2018-03 De mannen van het Hoogeland

Uit de Olde Kaste 2018-03

Auteur: H. Demming

2018-03 De mannen van het Hoogeland

Het Regelink heeft in de loop der jaren al heel wat bewoners gekend. Nadat het pand een tijd leeg had gestaan werd het gebouw begin jaren ’50 in gebruik genomen door Stichting “Het Hoogeland”, een instelling met een lange geschiedenis in de zorg. De Vereniging tot Christelijke Verpleging van bedelaars en landlopers werd in 1892 door particulieren opgericht. Twee jaar later openden de deuren van Het Hoogeland zich voor bedelaars en landlopers in Beekbergen.

Zwervers tussen de 24 en 50 jaar konden er worden opgenomen, in de beginjaren op vrijwillige basis, later in de twintigste eeuw ook als voorwaardelijk alternatief voor gevangenisstraf, waarbij de instellingen ook een reclasseringsfunctie uitoefenden. De gemiddelde bevolking van de kolonie bestond in de beginjaren uit 50 à 60 man, die er twee tot twaalf maanden verblijf hielden. Het doel was – in moderne termen – resocialisatie.
Deze christelijke koloniën waren minder massaal dan de Rijkswerkinrichtingen en daardoor als toevluchtsoord aantrekkelijker. In de eerste zes jaar meldden zich 3000 mensen voor Het Hoogeland, van wie er zo’n 600 konden worden geplaatst. Maar onder deze groep was, net als bij de Rijkswerkinrichtingen, de recidive groot.
In 1952 is de familie De Schipper met ongeveer 65 oude mannen en 2 personeelsleden van Huize Voorstonden verhuisd naar Het Regelink.

De heer en mevr. De Schipper waren beiden paviljoen- hoofden en woonden samen met hun 3 dochters in het koetshuis. Na 4 jaar kwam hier een eind aan en vertrok de familie, opgevolgd door de heer en mevrouw Koedijk, die de leiding hadden tot ca.1967.In 1964 kreeg het Hoogeland rijks-goedkeuring voor de uitvoering van het eerste bouwplan, een nieuwbouw om alle vestigingen in Beekbergen in één complex te concentreren. Als de eerste fase gereed is, zullen ook de bewoners van de inrichtingen De Poll in Voorst en Het Regelink hier naar toe verhuizen en zullen de inrichtingen haar deuren sluiten.

Het Hoogeland in Beekbergen bestaat nog steeds. Het is meer dan een tuincentrum, er is ook een boerderij, een werkplaats, een drukkerij en een kwekerij. Het tuincentrum wordt onderhouden door cliënten van Iris Zorg, een instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang, waarbij Het Hoogeland als leerbedrijf functioneert.

Op 23 september 1966 staat
deze advertentie in de Volkskrant.
Te koop of te huur Landgoed Het Regelink.
De Mannen op het Regelink in de jaren ’50 – foto: mevr. C. Hendriks- de Schipper