Groeten uit Nederlands-Indië 1947-1950

Uit De Reclames 1951 en 1952

Auteur: Toon Roelofsen

In de periode 1947 tot 1950 werden veel militairen uit Hengelo Gld en Keijenburg (ongeveer 80) uitgezonden naar Nederlands Indië. Er waren meerdere instanties die met hen contact onderhielden: in Hengelo was dat de U.V.V. en de N.H. Kerkeraad. Vanuit Keijenburg was dat het Rooms-Katholieke Thuisfront. Uit dankbaarheid plaatsten de militairen vanuit Nederlands Indië en bij hun terugkeer in Nederland vaak een advertentie in het Nieuws- en advertentieblad De Reclame. Een bijzondere manier om contact te houden was door middel van “Gesproken brieven”, het maken van geluidsopnames op een grammofoonplaat. Zie ook de pagina De Reclame 1948 in het menu Archief. Gebruik de pijltjes om de volgende advertentie te selecteren.