2003-04 De Heurne

Uit de Olde Kaste 2003-04

Auteur: redactie de Olde Kaste

De Heurne

‘De Heurne’ is een bekende straatnaam in Hengelo, maar waar komt deze naam oorspronkelijk vandaan? We gingen voor u op onderzoek uit en maakten daarbij gebruik van oude en nieuwe bronnen.

Een rondje op het Internet geeft al snel enkele antwoorden op onze vraag. Het blijkt dat ‘Heurne’ een variant is van het Woord ‘Horne’, hetgeen ‘een vooruitspringende hoek’ betekent. ‘Hoorn’ of ‘horn’ heeft weer afleidingen in ‘heurne’ en ‘horen’, dat ‘hoek’ of ‘hoekvorming’ inhoudt.

Voor de zekerheid raadpleegden we ook het “Hengelose Boerderij- en Veldnamenboek”. Hierin staat over ‘heurne’ het volgende geschreven: “Andere woorden voor ‘hoek’ zijn ‘heurne’ en ‘winkel’: ‘de Heurne’, ’t Winkel”.
Op de eerste kadastrale tekening uit 1825 staat de boerenplaats ‘de Heurne’ aangegeven, op de plaats waar nu nog steeds een huis met die naam staat. Met de naamuitleg in ons achterhoofd wordt nu in een oogopslag duidelijk hoe de naam is ontstaan. Op de tekening is duidelijk een vijver zichtbaar in de vorm van een soort winkelhaak. Op een topografische kaart uit 1965 is deze vorm nog steeds zichtbaar, alhoewel alles wat meer (afgesleten) rondere vormen heeft gekregen.Het bosje dat nu nog tussen het Karspel en de Heurne loopt, achter de Margriethof langs, is een overblijfsel van het vroegere ‘Heurnemansbusken’ (`t busken bi-j de man op de Heurne). Van de vijver is volgens ons nu geen sprake meer.

1 Rechtstreeks te raadplegen via Internet: www.dewoonomgeving.nl
2 De afbeelding is i.v.m. de duidelijkheid overgetekend van de oorspronkelijke kaart.