4 januari 1977
STICHTING HULPDIENST HENGELO EN KEIJENBORG
Sinds de oprichting van de hulpdienst in het begin van hè afgelopen jaar is er op velerlei gebied hulp verleend. Er waren een aantal vragen, waaraan in de meeste gevallen con worden voldaan. Zo is er hulp verleend aan gezinnen waar de moeder plotseling ziek werd en er niet direkt een gezinsverzorgster beschikbaar was. Er werden bezoeken afgelegd bij bejaarden. In een paar gevallen bracht autovervoer uitkomst en werd er een paar keer op kinderen gepast. Toch bestaat er nog wat drempelvrees bij de mensen om hulp te vragen. Iedereen van ons kan in een „noodsituatie” komen en dan kan het een uitkomst zijn wanneer er een vertrouwd iemand is, die dan, ook al is het tijdelijk, wil helpen. Maar wij moeten dan wel geholpen willen worden, d.w.z. durven aankloppen bij de hulpdienst, wanneer andere hulp niet mogelijk is. Voor de vrijwilligers(sters), die belangeloos hun hulp hebben aangeboden wordt in het begin van 1977 een contactavond gehouden. Voor meer informatie kunt u bellen in Hengelo Gld, Tel. O5753-1224 en in Keijenborg, Tel. 05753-2063.

BEKVELDSE SCHOOL: KERSTFEEST EN AFSCHEID
In verband met het vertrek van de heer H .F. M. Fridema, onderwijzer aan de School met de Bijbel te  Bekveld naar de basisschool in Beusichem, werden er op woensdag 15 dec. j.l. in het schoolgebouwspelletjes georganiseerd voor de leerlingen. Ook ontbrak de traktatie niet. Na uitreiking van de prijzen mocht het vertrekkende personeelslid het prachtige boek: De wereld van C. Jetses en enige cadeaubonnen in ontvangst nemen, welke namens de leerlingen en het personeel werden aangeboden. Zie verder in De Reclame.

K.P.O. in een sfeervolle, met kerstverlichting versierde zaal
Heeft de afdeling Keijenborg-Hengelo van de K.P.O. het kerstfeest gevierd, Na het gezamenlijk zingen van Nu zijt wellekome en een kort kerstgebed, was het woord aan de voorzitster mevr. van Aken, die  een prachtig kerstverhaal vertelde met op de achtergrond een dameskoor onder leiding van de heer Kleve. Hierna was het pater Heckman, die op humoristische wijze de aandacht van de dames wist te krijgen met een klankbleed over Franciscus van Assisi. Zie verder in De Reclame.

11 januari 1977
TE KOOP WINTERFRUIT
Golden Delicious è 65 ct per kg Goudreinetten è 85 ct per kg 20 kg per kist Eersteklas fruit Afname per kist- dozen meenemen.
Elke zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur bij B. J. WAENINK Regelinkstraat 13, Hengelo.

Tankstation Jolij

 

18 januari 1977
TAKE-IT-EASY BRENGT GRAMMOFOONPLAAT UIT
In de twee jaar dat zij nu bestaat heeft het orkest Take-it-easy reeds veel succes geoogst. Begonnen  met 4 personen, thans is de samen stelling 5 personen. Hun poging om ook een grammofoonplaat uitte brengen, heeft succes gehad. Deze plaat, getiteld „Geef Max de zak” ontleend aan de gelijknamige kleding-ophaalaktie van Max Tailleur, is reeds op de markt verschenen. O.a. bij platenbar Heijink. Op de B-kant van de single staan diverse andere carnavalsliedjes, ook een eigen compositie, getiteld „Joepie”. De orkestleden zijn: Dis Overgoor, drums, Wim Heijink, gitaar-zang, Ben Borkes, basgitarzang, Rob Mullink, orgel-trompet, Gerard Willemsen saxofoon-dwarsfluit.

25 januari 1977
OPRUIMING bij WARENHUIS JANSEN-de Smid van 25 tot 31 jan.
Kijk in de etalages VAN ALLES EN NOG WAT 10% korting OP ALLE ARTIKELEN b.v. tuinmeubelen voor de hete zomer. Ook wat niet in voorraad is. Hebt u trouwplannen, zie bij ons wat voor u nodig is. Profiteer dus van deze aanbieding. Telefoon 05753-1360.

1 februari 1977
HAMOVÉ HEEFT GROOTSE PLANNEN
De Hengelose auto- en motorvereniging Hamové heeft voor het jaar 1977 grootse plannen. Dit jaar organiseert zij haar 10e wegrace en 30e motorcross, terwijl in 1977 ook het 40-jarig bestaan van de vereniging herdacht zal worden. Hamové is de enigste club in Nederland die 2 internationale wedstrijden op haar programma heeft staan. Op 2e Paasdag, 11 april, worden op de Varssel-Ring de grote internationale wegraces gehouden. De organisatie is druk bezig weer een zo sterk mogelijk rennersveld te contracteren. Zaterdag 9 april hieraan voorafgaand, zullen de trainingen plaatsvinden. Start en finish zijn bij de moten (eigendom van de vereniging), vanwaar men vanaf de tribunes een fantastisch gezicht heeft over de Varsselse Enk. Zondag 1 mei, 1 week voor de Grand Prix motorcross te Norg, organiseert Hamové op het zeer bekende circuit ’t Zand haar eerste internationale motorcross 500 cc. Zie verder in De Reclame.

8 februari 1977
Hengelo’s Gemengd Koor hield jaarvergadering
Met aanwezigheid van vrijwel alle leden hield Hengelo’s gemengd koor vorige week in zaal Langeler de algemene jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Geurtzen die de vergadering opende, vroeg aan het begin enige ogenblikken stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de in het afgelopen jaar verleden twee leden van het koor, t.w. de heren J. Wenneker en H. Tolkamp. Voorts verwelkomde de voorzitter twee nieuwe leden, De heer en mevr. Langeler werden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet, als dank voor de wekelijkse gastvrijheid en de keurige verzorging van de repetitieavonden, en bij de inzameling van oud papier Nadat mevr. van Til, als 2e secretaresse, een natuurgetrouwe weergave had gegeven van het verloop van de vorige vergadering, was het mevr. Gasseling, die het jaarverslag uitbracht en hierbij een opsomming gaf van al de aktiviteiten in het afgelopen jaar. Zie verder in De Reclame.

CDA-afdeling in Hengelo G.
Na een periode van discussie en voorbereiding binnen een commissie uit CHU, ARP en KVP Hengelo en Keijenborg, kan nu de oprichting plaatsvinden van een CDA-afdeling in Hengelo-Keijenborg. Hiertoe zal op dinsdag 15 februari ’s avonds om 8 uur een bijeenkomst worden gehouden, waarbij zowel de leden van de kiesvereniging als rechtstreekse CDA-leden van harte welkom zijn. Ook nieuwe CDA-leden zullen hartelijk welkom zijn. Deze oprichtingsbijeenkomst, waarbij ook het nieuwe CDA-bestuur zal worden benoemd, zal worden ingeleid door mevr. v.d. Werff-Terpstra, provinciaal voorzitster van het CDA-Gelderland.

15 februari 1977
D’N DRAEJER” in de Velswijk „draejt” goed
Nu reeds blijkt, dat dit gebouw in een grote behoefte voorziet. Langs deze weg wil de Velswijk, ieder in Keijenborg en Zelhem, die op welke manier dan ook geholpen heeft, bij de totstandkoming van dit gebouw, hartelijk bedanken.

22 februari 1977

SLUITING KAPSALON „ONDULA” HENGELO GLD
Geachte dames Met ingang van l maart a.s. beëindigen wij de werkzaamheden in onze salon te Hengelo Gld Onze zaak wordt voortgezet door de heer en mevrouw Passchier uit Haarlem. Onze kapsters Marian en Renate blijven in de zaak werkzaam. Alle gegevens over uw haarbehandeling, b.v. permanent, verven, spoeling, styling enz. staan ter beschikking van onze opvolger. Na verbouwing en modernisering wordt de salon over enkele weken heropend. Wij stellen het volste vertrouwen in de vakbekwaamheid van de heer Passchier en kunnen hem van harte bij u aanbevelen. Tenslotte dames, nemen wij afscheid van U, maar niet zonder U eerst heel hartelijk te hebben bedankt voor uw gunst en vertrouwen en uw belangstelling met het wel en wee in ons gezin, gedurende 36 jaar.
Dank, heel hartelijk dank. ANNIE EN PETER CLAASSEN

Schröder BIJ DE KERK HENGELO GLD
Een hernieuwde zaak, een nieuwe inkijk in onze winkel. We zijn ontzettend blij dit te hebben kunnen realiseren. De grote en warme belangstelling, getoond bij de heropening van onze gemoderniseerde zaak, heeft ons bijzonder dankbaar gestemd. Hiervoor zijn we zeer erkentelijk.

