Open Monumentendagen 14 en 15 september

Open Monumentendagen 2024

Het thema dit jaar is ‘Routes, netwerken en verbindingen’. De Historische Vereniging De Olde Kaste koppelt dit gegeven aan de vele verhalen die Herman van Velzen schreef in de jaren 1930-1974. Herman keek en luisterde goed, onderweg of in de kroeg, en legde de verhalen vast in duizenden in dialect geschreven pagina’s, verhalen die daardoor voor het nageslacht bewaard zijn gebleven en verzameld in meer dan 50 boeken! Hij overleed in de nacht van 2 augustus 1974.