‘Cultuur onder vuur: Erfgoed raakt’ je op pagina ‘Laatste nieuws’

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseert Loevestein een tijdelijke tentoonstelling over de bescherming van kunst en erfgoed tijdens gewapende conflicten.
De tentoonstelling “Cultuur onder vuur” is opgebouwd als een drieluik. Het eerste deel gaat over Slot Loevestein en andere schuilplaatsen waar Nederlands erfgoed tijdens
de oorlog was opgeslagen. Want hoe komen archiefstukken als het handschrift van Van Oldenbarnevelt op Loevestein terecht? En waarom maakte de Nachtwacht een zwerftocht door het land?
Het tweede deel richt zich op de bescherming van erfgoed wereldwijd, met een indrukwekkende fototentoonstelling die de Nederlandse Unesco Commissie heeft samengesteld. Deze wordt aangevuld met bijzondere verhalen van mensen die in zeer moeilijke omstandigheden hun erfgoed veilig probeerden te stellen. In het derde en laatste deel staat de vraag: “Waarom moet cultureel erfgoed beschermd worden?” centraal.