1988-02 DE BLEIJKE EN HET BLEIJKENHUUSKEN

Uit de Olde Kaste 1988-02

Auteur: J. Hulshoff

DE BLEIJKE EN HET BLEIJKENHUUSKEN

De bleijke, ofwel de dorpsbleek, is ontstaan doordat er vroeger niet voldoende helder water in Hengelo was om te bleken. Midden door het dorp liep de Weppelbeek, die goed water bevatte. Waarschijnlijk heeft men die beek verlegd en een gracht gegraven rondom het laaggelegen stuk grasland tussen de Aaltenseweg en de Varsselseweg. Dat is ruim tweehonderd jaar geleden.

Behalve de Hengelose burgerij, gebruikte ook de ‘adel’ uit de naaste omgeving van Hengelo de bleijke om hun prachtige linnengoed te bleken en te drogen. Dit linnen kwam meestal uit Vlaanderen en was van hoge kwaliteit, dus heel wat anders dan het grove goed dat men hier over het algemeen thuis weefde.
Om dat dure linnen wasgoed tegen diefstal te beveiligen liet men in 1750 het z.g.’Bleijkenhuusken’ of bleekhuisje bouwen.
Men bouwde het zo, dat het zeskantig was met een aantal kijkgaten. De bewaker, die tegen een kleine vergoeding toezicht hield, had, ook omdat het huisje midden op de bleek stond, een goed overzicht.
Helaas is dit unieke gebouwtje, dat het in die prachtige omgeving, met dat hoog opgaande geboomte op de achtergrond, zo schitterend deed, in de nacht van 18 op 19 september het slachtoffer van vandalen geworden. Het brandde geheel af.

Toch is de bleijke zonder het bleijkenhuusken niet de bleek zoals wij die kennen. Gelukkig zien de plaatselijke overheid en Monumentenzorg dit ook in. Er wordt hard aan gewerkt om voor het a.s. seizoen ’n nieuw huisje te bouwen, dat geheel uit oude materialen moet worden opgetrokken.
J.Hulshoff.Bleijkenhuusken met spuuling gezien vanaf de Oude Varsselseweg. (foto R. Kreunen H.zn.)(Op 28 november j.l. zijn de werkzaamheden begonnen. Naar verwachting zal het bleekhuisje eind januari 1989 weer in oude glorie hersteld zijn. Red.)