6 januari 1970
Hervormde Instuif MAGIC BUTTERFLY
is de naam van de groep, die op de eerste instuifavond van het nieuwe jaar zal spelen. De meesten komt deze naam natuurlijk bekend voor. Geen wonder, want de groep komt uit Hengelo Gld zelf. In maart 1969 werd de groep opgericht en het eerste succes werd geboekt op de culturele avond, onder de naam Scornful Laughter Group. Omdat de naam voor velen te moeilijk was, werd ze omgedoopt tot MAGIC BUTTERFLY. Sindsdien heeft de groep op enkele schoolfuiven en instuiven in omliggende plaatsen gespeeld. De leden van de groep waren echter niet tevreden met het bestaande repertoire en hebben het daarom grondig gewijzigd. Het repertoire zal hoofdzakelijk bestaan uit bluesnummers, maar ook blijft de groep steeds enkele nummers spelen, die hoog staan genoteerd in de hitlijsten. Zo zijn ze hard bezig om tenslotte tot een sluitend en ijzersterk repertoire te komen met nummers van o.a. John Mayall, Led Zeppelin, Rolling Stones, Shicken shack en niet te vergeten enkele eigen composities. De groep bestaat uit: sologitaar, zang Wim Heijink; slaggitaar Willy Evers, Henk Harmsen; bas Eddy Harmsen en drums Jan Fritz. Ze zijn te zien en te beluisteren op 10 jan. in ,,Ons Huis”, Hengelo.

13 januari 1970
Mutaties bij Quick N.V.
Op de aandeelhoudersvergadering van de Quick Sportschoenenfabriek NV aan de Hummeloseweg te Hengelo Gld vonden enige verschuivingen plaats in het bestuursbeleid van deze NV. Tot nu toe optredend als procuratiehouder, werd de heer H. A. Ritzer geïnstalleerd als commercieel direkteur. Hierdoor is de heer J. Maresch benoemd tot chef de bureau, voordien de functie vervullende van hoofd-employe. De heer A. Jansen blijft algemeen direkteur. Het bedrijf dat jaarlijks zeer vele duizenden sportschoenen produceert voor alle landen over de gehele wereld, kan door de nieuwbouw haar produktiviteit belangrijk verhogen, waardoor het personeelsbestand gebracht kan worden van 75 op 100 personen.

„De Bleijke” nu bewoond.
Waar eerst nog ’n groene wei was, kwam na intensief werken een imposant gebouw te staan, namelijk het bejaardencentrum ,,de Bleijke” aan de Beukenlaan tegenover de Bleek. Nadat in mei 1968 voorzitter Ds van Thiel de eerste heipaal in de grond dreunde, werd door ‘het aannemersbedrijf Odink een gebouwencomplex opgezet. Na oplevering is in het interieur het nodige gedaan om het bejaardencentrum in een dergelijke staat te brengen, dat het bewoonbaar was. Het gebouw is voorzien van vele gemakken, o.a. alle kamers zijn voorzien van luidsprekers zodat mededelingen door de directrice gelijktijdig aan alle bewoners van het centrum kan worden doorgegeven. Ook is er op iedere kamer een aansluiting voor TV en radio, hetwelk centraal en persoonlijk geregeld kan worden. Inmiddels zijn de eerste bewoners reeds gearriveerd, n.l. de bewoners van het Rusthuis aan de Kastanjelaan, waarna de overige gegadigden voor een plaats hun intrek kunnen nemen O.l.v. de directrice mej. Luttik is een hele staf personeel dagelijks in de weer voor de zorg der bejaarden. Door het bestuur van het bejaardencentrum is de officiële openingsdatum vastgesteld op woensdag 21 januari, 2.30 uur.

20 januari 1970
ABN bijkantoor geopend aan de Hummeloseweg
Maandag 26 jan. a.s. wordt het nieuwe bijkantoor van de Hummeloseweg 14, Hengelo GId geopend. Van ’s middags 4 uur tot ’s avonds 6 uur is er voor U gelegenheid het nieuwe kantoor te bezichtigen. Wij zullen U gaarne ontvangen.

Hengelo heeft weer een eerste burger
Na een periode van ruim 5 maanden beschikt Hengelo Gld nu weer over een eigen burgemeester. Bij Koninklijk Besluit werd met ingang van 1 februari a.s. benoemd tot burgemeester van Hengelo Gld, Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford, voordien burgemeester van de gemeenten ’s Gravenpolder, ’s Heer Abtskerke en Nisse in Zeeland. Door gemeentelijke herindeling werden deze gemeenten per 1 jan. 1970 opgeheven en ‘met andere gemeenten samengevoegd tot één gemeente Borssele, waardoor de heer Quarles van Ufford ambteloos burger werd. Toen het bericht over de benoeming bekend werd togen wij naar Zeeland en legden daar te ’s Gravenpolder een bezoek af bij de nieuwe burgemeestersfamilie van Hengelo Gld. Bij het oprijden van de oprijlaan voor de woning van de burgemeester.ontmoetten we daar loco-burgemeester G. J. Hiddink, wethouder Th. Hooman en gemeentesecretaris Gieling, die zojuist hun bezoek aan Hengelo’s eerste burger beëindigd hadden. Het valt te begrijpen dat zij verwonderd opkeken nog andere Hengelose bekenden in het verre Zeeland aan te treffen. Na een zeer hartelijk ontvangst door de heer en mevrouw Quarles van Ufford kwamen wij via een genoeglijk gesprek op de hoogte omtrent de levensloop van Hengelo’s nieuwe burgemeester. Uiteraard werden ook verschillende plaatjes geschoten in het burgemeestershuis. De heer Quarles van Ufford werd op 21 febr. 1927 te Den Haag geboren en is nu bijna 43 jaar. Hij is belijdend lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij begon zijn studie aan het lyceum te Den Haag, waar hij 6 jaar volmaakte. Hierna verbleef hij van 1947 tot 1950 als militair op Java. Na overdracht van het grondgebied aan Indonesië kwam hij weer naar Nederland, waar hij in 1951 zijn studie in de rechtaan de Leidse Universiteit begon. In 1969 deed hij doctoraal examen in de rechten, waarna hij de titel van Mr. voor zijn naam mocht voegen. In zijn studententijd leerde hij ook zijn vrouw kennen, die toen biologie studeerde. Via het paard, waar zij beide voorliefde voor hebben, kwamen zij met elkaar in contact. Mevrouw Quarles van Ufford-Loeber, thans 37 jaar, is afkomstig uit Blaricum (het Gooi) heeft les gegeven aan scholen te Den Haag en omgeving. Het echtpaar Quarles van Ufford is sinds 1959 gehuwd. Uit dit huwelijk werden 3 meisjes. resp. 9, 8 en 6 jaar en een jongen van 2 jaar geboren. Zie verder De Reclame.

In memoriam G. H. Stavast
Op de leeftijd van 61 jaar is in de afgelopen week de heer Stavast uit Doesburg overleden. De heer Stavast was sinds 1962 als rij-instructeur verbonden aan de Hengelose ponyclub ,,De Shetlandruiters”; voorts was hij als instructeur verbonden aan een 3-tal landelijke rijverenigingen in de omgeving. De overledene was in de wereld van de paardesport een geziene en populaire figuur. ,,De Shetlandruiters” verliezen in hem een all-round instructeur. Onder enorme belangstelling werd zijn stoffelijk overschot woensdagmiddag met ruitereer op de Algemene Begraafplaats te Doesburg ter aarde besteld.

27 januari 1970
INSTALLATIE BURGEMEESTER QUALRES VAN UFFORD
De installatie van Jhr. Mr. L. P. Quarles Van Ufford als burgemeester van onze gemeente zal plaats hebben in de op dinsdag 3 februari a.s., des namiddags te half drie te houden buitengewone vergadering van de gemeenteraad. Het ligt in de bedoeling de nieuwe eerste burger, met zijn gezin, op die dag feestelijk te begroeten en in te halen, nadat het gezelschap aan de grens der gemeente zal zijn verwelkomd door de locoburgemeester, de heer G. J. Hiddink en de heer Chr. Minnée, voorzitter van het comité van ontvangst. Vanaf de zuivelfabriek aan de Spalstraat zal burgemeester Quarles van Ufford onder begeleiding van de muziekver. Concordia en Crescendo en geëscorteerd door ruiters van de Ponyclub, de Landelijke Rijvereniging en de Bosruiters, zich via de Spalstraat en de Raadhuisstraat, naar het gemeentehuis begeven. Aankomst aldaar te plm. twee uur. Zie verder in De Reclame.

UITBREIDING EHBO-HULPPOSTEN
De afdeling Hengelo Gld van de Koninklijke Nederlandse EHBO ‘heeft mede in verband met de meerdere voorkomende ongevallen in de nabijheid van de nieuwe rondweg, een tweetal nieuwe EHBO hulpposten ingericht, t.w. bij garage Jolij, Hummeloseweg en bij E. J. Jolink, C 41a.

3 februari 1970
Nieuwe R.K. School te Keijenburg
Op zaterdag 17 januari kwam voor de Keijenburgse schoolgemeenschap het verlossende ogenblik waarop de prachtig nieuwe Bernardusschool aan de Nijssinckkampweg in gebruik kon worden genomen. Onder toeziend oog van gemeente en andere vertegenwoordigers werd het omvangrijke gebouwencomplex opengesteld door de loco-burgemeester van de gemeente Hengelo Gld. De heer G. J. Hiddink.

