2 januari 1980

Jan Oostendarp CHEF-LOTTO VOETBALVEB. „PAX”
Volle goeds in 1980. Westerstraat – Hengelo Gld wenst ow allen vol lotto-plezier, meer priezen in ut ni’je joar en meer kolommen invullen.

Wij herdenken
Met het plaatsen van dit monument voelen wij ons met de vroegere dorpsgenoten verbonden Terugdenkend hoe wij in die vreselijke tijd machteloos stonden Hen uit die wrede nazi-handen te bevrijden En getuige waren van een onnoemelijk lijden Op deze plaats van de Synagoge zien we hen in gedachten bij ons staan Want voor ons als tijdgenoten zullen ze nooit verloren gaan. Mogen ze na alle ontberingen, angst en pijn In het Hemelse Rijk nu gezegend zijn. U. G.-D.

Uit der Weerd

8 januari 1980
HEIJINK Meubel- en tapijtenhuis „de Spannevogel” HENGELO GLD
De jaren 70 waren voor ons jaren van bouwen en verbouwen, hetgeen ook voor u wel eens minder prettig was. Wat het geworden is, hebt u kunnen bekeken tijdens ons ,,open huis”, en is nog steeds het bekijken waard. Wij hebben geen drempel! Kom er dus In als u wat zoekt en kijk vrij rond. Mocht u niet kunnen slagen, dan zeggen wij: een volgende keer beter en tot ziens. Wij zijn er bijzonder trots op u de totale kollektie te kunnen tonen. Wij danken u voor het genoten vertrouwen In de jaren 70 en wensen u ook namens het personeel een voorspoedig 1980 toe.
HEIJINK Meubel- en tapijtenhuis „de Spannevogel” HENGELO GLD.

15 januari 1980
Turnnieuws
Op zaterdag 19 januari a.s. worden in sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld de rayon kampioenschappen gehouden voor de jeugd t.e.m. 12 jaar. Deze kampioenschappen worden georganiseerd door de Hengelose gymnastiekvereniging „Achilles” en er is een enorm aantal inschrijvingen binnengekomen, namelijk meer dan 350. De aanvang van deze wedstrijden is gepland op 14.00 uur. Wie dus de jeugd gymnastisch in aktie wil zien, kan vanaf deze tijd terecht in de sporthal.

Bijeenkomst „Wossinkbos”
De aktieve commissie „Wossinkbos”, die de supervisie heeft over het trainingscircuit van Hamové, heeft voor dinsdag 22 januari a.s. een bijeenkomst belegd voor rijders en andere belangstellenden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in zaal v.d. Weer, Spalstraat 1, Hengelo Gld en de aanvang is gesteld op 8 uur. Op deze avond kan men ook de nieuwe verzekeringspasjes en trainingskaarten voor 1980 afhalen. Tevens is er gelegenheid voor opgave van nieuwe leden.

Openbare bibliotheek
Met ingang van deze week gaan de deuren van de Openbare bibliotheek in sporthal ,,de Kamp” weer open, want het nieuwe leesseizoen begint weer. Zoals te doen gebruikelijk is men in eerste instantie een inleggeld van ƒ 1.— verschuldigd. Ook wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat wanneer men de boeken langer dan 10 weken in zijn bezit houdt, men een boete van ƒ 1.— dient te betalen.
Degene die dus boeken langer dan 10 weken thuis houdt, wordt door de bibliotheekcommissie schriftelijk gemaand tot het betalen van de boete.

22 januari 1980
GEMEENTE HENGELO GLD Herijk van maten en gewichten
De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat op maandag 11 februari 1980 van 10.00-12.30 en 13.30-16.30 uur, in de zaal van Hotel „’t Averenck”, Th. J. Michels, Spalstraat 45, alhier, wederom herijk van maten en gewichten zal plaats vinden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat deze herkeuring verplicht is gesteld. Hengelo Gld, 15 januari 1980.
Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

29 januari 1980
STRATENSCHIETTOURNOOI IN HENGELO
Het PAC Sportreal en de schietver. Willem Tell zullen een recreatief schiettournooi gaan houden voor straatteams, zowel voor dames en heren teams. Er wordt een indeling gemaakt zowel voor teamresultaten als het individuele klassement. Een team bestaat uit 5 schutters met maximaal één lid van een schietvereniging n een bepaald systeem schiet elk team evenveel wedstrijden. De wedstrijden worden gehouden op de schietbanen van Willem Tell. De schietavonden zijn op de finales op zaterdag 1 maart a.s. Voor de beste teams heeft de AMRO-bank wisselbekers beschikbaar gesteld. Alle gewenste inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afd. sportzaken (1541) en ’s avonds in „de Kamp” (2689)  Willem Tell (1944). De inschrijfformulieren dienen op vrijdag 8 februari binnen te zijn. Gezien de ontwikkelingen in deze recreatieve sportaktiviteiten en de interesse, die nu reeds aanwezig is , lijkt ook dit tournooi een succes te gaan worden.

