1992-04 Peerde geld

Uit De Olde Kaste 1992-04
Auteur: Geurtsen

Peerde geld

Um en an negentien twintig was der op Olborgen ’n boerderi-je waor of twee ongetrouwde jongens met hun olde moeder wonn. Naost hun gewone veestapel hadden ze vier peerde. Met ’t bewarken van hun land hadden ze die daor in de klei ok wel neudig. Het gebeurn vake dat der minstens drie veur de ploeg mossen um te können bouwen. Bi-j een van die peerde hadden ze toen ’n mooi meer vulnn ehad en nao lang aoverleg hadden ze beslotten um den te verkopen, ze konnen roch niet alles an hollen. Zo wazzen de jongens der dan met naor Hengel naor de peerdemarkt e trokken en hadden um daor naor eur dunken goed verkocht.
Weer in huus ekommen hadden de jongens het geld dat ze ebeurd hadden bi-j moeder in de slippe van de scholdoek egooid. Dat was zo de gewoonte ewes, al het geld dat der van de boerderi-je binnen kwam ging via moeder ’t kammenet in en later nao de boeren leenbanke.
Deze keer was der toch iets bezunders an dat geld ewes, want ’t mense had ’t niet zo as anders effen nao eteld en dan op eborgen. Ze had ’t lös in de slippe van de scholdoek laoten liggen en der af en toe met de hand deur eruurd. Efkes later had ze ezeg: “Dit is toch heel ander geld as dat van de varkens die wi-j veurige wekke af eleverd heb, WANT PEERDE GELD DAT IS DEF TIG GELD”. Boerentrots in die zin zol die now nog bestaon ?.
Dit is mien al ’s verteld deur iemand die in die jaoren bi-j den boer ediend hef.
GEURTSEN HENGEL