Een gouden muzikanten-jubileum dhr. G Lenderink
50 jaar muzikant zijn, dat is een feit dat de heer G. Lenderink uit de Noordink met recht kan beamen. Begonnen op 15-jarige leeftijd als altblazer en met een tussenperiode van 9 jaar als grote tromslager, werd- de jubilaris de vaste basblazer van de Kon. Harmonie Concordia. Ook maakte hij de oprichting en de opheffing van de GTW-harmonie waarbij hij ook al die 27 jaar meespeelde, in eigen persoon mee. Voorlopig denkt de heer Lenderink er nog niet aan op te houden met blazen.

Bejaarden in een nieuwe omgeving
Tegenover de Dorpsbleek is er wel enige verandering gekomen, nu het prachtige verzorgingscentrum „de Bleijke” is geopend. Namens de Hengelose gemeenschap bood de heer C. Minnée een cheque aan voor de aanschaf van een kleurentelevisie. Velen hebben de gelegenheid te baat genomen het gebouw te bezichtigen.

Een nieuwe Bank in Hengelo
Waar vroeger levensmiddelenbedrijf Voskamp aan de Hummeloseweg was gevestigd en nadien babyhuis Jeannette, is nu vertegenwoordigd de bankinstelling Algemene Bank Nederland. Onder ABN-architectuur werd dit pand verbouwd tot een prachtig bankgebouw. Als bijkantoor van de hoofdvestiging te Doetinchem worden de zaken in dit nieuwe bankgebouw behandeld door de heer Berendse.

INDOOR TOUWTREKWEDSTRIJDEN TE VOORST
Dat een manege niet alleen geschikt is voor paardesport, maar ook voor andere sporten en met name voor de touwtreksport, is weer duidelijk gebleken in de manege te Voorst waar meer dan 20 ploegen uit de Achterhoek en van de Veluwe geslaagde indoorwedstrijden hielden. Het waren de eerste indoorwedstrijden in 1970 Op dit eerste tournooi hebben de jongste bij de NTB aangesloten verenigingen duidelijk hun kandidatuur gesteld voor het komende zomerseizoen. In de klasse der zware jongens, t.w. de 720 kg klasse, viel men van de ene verbazing in de andere. De oude gerenommeerde ploeg van „Heure” uit Borculo, verleden jaar kampioen in deze klasse moest het afleggen tegen het sterke Oosterwijk uit Zelhem, dat met negen punten bovenaan ongeslagen eindigde. Ook Bekveld uit Hengelo Gld, dat maar liefst met vijf teams aan jdeze wedstrijden deelnam, was in een uitstekende conditie en veroverde de tweede plaats. Zowel Heure als EHTC moesten in de jongere generatie hun meerdere erkennen.

10 februari 1970
Hengelo haalde op feestelijke wijze op 3 febr. haar nieuwe burgemeester in
Hengelo Gld heeft haar nieuwbenoemde eerste burger op passende wijze ingehaald. Aan de grens van Hengelo Gld met de gemeente Zelhem werd door twee gemeente-vertegenwoordigers,  n.l. locoburgemeester G. J. Hiddink en het oudste raadslid de heer C Minnée, de nieuwe burgemeestersfamilie hartelijk begroet. Burgemeester Quarles van Ufford en echtgenote stapten hierop in de auto bij Hengelo’s vertegenwoordigers, terwijl de kinderen in de andere auto bleven zitten en volgden. Aangekomen bij de Coöp. Zuivelfabriek stond een hele stoet ruiters met vliegend vaandel en de muziek met slaande trom Maar om de nieuwe burgervader te begeleiden op zijn tocht naar het gemeentehuis. Voor het gemeentehuis defileerden de ruiters en ponyruiters, terwijl de burgemeestersfamilie dit schouwspel vanaf het bordes als paardenliefhebbers, met intens genoegen gadesloeg. Zie verder uitvoerig verslag met foto’s in De Reclame.

17 februari 1970
Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers ” afdeling Hengelo Gld
BEJAARDENMIDDAG woensdag 25 februari ’s middags om 2.30 uur in zaal LANGELER. Alle bejaarden van Hengelo worden bij deze uitgenodigd. Mogen we ook op U rekenen? Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen kunnen worden [gehaald. Opgave vóór 25 februari bij mevr. Aalberts, Ruurloseweg 65 a, Tel. 1450.
Het Bestuur.

24 februari 1970
Excelsior gaat 80-jarig bestaan vieren
De zang- en toneelver. Excelsior bestaat dit jaar 80 jaar en op de algemene ledenvergadering is besloten om deze mijlpaal met een speciale jubileumavond te gaan vieren. De ledenvergadering werd gehouden in repetitielokaal Langeler en was door bijna alle leden bezocht. De voorzitter de heer M. Aalberts sprak in zijn openingswoord zijn voldoening uit over de de repetities betreft als wel bij de organisatie van diverse avonden goede sfeer in de vereniging en de inzet van alle leden, zowel wat Dat Excelsior als oudste zangver, in deze gemeente een goede naam heeft blijkt wel uit het gestadig groeien van het ledental, dat nu om en nabij de 50 schommelt. Zie verder De Reclame.

Nieuwe motorcross-machine voor internationaal Wolsink
Lange tijd hebben de Hengelose motorcross-lnternationaal Gerrit Wolsink en zijn aanhang in het onzekere verkeerd of voor het komende cross-seizoen weer» een motor ter beschikking gesteld zou worden. Onlangs kwam hierop het verlossende antwoord. De heer Joop van Wees, importeur van de Husqvarna motorcrossmachines, heeft namelijk voor het komende seizoen weer een machine aan Gerrit Wolsink ter beschikking gesteld. De importeur stelde echter wel de voorwaarde, dat de machine zelf zou worden gehaald van de fabriek in Zweden. Dinsdagavond toog de coach van Wolsink, Bennine Hartelman. op weg naar het hoge Noorden, ongeveer 1300 km. Via Bremen en Hamburg, kwam men in Puttgaarden aan van waaruit de oversteek naar Denemarken werd gemaakt. Op hun lange rit door Denemarken moest ook nog assistentie aan een andere automobilist worden verleend. Een Deen was namelijk op 60 km afstand van zijn woonplaats na een lange reis vanuit Rome met autopech gestrand. De Hollandse reizigers namen deze pechvogel op sleeptouw die uiteraard zeer verheugd was over deze onverwachte hulp. Zie verder De Reclame.

3 maart 1970
90 jaar KLEM in Hengelo
1880 UITNODIGING 1970. Op woensdagavond 4 maart a.s. om 7 uur heropenen wij onze geheel gemoderniseerde zaak. Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld. Ter gelegenheid hiervan en van ons 90 jarig bestaan brengen wij verschillende jubileumaanbiedingen. Zie verder De Reclame. 

10 maart 1970
3 jaar SQUARE
Grote Drive In Show m.m.v. (1.30-6 uur)
HET QUOD DISCO TEAM BLUESGROUP „MAGIC BUTTERFLY’ ‘ AMSTERDAMSE GROEP „FACE OFF”.
Primeur voor heel het Oosten Q65 ZONDAG 15 MAART Zaal Concordia Hengelo Gld.

Ook uw bloed is belangrijk
Tot een van de vele menslievende taken die het Roode Kruis in haar veelomvattende organisatie heeft, is de bloedtransfusiedienst. Dit aspect is uiterst belangrijk bij allerlei hulpprogramma’s. Het Roode Kruis tracht dan ook haar kring van bloeddonors steeds zo groot mogelijk te houden, waardoor zij steeds zal kunnen beschikken over een grote voorraad bloed, die tot redding van anderen gebruikt zal kunnen worden. De afdeling Hengelo Gld van het Nederlandsohe Roode Kruis die ook ieder jaar bloedafname-avonden belegd, zou ook graag meer opgaven binnenkrijgen van nieuwe bloeddonors. Dit jaar is de avond in de kleuterschool Dikkertje Dap niet na Pasen, maar op
woensdag 25 maart gepland. Inlichtingen en opgaven omtrent bloed afstaan voor anderen kan men verkrijgen bij de navolgende adressen: mevr. E. Schreuder-Alofs en de heer C. Janssen, Raadhuisstraat.

17 maart 1970
23e MOTORCROSS VAN HAMOVE
Zondag 22 maart a.s. wordt op het landgoed ’t Zand te Hengelo Gld de 23e motorcross van Hamove verreden. Het bestuur en vele leden zijn al druk in de weer om ook deze cross goed te laten verlopen. Er wordt een zeer groot programma geboden, t.w. 50 cc Senioren, 250 cc Senioren en Int., 500 cc Senioren en Int. en de Zijspannen Senioren en Int.. Voorwaar een programma waar iedere crossliefhebber zijn hart aan kan ophalen. In de zware klasse, de grote jongens heeft men zich verzekerd van de deelname van de beide streek favorieten Gerrit Wolsink en Jan Keizer. De andere deelnemers, zoals een Jan van Beek uit Zelhem zal deze beiden het vuur zeer na aan de schenen leggen. Wij zeggen daarom tot ziens op 22 maart op ’t Zand in Hengelo Gld.

24 maart 1970
Jansen Varssel stopt
Ondergetekende H. J. Jansen, Varssel F 60, Hengelo GId maakt hiermede aan zijn geachte clientèle bekend, dat zijn bedrijf in levensmiddelen, broodverkoop en diepvrieskluis op a.s. maandag 30 maart wordt opgeheven. U allen hartelijk dankend voor de genoten en prettige samenwerking, teken ik met vriendelijke groeten, H. J. JANSEN
Ondergetekenden J. H. Wansink en H.M. Hekkelman sluiten zich op het bovengenoemde aan met de mededeling dat zij met ingang van 31 maart de bediening van de klantenkring van H. J. Jansen te Varssel zullen voortzetten en hopen op een prettige manier uw gunsten waardig te mogen worden.
Groetend, J. H. WANSINK en H. M. HEKKELMAN.


