De beste wensen

UIt de Reclame 31 december 1948

De beste wensen

‘t Laatste blad van de kalender
Wordt er straks weer afgescheurd.
‘t Nieuwe jaar zegt: „Zo ik ben er,
Met het oude is ‘t gebeurd.

Wat het oude heeft misdreven,
Maak ik strakjes wel weer goed,
Wat van ‘t oude is gebleven,
Weet ik dat ‘t verdwijnen moet.

Nieuwe plannen wil ik smeden,
Ik open ‘t ijzeren Gordijn,
Bij mijn aankomst heerse vrede
Bij de groten in Berlijn.

d’ Uno zal dan voort gaan maken,
Alle landen eensgezind
Van een veto is geen sprake” ….
„Wordt eens wakker jonge vrind!”

‘t Oude jaar is t’rug gekomen,
Voor het zich te slapen legt:
„Wat jij hardop stond te dromen
Heb ik ook al eens gezegd” ….