OPBRENGST KINDERPOSTZEGELS
De verkoop van kinderpostzegels en kaarten leeft in Hengelo en Keijenborg het mooie bedrag van ƒ. 4844,55 opgebracht, dit is plm F366.— meer dan het jaar daarvoor. Het comité dankt alle kopers en medewerksters die voor dit mooie resultaat hebben gezorgd.

HERBERT MEMELINK NAAR DE EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN
Herbert Memelink uit Hengelo Gld, lid van de schietvereniging Willem Teil, is aangewezen door de KNSA voor de Europese kampioenschappen luchtgeweer, die vanaf 27 februari n Oslo, Noorwegen worden gehouden. Hij klasseerde zich als beste Nederlander in een 12 landen tournooi, dat in Den Haag werd gehouden. Herbert werd derde achter twee Yoegoslaven met de scores 376 en 375.

5 februari 1980
Karnaval „Keidarpers”
Op zaterdagavond 16 febr. in ZAAL WINKELMAN met medewerking van orkest Starlets Prins Nico hoopt tevens een grandioze intocht te houden Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 u. Kinderkarnaval zondag 17 febr. GROTE OPTOCHT voor kinderen en hopenlijk ook vele ouders (gecostumeerd) Opstellen vanaf 13.00 uur in de Bernardusstraat, vanwaar om 13.30 uur vertrek voor een optocht door het dorp, hierna in zaal ,,de Smid” voor de kleine jeugd en in zaal Winkelman voor de grotere jeugd een daverend karnavalsfeest met o.a. clown Mr Mensino en diverse tractaties Einde plm 16.15 uur Het bestuur wenst U allen een heel goed karnavalsfeest toe.

12 februari 1980
Wossinkbos
De commissie Wossinkbos, die het trainingscircuit van Hamove beheert, is een commissie die bruist van plannen en aktiviteiten. Dit kwam naar voren op een bijeenkomst die werd belegd in zaal v.d. Weer, waar de plannen voor het nieuwe seizoen besproken werden. Zo zal het circuit, dat vorig jaar al een grondige opknapbeurt kreeg, weer radicaal aangepakt worden. Er is een pomp geslagen, rijders zijn druk in de weer een echt starthek te bouwen en ga zo maar door. Zo zijn ook de bedragen bekend geworden, die men moet betalen voor verzekering en trainingspas. Voor de jeugd tot 16 jaar gaat het ƒ 25.— kosten en voor 16 jaar en ouders ƒ 50.—. Niet-leden van de Hamove moeten ƒ 10. meer betalen. Pasjes en verzekeringsbewijzen kunnen verkregen worden bij H. Teunissen, Hofstraat 10, Hengelo Gld. Bij de aanvraag dient men een recente pasfoto mee te brengen Ook ondervond de commissie een uitbreiding in de persoon van Corrie Seesing. De wedstrijddata voor het nieuwe seizoen zijn: 15 maart, 19 april, 3 mei, 14 juni, 16 augustus, uitwisselingswedstrijd met Vorden, 23 aug en de trial zal gehouden worden op 20 sept.

Wandelen met Hamove De winterwandeling,
Zonder sneeuw, doch met fraai zonnig weer, die de sportcommissie van Hamove voor de derde maal uitzette, heeft veel reacties opgeroepen. Liefst 531 personen lieten zich bij de Varsselse molen inschrijven voor de uiterst plezierige taak om een middag via allerlei wegen over het fraaie landgoed ’t Zand te wandelen. Er kon over twee afstanden gelopen worden: 7,5 en 12 km. Zoals gezegd viel er door het fraaie weer te genieten van een mooie omgeving en natuur. Na afloop was iedereen vol lof en kon onder het genot van een kop koffie of frisdrank nog even de benen gestrekt worden en een praatje gemaakt in de molen. Aangezien de sportcommissie haar programma voor dit jaar klaar heeft met meerdere oriënteringsritten en ook de fietstocht op 27 juli, zal het moeilijk worden om nog zo’n fijne wandeling in te lassen.

19 februari 1980
GESLAAGDE EHBO-ERS
Ter afsluiting van de EHBO-cursus heeft dokter Kamphuis uit Steenderen, hierbij geassisteerd door de heer Bongers uit Zutphen, op 7 februari j.l. de cursisten geëxamineerd. Alle cursisten mochten het diploma in ontvangst nemen. De geslaagden zijn de dames: J. H. Berendsen-Dokter, D. G. M.Schimmel-Wismans, W. T. G. M. Beunk, R. J. Eskes, H. T. E. M. v.d. Mond en H. H. J. Roessink, alsmede de heren J. J. Berendsen, R. B. v. Hal, M. A. v.d. Horst, J. H. Rhebergen en G. Wolsink. De cursus stond onder leiding van dokter van Loon uit Doetinchem en de plaatselijke bestuursleden de heren v. Dorth en Maandag.