1 maart 1977

BRUIDSPAAR BRUGGEMAN BOEKTE AL FIETSENDE BEKIJKS
Per fiets naar de trouwzaal. Dat Henk Bruggeman, door zijn voorliefde voor motoren ooit eens redakteur van het weekblad Motor, in de rijwielbranche is gedoken, toonde hij op dag van zijn huwelijk met Gilia Kroesen, ook afkomstig uit Hengelo Gld. Van het huis van de bruid ging het in optocht naar het gemeentehuis, waar ambtenaar Smit hen in de echt verbond. Een kleine hilariteit ontstond, toen bleek dat de bruidegom halverwege ontdekte, dat hij het bruidsboeket niet had meegenomen voor zijn geliefde, docht het thuis had laten liggen. Er werd rechtsomkeert gemaakt en kwam toch nog op tijd met de naaste familieleden, ook op de fiets, aan bij het gemeentehuis, waar vele belangstellenden het schouwspel gadesloegen. Na de huwelijksplechtigheid stapte het kersverse bruidspaar Bruggeman over van enkele fietsen, op een tandem. Terwijl de feestgasten zich keerden richting feestzaal, maakte het bruidspaar nog een tochtje door Hengelo’s straten.

Gerritsen, Kleve, Tolkamp, Goossens

PASTOOR DIJKERS GAAT KEIJENBORG VERLATEN
Pastoor G. J. Dijkers van Keijenborg heeft zijn parochianen meegedeeld, dat hij, mede om gezondheidsredenen, zijn pastoraat niet langer meer kan uitoefenen, derhalve ligt het in zijn bedoeling om na de viering van zijn 40-jarig priesterjubileum in juli van dit jaar, zich terug te trekken en zich te gaan vestigen in zijn geboorteplaats Kockengen (bij Utrecht). Pastoor Dijkers die in 1976 65 jaar werd, vertelde zijn parochianen dat het hem erg moeilijk valt de grote Keijenborgse parochie te leiden. In 1973 werd hij getroffen door een hartinfarct en na die tijd laat zijn gezondheid te wensen over. Zie verder in De Reclame.

8 maart 1977
Ledenvergadering ponyclub „Hengelo”
Onlangs hield de ponyclub „Hengelo” haar algemene ledenvergadering in Hotel Langeler. De voorzitter, de heer B. Boers opende de vergadering en sprak van een goed verenigingsjaar en een goede opkomst van de ouders. Terugkijkend op het afgelopen jaar, bleek het ledenbestand te zijn gegroeid van 20 leden naar 30. Ook financieel gaat het de vereniging goed, dankzij de oud papieractie onder leiding van mevr. Langeler. Zie verder in De Reclame.

Stratenbasketbal is een succes
De door de aktie Sport Real opgezette basketbalcompetitie loopt ten einde. Na de afsluiting hiervan is men van plan een volleybal-competitie op te zetten De nu nog aan de gang zijnde basketbalwedstrijden worden bij toerbeurt gespeeld in de gymzaal te Hengelo en Keijenborg. De plaatselijke aktiviteitencommissie heeft het bewust gezocht in de wedstrijdsporten en voor het basketballen, omdat de deelnemers hierbij zeer aktief in beweging komen. Bewegen is ook de doelstelling van Sport Real. Voor de competitie basketbal werd geen vergeefs beroep gedaan. Tal van personen meldden zich, zodat per straat ook nog over enige reserveteams beschikt kon worden. Zie verder in De Reclame.

Concordia weer in de groei
De teruggang van enige jaren geleden, wat het leden aantal betreft, heeft zich niet doorgezet, maar plaats gemaakt voor een aanwas van jeugdleden, bij de Kon. Harm. Concordia te Hengelo Gld. Er ontstaat een tendens, dat de jeugd, naast het vermaak der popmuziek, ook weer de ontspanning in een vereniging gaat zoeken. Diverse verenigingen, waaronder nu ook Concordia, gaan daar van profiteren. De lijn der prestaties, die mede door het verlies aan leden, ook was gedaald, geeft nu weer een stijging te zien. Zie verder in De Reclame.

15 maart 1977
BEJAARDEN OP DE SPORTIEVE TOER
Onlangs hebben de bejaarden van ,De Bleijke” en van de bejaardensoos „Ons Genoegen” uit  Keijenborg samen een gezellige ontspanningsmiddag beleefd in het bejaardentehuis „De Bleijke”. Nadat de gasten uit Keijenborg het gebouw hadden bezichtigd, werden recreatieve spelen in het kader van Sportreal aangeboden. Bij het bingo, roulettespel, ballero en sjoelen werd een puntensysteem toegepast. Met een zeer klein verschil ging de wisselbaker voor het eerst naar „Ons Genoegen”. Dat deze middag geslaagd is blijkt uit de leuke reacties der bejaarden.

22 maart 1977
KON. HARMONIE KOOS NIEUWE VOORZITTER
Op de jaarvergadering van de Kan. Harmonie Concordia vond een bestuurswisseling plaaits en ging de voorzittershamer in andere handen over. (De heer Groot Wassink, die meer dan 25 jaar deze hamer met succes heeft gehanteerd, had te kennen gegeven, in verband met zijn wisselende  werktijden, zich niet meer herkiesbaar te stellen. In zijn plaats werd met grote meerderheid van stemmen gekozen de heer H. Oldenhave, tot dusver penningmeester. De nieuwe voorzitter dankte zijn scheidende voorganger voor het vele en vaak zeer moeilijke werk, dat hij gedurende zoveel jaren voor de vereniging heeft verricht en bood hem een kleine attentie aan. Ben officieel afscheid zal binnenkort plaats vinden waarbij dan ook de dames aanwezig zullen zijn. Zie verder in De Reclame.

Ali zoekt huis

 

29 maart 1977
Opening cafetaria Veldhoek
OP DONDERDAG 31 MAART A.S. openen wij ons cafetaria. Hiervoor stellen wij iedereen in de gelegenheid een kijkje te komen nemen vanaf 14.00 uur Als OPENINGSSTUNT: tegen inlevering van deze openingsadvertentie 1 konsumptie per persoon voor de halve prijs.
Beleefd aanbevelend, Appie en Hannie Garritsen en Yvonne Varsselseweg 55 – VELDHOEK Tel. 05736-236.

5 april 1977
SPORTREAL Volleybal
De finale van het basketbaltournooi was een goede propaganda voor het recreatieve sportgebeuren, in een zeer sportieve wedstrijd won de Ruurloseweg met 24-14 van de Zonnestraat. Na afloop werden door de wethouder de heer Hooman en de directeur van de Amro-bank de prijzen uitgereikt. Het PAC heeft reeds het volgende tournooi vastgesteld. Half september: start een volleybal-tournooi. Om ieder met de volleybalsport kennis te laten maken worden er op woensdag 13 en 27 april instuiven gehouden, die voor iedereen toegankelijk zijn. De instuiven zijn in de gymzaal Hengelo van 20.30-22.00 uur. De volleybalver. D.V.O zorgt voor deskundig, kader, dus houdt de avond vrij en kom in beweging.

12 april 1977
CRESCENDO OUD MATERIAAL: ROMMELMARKT
De al jaren bestaande traditie , welke de chr. muziekvereniging Crescendo indertijd instelde door het ter verkoop aanbieden van oud en antiek materiaal op haar bekende rommelmarkten, wordt herhaald op vrijdag 20 mei de dag na Hemelvaartsdag, met als plaats van bestemming de Kerkstraat te Hengelo Gld. In de loop van nu twee jaren is er weer heel wat aan oud materiaal bijeengegaard. Van grote tot kleine stukken, er is wederom een grote keus. Wel wordt erop gewezen dat die dag beslist niet voor 16.00 uur met de verkoop gestart wordt, om iedereen ’n gelijke kans te geven, om materiaal naar zijn gading te doen bemachtigen. Zie verder in De Reclame.