AAN ALLE ZWEMLIEFHEBBERS VAN HENGELO EN OMSTREKEN
Op donderdag 30 april a.s. zal het Zwembad te Hengelo weer opengesteld worden. Dit is mogelijk omdat het bad beschikt over een verwarmingsinstallatie waardoor het water op een gelijkmatige temperatuur kan worden gehouden. Die verwarmingsinstallatie geeft natuurlijk een grote stijging van de kosten te zien. Een tariefsverhoging is daarom noodzakelijk. Wij hopen dat u deze verhoging kunt billijken, temeer als u daarbij bedenkt dat u veel langer en veel beter profijt van uw abonnement kunt trekken, namelijk vroegere openstelling, latere sluiting en zwemmen bij minder aangename temperaturen. Zoals U uit onderstaand overzicht kunt zien, is de verhoging zeer beperkt gehouden. om u toch maar vooral te kunnen doen profiteren van uw eigen bad. Wij behoeven tenslotte geen winst te maken. Voor ouders met kinderen geboren vóór 30 april 1956, die dagonderwijs genieten is nog een belangrijke reductie op het volwassen-abonnement te verkrijgen. Let u er wel op, dat allen in de voorverkoop een reductie van ƒ 5,— verstrekt wordt; koopt u na 20 april een abonnement, dan betaalt u f 10.— meer. Modelverklaringen af te geven door het hoofd van de school zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis. Alleen zij, die hun abonnement hebben aangevraagd en betaald vóór 20 april 1970, krijgen het tegen een zeer gereduceerd tarief. Alle anderen zullen een hoger bedrag moeten betalen. Zie voor tarieven De Reclame.

31 maart 1970
EEN PLAATSJE VOOR BERLIJNERTJES
leder jaar schrijft de PAX-Christi beweging Nederland een vakantie aktie uit voor kinderen uit WestBerlijn, die dan in ons land weer op verhaal kunnen komen in pleeggezinnen. Ondanks goede voorzieningen, zijn er nog talloze kinderen die in het deel van Berlijn, opgesloten in Oost-Duitsland, weinig recreatieve mogelijkheden hebben. Vooral voor deze kinderen is het goed, dat zij gedurende een korte periode eens in een andere omgeving vertoeven. Pater Anton Otten uit Doetinchem is vooral de man, die zich direct met de leiding van deze akties bemoeit. In samenwerking met het bestuur van West-Berlijn wordt een tijdelijke verhuizing van verschillende van die probleemkinderen naar Nederland uitgevoerd. Alhoewel de mogelijkheden tot plaatsing groot zijn zou de PAXChristiorganisatie nog gaarne eerdere onderkomens  willen hebben. Mocht U er iets voor voelen een tijdje zo’n Berlijnertje liefderijk in uw gezin op te nemen, dan kunt U dit direct opgeven. Voor deze omgeving treden als contactpersonen op de heer en mevrouw Cornelissen-Jansen, F 64 (,,de
Sprokkelaar”) te Hengelo G, ook telefonisch te bereiken onder no. 05753-7396.

DE PRET KAN NIET OP
Alhoewel al weer meer dan een half jaar achter de rug en de geslaagde kermis 1969 te Hengelo Gld nog niet vergeten, staat die van 1970 staat al weer voor de deur. Voltooid met een daverend vuurwerk was de kermis in de Kerkstraat een vreugdevolle belevenis. Voor de kermisvermakelijkheden hebben weer vele standhouders ingeschreven voor de kermis op woensdag 8 juli (met markt), en vrijdag 10 en zaterdag 11 juli. O.a. zullen er op de komende kermis verschijnen: auto-racebaan, luchtschommel, draaimolen, schiettent, en schijvenspel, brievensport, werptent, vis, patat enz., speelgoed en grabbelton, ijscowagen, gebakkraam en snoepkraam, klokkenspel, biljartomint. Zo te zien weer een heel rijtje vermakelijkheden, om weer eens een paar dagen gepast zijn vrolijkheid uit te leven. Ook zal men in de diverse zalen weer een dansje kunnen maken.

7 april 1970
HOTEL LEEMREIS GAAT OFFICIEEL OPENEN
De Spalstraat in Hengelo Gld is wel bijzonder rijk vertegenwoordigd met café en hotelbedrijven en/of slijterij. Dit grote aantal is natuurlijk te wijten aan de grote paardenmarkten waarom Hengelo Gld tot zelfs over de landsgrenzen grote bekendheid geniet. Eén van deze oude gevestigde bedrijven is wel die van de familie Leemreis, die in het pand Spalstraat 40 al sinds 1892 het cafébedrijf uitoefent. Het was in maart 1892 toen wijlen de heer J. B. Leemreis het bedrijf kocht van de heer Th. Sanders. Toen de heer Leemreis enige tijd in zijn nieuwe zaak werkzaam was, kwam hij wel tot de ontdekking dat wat betreft het „goedbeklant” zijn hij wel enigszins bij de neus was genomen. Hoe dan ook, de heer Leemreis heeft de zaak draaiend weten te houden en reeds in 1895 paste hij een eerste verbouwing toe. Mede dank zij de florerende paarden markten werd de klantenkring steeds groter en volgde in 1940 opnieuw een drastische verbouwing en uitbreiding tot twee lokalen, zodat er ook een aparte vergaderzaal verrees. Met een variatie op het gezegde „En de boer hij ploegde voort” werkte ook de fam. Leemreis voort aan de uitbreiding en modernisering. Inmiddels was wijlen de heer A. Leemreis zijn vader opgevolgd toen in 1962 weer een drastische verbouwing plaats vond waarbij vooral de nadruk werd gelegd op de hotel accommodatie. In 1967 werd een nieuwe bar met slijterij geopend. Met veel energie en kennis van zaken, maar vooral de sympathieke omgang die fam. Leemreis kenschetste, was een modern café-, hotel- en restaurantbedrijf tot stand gekomen, dat kon wedijveren met vele bedrijven in de omgeving. Men was terecht trots op hetgeen tot stand was gekomen. Jammer genoeg heeft men van deze laatste verbouwing niet lang kunnen profiteren, want slechts enkele maanden na deze laatste verbouwing werd in de nacht van 14 op 15 januari 1968 het kapitale pand door brand totaal verwoest. Bij de pakken neerzitten was – en is nog – voor de fam. Leemreis (toen reeds fam. Visser-Leem reis) iets wat men niet kende. In allerijl werd een noodgebouw opgetrokken, waarin de zaak zo goed als het ging, werd voortgezet. Toen de plannen voor een nieuw bedrijf gereed waren werd met groot materieel de ravage van de brand opgeruimd en kon op 15 juni 1968 reeds de eerste steen gelegd worden van het huidige pand, dat uitblinkt door zijn moderne vormgeving en voortreffelijke accommodatie. Niet officieel is reeds geruime tijd in het nieuwe bedrijf gewerkt, met name het cafébedrijf, de slijterij en de zaal. Met de officiële opening heeft men echter willen wachten tot ook de hotel accommodatie gereed was. Nu is alles dan gereed gekomen en gaat burgemeester Ouarles van Ufford op vrijdag 10 april a.s. om 3 uur het bedrijf officieel openen. Ongetwijfeld zullen velen van de gelegenheid gebruik maken om dit splinternieuwe bedrijf te gaan bezichtigen. Vooral ter bevordering van het vreemdelingenverkeer zal het nieuwe hotel een voorname plaats in de gemeente gaan  innemen. Wij wensen de fam. Visser-Leemreis veel succes.

TWEE ZANGVERENIGINGEN VINDEN ELKAAR

Na enkele interne besprekingen tussen de bestuursleden van de plaatselijke zangver. Excelsior en Sancta Ceacilia , met daaropvolgend ledenvergaderingen van beide verenigingen, is men tot een eenstemmig accoord gekomen om met ingang van dinsdag 7 april één vereniging te gaan vormen.

14 april 1970
5O-jarig zangjubileum Lubbers-Wolters
50 jaar achtereen lid van een vereniging, is een feit, waarop de heer en mevrouw Lubbers-Wolters kunnen bogen. Voor dit gouden jubileum werden de jubilarissen de zilveren Bondsinsigne opgespeld door resp. de ringvoorzitter de heer A. Plomp en mevr. Boonstra-Haaring, voorzitster der zangvereniging. Op de foto v.l.nn.r.: vice-voorzitter W. Zemmelink, mevr. Lubbers, voorzitster mevr. Boonstra-Haaring, deheer Lubbers, de heer Plomp. Een derde jubilaris, n.l. mevr. Spieker-Lubbers, was verhinderd deze avond aanwezig te zijn. De vereniging die met recht trots is op zulke leden, kan gerust zijn, zolang de gezondheid het toelaat, prakkizeren de jubilarissen er niet over een streep achter hun zingende loopbaan te zetten.

DANSVERMAAK op ZONDAG
Wat elders reeds lang mogelijk was gaat nu ook in Hengelo Gld gebeuren. Sinds kort wordt toestemming verleend om op zondagavond een bal te organiseren. De heer H. Boerman (Concordia) heeft hierin mogelijkheid gezien om nu buiten de enkele avonden waarvoor toestemming werd verleend voor dansen, nu ook periodiek iets op touw te zetten. Gezien de talloze jongelui die in de weekends en vooral op zondags avond hun vermaak buiten Hengelo’s gemeentegrenzen zoeken, is dit initiatief aan te bevelen. Als voorwaarde kan echter gesteld worden dat een goed orkest veel kan bijdragen tot het kweken van een sfeer die de jongelui trekt. A.s. zondag wordt gestart met een balavond onder leiding van het orkest „The Woodpeckers”. Mocht -de opzet slagen dan zit de mogelijkheid er in dat op vaste tijden balavonden worden georganiseerd. Dit allemaal in zaal Concordia aan te Raadhuisstraat te Hengelo Gld.

