1993-01 Het Geltink in Keijenborg

Uit de Olde Kaste 1993-01

Auteur: A. Nieuwenhuis

Het Geltink in Keijenborg

In het uitbreidingsplan te Keijenborg (tegenover het sportcomplex) hebben de eerste bewoners hun woningen betrokken. De weg welke deze mensen bewonen heeft de naam ‘Geltinkweg’ meegekregen. Hoe komt men aan deze naam ?
Tot aan het eind van de jaren ’30 stond in Keijenborg een boerderij genaamd Het Geltink. Deze boerderij was gelegen waar momenteel Aannemingsbedrijf Stapelbroek is gehuisvest (Pastoor Thuissrraat 15) en werd bewoond door de Fam. van Aken.

Bij boerderij Het Geltink hoorde 3 ½ ha. grond. Men sprak dan ook van Geltinksplaats en Geltinks wei. Met de kermis vond het vogelschieten altijd plaats in Geltinkswei, de plek waar thans de appartementen ‘Postel-Staete’ zijn gesitueerd (Pastoor Thuisstraat 6). De boerderij is, incl. de grond in 1915 aangekocht door het kerkbestuur met de bedoeling daar een Zustershuis te bouwen. Het duurde echter nog 10 jaar voor het project ‘zustershuis’ verwezenlijkt kon worden. Maandag 25 januari 1926 werd het Maria Postel Gesticht, zo noemde men dat in die jaren, officieel geopend.

A. Nieuwenhuis