1992-02 Ons Gelderland

Uit De Olde Kaste 1992-02

Auteur: Eddy Geurtsen

Ons Gelderland (’n waor gebeurde geschiedenis)

An ’t einde van de jaoren zestig, op ’n mooien veurjoarsdag hadden de blagen van de zesde klasse van de laegere schole zangles. Meister Geurtzen had ’n zwak veur ’t Hengelose en ’t Gelderse volkslied. Ze hadden allemaole d’n teks in eur schrift motten schrieven en now wazzen ze an ’t oefenen.


“Waar der beuken brede kronen” galmen deur ’t aopen raam naor buuten. D’n olden Dieperink kwam net de straote deur lopen en bleef opens stokstief staon. Toen ’t eerste couplet aover de Vale Ouwe was af-elopen, stappen hi-j aover ’t laege draodjen. dat langs ’t gres an ’n paar päöltjes vast zat.
“Waar bij zomerzon de boomgaard” wier in-ezet. De zangers en zangeresjes hadden now al meer oge veur d’n eenzamen luustervink dan veur d ’n meister. Niet dat de meister dat erg von, want hi-j zetten onder ’t maote slaon ’t raam nog wat wieter los.
Toen ’t leste couplet begon: “Waar kastelen statig rijzen”, ston Dieperink onder ’t raam, hi-j kek niet naor binnen, maor ston zon betjen veur zich uut te dreumen. De blagen waren uut-ezongen en de meister sprok nog effen met Dieperink. Wat daor besprokken wier, daor kregen de blagen niks van met, maor ’t kwam d ‘r wel op neer dat ’t Gelderse volkslied nog ens ‘ezongen wier.

D’n anderen margen, de zangles was vergetten, daor kwam Dieperink weer an. Gemakshalve nam hi-j dezelfde weg as daags d ‘r veur, dus aover ’t gres naor ’t raam. In zien hand had hi-j een olde jute tasse. De meister dee um ’t raam los en praoten ’n tiedjen met zachte stemme. Toen vertellen de meister wat of t’r an de hand was. Dieperink wol geerne nog ’n keer “0ns Gelderland” heuren zingen. As beloning zollen alle kinderen ’n reep Kwatta kriegen, zo ene met ’n soldäötjen d’r op. Zelden is ons Gelderse Volkslied met zovölle vuur en vol aovergave ezongen as die kere. Al bi-jnao vief en twintig jaor is dit veurval al weer elejen. D’n olden Dieperink is al lange uut d’n tied, zien kleine huusken achter de iesbane is al haost net zo lange vot. In de winterdag wördt d’r now eschaatst. Toch zölt d’r genog mensen waezen die um ekent hebt.
Eddy Geurtsen