Fancy-fair van MARIA POSTEL KEIJENBURG
Zagen, schuren, lijmen, timmeren, borduren, haken, het is onnoemelijk alles te vermelden, wat nu in een jaar tijds al weer aan aktiviteit ontwikkeld is in de handwerkclub van bejaardencentrum Maria Postel te Keijenburg. De bewoners popelen om op zaterdag 23 en zondag 24 april hun producten te kunnen tonen op de fancyfair welke deze dagen in het centrum wordt gehouden. De handwerkclub, welke aan de bewoners van Maria Postel een enorm stuk vrijetijdsbesteding oplevert ondervindt de sympathie en waardering van tallozen. Directie en leiding van de handwerkcrub willen ook nu deze fancy-fair weer de nodige attractie bezorgen door tijdens deze dagen een „interne kermis” op te zetten met diverse spel-‘aktiviteiten. Zie verder in De Reclame.

BEDRIJFSSCHIETCOMPETITIE „ONS HUIS” VOLGEND SEIZOEN MOGELIJK IN POULES
De onlangs beëindigde bedrijfsschietcompetitie in ,,Ons Huis”, die al voor de tweede maal met succes was opgezet door de activiteitencommissie, kreeg de bekroning met de uitreiking van de bekers en prijzen, op een feestelijke bijeenkomst. De beste persoonlijke prestatie kwam op naam van A. Teunissen, van het GOMA-team. Hiermede kwam hij in het bezit van de „Willem Tell-beker”. Hij nam de titel „hoogste schutter” over van G. W. Lubbers, van het team Zuivelfabriek. Zie verder in De Reclame.

RIJKSGROEPSREGELING ZELFSTANDIGEN IN VERBAND MET DROOGTESCHADE
Er wordt op gewezen dat de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft bepaald dat tot 16 april a.s. de gelegenheid bestaat om aanvragen om uitkering krachtens de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen, in verband met de bijzondere weersomstandigheden in 1976, in te dienen. Deze zullen dan nog op grond van de speciaal hiervoor ontwikkelde richtlijnen worden behandeld. Voor fruittelers en boomkwekers Is de datum gesteld op 1 juli a.s. Aanvragen wefke na deze data binnenkomen, zullen op de normale wijze op grond van de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen worden behandeld, waarbij de speciaal voor de droogteschade gehanteerde richtlijnen niet meer zullen worden toegepast.

19 april 1977
Wegens beëindiging van ons bedrijf Harmsen & Geurtsen
MET INGANG VAN 30 APRIL, HOUDEN WIJ UITVERKOOP van 19 t.e.m. 30 april. MET GROTE KORTINGEN: Dames- en herenfietsen, nieuwe en gebruikt. 2 tandems Kinderfietsen, nieuwe en gebruikt in verschillende maten. Rijwiel- en bromfietsonderdelen en accessoires. Verder alle gereedschappen waaronder compressor, slijpkop, mengpomp, kasten, werkbanken, enz. TEVENS ZEGGEN WIJ LANGS DEZE WEG DANK AAN ALLEN DIE ONS IN DE JAREN, DAT WIJ HIER WERKZAAM WAREN, ONS HUN VERTROUWEN GESCHONKEN HEBBEN.

26 april 1977
KPO De laatste bijeenkomst in het seizoen 1976-1977
werd gehouden op 14 april. Hiervoor was dhr Kop uit de Flevopolder uitgenodigd om een nader inzicht te geven over de Flevohof. Na de inleiding kregen de dames door middel van dia’s een rondleiding met toelichting. Hierop aansluitend werd bij voldoende deelname een uitstapje gepland en wel op 5 mei a.s. Hierna was het woord aan pastoor Dijkers die van deze vereniging als geestelijk adviseur met lovende en meewoedige woorden afscheid moest nemen, vanwege zijn vertrek. Als blijvende herinnering bood hij het nieuwe vaandel aan dat door hem was toegezegd. Tot slot bedankte de voorzitster mevr. van Aken-Reuling pastoor Dijkers voor zijn waarderende afscheidswoorden, de dames Bom voor hun handvaardigheid bij het bewerken van het vaandel en voor hun trouw lidmaatschap en wenste hen samen met de pastoor namens de KPO nog heel veel fijne jaren toe. Ook werd een woord van dank gericht tot de heer Kop en tot de leden voor hun trouwe opkomst in het afgelopen seizoen. Hierna volgden nog enkele mededelingen en werd een tot ziens gezegd op het gezamenlijke Isidorusfeest op zaterdag 4 juni in zaal Winkelman.

3 mei 1977
Frans en Yvonne Passchier
Vrijdag 6 mei openen wij onze dameskapsalon aan de Spalstraat 17 te Hengelo Gld. Wij houden deze dag „OPEN HUIS” en U bent van harte welkom. DAMES DIE HET OP PRIJS STELLEN, KUNNEN REEDS OP DEZE DAG HUN HAAR LATEN VERZORGEN, I.V.M. MOEDERDAG.SCHIETVERENIGING WILLEM

Sinds de officiële opening van de nieuwe schietbaan van Willem Tell, in januari 1976 heeft deze vereniging een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Behalve dat het aantal schutters met KKG (klein kaliber geweer) met enige tientallen groeide, kwam al vrij snel een dames-afdeling van de grond; er schieten thans 12 dames elke donderdagavond luchtgeweer onder leiding van de heer Hesselink uit Zelhem, Willem Tell-lid, die in 1976 slaagde voor het diploma verenigingstrainer geweer en pistool. Ook traden 12 pistoolschutters toe, die zich bezig houden met zowel LP (luchtpistool) KKP (klein kaliber pistool). Zie verder in De Reclame.

CRESCENDO NAAR HOGER PEIL
“AI is dit soms wel enige maten te groot, toch durven we het aan een dergelijk stuk te spelen”. Dit toont de goede wil van dirigent H. Kraxner om Crescendo naar een hoger muzikaal peil te tillen. Dit vermeldde hij dan ook duidelijk tijdens de onlangs gehouden uitvoeringen in Ons Huis, waarbij tweemaal een volle zaal werd geboekt. Ondanks de schoonheidsfoutjes welke er af en toe werden gemaakt,viel er een duidelijke vooruitgang te bespeuren. Zie verder in De Reclame.

10 mei 1977
FEESTPROGRAMMA 40 JAAR HAMOVÉ
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Hamové is er een f eestprogram m a samengesteld. Zaterdag 14 mei houdt het bestuur van 3 tot 6 uur een receptie m Hotel Leemreis. Dinsdag 17 mei komt de rijkspolitie-kapel met 85 man in Hengelo Gld. 16.30 uur ’s middags wordt voor het gemeentehuis een presentatie aan het gemeentebestuur verzorgd, ’s Avonds 20.00 uur wordt in manege ,,de Gompert” een concert verzorgd, dat voor iedereen toegankelijk is. Woensdagavond 18 mei verzorgt de HTV een toneelavond voor de in- en aangelanden van de „Varsselring”, in zaal Langeler. Zie verder in De Reclame.

Discobar Candle-light optreden Normaal

17 mei 1977
VERKEERSLICHTEN BIJ GEVAARLIJKE OVERSTEEK RONDWEG (zie foto in de Reclame)
Na jaren van overleg, nu de beloning voor ijverig volhouden. De kroon op het werk kan men het noemen, bij het aanbrengen van de twee overspanningen met verkeerslichten bij de gevaarlijke oversteek van de Rondweg naar het sportcomplex met zwembad, voetbalvelden, tennisbanen). Na jaren van overleg en aktievoeren, is hiermede een ijverig volhouden beloond. Gezien de nieuwe situatie, waarbij de rondweg om Hengelo Gld wordt aangesloten op de bijna voltooide rondweg om Keijenborg, mag in de toekomst een groter verkeersaanbod worden verwacht. Het zwaarwichtige karweitje werd geklaard met een kraan van bouwbedrijf Wullink BV, bestuurd door Ap Weustenenk, in samenwerking met medewerkers van het bedrijf Telecommunicatie van Eijk uit Gouda. Zeker in het drukke badseizoen, moeten tallozen de Rondweg oversteken, om vanuit Hengelo het bad te kunnen bereiken. Een grote voldoening voor de gemeentelijke overheid, alsmede andere instanties, zoals de H.E.K. en het aktiecomité oversteek zwembad, dat talrijke handtekeningen ingezameld heeft, ter ondersteuning bij het overleg.

