2002-01 Jaarvergadering 2002

2002-01 Jaarvergadering 2002

Uit De Olde Kaste 2002-01
Auteur: redactie

 

Jaarvergadering 2002

Op dinsdagavond 15 januari werd de jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging gehouden in Ons Huis. Deze werd door voorzitter Dinie Hissink om even na half acht geopend, waarna de agendapunten in rap tempo werden afgewerkt. De notulen van de jaarvergadering van 10 januari 2001 werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Het financiële verslag dat door penningmeester Aalbers werd gepresenteerd gaf over het boekjaar 2001 een nadelig saldo van f 2538,64 aan. Het totale kapitaal der vereniging bedroeg per 31-12-2001 € 8112,97 = f 17878,64, Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel nog te ontvangen contributie over deze periode. De Kascontrolecommissie bij monde van dhr. F. Hofman gaf toelichting over de bevindingen van de financiële administratie. De voorzitter stelde voor penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering kon daarmee instemmen.
Bij de bestuursverkiezing werd Ben Hiddink bij acclamatie herkozen. In de rondvraag vroeg de heer Kreunen Sr. aandacht voor net behoud van oude karakteristieke panden in het dorp Hengelo, dit naar aanleiding van de gemeentelijke plannen tot vernieuwing van de dorpskern. Het vastleggen van gesprekken op band met oudere inwoners van HengeIo kon hij zeer waarderen. Zo blijft het voor het nageslacht bewaard. Zelf wil dhr. Kreunen graag daaraan medewerken.

Daarna het bewijs dat een jaarvergadering niet perse saai hoeft te zijn; als aftrap naar het aanstaande Herman van Velzen jaar verschenen plots ‘bessembinder’ Aornt Peppelenkamp en zijn vrouw Geerte ten tonele, Zo weggelopen uit de verhalen stapten zij de grote zaal van “Ons Huis” binnen. Samen genietend van een welverdiende bak koffie, vertelden ze op humoristische wijze in vogelvlucht een deel van de vele anekdotes, zoals ze door Frans Roes (alias Herman van Velzen) werden opgetekend. Zij haalden herinneringen op aan voor- en tegenspoed, armoede en geluk en ook aan allerhande fratsen en belevenissen van Aornt tijdens zijn omzwervingen door de Achterhoek. Gaandeweg kreeg Aornt steeds meer moeite een deel van zijn mannelijkheid te behouden. De snor van Aornt bleek namelijk een heel eigen idee te hebben over het verloop van het toneelstukje. Uiteindelijk belandde de snor dan ook op tafel, want hij bleek niet bestand tegen de koffie. De Dames Koops in hun gedaante van Aornt en Geerte raakten hierdoor niet van hun stuk; dan Aornt maar verder zonder snor! Was de uitvoering voor de pauze al zeer geslaagd, na de de pauze vermaakten zij ons met liedjes en gedichten. Handelend over onderwerpen als ‘de Hengelse kermis’ en ‘de slanke lijn‘ wisten ze de aanwezigen, alleen of als duo, met helder gezang te boeien, telkens in een andere kledij. Na de 2e pauze ging er nog een schepje bovenop. Nu werd ook het publiek er bij betrokken. Tijdens een nummer over de rommelmarkt werden diverse mensen voorzien van uiteenlopende hoofddeksels en nachtkleding. Voor hilariteit zorgde ook een stukje over een bootreis, waarbij de conditie van enkele deelnemers flink op de proef werd gesteld. Het laatste lied “Geniet van het leven ” was dan ook een mooie afsluiting van deze gezellige avond met de Dames Koops.