2003-02 Cultuurhistorisch erfgoed Grenspaal

Uit de Olde Kaste 2003-02

Auteur: Redactie de Olde Kaste

Cultuurhistorisch erfgoed – Grenspaal

In de reeks artikelen over monumenten in de gemeente Hengelo behandelen we ditmaal een grenspaal op de gemeentegrens van Hengelo en Vorden.

Historie en ligging
Op de grens van Hengelo met de gemeente Vorden staat deze 1,70 meter hoge hardstenen gemeente grenspaal. Deze paal is vermoedelijk aan het eind van de negentiende eeuw geplaatst.
Volgens grensbepalingen en beschrijvingen uit de jaren 1831 blijkt dat er in het Graafschap talloze grenspalen gestaan hebben,waarvan die op de grenzen van Hengelo en Eibergen als enige zijn overgebleven.
De grenspaal is aan de oostelijke zijde van de Vordenseweg gesitueerd, dicht aan de weg. Vanuit de richting Hengelo is de paal slecht zichtbaar vanwege een daarvoor staande boom.

Opbouw:
De ongeveer 1,70 meter hoge hardstenen paal staat op een rechthoekig grondplan en eindigt in een rondboogvorm. Aan de Vordense zijde van de paal bevindt zich het opschrift: “Grens der Gemeente Hengelo”.
Om de paal als een gemeentelijk monument aan te merken, wordt de volgende motivering gebruikt. Historische criteria: Het object heeft gave verhoudingen en een redelijk gave detaillering in vormgeving en materiaalgebruik.
Stedebouwkundige en/of landschappelijke criteria:
Er is een relatie tussen de plaatsing van het object en historische verkaveling; op de gemeentegrens. Het object heeft zeldzaamheidswaarde qua relatie met de omgeving; laatste gemeentegrenspaal.

Bronvermelding: Beschrijvingen Rijks- en gemeentelijke monumenten, door gemeente Hengelo Gelderland.
Een en ander is mogelijk geworden met dank aan Freddy Hofman.