BEJAARDENMIDDAG UVV
120 bejaarden waren op uitnodiging van de plaatselijke UW naar „Ons Huis” gekomen voor een gezellige middag. De presidente mevr. van Dijke heette allen hartelijk welkom en was erg blij over deze grote opkomst. De middag werd gevuld met bingo, afgewisseld met voordrachten, terwijl tussendoor thee en koffie werd rondgedeeld. Aan het slot deed de presidente enkele mededelingen, o.a. werd gesproken over een week vakantie in mei in Diever. Spontaan gaven zich al enkele bejaarden op. Na nog melding gemaakt te hebben van de viering van het 35-jarig bestaan van de UVV in mei a.s., sloot de presidente deze bijeenkomst en keerde men allen voldaan huiswaarts.

Café Evers

26 februari 1980
TENTOONSTELLING UNIE VAN UTRECHT
Van 29 februari tot en met 12 maart wordt in sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld een tentoonstelling gehouden over de Unie van Utrecht. De Unie van Utrecht was een verbond van de zeven noordelijke gewesten tegen de Spaanse overheersing De gewesten verbonden zich met elkaar, maar behielden hun zelfstandigheid. Alleen over oorlog en vrede werd gezamenlijk beslist. Een algemene belasting werd geheven voor de gemeenschappelijke defensie. Gewetensvrijheid werd gegarandeerd, maar over de vrijheid van eredienst beslisten de gewesten afzonderlijk. In 1579 werd de Unie van Utrecht ondertekend. De tentoonstelling bestaat uit 2 gedeelten. In het eerste deel wordt een algemeen overzicht gegeven van de gebeurtenissen rond de Unie, waarbij de provincie Gelderland centraal staat. In het tweede deel wordt een beeld gegeven van de maatschappij omstreeks 1880.

4 maart 1980
Architektenburo de Wijs b.v., Hengelo gld,
heeft vrijdag 7 maart a.s. haar maandelijkse INFO-AVOND alwaar een ieder terecht kan voor allerlei informatie over woningen, bouwen, wonen en de nevenfacetten hiervan, deze informatie zal meestal begeleid worden door dokumentatie, foto’s, tekeningen, folders e.d. tevens kan men dokumentatie ontvangen van drie nieuwe dubbele woningtype’s die in de premie-sektor gebouwd kunnen worden, deze woningtype’s zijn ontworpen in samenwerking met een jong, dynamisch aannemersbedrijf, dat voor een degelijke uitvoering garant staat. alle mondeling en schetsmatige adviezen zijn gratis,
voorzover dit in één gesprek kan worden afgerond. info-avond: elke eerste vrijdag van de maand van 19.00-20.30 uur.
Architektenburo de Wijs b.v., st. Michielsstraat 2, 7255 AP Hengelo Gld.

AORNT PEPPELENKAMP
Ut geesteskind van de vermaarde schriever Herman van Velzen herlaeft Umstreeks april geet verschienen ut allereerste boek oaver Aornt, „DE BEAZEMBINDER” die zovölle avonturen beleaft in de Achterhoek, daj d’r buuke vol oaver kont schrieven, wat Herman v. Velzen dan ok beslis neet hef vegetten. Now nog in kleine oplage te vekriegen andere buuke van Herman van Velzen zoas ut Kroegjen, dauwtrappen met Aornt Peppelenkamp, de Motte, van Achterhoeksche menschen,
Achterhoeksche schetsen.

Frans Roes

11 maart 1980
FANCY FAIR TEN BATE VAN DE KLEUTERSCHOOL OP ALLIANCE IN SURINAME
Alliance is een citrusplantage in het oerwoud van Suriname. Er woont een kleine gemeenschap van hard werkende mensen. Er is een lagere school, er is ook een kleuterschooltje. Onder de bezielende leiding van de heer Amstelveen, landbouwkundige en gehuwd met een Hengelose: Ina Lubbers uit de Hofstraat, is er in de afgelopen jaren enorm veel verbetering gekomen in de levensomstandigheden van de inlandse arbeidersgezinnen. Dit proces verloopt uiteraard zeer langzaam. Er is behoefte aan de meest elementaire zaken. Zo beschikt het kleuterschooltje over geen enkel materiaal Dit was de aanleiding voor de Ds J. L. Piersonschool om te besluiten de kleuterschool op Alliance te adopteren en aktie te ondernemen met het doel er voor te zorgen dat de kleuterschool binnen afzienbare tijd over het meest noodzakelijke ontwikkelings materiaal kan beschikken. Hiertoe werden in de afgelopen maanden reeds ansichtkaarten verkocht en twee oud papier akties georganiseerd. De volgende aktiviteit zal een fancy fair zijn die op zaterdag 15 maart a.s. in ,,Ons Huis” gehouden wordt. De -openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur voor de kinderen en vanaf 19.00 uur voor de ouderen. Zie ook de advertentie elders in dit blad.

Lubbers

18 maart 1980
Bestemmingsplan Molenenk 1979
De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 20 maart 1980, gedurende één maand in het gemeentehuis (afdeling Algemene Zaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 maart 1980 vastgestelde bestemmingsplan Molenenk 1979. Aangezien bij de gemeenteraad geen bezwaren zijn ingediend tegen het ontwerp en bij de vaststelling geen wijzigingen zijn aangebracht in het ontwerp bestaat er geen gelegenheid meer tot het indienen van bezwaren bij Gedeputeerde Staten van Gelderland tegen bovenvermeld bestemmingsplan.
De burgemeester voornoemd, J. E. de Boer Hengelo, 10 maart 1980.

