Judith Lettink

Boek over ‘Instituut voor de Landbouw Aan de Gennip’

Deze uitgave is uitgebracht door Uitgeverij Hermans, over het landbouwinstituut dat in Hengelo (Gld) heeft gestaan van ca. 1849 tot 1857. De schrijfster van dit verrassende stukje geschiedenis, Judith Lettink, heeft het grootste deel van haar werkzame leven doorgebracht in de gezondheidszorg, maar werd door ziekte gedwongen om met werken te stoppen. Vooral de laatste jaren heeft zij haar hobby
gevonden in genealogisch en historisch onderzoek voor o.a. de website www.OudZelhem.nl, afdeling Hengelo. Samen met enkele enthousiastelingen uit dit dorp wordt getracht om de geschiedenis van de Hengelose boerderijen in kaart te brengen.
Te denken valt hierbij aan gegevens uit de bevolkingsregisters, kadastrale gegevens, genealogie van de vroegere bewoners, landkaarten en oude foto’s. Ook de oude registers, zoals de Markeboeken, Verpondingen, Leenaktenboeken etc., waarin de boerderijnamen voorkomen worden daarbij vermeld.

Bij het doorspitten van het bevolkingsregister van de buurtschap Noordink stuitte zij op een boerderij waarvan de bewonergegevens nogal bleken af te wijken van een doorsnee boerderij uit Hengelo in de periode 1850-’60. De meeste ingeschrevenen op dit adres bleken namelijk uit het Westen van het land te komen, en wat vooral opviel was hun geloof (Doopsgezind) en hun jonge leeftijd. Met nog in het achterhoofd de Open Monumentendagen van 2014, waarbij aandacht werd besteed aan het landbouwinstituut  dat ooit in Hengelo heeft gestaan, werd de link al snel gelegd. Met hulp van Judith’s nicht Gerda Rossel, actief binnen de oudheidkundige vereniging ‘Oud Vorden’, werd vanaf dat moment de geschiedenis van deze school verder ‘uitgegraven’.

Er werd onderzoek gedaan in alle eerder genoemde bronnen, waarbij langzaamaan een beeld kon worden gevormd van dit instituut. De voornaamste vraag hierbij was op welke locatie de school kon hebben gestaan. Daarnaast werden alle ‘kweekelingen’ en de eveneens aanwezige ‘huisleerlingen’ een voor een onder de loep genomen om te zien wat hun achtergrond was geweest en wat er uiteindelijk van hen was geworden. Minstens zo interessant was het om te ontdekken dat de oprichter van deze school, voormalig onderwijzer Adrianus de Stoppelaar, 33 ha grond met een boerderij tot een landgoed had samengevoegd dat alles bij elkaar nog geen 15 jaar heeft bestaan. Deze bijzondere man bleek connecties te hebben gehad met de bewoners van een aantal Hengelose landhuizen zoals het Stapelbroek, Meenink en Regelink. Terwijl de familie van de bekende Hengelose logementhouder J.E.T. Langeler eveneens een voorname rol speelde in het geheel.
Tijdens een bezoek aan de bewoners van de huidige boerderij op de locatie waar de school destijds heeft gestaan, kwam een overdrachtsakte uit 1864 tevoorschijn met daarin de namen van een collega onderwijzer en een oud-leerling met wie De Stoppelaar nauw had samengewerkt. Betere bevestiging was niet denkbaar.

Het boekje waarvan de prijs 9,50 Euro bedraagt, is verkrijgbaar in de boekhandel of in de Boekenkraom van www.uitgeverijhermans.nl.

• Instituut voor de Landbouw Aan de Gennip
• www.uitgeverijhermans.nl/boekenkraom
• ISBN 978-94-92108-04-3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *