1997-02 Het Fokkink

Uit de Olde Kaste 1997-02

Auteur: A. Lubbers

Het Fokkink
Verhaal opgetekend door A. Lubbers uit de mond van Dhr. A.J. Memelink, Kastanjelaan 5 te Hengelo Gld.

Boerderij “Fokkink”, gebouwd in het jaar 1808 lag aan de Fokkinkweg 1, een straatnaam die nog steeds bestaat. Voor die tijd was het huis genummerd A 244. In verband met de aanleg van de Rondweg om Hengelo en bet bestemmingsplan “Fokkinkweg” moest de boerderij verdwijnen. In 1964 viel de boerderij bij voorlopig koopcontract toe aan de gemeente Hengelo, die naderhand voor de afbraak een bedrag van f 30.000,= aan sloopkosten kwijt was. In maart 1965 was de feitelijke overdracht.


Sunt Jaopik” op het Fokkink, rechts is een deel van het toenmalige voetbalveld te zien. (foto gemaakt door mevr. Herwers-Leemreis)

De keldermuren met “gewulf” van de boerderij “Fokkink” hadden een dikte van 80 cm. Toen Dhr. Memelink in 1972, als functionaris van de VVV Hengelo een bezoek bracht aan de Provinciale VVV- dag te Arnhem in het Openluchtmuseum aldaar, kwam hij in gesprek met medewerkers van het museum. Aanleiding tot het gesprek was de opmerking van Dhr. Memelink: “U hebt hier alle typen boerderijen, behalve het Gelderse type. Juist wij hadden een boerderij in het Gelderse type, maar dat is in de jaren ’60 gesloopt”. Volgens zeggen van Dhr. Memelink hadden de mensen van het museum de uitspraak gedaan: “Wij hadden er wel meer dan f 30.000,= voor over gehad”. Als er toen in onze gemeente al een instantie had bestaan op oudheidkundig gebied, dan was de boerderij wellicht een beter lot beschoren geweest.

Vanaf garage Herwers is dit nu te zien, vergelijk dit met foto hiernaast.
Foto: A. Lubbers

Lees verder op pagina 2