24 mei 1977
Reis SUPPORTERSCLUB GERRIT WOLSINK
Zondag 5 juni a.s. organiseert de supportersclub Gerrit Wolsink, in navolging van het grote succes bij de reis naar Norg, een busreis naar de Grand Prix 500 cc motorcross in Bielstein (West Duitsland). Opgave en inlichtingen bij café Wolbrink, Bleekstr. 3 Hengelo Gld. Degene die deze busreis wil meemaken, dient echter wel in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een toeristen-kaart.

40-JARIGE HAMOVE VIERDE WAARDIG FEEST VOORZITTER A. B. WOLSINK KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Het hoogtepunt op de feestelijke receptie, gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan was de koninklijke onderscheiding, de eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau voor voorzitter A. B. Wolsink van Hamove. Burgemeester Jhr. Mr. Quarlse van Ufford spelde de diep onder de indruk zijnde voorzitter van Hamove de eremedaille op de revers, met de motivatie van de bijzonder grote verdiensten voor de motorsport en Hamové. Op deze woorden volgde een daverend applaus. Ook werd het dagelijks bestuur door de KNMV onderscheiden voor hun jarenlange aktiviteiten op bestuursniveau in de Hamové. De Rijkspolitiekapel zorgde in het feestprogramma voor een daverende presentatie aan het gemeentebestuur en een fantastisch concert in manege de Gompert. Zie verder in De Reclame.

31 mei 1977

Kleuters creatief aan het werk in de bakkerij
WARME BAKKER HEKKELMAN KREEG BEZOEK VAN KLEUTERSCHOOL Daar de juffrouw van de kleuterschool Dikkertje Dap, mevr. Peters-v.d. Wal al een heel project voor de kleuters had opgezet, over het bakken van broden, was een bezoek aan een bakkerij hierop zeer toepasselijk. Daar hier al eerder groepen waren ontvangen, viel de keuze op warme bakker Hekkelman, Hengelo, die zich vooral heeft toegelegd op het bakken van broden, ook voor toelevering aan andere bedrijven. Zie verder in De Reclame.

Chinees restaurant Hong Kong

7 juni 1977

AFSLAGER LUBBERS EEN „KEI” BIJ DE VERKOOP VAN ROGGEBRODEN
VVV’s uit Hengelo Gld en Zelhem houden traditie in ere De traditionele broodlevering bij de „Muldersfluite” te Hengelo Gld werd op Hemelvaartsdag begunstigd door bijzonder fraai weer en dat was te merken aan het bezoek Er was bijzonder veel publiek opgekomen en de VVV’s uit Hengelo Gld en Zelhem waren dan ook zeer blij. Het officiële toezicht werd dit jaar uitgeoefend door burgemeester van Hout van Zelhem, die de aanwezigen er nog eens op wees, hoe de broodlevering precies in elkaar zat en zijn bijzonder grote waardering en erkentelijkheid uitsprak tot de „cijnsplichtigen”, die telkenjare weer roggebrood leveren en daardoor deze traditie in ere houden. Onder de tonen van een boerenkapel werden de roggebroden aangevoerd door Hendrik Jan Looman. Voor de heren van de dansgroep de Knupduukskes uit Vorden was het een gewichtige bezigheid de broden op het platform, waar het ouderwetse weegtoestel hing, over te hevelen. Onder toezicht van een ambtenaar der rijkspolitie, Jan Emaus, werden de broden gewogen. Het zwaarste brood was van Hendrik Beulink, die daarvoor twee flessen wijn ontving. In vroeger tijden kreeg men bij te weinig leveren een boete. Zie verder in De Reclame.

Wij openen 9 juni Chinees Indisch Restaurant Hong Kong.
Spalstraat 4, Hengelo Gld, Tel. 05753-2500. Wij zijn geopend van 11.00 tot 23.00 uur ’s avonds.

14 juni 1977
Groot nationaal ponyconcours te Hengelo Gld
Zondag 19 juni a.s. zal op het terrein aan de Zelhemseweg-Berkenlaan een groot nationaal ponyconcours worden gehouden met maar liefst 20 verenigingen, met in totaal 220 ruiters, een geweldig aantal waar de organisatie de handen wel aan vol zal hebben. Het zal daarom al vroeg beginnen met dit concours van de ponyclub Hengelo, welke om 8.30 uur al aanvangt met de dressuurproeven voor de 8- en 4-tallen gevolgd door de individuele dressuur. Het middag programma begint reeds om 13.15 uur met het overspringen in de A en B-klasse, waarna om 13.30 uur burgemeester Jhr Mr L. P. Quarles van Ufford de offciële opening zal verrichten van dit concours. Zie verder in De Reclame.

Bekroning voor politiehonden
In de afdeling Hengelo Gld van de Koninklijke Politie Honden Vereniging, zitten enthousiaste leden, die zeer veel aandacht aan hun dieren besteden. Deze volharding werd weer eens bekroond. De heren G. Lurvink en G. van Hagen behaalden respectievelijk met hun hond Nero en Sonja een certificaat op de onlangs gehouden certificatenkeuring. G. Lurvink kreeg bovendien de aantekening met lof op het certificaat.

Op bedevaart naar Zuid Limburg
Tussen Valkenburg en Vaals, dichtbij de Gulpener berg, in Zuid Limburg, ligt het plaatsje Wittem, waarheen sinds een aantal jaren achter elkaar bedevaarten worden gehouden. Vanuit Hengelo Gld bestaat hiervoor, evenals voor de bedevaart naar Banneux in België, een groeiende belangstelling. Dit jaar is de St Gerardus bedevaart naar Wittem vastgesteld op zondag 3 juli a.s. Zie verder in De Reclame.

21 juni 1977
Open Huis Fa. Slotboom
WOENSDAG 29 JUNI IS HET ZOVER Wij hebben onze verkoopruimte uitgebreid Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan en houden daarom Open Huis van 13.30 tot 21.00 uur. IEDEREEN IS WELKOM. U KOMT TOCH OOK? Een kleine attentie en een drankje staan voor u klaar. Rijwielbromfietshandel Fa. Slotboom KIEFTENDORP 11 – HENGELO GLD TEL 05753-7278.

28 juni 1977
SCHOOLZWEMWEDSTRIJDEN
De jaarlijkse schoolzwemwedstrijden, georganiseerd door de zwemvereniging He-Keij, zijn ook weer achter de rug. Eerst werden de alternatieve wedstrijden gehouden. Begonnen werd in het ondiepe gedeelte, waar men onder water door ringen moet zwemmen; zoveel mogelijk water overbrengen in bekertjes met gaten erin naar emmers en tenslotte zaklopen in het water. Daarna ging men naar het diepe gedeelte. Daar hield men een peddelrace, vlottenrace en een reddingsboeienrace. Het klapstuk van deze spelletjes was de race met de door de scholen zelf gemaakte boten, welke tocht tijdens het varen nog werd bemoeilijkt door de stralen van de brandweer. De boot van de school uit Varssel zonk meteen al na het startsein. Zie verder in De Reclame.

5 juli 1977
Eerste lustrum van het sfeervolle Hengelo’s tuinfeest
STAAT VOOR DE DEUR OP ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 juli. Aanvang beide avonden om 20.00 uur! Kom op tijd!


Baron van Dorth tot Medler 25 jaar lid van de vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
Een periode van 25 jaar is een hele tijd, en om dit te volbrengen bij een vereniging of organisatie is prijzenswaard. De eer viel te beurt aan Baron van Dorth tot Medler van huize Zelle, die gedurende een kwart eeuw verbonden was aan de organisatie EHBO. Het 25-jarig lidmaatschap zag de jubilaris beloond met de uitreiking van de Tilanuspenning tijdens een bijeenkomst in zaal Michels (’t Averenck). van de afd. Hengelo Gld van de EHBO. De onderscheiding werd hem opgespeld door hoofdbestuurslid Moffert. Baron van Dorth tot Medler heeft vanaf 1955 zitting in het bestuur van de afd. Hengelo Gld en voorzitter vanaf 1972.

Het feestelijk gebeuren met de Hengelose kermis (zie foto in De Reclame)
Traditioneel de tweede week van juli geraakt Hengelo’s gemeenschap weer in de ban van het feestelijk gebeuren rond de Hengelose kermis, waarvoor de schutterij Eendracht Maakt Macht al heel wat werkzaamheden heeft verzet. In samenwerking met enkele andere organisaties zoals de marktvereniging, VVV en supportersclub Gerrit Wolsink, wordt de ‘kermisweek al goed ingezet met een gezellige kermismarkt, dat als extra attractie het standwerkersconcours zal krijgen, dat gaat meetellen voor het provinciaal kampioenschap. De standwerkers zijn vaak echte artiesten, die met heel veel overtuiging trachten hun produkten te slijten tot vermaak van de tientallen omstanders die ongetwijfeld de kermismarkt op woensdag 13 juli met een bezoek zullen gaan vereren. 