IN STAP EN DBAF NU OFFICIEEL EEN VERENIGING
De komst van een vereniging voor het aangespannen paard heeft in Hengelo Gld vele goede reacties losgemaakt. Sinds vorig jaar juli draait deze vereniging nu. De 1e rit door de fraaie omgeving van Hengelo Gld had een grote deelname. Nadat de vereniging was voorzien van de fraaie naam ,,In stap en draf” is deze door het goedkeuren van de statuten ook officieel een feit geworden. Tijdens een vergadering in zaal v.d. Weer waar een goede opkomst te noteren viel, werd een terugblik gemaakt op de periode, toewerkend naar de officiële inwerkingstelling van de vereniging. Men is niet ontevreden over ’t bereikte resultaten. Het aantal toegetreden leden is 33 personen. Nieuwe leden ziet men gaarne toetreden, doch het liefst in het bezit van een aanspanning. In de pauze werd een film getoond over een van de eerste ritten. De eerste rit na de officiële oprichting zal half april worden gehouden, terwijl daarnaast ook nog een puzzelrit in het programma is opgenomen. Tijdens de vergadering werd het bestuur als volgt geformeerd: R. Langwerden, voorzitter, G. Harmsen, vicevoorzitter en coördinator, J. Halfman, secretaris, J. Wesselink, penningmeester, F. Sessink, 2e secretaris. Hengelo als paarden dorp is ’n gegeven dat al eeuwen telt. Nu door deze nieuwe vereniging voor het aangespannen paard krijgt dit nog meer accent. De instanties zoals gemeente en marktvereniging kunnen hiermede wel content zijn.

 

25 maart 1980
GROOT FEEST: WOENSDAG 2 APRIL HEROPENING van ons BRUIN CAFÉ „DE ZWAAN”
In deze woelige wereld komt U weer tot rust in een sfeertje van vroeger. in ons vernieuwde, maar niet al te gemoderniseerde café. Harry Waenink Spalstraat 3 – Hengelo Gld OPENING van onze nieuwe BROODJESZAAK „SMIKKEL-IN” Ons assortiment bestaat uit: diverse soorten belegde broodjes snacks salades spareribs bittergarnituren enz. August en Liesbeth Smeenk Spalstraat 3 – Hengelo Gld Start van de verkoop donderdag 3 april om 11.30 uur.

2 april 1980

MOTORCROSS-SERVICE BENNIE HARTELMAN
Gespecialiseerd in cross-, off the road- en minimotoren en kleding opent zijn nieuwe zaak op woensdag 2 april a.s. om 14.30 uur Klanten, vrienden, bekenden en belangstellenden zijn van harte WELKOM. Receptie tot 21.00 uur.
TOT ZIENS BIJ BENNIE EN ALIE HARTELMAN, MOLENENK 3 (Industrieterrein) – HENGELO GLD.

PAASVUUR HENGELO GLD
VVV Hengelo Gld organiseert in samenwerking met de gemeentelijke technische dienst en brandweer een groot Paasvuur op eerste Paasdag, ’s avonds half negen op een terrein nabij de Beatrixlaan en Ruurloseweg. Iedereen wordt verzocht goed brandbaar materiaal op de aangeduide plaats te brengen, welke plaats toegankelijk is via de zandweg vanaf de Beatrixlaan (t.o. de heer Hiemcke).

TENTOONSTELLING WERELDOOLOG
Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding wordt vanaf 28 april t.e.m. 5 mei a.s. een grote fototentoonstelling in „de Kamp” gehouden. De expositie geeft op 19 panelen met foto’s en teksten een beeld van de bezettingsjaren. Zij biedt daarom de mogelijkheid aan hen, die de oorlog niet hebben meegemaakt zich daarover op een indringende manier te laten voorlichten en voor de ouderen de gelegenheid om even stil te staan, wat er destijds allemaal gebeurd is. Getracht wordt om daarbij een aparte fototentoonstelling te houden met foto’s van de bezettingsjaren van onze woonplaats of omgeving. Degenen, die hiervoor foto’s in bruikleen beschikbaar willen stellen, worden verzocht telefonisch contact op te nemen met de afdeling sportzaken, tel. 1541, toestel 25. Het Oranjecomité Hengelo Gld zal in haar programma de fototentoonstelling meenemen.

