1998-01 Zitplaatsen in de kerk

Uit de Olde Kaste 1998-01

Auteur: F. Hofman

Qver de zitplaatsen in de kerk.

Op de vraag of het gebruikelijk was om plaatsen in de kerk te kopen, kwam een antwoord binnen met betrekking tot het pachten van plaatsen. In de katholieke kerken van Hengelo en Keijenborg kwam dit gebruik voor.

Misschien was het verpachten van kerkbanken er ook de oorzaak van dat er achter in de kerk werd gestaan. Op deze manier werd de “bankepacht” ontlopen. Het spreekt voor zich dat de voorste plaatsen het duurst waren, hoe verder van de kansel, hoe lager de prijzen. Misschien waren er ook wel gratis zitplaatsen achterin. Het schijnt in de Keijenborg in vroeger jaren te zijn gebeurd, dat een stel keuterboertjes en klompenmakers “hutje bij mutje” hebben gegooid. Vervolgens heeft een van hen tijdens de verpachting opgeboden tegen de grote boer die eigenlijk zeker was van zijn ereplaats. Ook in dit geval was het bezit van de zaak, het eind van het vermaak. Een jaar later zat het keuterboertje weer achterin de kerk.
In het boekje “Een wandeling door en rondom onze kerk” van E. ten Hoeve wordt wel het een en ander verteld over de banken in de N.H. kerk. In 1792 waren er 85 eigenaars van stoelen. Timmerman Netens heeft in 1839 de bankopstelling gemaakt zoals die nu nog bestaat. Er werden 172 banken verkocht, 189 banken werden verpacht en er waren 147 zitplaatsen voor onvermogenden. In november 1966 zijn alle eigenaren en huurders van plaatsen in de kerk per brief gevraagd om hun eigendomsrechten daarvan op te geven, zodat per 1 januari 1967 alle zitplaatsen “vrij” zouden zijn.

Vervolg op pagina 2