Disclaimerbeleid www.deoldekaste.nl

Disclaimerbeleid www.deoldekaste.nl


De website www.deoldekaste.nl is het publiciteitskanaal van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland.

Bepalingen
1. Hoewel bij de samenstelling van de website www.deoldekaste.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, naar verloop van tijd verouderd, of niet meer correct is.
De samenstellers van deze site hebben getracht mogelijk rechthebbenden van gebruikt materiaal te achterhalen. In alle documenten op deze website worden zoveel mogelijk de rechthebbenden vermeld. Rechthebbenden die zich tekort gedaan voelen, worden verzocht zich in verbinding te stellen.

2. Aan de website ‘www.deoldekaste.nl’ kunnen geen formele rechten worden ontleend. Verder neemt het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland geen aansprakelijkheid op zich voor eventuele nadelige gevolgen door onjuistheden en/of gedateerde informatie op haar website. De website ‘www.deoldekaste.nl’, noch de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de informatie op enige internetsite of pagina’s van derden waar onder www.deoldekaste.nl naar wordt verwezen.

3. Links of enigerlei andere verwijzingen die aanstoot geven worden direct en zonder uitleg verwijderd. Ideeën, opmerkingen of klachten over onze website kunt u versturen naar: info@deoldekaste.nl