Grote internationale motorraces op circuit „Varssel-ring” in Hengelo Gld
2e Paasdag a.s. zullen in Varssel op het landelijk bekende racecircuit ,,Varssel-Ring” de motoren weer rondrazen in de internationale motorraces om de North State Trophy. Races die al voor de 14e maal georganiseerd worden door de Hengelose auto- en motorvereniging Hamové. Op het 4848 m lange circuit zal weer fel gevochten worden om de prijzen, die te verdienen zijn. Het programma omvat de klassen 50 t.e.m. 500 cc internationaal, met daarbij de Honda 400N klasse en de altijd  spectaculaire zijspannen. Vooral in de 500 cc internationaal kan het behoorlijk gaan spannen, daar deze klasse in 2 heats verreden wordt. De organisatie heeft weer getracht een zo sterk mogelijk veld van renners te contracteren, waarbij vooral is gelet op de onderlinge krachtsverschillen. In de 50 cc moet Nederlands kampioen Hans Spaan en Henk van Kessel het o.a. opnemen tegen Gerhard Waibel, de Duitser, die 4e was in het wereldkampioenschap. In de 125 cc komen Hans van Soest en Peter Looyestein uit op motoren, geprepareerd door PK-tovenaar Jörg Muller. Zij zullen het ongetwijfeld aan de stok krijgen met de Zwitser Hans Muller en de Fin Eero Hyvarinen. De 250 cc klasse telt een zware buitenlandse bezetting met o.a. Chas Mortimer, Pekka Nurmi enz. De Nederlander Klaas Hernamdt zal met deze heren de strijd moeten aanbinden. Verder Willem Jan Nooteboom, Mar Schouten. In de 350 cc klasse kan weer vuurwerk verwacht worden van de Zuid Afrikaan Jon Ekerold, die voorgaande jaren deze klasse mét groot machtsvertoon op zijn naam schreef. Ook hier weer Chas Mortimer Pekka Nurmi en Klaas Hernamdt. De absolute topper van dit motorsportevenement, de 500 cc klasse, die deze keer in 2 heats verreden wordt.1 heat vroeg in het programma en de 2e heat achter in het gebeuren. Peter Pelgrum en Dick Langwerden zijn er in geslaagd een startlijst met toppers bij elkaar te krijgen Wat dacht u van Boet v. Duimen en Jack Middelburg. Zij moeten het opnemen tegen de op de Varssel-Ring bijna onverslaanbare Jon Ekerold en de fele snelle Zwitser Philip Coulon. Verder nog vele bekende Nederlandse en buitenlandse coureurs. De aanvang van de wedstrijden is om 12 uur 2e Paas dag, maar vooraf wordt vanaf 11.00 uur een demonstratie gehouden van veteraan racemotoren. Dit belooft een fijne aangelegenheid te worden voor diegenen die deze oude motorfietsen in al hun glorie nog weer eens op een racecircuit in aktie willen zien.

Ds. Jansen

8 april 1980
Bericht voor jongens en meisjes van 3 tot 12 jaar Ieder van jullie kent natuurlijk Lego.
Dat is plezierig speelgoed. Voor jullie om mee te spelen, want het heeft eindeloos veel mogelijkheden om wat te maken. Maar ook voor ons om te verkopen, want alle kinderen (en hun vaders en moeder!) zijn er prima over tevreden. Nu gaan we een grote Lego-bouwwedstrijd op touw zetten Alle kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen daaraan meedoen. Je bouwt wat van Lego en komt dat werkstuk bij Stevord brengen. Dat wordt dan in de etalage getoond. Er komt een kaart aan met je naam en je leeftijd. Met die leeftijd houdt de jury natuurlijk rekening bij de beoordeling. Ja, er komt een echte jury aan te pas. Daarvoor hebben we enkele mensen gevraagd, “die door hun”beroep van zulke dingen verstand hebben. De namen van de juryleden kun je volgende week in de advertentie vinden. Probeer zelf wat te bedenken. Liever niet precies nabouwen wat je op de Legodoos of in het Legoboek hebt gezien. Het hoeft geen enorm groot bouwwerk te zijn (ook dat mag), maar ook een kleine inzending die aardig of origineel is heeft kans op ’n prijs. Want prijzen komen er natuurlijk bij.
Er zijn 20 prijzen te winnen. Bovendien is er voor iedere deelnemer, die niet bij de 20 prijswinnaars hoort, nog een kleine verrassing. Inleveren van werkstukken van maandag 14 april tot zaterdag 3 mei
Daarbij krijg je een deelnemerskaart, waarmee je na afloop van de wedstrijd je eigen bouwsel weer ophaalt. De uitslag en datum van prijsuitreiking kun je later in deze krant lezen. Veel plezier met het bouwen!

15 april 1980
FEESTELIJKE OPENING Hartelman
Woensdag 2 april j.l. was het in Hengelo Gld een feestelijke boel. Op die dag opende Bennie Hartelman zijn prachtige nieuwe zaak aan de Molenenk te Hengelo Gld. Vanuit een te kleine behuizing is zijn zaak nu gevestigd in een fraai pand, waar ook inderdaad motorcross-service in de ruimste zin des woords verleend kan worden. Zo staan er in de showroom overzichtelijk verschillende soorten crossmotoren opgesteld en ook de eigen import van crosskleding heeft ruime aandacht gekregen. Wij wensen Bennie en Alie Hartelman veel succes in hun nieuwe behuizing.

