

T. Roelofsen
e-mailadres: webmaster@deoldekaste.nl