Fotoboek 2005
Broodweging MuldersfluiteTraditionele broodweging op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg tussen Hengelo en Zelhem. Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden het Gooy en Dunsborg en op de Zellemmer- Hattemermarke, plaggensteken op voorwaarde, dat ze jaarlijks rond Hemelvaartsdag roggebrood leverden van minstens 22 pond bij de Dunsborger molen, bestemd voor de armen in de gemeente. Deze dag bij de Dunsborger molen op Hemelvaartsdag, groeide uit naar een jaarlijkse feestdag van de Markegenoten tot de Muldersfluite (fluite is kermis).Voor de bouwlieden op de Zellemmer- Hattemermarke was de levering op de maandag na Hemelvaart op de Zelhemsebrink. Degenen die het zwaarste brood leverde, vaak meer dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn, woog het brood minder dan 22 pond, moest men 6 stuivers betalen. Vanaf 1772 werd het niet leveren van roggebrood bestraft met een dubbele levering in het volgend jaar. Sinds 1807 werd bepaald dat de Markenrichters het brood zouden verdelen onder de armen van de diaconie van Hengelo en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel voor de protestanten, de rest voor de katholieken in Keijenborg en Hengelo. Na de ontbinding van de Marken en het aanstellen van gemeentebesturen, besloot men om als een blijvende herinnering de traditionele broodlevering Muldersfluite in ere te houden en de erven (de oude bestaande boerderijen) als cijnsplichtigen daarmee bij voortduring te belasten.Deze eeuwenoude traditie herleeft jaarlijks op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg tussen Hengelo en Zelhem. Onder het toeziend oog van de Goudse pijp rokende notabelen, de burgemeester, de veilingmeester en de weger, vroeger de twee Markerichter en hun helpers, worden de per paard en wagen aangevoerde en voorafgegaan door de blaaskapel de door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden, gewogen en onder de toeschouwers geveild. De gever van het grootste brood krijgt na de weging, nog steeds 2 flessen wijn. De opbrengst van deze historische roggebroodveiling gaat naar een goed doel, afwisselend te bepalen door de diaconieën van Zelhem en Hengelo. Deze eeuwenoude vorm van gemeenschappelijke armenzorg is een voorloper van de huidige sociale zekerheden.
20050505__0001
20050505__0001
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0002
20050505__0002
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0003
20050505__0003
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0004
20050505__0004
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0005
20050505__0005
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0006
20050505__0006
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0007
20050505__0007
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0008
20050505__0008
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0009
20050505__0009
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0010
20050505__0010
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0011
20050505__0011
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0012
20050505__0012
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0013
20050505__0013
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0014
20050505__0014
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0015
20050505__0015
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0016
20050505__0016
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0017
20050505__0017
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0018
20050505__0018
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0019
20050505__0019
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0020
20050505__0020
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0021
20050505__0021
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0022
20050505__0022
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0023
20050505__0023
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0024
20050505__0024
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0025
20050505__0025
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0026
20050505__0026
Broodweging Muldersfluite 2005
20050505__0027
20050505__0027
Broodweging Muldersfluite 2005