21 april 1970
Viering 25 jaar Vrijheid
Zie voor het vierdaagse programma De Reclame.

28 april 1970
Herdenking gevallenen
Op maandag 4 mei zullen de slachtoffers, welke in de 2e Wereldoorlog hun leven lieten voor onze Vrijheid, worden herdacht. Naar aanleiding van het feit, dat het in dit jaar 25 jaar geleden is, dat ons land van een vreemde overheerser werd bevrijd, zullen de namen van de gevallenen in de gemeente Hengelo Gld worden voorgelezen. De namen van hen die vielen, bevinden zich op een document in het Monument voor de gevallenen. Ter oriëntatie laat het Comité Dodenherdenking, hierbij een volgorde van handelen plaatsen: Van 19.30 tot 19.45 uur zullen de kerkklokken worden geluid, waarmede een ieder wordt opgeroepen deze herdenking bij te wonen. De gezamenlijke koren zullen van 19.45 tot 19.50 uur een hymne uitvoeren. Daarna zal door burgemeester Quarles van Ufford een krans worden gelegd bij het Monument als posthume hulde aan de strijders voor de Vrijheid. Van 20.00 tot 20.02 uur zal algemeen twee minuten stilte in acht worden genomen. De gezamenlijke koren zullen hierop volgend zingen het Wilhelmus, gevolgd door het blezen van The Last Post. De nabestaanden, alsmede de overige inwoners der gemeente en schoolkinderen worden hierna in de gelegenheid gesteld te defileren langs ‘het Monument. Men wordt verzocht van zes uur ’s avonds af de vlaggen halfstok te hangen, waarbij men zorg dient te dragen dat de vlag de grond niet raakt. Na zonsondergang dient de vlag dan weer gehesen, en daarna ingehaald te worden. Het Comité stelt het op prijs, dat een ieder om 19.40 uur bij het gemeentehuis aanwezig is. De namen van hen, die vielen, welke bij de herdenking worden voorgelezen, worden in volgorde van overlijden, onderstaand weergegeven: Zie De Reclame.

WERKEN kan men overal doen, maar ook met plezier?
Vaak is het zoeken naar dergelijke adressen, waar meisjes dag in dag uit, toch met de nodige vreugd voor hun boterham kunnen werken. Waarom niet eens geprobeerd in een confectieatelier. In Hengelo Gld heeft Willy Derksen een goede naam opgebouwd. In dit bedrijf gaan dagelijks ontelbaar vele kledingstukken door evenzo vele dameshanden. Door steeds binnenstromende orders blijft de vraag naar vrouwelijk personeel bestaan. Ga zonder schroom eens in ’t pand Hummeloseweg 30a, waar u een afspraak kunt maken voor “n werkbetrekking, in de aantrekkelijke confectiebranche. Dames met een goed humeur en flinke werklust zijn van harte welkom. Daar tegenover staan een beloning, aangepast aan de normen van deze tijd, alsmede goede sociale voorzieningen. Wat belet u dames om ook te gaan werken in het confectiebedrijf van Willy Derksen nabij de aansluiting van de Hummeloseweg op de Rondweg om Hengelo G.

Woningwetwoningen achter de Hofstraat
Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen ter openbare kennis, dat de gemeente voornemens is over te gaan tot de bouw van 20 woningwetwoningen op de oorspronkelijk voor agrarische doeleinden bestemde percelen, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nrs. 1886, 1980, 2967, 3053 en3054, gelegen achter de Hofstraat in het dorp Hengelo. Ten einde de uitvoering van deze plannen mogelijk te maken is het gemeentebestuur voornemens vrijstelling te verlenen van voorschriften van het geldende bestemmingsplan, mits vooraf van Gedeputeerde Staten de verklaring is ontvangen, dat zij hiertegen geen bezwaren hebben. Alvorens Gedeputeerde Staten te verzoeken vermelde verklaring af te geven, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking bij het gemeentebestuur bezwaar tegen de voorgenomen vrijstelling in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd L. P. Quarles van Ufford, burgemeester W. C. Gieling, secretaris Hengelo Gld, 28 april 1970.

De Reclame 5 mei 1970 ontbreekt

12 mei 1970
Broodweging
De weer met luister omgeven folklore op Hemelvaartsdag aan „de Muldersfluite” te Hengelo Gld heeft dit jaar ruim 500 belangstellenden getrokken in tegen stelling tot voorgaande jaren 100 é 200 bezoekers. Dit jaar heeft men zich weer ingezet, om het oude gebruik uit het jaar 1559, waarbij de schatplichtigen broden moesten leveren van tenminste 22 pond, en die daar dan op Hemelvaartsdag gewogen werden, nieuw leven in te blazen. Onder leiding van burgemeester Ouarles van Ufford, zelf een bewonderaar van folklore, werd naar nieuwe wegen gezocht. Voor burgemeester Ouarles van Ufford welke de broodwegerij in goede banen leidde, was het een leuke bijkomstigheid, dat hem bij toerbeurt dit jaar de leiding ervan toeviel, zeker doordat hij nog maar sinds kort aan het hoofd van de gemeente Hengelo Gld staat. Om de vele belangstellenden een goed beeld van de broodwegerij te kunnen geven, werd het ook nu in de openlucht aan de orde gesteld. Op het historische weegtoestel werden de geleverde broden nauwkeurig op gewicht gecontroleerd, onder het toeziend oog van wachtmeester Berenschot van de Rijkspolitie, groep Hengelo Gld. De broden werden op een feestelijk versierde boerenwagen aangevoerd, van bakkerij „de Olde Kaste”, een naam historisch verbonden met „de Muldersfluite”, waardoor de gebeurtenis nog fleuriger werd. Voor passende muzikale opluistering zorgde de boerenkapel uit Zelhem, met daarnaast een keurige demonstratie door een groepvendelzwaaiers. Vorig jaar gestimuleerd door de heer Kreunen jr, werd ook nu weer overgegaan tot verkoop van de roggebroden. De broden gingen grif van de hand.
Zie verder De Reclame.

MOTORSPORT SUCCES Gerrit Wolsink
Tijdens de internationale motorcross op Hemelvaartsdag 7 mei j.l. op het circuit de Prikkedam te Makkinga, behaalde Gerrit Wolsink de eerste plaats voor de Zweed Uno Pal en de Fin Heikki Mikkola Van deze zege waren verschillende supporters van Gerrit Wolsink getuige. Zijn supportersclub had voor deze wedstrijd een premie beschikbaar gesteld.

19 mei 1970
WANDELPLEZIER
Op uitnodiging van de Turnkring de Graafschap heeft de gymnastiekvereniging Achilles te Hengelo Gld de taak op zich genomen op zondag 24 mei een bondswandeldag te organiseren. Deze wandeldag is uitstekend geschikt voor het waarmaken van de leus Trim u fit, want ook wandelen is beweging. Achilles is er in geslaagd het parcours zo uit te leggen dat de route volop is omgeven door fraai natuurschoon. Vanaf 10.30 uur is ’s morgens het startbureau bij hotel Michels geopend. De deelnemende groepen vertrekken voor de afstanden 15 of 20 km. Aan de tocht nemen zowel KNGV-verenigingen, al schoolgroepen, wandelsportverenigingen en andere sportverenigingen deel. Om 11 uur zal het startsein worden gegeven aan de Leliestraat. De wandelsportliefhebbers hebben nu de kans om hun liefhebberij daadwerkelijk uit te leven, met een fraaie medaille of plaquette in het vooruitzicht. De organiserende vereniging Achilles rekent op een grote belangstelling met daarbij goede weersomstandigheden. Nogmaals gezegd Trim u fit als honderden benen op 24 mei zich kilometers voortbewegen.

VERFRAAIINGEN WINKELSTAND Keijenburg
De Pastoor Thuisstraat te Keijenburg begint zo langzamerhand ook de allure te krijgen van een winkelstraat nu kort achterelkaar de fa. Goossens, drogisterij en Jan Hermans, schoenwinkel hun zakenpand aan de eisen des tijds aanpasten. Door aantrekking van de voorkamer kon de fa. Goossens haar te klein geworden verkoopruimte verdubbelen, waardoor het te bieden assortiment beter uit de verf komt. Wat het praktisch woord verf betekent in de winkel is bij een bezoek daaraan duidelijk te merken. Op brede stellingen zijn verf-en behangwaren uitgestald in een groot assortiment. De drogisterij en parfumerie- artikelen hebben een geheel eigen afdeling in de nieuwe winkelruimte gekregen, hetgeen het kopen tot nog meer plezier maakt. Aan de overkant van de straat deed schoenenzaak Jan Hermans ook wat aan het in- en exterieur. De bestaande winkelruimte werd naar voren uitgebreid met ruim 3 meter. Deze uitbreiding naar voren betekent tevens dat de zaak ook van verre meer aanzicht heeft gekregen, mede door het aanbrengen van een fraaie luifel. Met de mogelijkheid tot het nog meer kunnen etaleren van haar produkten hoopt de fa. Hermans zich voldoende aangepast te hebben aan de wensen van het kopend publiek. Het interieur werd geheel in overeenstemming gebracht.

