Neêrlands Glorie: De Limburgse mijnen

Uit de Reclame 7 december 1946

Neêrlands Glorie (gedicht)

De Limburgse mijnen benaderden de vooroorlogse productie.
Ir Groothof gaf den kompels een zakje tabak. (Krantenbericht)

Ja, daar wordt goed werk geleverd
In ons Zuid’lijk Nederland.
Dank zij dezen stoeren werkers
Zijn wij heel gauw uit de brand.
Als u straks uw kolenkit vult,
Of de haard wordt opgepord,
Denk een openblik met eerbied
Hoe er daar gearbeid wordt.

De productie is vooroorlogs,
Groothof kan tevreden zijn;
Nederland is dank verschuldigd
Aan de kerels uit de mijn.
Want d’ Amerikaanse staking
Werd ons landje tot een strop;
Maar de Nederlandse werker
Gooit er nog een schepje op.

En al zal men wat jaloers zijn
Op de extra pijp tabak,
Ik heb liever niets te roken
Bij een volle kolenbak,
Dan een pakje sigaretten
Bij een uitgedoofde haard!
Dank zij hun, hecht ik weer waarde
Aan m’n goede kolenkaart.

Wat je doet, is weer een staaltje
Van je moed en energie.
Jullie zorgen voor de kachels
En voor Neêrlands industrie.
Als men jullie soms wil prijzen,
Zeg je met je zwart gezicht:
‘t Is toch heus niet veel bijzonders;
Ik deed toch alleen m’n plicht!”

Juist de kerels, die hun plicht doen,
Daar kan Neêrland trots op zijn.
Daarom dit poëtisch standbeeld
Voor de jongens van de mijn.