 

Beumkes stokvis

12 juli 1977

Leerlingen creatief in de bakkerij Sloot
Met goede voornemens en boordevol energie togen de leerlingen uit de hoogste groep van de streek LOM.-school ,,de Hefschroef” uit Doetinchem naar warme bakker Jan Sloot in de Keijenborg. O.l.v.  hun leraar trachtten zij via aanschouwelijk onderwijs, meer te weten te komen van het bakkersberoep. Volgens leraar Rotgans is het onderwijs op genoemde school, meer beroepsgericht, vandaar dat ook diverse projecten worden opgezet, naar aanleiding van diverse beroepen. Op begrijpelijke wijze toonde warme bakker Sloot de bereidingswijze van het brood, van deeg tot kant en klaar, gebakken product. Zie verder in De Reclame.

KEURINGEN EN MARKT
De zeer aktieve Hengelose marktvereniging die alles in het werk stelt om de Hengelose markten haar naam te doen behouden, heeft in de maand juli een druk bezette agenda. Zo werd woensdag 6 juli de eerste keuring gehouden. Maandag 1 juli was de grote paardendag van het warmbloed paardenstamboek. Woensdag 13 juli grote kermismarkt met keuringen van het Arabisch paardenstamboek en centrale keuring van de Kon. Ver. Het Ned. Trekpaard, afd. Gelderland. Zaterdag 16 juli vindt de keuring plaats van het New Forest Paardenstamboek. Hieronder een sfeerplaatje van de keuring van woensdag 6 juli j.l.

19 juli 1977
Opening NIEUWE KAPSALON Memelink
Na enige maanden van voorbereiding is het dan zo ver, dat wij onze, geheel NIEUWE KAPSALON aan het publiek kunnen presenteren, en hopen deze te openen op maandag 25 juli om 15.00 UUR. Wij stellen iedere belangstellende in de gelegenheid een kijkje te komen nemen, van 15.00-21.00 uur. Uw bezoek wordt door ons ten zeerste op prijs gesteld. Ontvangst met een heerlijk drankje en hartig hapje.
TOT ZIENS: GERREKE EN JAN MEMELINK. Vordenseweg 5 – Hengelo Gld – Tel. 05753-1278.

 26 juli 1977
660e Ned. Staatsloterij
Aanvang verkoop loten maandag 1 aug. Debitante Ned. Staatsloterij: Boerman – Lederwaren Spalstraat 10a – Hengelo Gld – Tel. 05753-1379 BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GERESERVEERD.

2 augustus 1977
Avond-vierdaagse in Hengelo Gld
Dit jaar nog zal de athletiekvereniging PAX onder auspiciën van de N.U.W. een vierdaagse avondwandeling organiseren en wel op 6, 7. 8 en 9 september. Naar verkiezing van de wandelaar mag hij of zij elke avond 10 of 15 kilometer in en om Hengelo Gld afleggen. PAX zou graag zien dat zoveel mogelijk groepen en individuele wandelaars deelnemen, waarbij haar eigen voetbalelftallen een goed voorbeeld zullen geven. Na de feestelijke intocht op vrijdag 9 september zal aan elke deelnemer, die alle vier marsen heeft volbracht, een fraaie herinneringsmedaille worden uitgereikt. Deelnemende groepen van meer dan tien personen kunnen meedingen naar een groepsprijs. Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers tot 14 jaar f 2.50 en voor 15 jaar en ouder ƒ 3.50. De start van alle vier avondwandelingen vindt plaats op het parkeerterrein bij het PAX-voetbalveld tussen 18 en 18.15 uur. Zie verder in De Reclame.

EEN ODE AAN DE HENGELOSE KERMIS
De bejaarde mevr. Michels (hotel ’t Averenck), die ondanks haar 92-jarige leeftijd altijd een goede geest kracht bezit, heeft de belangstelling rond de Hengelose kermis 1977 in korte bewoordingen willen weergeven, hetgeen zij deed met volgende ode (daarbij de schutterij Eendracht Maakt Macht lof toezwaaiend).

Klein Hengelo, klein Hengelo
Vanwaar had gij die kracht
Hoe hebt gij toch in deze week
Zoveel tot stand gebracht
’t Was door Uw kloekheid,
door Uw steun
En door Eendracht Maakt MachtIK DRINK MELK, U OOK?

Deze bekende slogan, op de TV en in advertenties, gebracht door bekende persoonlijkheden, hoorden we onlangs met de Hengelose kermis, Bij het traditionele ringrijden per fiets was het, dat we dit opvingen. Wat was namelijk het geval?
Henk Meerbeek (alias de Kip) moest om de 1e plaats bij het ringrijden kampen met Henk van Dam. Nadat hij dit succesvol had gedaan, kwam hij een gelegenheid binnen, waar tijdens de Hengelose kermis menig glaasje geestrijk vocht werd gebruikt, met de kreet: Ik drink melk, U ook? De „Kip” kennende, bracht dit bij de aanwezigen veel gelach tot stand. Om zijn woorden echter kracht bij te zetten, werden 2 glazen melk besteld die door Henk Meerbeek en Henk van Dam smakelijk werden opgedronken, daarbij bleef het gerstenat op tafel staan. Zo ziet u maar weer eens, waar melk alzo niet goed voor is.

HENGELOËR IN DE BOOT
Niet in de slechte zin van het woord, maar meer in het succesvolle vlak zit Vincent Horstink, Kerkstraat, Hengelo Gld, in de boot. Als lid van Phorcas uit Nijmegen zit hij samen met Ted Bosman uit Doetinchem er aan te komen als gevestigde roeiers. Onlangs schreven zij het nummer twee zonder stuur man op hun naam. Dit werd verroeid op de Amsterdamse Bosbaan. In het roeigebeuren rond de Holland beker maakten zij een hele goede indruk. Misschien zal het komen door zijn studie voor werktuigbouwkunde, dat hij zijn succes als roeier gaat waarmaken, in elk geval kent Vincent Horstink de boot op zijn  duimpje. Vertrouwd met water en roeiriemen is het voor het Achterhoekse roeiduo Bosman-Horstink een geweldig fijne en ontspannende bezigheid.

9 augustus 1977
Pax opnieuw van start
Na een enigszins trieste teruggang naar het afdelingsvoetbal, gaat PAX uit Hengelo (Gld) met vooruitziende ‘blik weer aan een nieuw seizoen beginnen. Of de teruggang nu geheel te wijten zou zijn aan gebrek aan discipline en inzet, is niet geheel te onderschrijven. Toch heeft de technische leiding van PAX gemeend de teugels strakker aan te moeten halen, waarbij men alleen door goede wil en uiteraard prestatief vermogen, zich bij de selectie kan spelen. Door trainer Engelhart en de leiding bestaande uit H. van Dam en H. Groot Wassink is voor de A-selectie een trainingsschema opgesteld, voor de dinsdagen donderdag-avond, aanvangende om 20.00 uur. Er wordt er dan hard aan getrokken, daar op het oefenveld, van het PAX-terrein.
Die A-selectie is voorlopig als volgt samengesteld: A. Althof; J. Bolk; G. Huitink; G. Hulshoff; J. Hulshoff; H. Knoef; B. Kroesen; J. Kroesen; J. Notten; H. Oldenhave; G. Reussink; T. Roehhorst; Th. Seesing; A. Steintjes; G. Weustenenk; D. Wullink.
Voordat de competitie, ook voor PAX, maar nu dan na zovele jaren KNVB, in de Hoofdklasse
v. d. GVB op 4 september, worden er eerst nog een aantal oefenduels afgewerkt. Zie verder in De Reclame.

16 augustus 1977
ALLEN GEVEN GUL, CONCORDIA IN HET NIEUWE SPUL
Als onderdeel van de aktie ter verkrijging van nieuwe uniformen, heeft het bestuur van de Kon. Harm. Concordia te Hengelo Gild en een aktiecomité de leuze gepropageerd: Allen geven gul, Concordia in het nieuwe spul De eerste grote aanzet tot de uniformen-aktie, die enige weken geleden werd gestart, is de bliksemaktie die gaat plaats vinden op zaterdag 20 augustus in de gemeente Hengelo Gld.