GESLAAGDE BEDEVAART BANNEUX
In volle tevredenheid is de grote groep bedevaartgangers uit Hengelo Gld teruggekeerd van de bedevaartstocht naar Banneux (Frankrijk). Op de heenreis werd te Maastricht de basiliek de Sterre der Zee van nabij aanschouwd, nadat eerst een bezoek was gebracht aan de kapel van pater Titus Brandsma, alwaar een Eucharistieviering werd bijgewoond. Alvorens de grens met België over te steken werd van een verdiende nachtrust genoten in Valkenburg. ’s Avonds werd aldaar een bezoek gebracht aan de Lourdesgrot. De volgende dag ging men opgewekt verder op weg naar het reisdoel Banneux, met nog vele kilometers voor de boeg. Aldaar aangekomen konden alle plechtigheden van nabij meegemaakt worden. Op de Esplanade woonden tallozen de Eucharistieviering bij, waarna een bedegang door de fraaie omgeving werd gemaakt, met daaropvolgend de lof met ziekenzegen. Op de terugweg werd in Nederland nog even gestopt in de plaats Wittem (Zuid Limburg) waar een sluitingslof werd gehouden. De belangstelling voor deze bedevaart naar Banneux breidt zich ieder jaar uit. Dit jaar was de deelname vanuit Hengelo Gld en omgeving reeds 50 personen.

26 mei 1970
STATENLID CHU BESPRAK GEMEENTEBELANGEN
Met de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 juni in het voor uitzicht hadden de besturen van AR en CH-kiesverenigingen van Hengelo Gld een bijeenkomst belegd in „Ons Huis”. Voor deze bijeenkomst was uitgenodigd de heer W. A. Mateman uit Aalten, het jongste statenlid van de provincie Gelderland, voor de CHU. Met een beknopte maar duidelijke visie gaf spreker de belangstellenden een inzicht in de aangelegenheden betreffende de gemeenteraad. Alhoewel veel taken voor de gemeente van bovenaf geregeld worden, blijft er voor de raad toch nog een hoeveelheid aan werkzaamheden over, om zelf over te beslissen. Zie verder De Reclame.

Partij van de Arbeid, Oldenhave, Hulshoff, Aalberts, Stegerman, Boerman, Voskamp

Kaasman op de markt

Concordia, De Flamingo’s

2 juni 1970
VERGADERING ONDERLINGE WAARBORG VAN RUNDEREN
Het Genootschap tot Ond. Waarborg van Runderen te Hengelo Gld hield in hotel Langeler de jaarlijkse algemene deelhebbersvergadering onder voorzitterschap van de heer H. Eil, dierenarts. Na het openingswoord van de voorzitter volgde rekening en verantwoording van de administrateur de heer D. J. Walgemoed. Uit het verslag bleek, dat in het afgelopen jaar door het fonds 11 koeien zijn vergoed en wel voor een gezamenlijke waarde van ƒ 8928.—. De totale inkomsten bedroegen ƒ 13.288.— en de uitgaven ƒ 11.225,—, zodat het boekjaar werd afgesloten met een voordelig saldo van
ƒ 2063,—. Zie verder De Reclame.

9 juni 1970
WONINGBOUWVERENIGING „THUIS BEST” OPNIEUW VAN START
Zoals aan velen bekend zal zijn gaat de woningbouwvereniging „Thuis Best” haar aktiviteiten uitbreiden. De gemeenten Hengelo Gld en Vorden willen hun bezit aan woningwetwoningen aan de vereniging overdragen. De bouw van nieuwe woningwetwoningen zal dan in de toekomst ook door de vereniging geschieden terwijl de bouw van z.g. corporatiewoningen in de premiesektor mogelijk wordt. De vereniging zal een meer zelfstandig bestaan voeren dan tot heden het geval was. Hiertoe behoort o.a. het aanstellen van eigen personeel; een oproep voor sollicitanten naar de funkties van administrateur en opzichter is reeds geplaatst. Zie verder De Reclame.

± 50 OOSTENRIJKERS KOMEN NAAR HENGELO G
Het sinds 1967 bestaande contact tussen Hengelo G en de dorpengemeenschap uit het Feistritzthal in Oostenrijk, krijgt dit jaar een nieuwe impuls, door de komst van ± 50 Oostenrijkers naar Hengelo Gld in de periode van 3 tot 12 augustus. Nadat aanvankelijk nog onzekerheid heerste, kwam vrij snel een mededeling binnen bij de leiding van de Contactgroep Hengelo Gld-Feistritzthal, over de komst van de Oostenrijkers. Dit wordt de 4e uitwisseling in successie. Zie verder De Reclame.

16 juni 1970
Veel belangstelling voor Holland-Oostenrijk uitwisseling
De mededeling over de komst der Oostenrijkers uit het Feistritzthal naar Hengelo GId in de periode van 3 tot 12 augustus heeft ‘heeft reeds vele tongen in beweging gebracht en wordt met belangstelling uitgezien naar het moment van aankomst. De aankomst is zo gepland dat naar verwachting meerdere ingezetenen aanwezig kunnen zijn bij de ontvangst van de Oostenrijkse groep op maandagavond 3 aug. om 7 uur ’s avonds. Na aankomst in de gemeente zal de groep door het dorp worden begeleid waarna bij het gemeentehuis een toespraak zal volgen door de burgemeester van Hengelo GId. Stellig kan er op gerekend worden dat dit weerzien en kennismaking een zeer plezierige aangelegenheid kan worden, waarbij zoals reeds vermeld de aanwezigheid van zoveel inwoners nog meer indruk geeft, dit tegenover de gasten maar ook ter verhoging van de presentatie van de Holland-Oostenrijk uitwisseling. De werkgroep CHF heeft zich intensief beraden over een vast te stellen programma. Als punt van groot belang werd aangeroerd het aanzicht van de plaats. Dit aanzicht kan nop eenvoudige wijze verbeterd worden, door iedere inwoner in het dorp de vlag uit te laten steken in voornoemde periode. Zie verder De Reclame.

HET FEEST VAN DE REKELS
Na diverse jaren op de woensdag tijdens de kermisweek te Hengelo met succes te hebben gedraaid met het optreden van De Heikrekels heeft de eigenaar van Concordia de heer H. Boerman naar een ander optreden uitgezien. Na diverse besprekingen werd de toezegging gedaan door de bekende groep Corry en de Rekels, dat deze op woensdag 8 juli ’s avonds het kermisplezier in zaal Concordia zal begeleiden. Allicht zit hierin weer een impuls om op kermiswoensdag te zeggen Een avondje uit, goed voor uit, gelijk aan het gezegde verandering van spijs, doet eten.

23 juni 1970
TOUWTREKWEDSTRIJDEN V.V.V. – T.T.V. BEKVELD
De vorig jaar zo succesvol verlopen touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van Hengelo, zullen ook dit jaar weer worden gehouden en wel op donderdag 30 juli a.s. De ploegen, die vorig jaar deelnamen, worden verondersteld ook dit jaar weer deel te nemen. Door de organisatoren zal binnenkort met hen contact worden opgenomen. Nieuwe deelnemers (zoals bedrijven, verenigingen, buurtschappen of straten) kunnen zich aanmelden bij een van de in de advertentie in dit nummer vermelde adressen. Er zal o.a. gestreden worden om de wisselbeker, die vorig jaar in het bezit is gekomen van Jong Gelre.

30 juni 1970
MOTORBEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN IN HENGELO GLD
MOTORCROSSERS ZORGEN VOOR NOG MEER KERMISPLEZIER De plannen om op kermiswoensdag 8 juli tijdens de Hengelose kermis iets op touw te zetten, kreeg gestalte in de vorm van een behendigheidswedstrijd voor motoren en bromfietsen, welke georganiseerd wordt door de schutterij „Eendracht maakt macht” in samenwerking met leden van de supportersclub Gerrit Wolsink. Deze wedstrijden op het parkeerterrein, worden verreden in twee klassen, n.l. voor geoefende en aspirant-rijders. Voor wat betreft de deelname in de geoefende rijdersklasse, zijn namen als Gerit Wolsink, JanKeizer, Henk Wassink, Jo Hoefman, Jo Roelofs, Han Vels,, Jan van Beek, Jan Oosterink, Jan Sevink, Hans Polsvoort, Wim Wisselink, Martin Spekkink, Bennie Jansen maar ook een oude rot in het crossvak n.l. Bennie Hartelman, die menig kilometertje onder wielen van zijn crossmonster liet doorslippen. Zie verder De Reclame.

7 juli 1970
Kermis Hengelo G
VRIJDAG 10 JULI A.S. stemmings’ muziek. ZATERDAG 11 JULI A.S. dansen
ZAAL LANGELER: ORKEST „THE JOLLY COMBO’
ZAAL CONCORDIA: ORKEST „THE MOODCHERS’
ZAAL MICHELS: ORKEST „DE JOSITO’S”
HOTEL LEEMREIS: ORKEST „THE STARLETS”

14 juli 1970
De heren biljarters van het eerste team van de biljartvereniging ,t Centrum te Keijenburg zullen voorshands niet gedacht hebben toen zij speelden in de voorronden om het nationaal kampioenschap, dat zij ook de titel in de wacht zouden slepen. De heren biljarters van dit team, n.l. J. Derksen, A. Peters, H. Winkel man en H. Rietman, hebben het toch klaar gespeeld om in hun klasse C 3 beslag te leggen op het Nederlands kampioenschap 1970. Zie verder De Reclame.

 

MOTORBEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN UITSTEKEND GESLAAGD
De behendigheidswedstrijd voor brommers en motoren die woensdag waren georganiseerd door de kermiscommissie in samenwerking met leden van de supportersclub Gerrit Wolsink en die door de hevige regenval op deze avond geen doorgang konden vinden en daardoor verplaatst werd naar donderdag, is een succes geworden De publieke belangstelling voor dit evenement was zeer groot en van de zijde van de deelnemers bestond veel enthousiasme. Er namen in totaal 23 personen deel aan deze wedstrijd. Onder de deelnemers zagen we bekende namen van crossers als Gerrit Wolsink, Jan van Beek, Martin Spekkink, Wim Wesselink, Wim Buiting enz. Ook oud-crosser en thans coach van Gerrit Wolsink, Bennie Hartelman, beproefde zijn vaardigheid op de hindernissen Na het tellen van de strafpunten en tijd kwam de volgende uitslag uit de bus: 1 Jos Beerthuizen, 2 Wim Buiting, Doetinchem. 3 Harhe Bijenhof, 4 Tonnie Notten, 5 Bennie Hartelman, 6 Ap Oortgiesen.

