1993-04 Tinnen leppels

Uit De Olde Kaste 1993-04

Auteur: G.J. Geurtsen

Tinnen leppels

Toen’ wi-j vrogger as kinder samen in de buurt gingen spöllen wazzen wi-j der ok altied bi-j wanneer der iets amparts was. Zo was der bi-j de buurman op ’n keer de pompe kapot. De meeste mensen hadden in die tied nog ’n waterputte, maor hun hadden al een pompe. Daor mankeern geregeld wat an de pompen van die tied, dan was ’t leer van de zuuger kapot of het slot warken niet. Het slot dat was ’n plaatjen lood. Now mos bi-j de buurman de hele pompe nao ekekken worden want hee had ’t stomp op egeven. Zo iets gebeuren altied wanneer ’t heel slecht uut kwam, zo ok now. Het was zaoterdag en now mos de melk ekuuld worden tut maondag margen en daor bi-j was ‘t heel warm weer. In die tied kwam ‘t geregeld veur dat de mensen de melk trugge kregen met ‘n briefken an de busse van “ZUUR” en dat melkgeld was veur de meesten het grootste deel van hun inkommen.

De Dringenborgse smid wier op ehaald en die ging meteen met de pompe an ’t wark. Um dat wi-j as blagen geregeld weg ejaagd wieren konnen wi-j ‘t wark van de smid niet helemaol volgen. Toen de smid klaor was mos alleen de ansluting nog met tin dichte egotten worden. Now had de smid alles bi-j zich behalven soldeer tin, daor mos hee eerst veur naor de smederi-je um dat te halen. Maor dat was tied verklöngelen want de melk mos hoog neudig ni-js ekuuld worden. En zo wier het hele rek met tinnen leppels die de leste jaoren toch niet meer gebruukt wieren, stuk veur stuk van ‘t rek epakt en deur de smid an de pompe esmolten. Dat is meer as zeuventig jaor eleen.

G.J. Geurtsen Hengel