2017-02 ’n Verhaal met ’n luchtjen… (historisch)

Uit de Olde Kaste 2017-02

Auteur: Eddy Geurtsen

’n Verhaal met ’n luchtjen… (historisch)

Dit verhaal spölt zich af in de tied van de grote boerenbrulften. Feesten van twee- driehonderd man waren gin uutzondering. Ik heb ’t deurverteld ekregen van iemand die der zelf bi-j ewes is, dus ’t is woor gebeurd. Herman van Velzen zetten dan achter de titel “historisch”, dus dat he’k now ok maor edaon. Mien zegsman werken in die tied bi-j ’n loonwerker, arges in den Achterhoek, en door kon e mooie verhalen van vertellen. Zo vertelden hi-j ’s dat e op ’n zondagaovend hen dansen was ewes. Door had e sjans ekregen met ’n deerntjen en die had e later naor huus hen ebracht. Samen hadden ze nog ’n tiedjen op de daele staon vriejen tutdat de lieflijke rust wreed versteurd was ewodden deur de vader van ’t deerntjen die von dat ’t now maor ’s uut mos waezen. “Naor bedde i-j”, zo had e tegen zien dochter ezegd, en tegen de jongen knaap: “Maak a’j naor huus toe komt, i-j snotterkuken!”. ’t Was maor ’n korten nacht ewes, den andern margen had hi-j al weer bietieds bi-j zien baas de werkbriefkes an-epakt woor op stond woor at e heer mos. ’t Was wel ’n heel bekend adres ewest woor at e ‘t eerste hen mos, wat dat anging had e door better ‘s nachts können blieven slaopen… Den boer had ‘m al an zien kommen en ok dén was ’t niet ontgaon dat ze al wat könnigheid met mekare hadden. “Potverdrie”, had e eroepen, “bu’j der now al weer!”. Wieters hadden ze der gin weurde meer aover esprokken. Maor wa’k vertellen wolle: op ’n vriejdagmargen had ’n zaalholder naor den loonwerker ebeld umdat hi-j de hele pröttel verstopt had zitten. ’s Aovens had e ’n grote boerenbrulfte met ’n paar honderd man en now zat de afvoer van de wc’s kats dichte. Hi-j had al van alles eprobeerd, heit water, de tuinslange der in, niks had eholpen. Op ’t leste was e nog met caustic soda bezig ewes, ’t had erommeld en egromd in de afvoerpiepen, maor ’t was de witten met de zwatten, ’t zat dichte en ’t bleef dichte.

Now waren ze van de loonwerker uut met ’n graafmachine bezig um de afvoerpiepe op te graven. ’t Halve parkeerterrein lei onderhand al lös, ’t lek wel of der ’n loopgravenoorlog an de gange was. En ze hadden ok al wat goed niejs te melden, want ze wissen ondertussen woor at de verstopping mos zitten, ’t slechte niejs was, dat ze door niet bi-j konnen kommen want door ston ’n groten lindeboom baovenop. Ze hadden met de gierkarre alles al läög epompt wat der epompt kon worden, an de aoverkante van de weg hadden ze ’t uutende van de afvoerpiepe evonden en door ok alles dreug ezaogen. Maor zuutjes an begon de tied ok te dringen, der mossen andere pötte op ’t vuur kommen. Toen zei de keerl van de gierkarre: “A’w now ’s probeert um terugge te blaozen….”. Ja, dat was wel ’n idee, maor door zatten ok wat naodelen an vaste. Vanaf ’t uutende van de afvoerpiepe ha’j gin zicht op de wc’s, maor dat was op te lossen as der één van de jonges op den hoek van de zaal ging staon. As nommer drie dan bi-j de wc’s de boel in de gaten hiel, dan konnen ze met mekare seinen. Zo ezegd, zo edaon. De slange van ’t giervat wier op de afvoerpiepe emaakt, der ston der ene op den hoek van de zaal en zogauw de keerl bi-j de wc’s begon te zwaaien, dan zol dén op de hoek ’t sein geven dat de giertonne mos ophollen met blaozen…. De tractor maken wat extra toeren, ’t ventiel gin lös, nog ’n betjen gas der bi-j…… En toen, ’n knal! De keerl op den hoek vergat te zwaaien, maor de man bi-j ’t giervat kon wel zien dat ’t niet goed zat, hi-j gooiden ’t ventiel dichte en zetten de boel uut. Wat ’n pröttel, alles zat onder! Ok de keerl die door ston um te zwaaien had nog wel ’n stripsken met ekregen, ’n geluk bi-j ’n ongeluk; de boel was wel weer lös!

Eddy Geurtsen