21 juli 1970
Touwtrekken
Donderdag 30 juli AANVANG HALF ACHT SPORTPARK HENGELO GLD (aan de Elderinkweg) Touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van Hengelo GId georganiseerd door V.V.V. Hengelo GId en T.T.V. Bekveld Entree volwassenen f 1.-, kinderen f 0.25.

28 juli 1970
FABRIEKSBELANGSTELLING VOOR DE WEGRACES IN HENGELO GLD
Op het wedstrijdsecretariaat van Hamové werd bericht ontvangen dat de Maico-fabrieken hun complete fabrieksploeg zullen afvaardigen naar de races van 30 augustus. Als toprijder van deze watergekoelde 125 cc motoren werd de Zweed Börje Janson uitverkoren. Janson staat momenteel als 2e op de wereldranglijst en won o.a. in Hilvarenbeek. De meervoudige kampioenen van Duitsland Manfred Bernsee en Walter Sommer genieten de eer de beide andere fabrieks Maico’s te mogen berijden Dat nog meer grote fabrieken belangstelling tonen voor de wedstrijden in Hengelo Gld blijkt uit het feit dat de Engelsman Jim Curry van de Japanse Hondafabriek een machine heeft gekregen, met het verzoek deze op de „Varssel-Ring” te testen. Zie verder De Reclame.

4 augustus 1970
Ds J. L. PIERSONSCHOOL HENGELO GLD
Aanvang nieuwe cursus op maandag 17 aug. a.s. in plaats van maandag 10 augustus. Mede door de slechte weersomstandigheden in de eerste weken van juli is de verbouwing van het schoolgebouw zo zeer gestagneerd, dat wij tot bovenstaande maatregel moesten overgaan. De leerlingen van klas 1 ontvangen nog een convocatie op welk uur ze verwacht worden.
M. HOOGEVEEN.

Meubelfabriek Lenselink

11 augustus 1970
Oostenrijkse gasten hartelijk verwelkomd in Hengelo G
Vorige week maandagavond kwam in het kader van de uitwisseling Hengelo Gld-Feistritzthal (Oostenrijk) een bus met Oostenrijkse gasten in Hengelo Gld aan. Voorafgegaan door de Kon. Harm. Concordia met tamboercorps trok de stoet, nadat de Oostenrijkers eerst de Hengelose jeugd van Oostenrijkse vlaggetjes hadden voorzien, naar het gemeentehuis, alwaar het gezelschap officieel werd ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. Bij deze ontvangst werd het gezelschap een vaantje van de gemeente Hengelo Gld aangeboden, terwijl de leider van de Oostenrijkers, de heer W. Fuchs, een typisch Oostenrijks geschenk, een koebel aanbood. Na deze officiële ontvangst op het gemeentehuis werd de gasten een Gelderse koffietafel aangeboden. Hierna konden de gasten kennis maken met hun gastheren en gastvrouwen.

18 augustus 1970
HAMOVE-races groeien uit tot een TT
Het wedstrijdsecretariaat van HAMOVE heeft dezer dagen contact gehad met de heer Horst Briel, hoofdredacteur van het Duitse motorblad Das Motorrad. De heer Briel kwam in Hengelo Gld om zich te oriënteren over de sterkte van Duitse renners die op 30 aug. aan de start zullen verschijnen. Ook werd het circuit beproefd, dit in gezelschap van nog 2 Duitsers op 750 cc Renn-BMW’s. Allen waren vol lof over de prachtige baan. Er waren zeer veel inschrijvingen uit Duitsland binnengekomen en op 40 inschrijvingen zijn mede aan de hand van besprekingen selecties toegepast. Met medewerking
van meerdere deskundigen op motorsportgebied zijn de allerbeste rijders aangestreept en zullen slechts Duitse  toprenners over alle klassen verdeeld aan de start verschijnen. Zie verder De Reclame.

HENGELO’S ZWEMBAD IN BELANGSTELLING
Nu al voor het tweede seizoen achtereen passeerden 100.000 bezoekers de controle van het zwembad te Hengelo Gld. Ditmaal was Marga Burghout (Ruurloseweg) de gelukkige om uit handen van de voorzitter der zwembadstichting de felicitaties in ontvangst te nemen. Als geschenk voor deze mijlpaal kreeg zij een abonnement voor het gehele gezin toebedeeld. De heer Geurtzen noemde dit een zeer verheugend verschijnsel dat mede aantoont, in welk belang Hengelos’ zwembad staat. Hij hoopte dat hiermee ook door hogere instanties de dringende noodzaak van uitbreiding van het zwembad wordt ingezien. Aan de badmeester de heer G. van Aken en zijn helpers werd ook dank gebracht voor de goede zorgen die ook mede bepalend zijn geweest voor het bereiken van zo’n hoog aantal bezoekers in Hengelo’s zwembad.

25 augustus 1970
INTERNATIONALE MOTORRACES HENGELO GLD ZONDAG 30 AUG.
Op 30 aug. worden op circuit Varssel-Ring te Hengelo voor het eerst grote internationale motorraces gehouden. De Hengelose auto- en motorvereniging Hamové is er in geslaagd na 3 jaar dit doel te verwezenlijken. Het bestuur en de leden hebben er alles aan gedaan om het evenement te laten slagen. Het circuit is in uitstekende staat en op verschillende plaatsen zijn nog weer verbeteringen aangebracht. Aan de veiligheid voor rijders en publiek zijn de hoogste eisen gesteld. Wat het programma betreft heeft de Hamové zijn uiterste best gedaan om het publiek wat te bieden. Bij het zien van de namen, ziet men dat hier mensen van wereldklasse aan de start komen. Zie verder De Reclame.

1 september 1970
LANDENTEAMS MOTORCROSS
De rijders voor de Trophee des Nations, de 250 cc landenwedstrijd, die op 13 sept. te Knutstorp in Zweden verreden zal worden, zijn Pierre Karsmakers Gerrit Wolsink, Jo Lammers, Peter Willems en Stef van der Sluis. De manager van de ploeg is de heer W. Bielderman uit Vorden, terwijl de ploegmonteur Bennie Hartelman is. Het team voor de Cross des Nations, de 500 cc landenwedstrijd bestaat uit de volgende rijders: Gerrit Wolsink, Frans Sigmans, Pierre Karsmakers, Peter Willems en Jan Keizer.

T.T.V. BEKVELD UIT HENGELO GLD NEDERLANDS KAMPIOEN TOUWTREKKEN
De ploeg van Bekveld uit Hengelo Gld is de grote winnaar geworden van het touwtrekseizoen 1970 Op het laatste bondstournooi te Eerbeek, slaagde het Hengelose achttal er in om de beide rivalen in de 720 kg-klasse EHTC en Heure kansloos te verslaan, waardoor zij kampioen werden in de 720 kgklasse. Gezien het feit dat Bekveld voor het eerst in de zware klasse uitkwam en keer op keer de kampioen 1969 Heure versloeg een zeer schitterende prestatie. Zij kunnen zich nu voorbereiden op de Europese kampioenschappen, die op 19 september in Londen worden gehouden; zij zijn door de NTB naar deze kampioenschappen afgevaardigd. Zie verder De Reclame.

FEESTELIJKE INTOCHT VOOR NEDERLANDS KAMPIOEN 500 CC GERRIT WOLSINK
Gerrit Wolsink die zondag 23 augustus te Winterswijk op ongenaakbare wijze ook de 4e wedstrijd om het Nederlands kampioenschap 500 cc motorcross won, en daardoor ongeslagen kampioen werd, is in zijn woonplaats Hengelo Gld op uitbundige wijze ingehaald. Zondagsavonds kwart over acht had zich op de Ruurloseweg bij v.d. Mond een grote schare belangstellenden verzameld. Op deze plaats werd de kampioen toegesproken door burgemeester Quarles van Ufford. De burgemeester zei o.m. dat de hele Hengelose gemeenschap trots was op de geleverde prestatie. Zie verder De Reclame.

8 september 1970
Wethouders Hengelo G herkozen
Tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering van de gemeente Hengelo Gld, werden door de raad de heren J. B. Hiddink en Th. Hooman herkozen als wethouders voor de periode van 4 jaar. Beide heren zullen samen met burgemeester Quarles van Ufford het college van B. en W. vormen.

15 september 1970
Bouw van 25 premiewoningen
Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen ter openbare kennis dat door de Woningbouwvereniging ,,Thuis Best” te Vorden een verzoek is ingediend voor de bouw van 25 premiewoningen op de oorspronkelijk voor agrarische doeleinden bestemde percelen, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nrs. 847 voor het geheel en 263, 264, 1004 en 2828 gedeeltelijk gelegen ten oosten van de Hofstraat en ten noorden van de Ruurloseweg in het dorp Hengelo. Ten einde de uitvoering van deze plannen .mogelijk te maken is het gemeentebestuur voornemens vrijstelling te verlenen van voorschriften van het geldende bestemmingsplan, mits vooraf van Gedeputeerde Staten de verklaring is ontvangen, dat zij hiertegen geen bezwaren hebben. Alvorens Gedeputeerde Staten te verzoeken vermelde verklaring af te geven, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken na dagtekening van deze bekendmaking bij het gemeentebestuur bezwaren tegen de voorgenomen vrijstelling in te dienen.
Burgemeester en wethouders voornoemd. L. P. Ouarles van Ufford, burgemeester W. C. Gieling, secretaris Hengelo GId, 15 september 1970.

