AGENDA: Periode winter met afbeelding vervallen bijeenkomst

Er ontstaat een nieuw ‘normaal’.

Graag blijven we in deze corona periode als vereniging actief. Maar vanzelfsprekend zeker corona-proof.
Een mooi voorbeeld is de medewerking die we verleend hebben aan de uitbreiding van de fototegelroute
Maar ook het grote succes van de videoregistratie door Henk Teeuwen DE JOODSE GEMEENTE VAN HENGELO GLD
spreekt tot de verbeelding. En half december valt een extra dikke De OLDE KASTE in uw brievenbus, zeer de moeite waard!

Op 16 december stond een presentatie van Marjan Smeitink en Eddy Geurtsen ‘dialectverhalen in winterse sferen’ op het programma.

PROGRAMMA 2021 (onder voorbehoud i.v.m. Corona tot mei)

Steeds aanvang 20.00 u. Ons Huis Beukenlaan 30

4 februari:
Lezing door Theo Roes over het werk van zijn vader Herman van Velzen.

11 maart:
Ledenvergadering, na de pauze mooie en komische verhalen verteld door Johan Eppink.

8 april:
Lezing door Eric Veldboer over Achterhoekse- en Twentse klokken.

6 mei:
Lezing door Jean Kreunen over een kist met vele Oorlogsverhalen.