23 augustus 1977
Hengelo beleeft spektakel
Liefst 160 deelnemers verschijnen aan de start in Hengelo GId bij de AUTO-CROSS op zondag 28 aug. te Hengelo GId op het terrein aan de Aaltenseweg nabij landbouwer G. Bruil. Aanvang 13.00 uur – Voldoende parkeerruimte. Meerdere deelnemers uit Hengelo en omgeving ORGANISATIE:

TOUWTREKVERENIGING „BEKVELD” Hengelo beleeft spektakel SPORTREAL volleybal-tournooi
Het PAC van Sportreal zal begin oktober starten met een groot volleybal-tournooi voor stratenteams. Gezien de belangstelling voor volleybal zal ook dit tournooi succesvol verlopen.  Er wordt een herenen een damesafdeling gevormd.
Inlichtingen worden verstrekt door G. van Aken, Tel. 1743.

Keyenburgse boys 60-jarig bestaan

30 augustus 1977
De dames van de CPB
zijn met 2 bussen en plm 94 dames een dag uit geweest en wel naar Rotterdam om daar het bedrijf van Ter Meulen Post te bekijken. Na aankomst werd begonnen met een rondleiding door het bedrijf en kregen de dames een goede kijk op hetgeen moest worden gedaan om van de ontvangen  postorder tot de bestelling aan huis te geraken. Hierna werd genoten van een goede koffietafel en kon er gewinkeld worden in het grote warenhuis van Ter Meulen Post, waar evenals in het bedrijf 500 mensen werken. Vervolgens werd de tocht voortgezet naar de Euromast, waar door het slechte weer het uitzicht een beetje belemmerd werd. Bij de aankomst in Hengelo Gld bedankte de presidente de chauffeurs voor hun goede rijden en werd in ,,Ons Huis” nog genoten van een kleine versnapering. Ook was hier de gelegenheid zich op te geven voor de cursus vrij borduren. Op 21 sept. hoopt men weer bij elkaar te komen om dan te zien hoe een Indische rijstschotel wordt klaar gemaakt.

6 september 1977
Naar aanleiding van de plasma-avond van het Rode Kruis
Op woensdag 7 sept. ontving het afd. bestuur van een 18-jarige inwoner de volgende „oproep”: GEEN EREKRUIS, WEL BLOED? Neen, een erekruis of iets dergelijks kunt U er niet mee verdienen, maar toch kunt U trots op Uzelf zijn, wanneer U bloed geeft op de plasma-avond. Gezonde mensen, tussen 18 en 65 jaar, die op die avond een beetje van hun eigen bloed afstaan, kunnen bij zichzelf bedenken, dat ze door die gift misschien een leven redden, van een dierbare kennis of een familielid of zo maar iemand, die door ziekte of ongeval in levensgevaar verkeert. Denk het U eens even in: de mogelijkheid te hebben om zo maar op een avond het leven van een mens te redden. U hoeft er niets anders voor te doen dan naar „Ons Huis” te gaan waar door ervaren mensen van het Rode Kruis dat bloed wordt afgenomen. U ligt rustig op een bed en toch bent U bezig een leven te redden, ledere dag kunt U in de krant lezen dat er weer tal van ongelukken gebeurd zijn. Deze slachtoffers hebben vaak bloed nodig om te blijven leven. Bloed, uw bloed. Geef Uw bloed en red een leven.

13 september 1977
70 JAAR ZINGEND BESTAAN
Wie zingt mee, is een parodie, die in de zangerswereld gaarne gehanteerd wordt, want een zangkoor kan nooit genoeg stemmen bevatten om de hoogste toon en het mooiste lied te zingen. Over gebrek aan leden, daar heeft de chr. zangver. Looft den Heer te Hengelo Gd in haar 70-jarig bestaan eigenlijk nooit te klagen gehad, alhoewel nieuwe leden nog steeds welkom zijn. Wat betreft het zojuist genoemde 70-jarig bestaan, daaraan willen bestuur en leden van Looft den Heer toch wel enige aandacht besteden. In het najaar van 1977 zal een herdenking plaats vinden met een receptie op zaterdag 29 oktober en een jubileum-uitvoering op zaterdag 12 november. Aan deze jubileumuitvoering zullen ook enige solisten medewerken. Dirigent G. J. Scheffer wil er met zijn zangers en zangeressen, waarbij sommige zelfs boven de 70 jaar, een zo goed mogelijk concert van maken.: UVV Hengelo Gld hervat haar aktiviteiten.

BEJAARDEN WEER IN TOUW
De sfeer, die er in de loop der jaren is ontstaan op de bejaardenbijeenkomsten, georganiseerd door de dames van de UW Hengelo Gld, is kenmerkend voor de grote deelname telkenmale daaraan. De leuze van UVV is ook, hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus kunnen er nog wel wat gegadigden bij voor de hierna te noemen aktiviteiten. Samen er iets gezelligs van maken, tot meer levensvreugde elke dag. Zie verder in De Reclame.

STRATENVOLLEYBAL IN HENGELO GLD
Het PAC Sportreal gaat samen met de volleybalver. D.V.O. in oktober a.s. een groot volleybaltournooi voor stratenteams organiseren. Gespeeld wordt in een heren- en damesafdeling. Zeer waarschijnlijk  wordt er gespeeld op de maandag- en dinsdagavonden na 21.00 uur. Per team is slechts één speler toegestaan, die uitkomt in de competitie volleybal. Gezien de belangstelling die er nu al is voor dit tournooi, zal het zeker een succes worden. De startdatum is begin oktober. Inlichtingen worden verstrekt door G. van Aken.ERETEKENEN VOOR LEDEN VAN „CONCORDIA”

De herdenking van het 115-jarig bestaan van de Kon. Harm. Concordia te Hengelo Gld was aanleiding om een aantal leden te huldigen voor meerderjarig trouw lidmaatschap. Op uitnodiging van de nieuwe voorzitter, H. Oldenhave reikte federatiebestuurslid van Lente de heren M. J. Lenselink, H. Boerman en G. Groot Bruinderink het KNF-insigne uit, waarna de echtgenotes dit onder toeziend oog van de heer van Lente mochten opspelden. Hij prees de vereniging om het bezit van zulke trouwe leden, die er toe bijdragen, dat de vereniging bloeiende blijft. Zie verder in De Reclame.

NIEUWE PAROCHIEHERDER VOOR KEIJENBORG EN OMSTREKEN
„Wees er zuinig op”. Daarmede doelde deken Ulst uit Zutphen op pastoor G. J. van Zanten, die werd gewijd tot de nieuwe parochieherder van Keijenborg en omstreken. Een bomvolle kerk was daar getuige van. Nadat pastoor van Zanten, die 48 jaar is, en afkomstig uit Kockengen, in 1954 tot priester werd gewijd, heeft o.a. als kapelaan pastorale arbeid verricht in Blauhuis, Zeddam, Vinkeveen, Apeldoorn en Olburgen. In die jaren was hij leraar godsdienstoefening aan de Titus Brandsma-mavo te Arnhem. Vandaar dat de omgang met jongere mensen hem wel ligt. De eerste kennismaking met de parochianen na afloop van de wijdingsdienst, in dorpshuis ,,de Horst”, was een plezierige aangelegenheid.

20 september 1977
AUTO-CROSS Keijenborg
Zondag 25 sept. Op het terrein tegenover café „De Eikeboom’ te Keijenborg. Ruime parkeergelegenheid aan de Hengelosestraat. Deelname o.a. van een speciale klasse plaatselijke rijders.
ORGANISATIE: BILJARTVERENIGING „DE EIKEBOOM”.

27 september 1977
OPENING Tankstation Regelink
Vrijdag 3O sept. a.s., 3 uur openen wij ons vrije merk tankstation. Meer benzine voor minder geld TANK PRIJSBEWUST, TANK BIJ AUTOSHOP REGELINK RUURLOSEWEG 43 – Hengelo Gld Telefoon tijdelijk nog 05753-1573. ledere automobilist ontvangt een leuke attentie.

Uitbreiden van een toiletruimte op het terrein van de camping ,,Kom-es-an”
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, in afwijking van het geldende Bestemmingsplan Buitengebied 1970 doch in overeenstemming met een herziening daarvan, vergunning te verlenen tot het uitbreiden van een toiletruimte op het terrein van de camping ,,Kom-es-an”, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie C, nr. 822, gelegen aan de Handwijzersdijk.