19 EN 20 SEPT VETERAAN MOTOREN RALLY
Dit jaar zal wederom de internationale Windmolenrally in Hengelo van start gaan. Op vrijdag a.s. zal deze 6e internationale rally officieel worden ingeluid door burgemeester Jhr. Mr. Ouarles van Ufford, door een ontvangst ten gemeentehuize. waar alle deelnemers aan de rally zullen worden begroet. Daarna gaat het naar manege de Gompert waar gezamenlijk koffie wordt gedronken. Zaterdagmorgen is er voor Hengelo Gld iets unieks te beleven, dan zal er een vlaggenparade worden gehouden, waarna de start plaats vindt. De organisatoren van de rally t.w. de heren Jan Ostermeijer uit Renkum en Roe! Kreunen uit Hengelo Gld hebben in zeer nauwe samenwerking met de HAMOVE een route samengesteld, die er niet om liegt. Zie verder De Reclame.

22 september 1970
Op mars met Soos ’70
De oecumenische jongerensociëteit te Hengelo Gld, bekend als Soos ’70 gaat anders het nieuwe seizoen beginnen met ’n grote wandeldag (zaterdag 26 sept). De eerste start om 1 uur en later vindt plaats vanaf Ons Huis voor de afstanden 20, 15 en 10 km. Er wordt zowel in groepen als individueel aan deze wandeldag deelgenomen. Voor inlichtingen en opgave wenden tot het adres Kerkstraat 3, Hengelo G.

De Reclame 29 sept. 1970 ontbreekt

6 oktober 1970
De Zusters van het Kervel nemen afscheid
DE ZUSTERS VAN „HET KERVEL” WILLEN IN VERBAND MET HUN VERTREK NAAR SILVOLDE GAARNE AFSCHEID NEMEN VAN VRIENDEN EN KENNISSEN EN HOUDEN DAARVOOR OPEN RECEPTIE OP „HET KERVEL” OP ZONDAG 11 OKT. VAN 3-6 UUR N.M.

13 oktober 1970
Gemeentenieuws
De redacties van de in onze gemeente verschijnende advertentiebladen „de Schakel” en „de Reclame” hebben zich bereid verklaard om plaatsruimte in hun bladen beschikbaar te stellen voor een rubriek gemeentenieuws. Het ligt in de bedoeling in deze rubriek van gemeentewege regelmatig informaties en voorlichting omtrent allerlei zaken op gemeentelijk gebied te doen verstrekken. Gaarne spreek ik mijn dank uit aan de redacties van bovengenoemd bladen voor hun spontane medewerking in deze, aangezien hierdoor wellicht in een behoefte wordt voorzien die zich de laatste jaren alom steeds manifesteert. Misschien zal het mes ook aan twee kanten snijden en zullen de advertenties in de bladen, dank zij dit gemeentenieuws, met nog meer aandacht worden gelezen – het zij de adverteerders van harte gegund. Belangrijker is echter dat deze nieuwe vorm van communicatie hier ter plaatse een bijdrage kan leveren aan de wens die overal bestaat nl. een openen duidelijke gemeentelijke voorlichting die de afstand tussen de bestuurde en  bestuurder zal verkleinen. De burgemeester van Hengelo.

20 oktober 1970
Gemeentenieuws
Dit voorjaar hebben b. en w. voor het eerst hearings gehouden in de dorpen Hengelo en Keijenborg en in de buurtschap Veldhoek. Deze hearings hebben het college veel informatie verschaft voor het door hen te voeren beleid. Meer doelgerichte informatie wil het college nog verkrijgen door het houden van zgn. categorale hearings Gedacht is hierbij aan besturen van verenigingen, instellingen belangengroeperingen. Gedacht is aan voorlopig één hearing per maand. De eerste hearing zal gehouden worden op donderdag 22 oktober a.s. te 20.00 uur in het gemeentehuis voor de culturele
verenigingen. De betrokken besturen hebben daartoe een uitnodiging ontvangen.

27 oktober 1970
ZELF MAKEN VAN KLEREN – EEN POPULAIRE HOBBY
Opa’s broek verkleinen tot een wel niet zo mooi, maar in elk geval degelijk kledingstuk voor zoonlief, dat hoeft niet meer. Van moeders winterjas – u weet wel, nog in prima staat, goeie stof en zo, rafelt alleen wat aan de mouwen – twee warme jasjes maken, waarin de kinderen nog heel best een paar winters naar school kunnen: het is niet meer nodig. En toch, steeds meer vrouwen zetten zich vol goede moed achter hun naaimachine om het één of andere kledingstuk in elkaar te zetten. Daarbij speelt geld nog altijd een belangrijke rol. Het is maar wat praktisch om voor de kinderen, die immers regelmatig uit hun kleren groeien, zelf jurken, jassen of broeken te maken. De vrij plotseling omschakeling van mini naar midi en maxi spreekt ook een woordje mee. Confectie is nog duurder geworden. Per slot van rekening zit in zo’n maxi-geval wel tweemaal zoveel stof als in zijn minivoorganger. Zie verder De Reclame.

UITSTEKEND GESLAAGDE MODESHOW
Een sprankelende show van herfst- en wintermode werd vorige week in zaal Concordia te Hengelo Gld georganiseerd door Schoenenhuis Jansen en Modehuis Langeler De allernieuwste mode in de modieuze en vooral elegante modellen werden getoond. De zaal van Concordia was veel te klein voor de grote belangstelling die door de dames getoond werd. Als eerste van de grote groep mannequins kwamen de allerjongsten n.l. Ronald Jeanet en Hanneke op om deze show te openen met bal- en trainingspak. Zij werden met een luid applaus ontvangen, nadat de lady-speaker mevr. Langeler deze eerste en vervolgens ook de andere mannequins met de te tonen modellen aankondigde Op vlotte en toch zeer overzichtelijke wijze wisselden de modellen elkaar af. Zie verder De Reclame.

3 november 1970
Opening Bloemenkas
Vrijdag 6 november om 2 uur openen wij onze nieuwe verkoop bloemenkas. Iedereen is van harte welkom. Wij hebben een mooie collectie bloeiende en vaste planten, tevens plantbakjes, droogstukjes, sierpotten, vaasjes, schalen enz. Zie speciale aanbieding in de bloemenkas. Vrijdag en zaterdag geven wij dubbele Animozegels; ook in de winkel.
Fa. M. Wijnbergen&Zn Kerkstraat 6 – HENGELO GLD – Tel. 1473.

Ingebruikname nieuwe gymnastieklokaal
U hebt het zeker al wel gezien dat de laatste hand door de aannemer werd gelegd aan het nieuwe gym-lokaal in het dorp Hengelo. Het gebouw werd 1 november opgeleverd. Een felicitatie voor de architect, de aannemer, de onderaannemers en hun medewerkers Wij willen nu reeds uw aandacht vragen voor een goed gebruik van het lokaal. Er is tenslotte 4,5 ton in geïnvesteerd, een hoge investering waar het maximum aan rendement uit moeten halen. Er moest bezuinigd worden, anders was het nog perfecter geworden Maar beslist niet bezuinigd is op de vloer. Hiervoor zijn de beste materialen gebruikt. Nu vraagt zo’n vloer van de gebruiker echter wel, dat hij hem ook netjes behandelt. Zand en  modder verdraagt hij nog minder dan moeders duurste wollen tapijt.

10 november 1970
Drie ZAKELIJKE VERNIEUWINGEN
– Dat de wens van het kopend publiek zich steeds wijzigt heeft ook Wansink VIVO Supermarkt aan de Raadhuisstraat wel degelijk onder ogen gezien. Met een interne reorganisatie in de bestaande winkelruimte is er door gewijzigde opstelling van kasten alsmede produkten er naar gestreefd het de klanten nog gemakkelijker te maken. De Superslagerij, welke tot nu toe van het voorste gedeelte gescheiden was met een glazen wand, is nu bij het gehele winkelcomplex aangetrokken, waardoor men zich ook thans in deze afdeling vrijer kan bewegen naar de overige afdelingen. Het geheel van deze verbetering en aanpassing aan de steeds modernere eisen van een Supermarkt is dan ook nu weer geheel bij de tijd.

De woninginrichting en manufacturen Disbergen aan de Ruurlose weg heeft ook niet stil gezeten. Door interne verbouwing betreffende het woongedeelte kon weer extra ruimte worden verkregen voor de winkel. Door aantrekking van een ruimte welke links achter het bestaande gedeelte was gelegen is de beschikking verkregen over een aparte afdeling, waar men een ruime sortering kan tonen in stoffen, werkkleding, textiel, groot assortiment wol enz. Door deze uitbreiding welke precies in het verlengde van de etalage ligt, heeft men een goede inkijk van buiten gekregen door de open etalage. De winkel heeft nu ook meer diepte, waar er meer ruimte is in de te tonen en te verkopen artikelen.

Zeg het met bloemen
is een spreuk, die de fa. Wijnbergen aan de Kerkstraat beslist niet vergeet. Reeds jaren moest betreffende het te bieden assortiment bloemen geworsteld worden met een veel te kleine ruimte. Door het plaatsen van een bloemenkas ruim 3x zo groot als de bestaande, heeft men nu de mogelijkheid om het publiek een duidelijker beeld te geven wat er alzo op de bloemenmarkt is te bieden en men dan tevens zijn gewenste plant of bloem kan kopen. De bloemenkas welke ruim verlicht is, is ook op men van deze avond veel gebruik maakt, in plaats koopavond geopend, hetgeen aantrekkelijk is, daar van de zaterdag daarop. Al met al hebben bovengenoemde firma’s zich weer gemeten met de tijdsnormen en getracht de koperswensen zoveel mogelijk te vervullen. Succes gewenst hiermede, vanaf deze plaats aan de drie bovengenoemde zaken.

