2011-01 De slimme hond, ‘n waorgebeurde anekdote

Uit de Olde Kaste 2011-01

Auteur: Wim Luimes

De slimme hond, ‘n waorgebeurde anekdote
‘t Echtpaar L. uut Hengel, dat veur jaoren terugge eigenaar was van ’n middelgrote hond, Drikus genaamd, was heel gehecht an ’t dier en kon der zo goed as met praoten. Dén hond was zo slim dat, as de baas tegen ‘m zei: ‘Drikus, mot i-j der nog uut?’ en hi-j was ter nog niet an toe, dan schudden e met de kop van nee. Mos e wel naor buten, dan schudden e jao en blaffen één keer, dat beteikenen dan dat e mos plassen. Blaffen e twee keer, dan mos ter nog meer gebeuren. ’s Aovends as ’t stel naor bedde ging, dan wodden Drikus eerst nog effen eknuffeld en lekker onder ’t kleed in zien mande estopt. De deure van de kökken, waor Drikus ’s nachts verbleef, lieten ze altied op ‘n kier staon, zodat e veur zien gevuul nog ‘n betjen vriejheid had. Op ‘n gegeven moment mot de hond bedach hemmen um ok ‘s ‘n keer lekker in ’n bedde te slaopen, maor wist nog niet zo gauw in welk bedde. Op ’n nacht kump e zien mande uut en löp naor baoven, naor de slaopkamer van ’t paar. Effen later stöt de hond zien baas, die op de rugge lig, herhaoldelijk met zien neuze onder de arm. ‘Weg hier’, schreeuwt ‘t baasjen, die best wel gek met de hond is, maor now effen niet. ‘Weg hier, ik wil slaopen’. De hond nemt de aftocht en geet weer naor beneden, maor kuınp nao zo’n tien minuten weer baoven en begint opniej met zien baas te klieren. ‘Moj ’s heuren’, zegt de vrouw tegen eur man. ‘Ik zol toch moar ’s effen noar beneden gaon kieken of ter ok wat an de hand is, want Drikus kump niet veur niks baoven’.

Half versuft deur de slaop geet de man naor beneden en inspecteert alles grondig, maor ontdekt niks gin biezunders en löp weer naor baoven. Eenmaol op de slaopkaıner an-ekommen, zut e de hond met de ogen dichte op zien plaatse liggen. ‘Der uut’, zeg de baas tegen de hond. ‘Der uut’, maor Drikus die in ‘n fractie van ‘n seconde zien ene oog effen lösdut, dut net of e niks heurt en hölt zich helemaol stief, zodat de baas beheurlijk mot trekken um de hond weer uut bedde te kriegen. Hulend geet Drikus de trappe weer af naor zien mande.