NIEUWSBRIEF Platform Rampjaar Herdenking 350 jaar (1672-2022)

WWW.RAMPJAARHERDENKING.NL

WOERDEN – Op vrijdag 18 september verzorgt historicus Luc Panhuysen een Rampjaarwebinar over de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw is een gevoelig thema geworden. De oprichting van de VOC, slavenhandel, zeehelden: historicus Luc Panhuysen legt deze thema’s langs de historische maatlat. Mogen we nog wel spreken over De Gouden Eeuw? In het najaar volgen er nog meer van dit soort lezingen met bekende historici, waarbij allerlei aspecten van de Gouden Eeuw aan de orde komen. Het webinar met Luc Panhuysen vindt plaats op vrijdag 18 september van 12.00-13.00 uur en kost
€ 4,95. Voor aanmelding en informatie: Historizon