17 november 1970
BEJAARDENCLUB Altijd Welkom
De bejaardenclub „Altijd Welkom” organiseert op 3 nov. een middag in zaal Michels voor de bejaarden uit Hengelo Gld. Vertegenwoordigers van de Bejaardenbond uit Zwolle komen spreken over het lidmaatschap van deze bond. Ze behartigt vooral de financiële en sociale problemen van de bejaarden. Na de inleiding kan men vragen stellen aan de sprekers. Komt allen, gezien het grote belang van deze middag.

DROP IS GOED, MAAR DROPPEN IS NOG BETER
Onder dit motto gaat de volijverige redactie van het zeer bekende clubblad van PAX, namelijk PAXPRAAT een dropping organiseren op zaterdag 21 november a.s. Eigenlijk is men al weken bezig met het aantrekken van deelnemers voor deze dropping. En niet zonder succes, en om zonder te liegen te zeggen, dat er enige tientallen zich hebben opgegeven. Er kunnen er beslist nog wel meer bij, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Die vreugd kan men zelf maken door mee te doen. Het is toch gezellig langs onbekende wegen, en dat in het duister het rechte pad terug te vinden naar het einddoel. Dat het einddoel heel feestelijk zal zijn, daarbij geloven wij de redaktie van PAX-PRAAT op hun woord. Bent u ervan overtuigd ook een goede speurneus te bezitten, bel dan even 05753-1873 t.n.v. B. v. Petersen, Maanstraat 36 of 05753-1204 t.n.v. B. van Dongeren, Maanstraat 6 te Hengelo Gld Doet u mee? Dan bent u van harte bedankt, uit naam van die redaktie-commissie, je weet wel die van PAXPRAAT.

24 november 1970
SNERTRIT HAMOVE
Onlangs hield de Hamove weer haar jaarlijkse snertrit. Aan deze rit werd door verschillende personen deelgenomen. Het eerste gedeelte bestond uit een normale oriënteringsroute terwijl na de finish bij Hotel Leemreis enkele speciale proeven moesten worden afgelegd. Voor uitslagen? De Reclame.

1 december 1970
HEARING SPORTVERENIGINGEN
In het kader van de zgn. categorale haerings met de besturen van de plaatselijke verenigingen, instellingen en belangengroeperingen, zijn thans uitgenodigd de besturen van de sportverenigingen. Deze haering zal worden gehouden op 10 dec. 1970, des n.m. 8 uur in het gemeentehuis. De betrokken besturen hebben voor dat doel een uitnodiging ontvangen. Voor zover er besturen van sportverenigingen mochten zijn, welke geen uitnodiging hebben ontvangen, wordt medegedeeld, dat ook zij door afvaardiging van ten hoogste twee personen, uiteraard van harte welkom zijn op
bovenbedoelde hearing.

8 december 1970
NEDAP-SHOW in de etalage van café-restaurant Winkelman te Keijenburg
In een etalage van café-restaurant Winkelman in Keijenborg zijn van 7 tot en met 10 december 1970 technische artikelen en apparatuur te zien. De N.V. NEDAP heeft namelijk in deze etalage een deel van haar produkten en apparaten tentoongesteld om de Keijenborgse bevolking een indruk te verschaffen omtrent datgene, wat in het bedrijf in Groenlo en Hengelo wordt gemaakt. De produkten van N.v. NEDAP zijn namelijk bestemd voor overheidsinstellingen en industriële ondernemingen en daardoor in bredere kringen niet zo bekend Door middel van 2 dia-schermen krijgt U beelden uit het bedrijf te zien, zodat ook omtrent het produktieproces enig idee wordt verkregen. Een interessante technische show die niettemin een fleurige indruk maakt.

16 december 1970
TWEE PAX-LEDEN IN LANDELIJKE FINALE
Twee leden van het Hengelose PAX t.w E. Claassen en Hans Winkelman hebben met 23 andere landgenoten uit 30.000 deelnemers, zoveel punten vergaard, dat zij door de Ned. Sportfederatie voor de finale-spelen op maandag 21 dec a.s. in het sportcentrum te Zeist zijn uitgenodigd, voor de wedstrijden in baltechniek en balbehandeling met hoofd en voet. Alle 25 finalisten ontvangen vooraf al een trainingspak en een paar voetbalschoenen. En nu alle Hengeloërs maar duimen voor beide deelnemers voor een succesvolle finale.

22 december 1970
QUICK N.V. NAM AFSCHEID VAN HAAR TECHNISCH DIRECTEUR G. JANSEN
In een drukbezochte afscheidsreceptie nam Quick Sportschoenfabriek N.V. te Hengelo Gld afscheid van haar technisch directeur G. Jansen. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd achtte de heer Jansen het moment gekomen om een streep te zetten onder zijn aktieve loopbaan en uit de directie te treden. Op jeugdige leeftijd trad hij in dienst in de zaak van zijn vader. Na diens overlijden zette hij met zijn andere drie broers de zaak voort onder de naam fa. Gebr. Jansen, welke later werd omgedoopt in Quick N.V. Met ijver en volharding heeft hij er toe bijgedragen tot de vorming van een bedrijf met relaties over de gehele wereld en een personeelsbestand van ruim 100 personen. Op de staande afscheidsreceptie in de nieuwe cantine, aangrenzend aan de nieuwe produktiehal, waren o.m. aanwezig aandeelhouders, oud-directeuren, familieleden, zakenrelaties en vrienden. De heer en mevrouw Jansen werden letterlijk in de bloemetjes gezet. Naast de grote bloemenschat kregen zij talrijke cadeaus overhandigd. Een leuke noot op deze receptie was het aanbieden van een voetbalschoen, een gedicht en een bul met de toepasselijke naam van het huis der Jansens n.l. „de Leest”, door drie kleuters uit de buurt. Ze gingen letterlijk even door de knieën om zodoende de bestemde attributen in ontvangst te nemen. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering des morgens in Hotel Langeler werd de heer Jansen officieel als directeur der N.V uitgeluid. ’s Avonds nam in een feestelijke bijeenkomst, eveneens in Hotel Langeler het personeel afscheid van één harer directeuren, waarbij ze hem een volledige foto-apparatuur aan boden. Namens de NV werd hem een kleuren-TV overhandigd.

OPRICHTING MAJORETTENVERENIGING
Bij verschillende feestelijke gelegenheden in ons land en ook daarbuiten, kan men het optreden zien van majorettes. Deze majoretttes zijn meisjes in uniformen, met trommels en fluiten, die optreden in optochten, vaak in samenwerking met een tamboer- en pijperkorps. Telkenjare tijdens de Hengelose Kermis ziet men ook deze majorettes optreden. Deze majorettes zijn van de schutterij „Roderlo” uit Ruurlo die hun medewerking verlenen. Nu leeft bij sommige meisjes in Hengelo Gld de gedachte of dit ook niet in eigen plaats mogelijk is. Deze meisjes zijn met hun vraag naar het aktieve bestuur van de schutterij „Eendracht Maakt Macht” gestapt. Zie verder De Reclame.

29 december 1970
Weer drie ZAKELIJKE VERNIEUWINGEN
In de laatste maanden van 1970 vonden diverse zakelijke vernieuwingen plaats.
– Onder architectuur van W. Boerman, Steenderen, verkreeg de fa. – Hekkelman, bakkerij, Raadhuisstraat, een geheel nieuw en modern zakenpand. De winkelruimte, met de nieuwbouw het driedubbele van voorheen, voorziet in een dringende behoefte. In de nieuwe winkel, waarin door aanbreng van diverse stellingen en vooral de grote vitrinetoonbank, het publiek een ruim overzicht krijgt, is met lichte kleuren een goede koopsfeer geschapen. Door de nieuwbouw is nu in de winkel ook een ruime stelling aangebracht, waarop het grote assortiment aan broodsoorten kan worden uitgestald. De bakkerij is door aanbouw van broodopslagruimte, centraal komen te liggen, hetgeen economischer kan werken, daar er nu ook meer ruimte hiervoor is
vrijgekomen.

– Door het aantrekken van de naast de bestaande winkelruimte gelegen magazijn, verkreeg de fa. J. Th. Slotboom, B 98, Rijwiel en Bromfietshandel, een grote oppervlakte aan verkoopgelegenheid. Het magazijn, vanwaar uit o.m. landbouwartikelen verkocht werden, heeft in het achtergedeelte van het woonhuis een plaats gevonden. Nu is de firma beter in staat haar assortiment in rijwielen, bromfietsen en aanverwante artikelen te tonen. Om artikelen zoals kinderrijwielen, steps, beter te kunnen tonen t.o.v. grotere stukken is rechts in de winkel op borsthoogte een zware stelling aangebracht.
– Van oud naar nieuw is een predikaat, dat juist van toepassing is bij de Fa. D. Jansen en Zn, Bleekstraat. Van het oude bedrijf dat vervangen werd door totale nieuwbouw, bleef geen enkele muur staan. Door gestadige uitbreiding van het assortiment, was de oude winkelruimte veel te klein geworden. Onder architectuur van architectenbureau J. A. Heijink Hengelo Gld werd een ruim winkelpand geplaatst. Brede etalages geven een ruim inzicht in de nieuwe winkelruimte welke de mogelijkheid biedt, de artikelen in verschillende afdelingen op te stellen. Door brede verlichtingsornamenten, keurig in het plafond verwerkt, en spotlights, heeft ook bij avond het publiek van buitenaf een goede inkijk in de winkel.

Wansink Vivo supermarkt

Stevord

de Klim, naai- en knipcursus Schröder