Agenda 2020 periode winter en voorjaar 2021

Bericht van de secretaris. De agenda voor het komende halfjaar is aangepast.

Er ontstaat een nieuw ‘normaal’.

Graag blijven we in deze corona periode als vereniging actief. Maar vanzelfsprekend zeker corona-proof. Een mooi voorbeeld is de medewerking die we verleend hebben aan de uitbreiding van de fototegelroute.
Maar ook het grote succes van de videoregistratie door Henk Teeuwen DE JOODSE GEMEENTE VAN HENGELO GLD spreekt tot de verbeelding. En half december valt een extra dikke De OLDE KASTE in uw brievenbus, zeer de moeite waard!

Op 16 december stond een presentatie van Marjan Smeitink en Eddy Geurtsen ‘Dialectverhalen in winterse sferen’ op het programma. Kon helaas niet doorgaan!

PROGRAMMA 2021 (onder voorbehoud i.v.m. Corona tot mei)

Steeds aanvang 20.00 u. Ons Huis Beukenlaan 30

4 februari:
Lezing door Theo Roes over het werk van zijn vader Herman van Velzen.
Ook deze lezing kan niet doorgaan. We zoeken naar een nieuwe mogelijkheid, wellicht via een video registratie.

11 maart:
DIGITALE Ledenvergadering
We willen en waarschijnlijk mogen we ook niet bij elkaar komen. Toch willen we onze verplichting vanuit de statuten zoveel mogelijk respecteren door de volgende werkwijze te realiseren:
– alle leden ontvangen de stukken via het verenigingsblad De Olde Kaste
– leden kunnen reageren via e-mail of via telefonisch contact met een bestuurslid
– leden kunnen zich via e-mail aanmelden voor deelname aan een digitale ledenvergadering in ZOOM
– op 11 maart vanaf 20.00 uur vindt de digitale ledenvergadering plaats.

8 april:
Lezing door Eric Veldboer over Achterhoekse- en Twentse klokken.

6 mei:
Lezing door Jean Kreunen over een kist met vele Oorlogsverhalen.