HEROPENING Harrie Waenink en Smikkel in
De tweede zaak die zijn deuren opendeed was bruin café Harrie Waenink en de broodjeszaak Smikkel-in van August en Liesbeth Smeenk. Van het oude café werd een meer dan fraai bruin café gemaakt, geheel in stijl, hetgeen bij de opening was te merken want de complimenten waren niet van de lucht. Naast het bruine café is de broodjeszaak gevestigd, waar men met de heerlijkste hapjes verwend wordt. Ook voor deze ondernemers veel succes in zaken.

HEROPENING Kuipers
De derde zaak die op deze dag zijn deuren opnieuw opendeed was Bloemen-, groente- en fruithuis Kuipers. In het bestaande pand van de firma Kuipers is een zeer fraaie groente- en bloemenzaak ontstaan, doordat er op goede wijze met de ruimte is gewerkt, waardoor het thans fraaie geheel is ontstaan. Joop en Thea Kuipers zijn terecht trots op hun mooie winkel. Ook voor hen veel succes. Op deze dag ontvingen alle drie zaken een overweldigend bezoek van  belangstellenden, die de fraaie zaken onder het genot van een hapje en een drankje bekeken.

22 april 1980
TENTOONSTELLING 2e WERELDOORLOG
Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding wordt vanaf 28 april t.e.m. 10 mei a.s. een grote fototentoonstelling in ,,de Kamp” gehouden De expositie geeft op 19 panelen met foto’s en teksten een beeld van de bezettingsjaren. Zij biedt daarom de mogelijkheid aan hen die de oorlog niet hebben meegemaakt zich daaromtrent een indruk te vormen en voor de ouderen de gelegenheid om even stil te staan wat er destijds allemaal gebeurd is. Getracht wordt om daarbij een aparte fototentoonstelling te houden met foto’s en attributen van en uit de bezettingsjaren van onze woonplaats of omgeving. Degenen, die hiervoor foto’s in bruikleen beschikbaar willen stellen worden verzocht telefonisch contact op te nemen met de afdeling sportzaken.

UNIE VAN VRIJWILLIGERS ZET ZICH AL 35 JAAR IN VOOR DE HENGELOSE BEJAARDEN
Op de vooravond van de bevrijding, 4 mei 1945, werd in Concordia een afdeling van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligsters (nu Unie van Vrijwilligers) opgericht. De stoot tot deze oprichting gaf de toenmalige burgemeestersvrouw, mevr A. van Hoogstraten-Wigman, die meteen de eerste presidente van de afdeling werd. In de notulen van de oprichtingsvergadering staat deze gedenkwaardige zin te lezen: Zie verder De Reclame.

29 april 1980
Herdenking 4 mei 1980
Hoewel bijna 60% van de bevolking na 1945 is geboren en derhalve de onderdrukking, de onvrijheid en de gruwelen van de tweede wereldoorlog niet persoonlijk hebben ondervonden, is het ook 35 jaren nadien toch nog zinvol andermaal tot herdenking en bezinning te komen. Enerzijds herdenken en het brengen van een posthuum eerbetoon aan al degenen, die onze vrijheden met het hoogste offer hebben gekocht en anderzijds bezinning voor wat blijvend moet worden gedaan, om te bereiken dat de vele gebrachte offers niet tevergeefs zijn geweest. Aan dit herdenken kunnen we ook in de gemeente Hengelo Gld op 4 mei a.s. inhoud geven, door bij de volgende handelingen aanwezig te zijn, dan wel daaraan medewerking te verlenen; 19.30 uur samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden gelegd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap alhier; vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis. 19.30-19.45 uur het luiden der klokken 19.45-20.00 uur de gezamenlijke koren brengen een hymne ten gehore, waarna door de burgemeester bij het monument een krans zal worden gelegd en aansluitend de namen van de oudinwoners der gemeente Hengelo Gld, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen, zullen worden voorgelezen 20.00- 20.02 uur algemene stilte de gezamenlijke koren zullen aansluitend hierop het volkslied zingen, gevolgd door het blazen van The Last Post. De nabestaanden van de hierna te noemen oud-inwoners en de overige inwoners kunnen hierna desgewenst bloemen bij het monument leggen, dan wel langs het monument defileren. Men wordt verzocht vanaf 18.00 uur de  vlaggen halfstok te hangen, waarbij de vlag de grond niet mag raken. Na zonsondergang dient de vlag weer gehesen en daarna ingehaald te worden. De namen van hen, die ons in de lijden onderstaand weergegeven; Jan Rouwenhorst Hendrik Willem Enzerink Louis Meijers Jacob Philips Simon Philips Uri Meijer Philipp Jacobs Philip Philips Samuel Jacobs Herman Stoltenborg Gerda Johanna Stoltenborg Hermina Gerdina Stoltenborg Johan Stoltenborg Christina Johanna WuestenenkAgterkamp Leo Meijers Jans Philips Abraham Philips Aron Meijers Rebekka Jacobs Bertha Philips oorlog ontvielen, worden in volgorde van de data van overRachel Philips Louis Philips Billa Baer Theodorus Wilhelmus Sanders Erna Philips-Bönnlnger Louis Philips Jennie Philips Julia Cohen Louis Philips Mina Philips Frits Cohen Klara Fortuin-Engers Alexander Cohen Sara Jacobs Hans Cohen Levie Meijers Jetta Bamberg Jacob Philips Gerrit Arnoldus Barink Emanuel Jacobs lohannes Hendrikus Vennegoor Karel Jacobs Etje Jacobs-de Groot Albertus Johannes Taken Jeannette Meijers-Spier Bernard Luimes Zweerzina Johanna Cornegoor Willem Meenink Jacob Storm Johan Bobbink Bernardus Verboom Willem Hammink Theodora Hendrina van Uumvan Ditshuizen Theodora Johanna van Uum Johannes Everhardus Josef van Uum Johanna Antonia Ankersmlt-Kulpers Maria Berendina Seesing-Salemink Leo Augustinus Salemink Gerhard Hendrik Wolsink.

