1993-04 Midwinterhoornblazen

Uit De Olde Kaste 1993-04

Auteur: Redactie de Olde Kaste

Midwinterhoornblazen


Wat röp den holten horen ?
Wat blös hee veur meziek ?
Een Keend wordt ons geboren
Een Keend zo loveliek !
Blief’ blaozen hölten horen
Dien leed, an zin zo riek !

De functie van een midwinterhoorn is het aankondigen van de geboorte van het Kerstkind.
De midwinterhoorn is een primitief solo-instrument vervaardigd uit een wilge-, berke- of elzestam van ongeveer anderhalve meter lang, met liefst een reeds natuurlijke kromming. Het mondstuk, de zogenaamde ‘happe’ wordt gemaakt van vlierhout.
Tijdens de Advent, liefst in de schemering, klinkt van de ene blazer naar de andere, als een beurtzang, de eenvoudige, melancholieke melodie van zo’n 5 tonen, waarmee de geboorte van het Kerstkind wordt aangekondigd.
Het midwinterhoornblazen is in onze cultuur waarschijnlijk de enige overgebleven muziekbeoefening uit de primitieve oudheid. Dat het een religieus gebeuren is moge blijken uit het blazen tijdens de Advents- en kerkdiensten in verschillende kerken in Twente en Oost-Gelderland.
Na Driekoningen (6 januari) -tot die dag mag er geblazen worden- wordt de midwinterhoorn opgeborgen tot de volgende Advent.