4 oktober 1977
K.P.O. KEIJENBORG-HENGELO
De eerste bijeenkomst van de katholieke plattelands organisatie KPO afdeling Keijenborg-Hengelo, begon met een gezamenlijke Eucharistieviering in de parochie kerk te Keijenborg. Vervolgens was in zaal Winkelman een eerste kennis making met pastoor van Zanten, waarna de presidente mevr. A. van Aken-Reuling de vele, ook nieuwe leden, hartelijk welkom heette. Zie verder in De Reclame.

GROSSIER IN BILJARTTITELS
Dat het 2e team van de biljartvereniging ’t Hoekje G. v.d. Weer weet wat biljarten is, bewijst wel het feit, dat ze dit jaar verschillende titels in de wacht wisten te slepen, met als hoogste het nationaal kampioenschap in de klasse C 4. Deze titel is voor de biljartvereniging ’t Hoekje aanleiding geweest om een receptie op touw te zetten ter gelegenheid van dit kampioenschap. Deze receptie is gepland op zaterdag 15 oktober a.s. in het clubhuis van ’t Hoekje, café v.d. Weer.

WEDSTRIJDEN TRAININGSCIRCUIT „WOSSINKBOS”
De wedstrijdserie 1977, georganiseerd door de commissie Wossinkbos, in het trainingscircut van de Hamové te Hengelo Gld, is ten einde. In een vijftal wedstrijden, waarin vaak bijzonder fel gevochten werd, kwamen de kampioenen naar voren. Zonder iemand te kort te doen, mag allereerst wel een woord van dank gebracht worden aan de commissie die telkenjare zich weer inzet om dit werk te doen en de jongelui te begeleiden in de beoefening van de motorcross-sport. Zie verder in De Reclame.

GEEN BRAND, MAAR WEL PANNEN HANGEN
Door de gedachten van de leden van de vrijwillge brandweer te Hengelo Gld zal ongetwijfeld het idee gespeeld hebben van geen brand, maar wel pannen hangen, toen zij in de gaten kregen dat drie van hun collega’s t.w. Henk Hilverink, Wim Wieggers en Theo Jaaltink het plan hadden om binnenkort hun nieuwe woning te betrekken aan de Snethlageweg. Toen zij onlangs uitrukten voor het baantje pannenhangen, gebruikten zij geen hoog tempo, en zoals ondercommandant W. Smeitink het later kernachtig uitdrukte: „Kun je wel zien, met een opzichter, een architect en een caféhouder op het dak. en de vaklui op de begane grond., dan gaat het niet snel.” De nieuwe huizenbezitters wilden voor het pannenhangen hun collega’s onthalen op een drankje en een hartig hapje, hetgeen zijn in tegenwoordigheid van hun echtgenotes deden in de kantine van de brandweerkazerne, waar het gezellig vertoeven was. Als aandenken werd het drietal een dakpan aangeboden, met daarop verwerkt een droogboeket bloemen.

De kerk en toren anno 1750
Bovenstaande tekst en afbeelding geven het omslag weer van ’n boekje dat geschreven is door onze plaatsgenoot de heer E. ten Hoeve. De heer ten Hoeve die al veel naspeuringen gedaan heeft in oude archieven heeft op zijn eigen wijze een beschrijving gegeven van de vele bezienswaardigheden in en rondom de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld. Het is een lezenswaardig boekje geworden en een ieder die graag in het bezit wil komen kan inlichtingen vragen bij Wolters Boekhandel en de heer ten Hoeve zelf. Van de hand van dezelfde schrijver is ook verkrijgbaar het boekje dat een beschrijving geeft over het orgel en de functionarissen die als organist het bespeeld hebben. Dit boekje is eveneens verkrijgbaar bij Wolters Boekhandel.

TREKKERRIJBEWIJS JEUGDIGEN VANAF 1 NOVEMBER A.S. VERPLICHT
Jongelui, die vanaf 1 november 1977 16 jaar worden, mogen geen landbouwtrekkers besturen. Zij kunnen van dit verbod ontheffing krijgen door met goed gevolg afleggen van een rij-examen, waarna zij van de examinator een trekkerrijbewijs ontvangen, afgegeven door de Stiching Examens van de Georganiseerde Landbouw ten Den Haag. Eigen kinderen van 16 en17jaar hoeven dit examen niet af te leggen, indien zij uitsluitend op het ouderlijk bedrijf rijden. Dit blijkt uit een besluit van de minister van Sociale Zaken, drs. J. Boersma. Het besluit moet gezien worden in het licht van de gevaren die aan trekkerarbeid door jeugdigen verbonden zijn. Bij de ca. 30% van de ongevallen met trekkers zijn personen beneden de 20 jaar betrokken.

11 oktober 1977
Eén, die niet geteld wordt door HTV
Opvoering van een succesvol stuk uit het verleden, door de HTV weer op de planken gebracht: Hieraan werken mede de navolgende spelers en speelsters: Harrie Weverink, Henk Menkhorst, Riek van Campen-Vrieze, Janny Rijkenbarg-Menkhorst, Aloys te Dorsthorst, Jan Abbink, Dinie Scheffer Wesselink, Riet Worm-Hoebink, Jan Roelofsen, Dinie van Campen-Menkhorst, Harrie Weverink. Regie: Herman Berendsen Zie voor de rolverdeling de advertentie in „De Reclame” van 18 oktober.

18 oktober 1977
NVEV afdeling Hengelo Gld
Na in de maand september Huize Bergh bezichtigd te hebben en een fietstocht te hebben gemaakt, waarbij een bezoek werd gebracht aan het „Sumatraantje (groothandel in tropische vissen) en een glasblazer, kwamen de dames van de NVEV bijeen in Hotel ’t Averenck. Voor de aangekondigde lezing was een bijzonder grote belangstelling. Na het inleidend woord van de voorzitster, die pleitte voor energie besparing, hield de heer Harmsen uit Deventer, aldaar werkzaam aan de Tropische Landbouw Hogeschool voor de pauze een bespreking over zaaien, stekken, vermeerderen en oppotten van planten. Licht is hierbij een voorname factor en in de praktijk is gebleken dat de plantengroei voor thermopane ramen sneller gaat. Verplanten moet men in februari, maart doen als de nieuwe groei begint. Verder werden nog nuttige wenken over bloempotten gegeven, terwijl aandacht werd besteed aan de hydrocultuur. Na de pauze nam de heer Harmsen aan de hand van dia’s de dames mee naar Kenia, Tanzania en Nigeria. Verschillende bloemen die hier in kassen gekweekt worden, groeien daar in het wild. Aan het eind van de avond dankte mevr. van Hengel de heer Harmsen voor zijn komst naar Hengelo en bood hem een enveloppe aan, Met een tot ziens op dinsdag 25 oktober, bij de viering van het 30-jarig bestaan, sloot de presidente de avond.

25 oktober 1977
J. W. Hulshoff BV Diepvries Home-service
Na een succesvolle aanloopperiode met de verkoop van DIEPVRIES VIS uit huis, starten we per 1 november met een z.g. HOME-SERVICE, ofwel thuisbezorging. We hebben het assortiment uitgebreid met diverse SNACKS en andere diepvriesproducten. U ontvangt binnenkort een gefrankeerde bestellijst, waarmee u uw bestelling kunt opgeven.
J. W. Hulshoff BV Diepvries Home-service SYNAGOGESTRAAT 4 – HENGELO GLD – TEL. 05753-1666.

AUTOSHOP REGELINK OPENDE HAAR POORTEN
Door ombouw van slechts enkele weken in het pand van Harmsen en Geurtsen aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, is dit omgetoverd tot een autoshop. De firma B. Regelink, garagebedrijf aan de Synagogestraat te Hengelo Gld heeft hiermee haar handel in aanverwante automaterialen danig uitgebreid. Het gehele gebouw werd in verkoopruimte omgetoverd. In het verkoopgedeelte staan 2 gondola’s opgesteld met daarin allerhande speciale artikelen. Langs de wanden kunnen door aanbreng van gaatjesboard een groot aantal gereedschappen worden getoond. Een grote toonbank overlangs in de winkel geplaatst biedt mede door een ruim aantal krukken, een goede gelegenheid voor een demonstratie, of verkoopgesprek. In het verkoopprogramma zijn o.m. opgenomen banden, accu’s stoelhoezen, lampen, sportsturen, autoradio’s, gereedschappen, slijpmachines, voorts een scala aan allerhande onderdelen. Completerend is de verkoop van vrije merkbenzine. De verkoop in de nieuwe autoshop wordt geleid door de heer B. Regelink, terwijl de zaken in het garagebedrijf aan de Synagogestraat worden geregeld door zijn zoon H. Regelink.