Gevaarlijke verkeerssituaties
Vorig jaar zijn op vele punten in deze gemeente gevaarlijke situaties gesignaleerd, ten gevolge van onvoldoende uitzicht voor het verkeer op de weg, veroorzaakt door opgroeiende gewassen aan of nabij wegen. Krachtens de Algemene Politieverordening voor deze gemeente is het mogelijk daartegen maatregelen te treffen. Artikel 37 van genoemde verordening bepaalt o.m. dat de eigenaren van aan of nabij de weg staande of gelegen gewassen, welke naar het oordeel van burgemeester en wethouders gevaarlijk zijn voor de veiligheid van het verkeer, het vrije zicht belemmeren op de weg of anderszins hinderlijk zijn voor het verkeer, verplicht zijn na aanschrijving van genoemd college binnen een door hen te stellen termijn deze gewassen geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Het gemeentebestuur meent er goed aan te doen betrokkenen vroegtijdig in kennis te stellen van het voornemen om het komende seizoen gebruik te maken van  bovenomschreven bevoegdheid. Teneinde te voorkomen, dat dergelijke aanschrijvingen grote schadelijke gevolgen kunnen hebben, is het voor belanghebbenden aan te bevelen zich af te vragen in hoeverre deze aangelegenheid voor hen van toepassing kan zijn. Dienaangaande kan men zich zonodig in verbinding stellen met het bureau gemeentewerken. Belanghebbenden wordt dan ook dringend aangeraden hiermee reeds bij het inzaaien van hoog opgaand gewas, b.v. mais rekening te houden, opdat aldus voor alle partijen de meest bevredigende oplossing kan worden verkregen.

6 mei 1980
Voor de tweede keer in HENGELO GLD Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
15 mei in het zwembad en op de fiets. Aanvang ’s morgens 7 uur in het zwembad eerst zwemmen, dan een fietstocht Aanmelden 15 mei op het zwembad Kosten f 1.— per persoon, starten tussen 7-9 uur Na afloop een herinneringsvaantje.
Fietsen alleen mag ook. Kom met het hele gezin. ZWEMVERENIGING HE-KEY. Aangeboden door Pastoor Thuisstraat: fa. Goossens, drogist fa. Nieuwenhuis, slager fa. Hermans, schoenhandel.

13 mei 1980
HAMOVE ORIENTERENGSRIT
Traditiegetrouw organiseert Hamove op Hemelvaartsdag weer een oriënteringsrit met verrassingen. Zoals elk jaar zal deze rit weer een aantal leuke vragen bevatten, gekoppeld aan een ritje door de mooiste omgeving van Hengelo Gld. Ruim halverwege de rit is er een half uur rust in de molen te Varssel voor een gratis kopje koffie. Na afloop ‘savonds prijsuitreiking met gratis dansen bij zaal Wolbrink. Zie voor bijzonderheden de advertentie in dit nummer.