1 november 1977
Ruimtegebrek bij Schröder bij de kerk
Wegens aanvoer van nieuwe stoffen moeten enige artikelen weg om plaats te maken. Wellicht een voordeel voor U, met 20% korting lakens – slopen – handdoeken – schortjes theedoeken – badlakens – washandjes – wafeldoeken – dweilen.
Schröder, UW STOFFENSPECIALIST.

8 november 1977
NVEV BESTAAT 30 JAAR
In de met tafelstukjes en enkele wandstukken versierde zaal van Concordia herdacht de plaatselijke NVEV haar 30-jarig bestaan. De presidente, mevr. van Hengel heette de 200 aanwezigen hartelijk welkom. Een speciaal woord van welkom richtte zij tot mevr. van Hoogstraten, die destijds, na een tevergeefse poging hier ter plaatse een plattelandsvrouwenvereniging op te richten, de Hengelose dames uitnodigde voor een kookdemonstratie. Wijlen mevr. Otten-Arnoldi besprak tijdens de kookdemonstratie de doelstelling van de NVEV (voorlichting geven over een goed gebruik van huishoudelijke electrische apparaten). Spontaan gaven zich die avond 60 dames op en de oprichting van de NVEV was een feit. Zie verder in De Reclame.

15 november 1977


Mevr. H. Lubbers-Wolters koninklijk onderscheiden (met foto)
Tijdens een feestelijke receptie t.g.v. het 70-jarigbestaan van „Looft den Heer”, ontving mevr. H. Lubbers Wolters uit handen van burgemeester Quarles van Ufford een koninklijke onderscheiding vanwege haar 60-jarig lidmaatschap van Looft den Heer.

22 november 1977
Opening Slijterij CONCORDIA’
Op donderdag 24 november a.s. openen wij onze nieuwe slijterij. Profiteer ook mee van onze openingsactie. GELDIG T.E.M. 15 DEC.

„Concordia” in ’t nieuwe spul…
en allen gaven gul voor de fraaie uniformen, waardoor tamboers en muzikanten zich weer naar behoren kunnen presenteren! We zijn daar zeer verguld mee, en het is op z’n plaats dank te brengen voor alle kleine en grote gaven, welke een lang bestaande wens in vervulling hebben doen gaan!! Een extra woord van dank aan de leden van het aktiecomité en alle medewerkers van de uniformenaktie.
Bestuur en leden Kon. Harm. „Concordia” Hengelo Gld, november 1977.

29 november 1977
Ook bij Lentferink staat de tijd niet stil
Een waarheid, waaraan niemand ontkomt, Lentferink niet, waar de zaak onlangs werd overgenomen door zoon Gerard. Zodoende dus jong bloed in de zaak en meteen vernieuwingen in het interieur, dat werd aangepast aan de allerlaatste eisen die aan een gezellige koopomgeving worden gesteld. Het assortiment werd aanmerkelijk uitgebreid, ook op het gebied van jeans, sport- en jongenskleding. Kom het maar eens op Uw gemak bekijken, want wij kennen het begrip „vrij entree”, wat betekent dat U het rustig kunt laten bij „kijken zonder kopen”. Maar als U eenmaal binnen bent, zal het daarbij niet blijven, want wij hebben zoals altijd de allerlaatste nieuwtjes in onze collectie. Graag tot ziens bij GERARD EN INGE LENTFERINK SPALSTRAAT 7-9 – HENGELO GLD – TEL 1383.

HKM heeft als extra prijzen in haar St Nicolaas-actie een half varken
De bestuursleden van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandvereniging hebben voor hun jaarlijkse St Nicolaas-actie, dit jaar een goede zet gedaan. Naast de normale prijzen die in een 5-tal trekkingen worden uitgeloot, hebben zij bij iedere trekking als extra prijs een half varken. Vorige week maandag tijdens de eerste trekking kwam als gelukkige uit de bus voor het eerste halve varken, mevr. Lubbers. Doe mee en u hebt ook kans om een half varken te winnen, lever daarom volgeplakte bonnenvellen in. Op de foto feliciteert de voorzitter van HKM, de heer Eenink mevr. Lubbers met haar gewonnen prijs.

6 december 1977
GEZINSZORG „NOODZAAK”
Op 22 november 1977 riep de Landelijke Aktiegroep Gezinsverzorging op tot aandacht voor de gezinszorg en bejaardenhulp. De bezuinigingsvoorschriften van CRM maken het werk steeds moeilijker. Ook de Stichting „Graafschap Zuid” gevestigd in het voormalige rusthuis aan de Kastanjelaan te Hengelo ziet deze manifestatie als zeer belangrijk. De behoefte aan hulp in jonge gezinnen en bij bejaarden is groot. De ziekenhuizen moeten patiënten eerder naar huis sturen, óók al vanwege bezuinigingen. Diverse bejaardentehuizen kampen met personeelstekorten. Hieruit volgt dat er een extra beroep wordt gedaan op de gezins- en bejaardenhulp. Door de gegeven hulp in de afgelopen jaren is veel positiefs tot stand gekomen: mensen kunnen langer zelfstandig blijven. Zie verder in De Reclame.

ZWARTE PIETEN OP BEZOEK BIJ DE NVEV
Op de St Nicolaasavond van de NVEV ging het er gezellig toe, mede door de aanwezigheid van twee Zwarte Pieten, die de ruim 100 dames een fijne avond hebben bezorgd. Behalve ontspannend was het ook inspannend. Door Sport Real waren verschillende behendigheidsspelen beschikbaar gesteld die in de zaal stonden opgesteld o.a. touwtje springen, werpspel, rilette, balspelen. Voor ieder onderdeel waren punten te behalen, de beste prestatie werd met een prijsje beloond. Iedereen was actief bezig en met heel veel plezier. De meegebrachte pakjes werden door de Pieten uitgereikt en de gedichten voorgelezen. De avond werd met bingo besloten.

13 december 1977
Grote wild-actie PAX
Zaterdag 17 december a.s. houdt de jubileumcommissie van de voetbalvereniging ,,PAX” een voor Hengelo unieke „wildactie” t.b.v. het 50-jarig jubileum in 1978. Op deze zaterdag worden er huis-aan huis enveloppen a ƒ 1.— aangeboden. Eventuele winnaars krijgen meteen de prijs vanaf een meerijdende wagen overhandigd. Er zijn meer dan 300 prijzen te winnen waaronder kalkoenen, tientallen hazen, konijnen, fazanten, worsten etc. Afname van 10 loten in één keer betekend altijd prijs. Zo zal het kerstdiner voor menigeen extra smakelijk zijn, met een heerlijke PAX-kalkoen of konijn.

20 december 1977

VVV BRENGT EEN NIEUWE KAART VAN DE GEMEENTE HENGELO GLD UIT
Een blijde gebeurtenis, die al lang verwacht werd zo stelde burgemeester Quarles van Ufford de aanbieding van de nieuwe kaart van Hengelo GId die door het dagelijks bestuur van VVV aan het college werd aangeboden tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis te Hengelo GId. Voorzitter van Hengel gaf een nadere uitleg, hoe deze kaart tot stand is gekomen. In de loop van de jaren na de eerst verschenen kaart, werd deze steeds bijgewerkt en dit zette de VVV aan het denken. Alhoewel eerst gedacht werd aan een eigen ontwerp, werd besloten om toch maar eens bij de buurgemeente te gaan informeren. Hierdoor werd een afspraak gemaakt met een speciaal bedrijf en werd de opdracht tot vervaardiging gegeven. Zie verder in De Reclame.

27 december 1977
Oliebollen of appelbeignets van uw bakker Kreunen?
Wij bakken ze weer voor u. Bakt u liever zelf, doe het dan met 1e klas grondstoffen. Wij hebben voor u o. a.: BLOEM, KRENTEN, ROZIJNEN, SUCADE, SNIPPERS, CITROENRASP, BIGARREAUX, GIST, POEDERSUIKER, OLIE enz. Tel. 05753-1474.