7E CJV WANDELTOCHT IN HENGELO GLD
Op zaterdag 17 mei a.s. organiseert het CJV Jong Hengelo” wederom haar jaarlijkse Meitocht, een wandeltocht over 5, 10, 15 km. De start en finish zijn bij „Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo G Door de keuzemogelijkheden kunnen zowel jong
als oud, groot als klein aan de wandeling meedoen. De routes leiden ook dit jaar weer door de prachtige Hengelose buitengebieden Onderweg kan uiteraard weer worden gerust en bij een standje een versnapering of een verfrissing worden genomen. Deze op 17 mei te houden tocht is reeds de zevende in zijn reeks en elk jaar waren er meer deelnemers. Iedereen krijgt bij het eindpunt een prachtige medaille, ongeacht voor de hoeveelste keer men meedeed. Het aantal keren van deelname staat op de medailles vermeld. Inschrijving en start zijn op 17 mei bij ,,Ons Huis” tussen 12 en 2 uur.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP ZIJSPANCROSS
Niet minder dan 33 zijspancombinaties gaan op zondag 18 mei in Halle de strijd aan met het Nederlands kampioenschap als inzet. De kampioens-zijspancross werd Halmac op het aller laatste moment toegewezen, omdat een eerder geplande wedstrijd in het Limburgse Treebeek werd afgelast. Halmac verwacht in elk geval erg veel van dit attractieve gebeuren. Immers, niet langer voeren de gevestigde combinaties in ons land de toon aan. De aanstormend jeugd heeft zich al gepresenteerd in de persoon van Jan Bakens uit Asten, die met zijn co-piloot Piet van Deutekom bewijst sterk genoeg te zijn om het mannen als Ton van Heugten en Wil van der Laan moeilijk te maken. De laatste twee, het zal insiders genoegzaam bekend zijn, stellen dit seizoen alles in het werk om elkaar af te troeven, na de sensationele ontknoping van de titelstrijd in 1979, waarbij Ton van Heugten uit Amersfoort tenslotte aan het langste eind trok. De strijd ontbrandde al in de eerste kampioensstrijd die op Koninginnedag in Holten werd verreden. Daar hielden de twee kemphanen elkaar in evenwicht, door elk een manche-overwinning te veroveren. Toch was het de, huidige kampioen die uit Holten de meeste kampioenspunten meebracht. De Amersfoortser (met bakkenist Frits Kiggen) naast zich pakte liefst 57 punten, terwijl zijn tegenstrever v.d. Laan met passagier Jaap van Vliet genoegen moest nemen met 41 punten. Achter dit tweetal strijden mannen als Han Vels (hij wil op eigen grondgebied voor een daverende verrassing zorgen), Cor den Biggelaar, August Muller Tony Bens en niet te vergeten Jan Bakens. Het gaat 18 met in Halle spannend worden. Dat staat vast. Behalve het geweld van de zijspan zullen in het bijprogramma junioren in de 250 ei cc over het twee kilometer lange circuit razen. Meer dan 100 solisten zorgen naast de driewielers voor voldoende opwinding. Halmac is klaar voor de strijd die om 13.00 uur begint. De training start om 9.30 uur ’s morgens.

HOUTSNIJWERK VAN J. NOTTEN BEKROOND
Op de onlangs gehouden Internationale Huishoudbeurs werd het stuk houtsnijwerk van Jan Notten uit Hengelo Gld met een 1e prijs bekroond. Dit houtsnijwerk dat een afbeelding van het beroemde schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht voorstelde, werd door een jury uit vele honderden inzendingen beloond met de Ie prijs. In 1978 won Jan Notten eveneens een Ie prijs met zijn inzending een uit hout gesneden pijp met jachttaferelen, terwijl in 1979 een 2e prijs werd behaald. Het idee om de Nachtwacht, het schilderij van Rembrandt uit te snijden werd geboren op een visite, waar werd gezegd: dan kun je de Nachtwacht wel maken. Jan Notten nam de uitdaging aan en het resultaat is bekend. In het vervaardigen van dit werkstuk zit menig uurtje, maar daar geeft Jan Notten niet om. Hij heeft er veel plezier aan beleefd.

UVV HENGELO GLD VIERT 35-JARIG BESTAAN
De Unie van Vrijwilligers af d. Hengelo Gld vierde feest ter ere van haar 35-jarig bestaan. ’s Morgens kwamen de UVV-sters met echtgenoten samen in de kleine zaal van Concordia waar, nadat alle UVVsters een corsage, aangeboden door de’ echtgenoten, opgespeld hadden gekregen, mevrouw Kramer namens alle UVV-sters de dames van Dijke, Zilvold en van Hengel als dagelijks bestuur een met de drie pijlen van de UW opgemaakte kop en schotel aanbood. Zie verder De Reclame.

Van Onna

Haaring

20 mei 1980
Bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker
In de gemeente Hengelo Gld wordt op 27, 28, 29 en 30 mei 1980 een bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker gehouden. Volgens landelijk voorschrift kunnen de vrouwen van 35 t.e.m. 54 jaar hieraan deelnemen, echter gespreid over drie jaar. In 1980 worden opgeroepen de inwoonsters geboren in de jaren 1926, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942 en 1945. ledere vrouw van deze geboortejaren krijgt een persoonlijke oproep met dag en tijdstip voor onderzoek, tesamen met een folder met informatie over het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in het Groene Kruisgebouw aan de Kastanjelaan. De oproepen worden uitgezonden door de gemeente, het maken van de uitstrijkjes gebeurt door hiertoe opgeleide verpleegkundigen van de Stima en de beoordeling van de uitstrijkjes vindt plaats in het Cytodiagnostisch laboratorium te Arnhem. Alle deelneemsters ontvangen binnen zes weken schriftelijk de uitslag. Dit is bij het merendeel van de onderzochten het bericht dat alles goed is. Een aantal dames zal echter gevraagd worden naar het spreekuur van hun huisarts te gaan voor een aanvullend onderzoek. Gemeente en Rijk nemen een groot deel van de kosten voor hun rekening. Van de deelneemsters wordt een eigen bijdrage gevraagd van f 15.—, te voldoen bij het onderzoek. Baarmoederhalskanker is een vorm van kanker die door zijn zeer langzame ontstaan in verloop van 5- 10 jaar, met een eenvoudig onderzoek in een vroeg stadium kan worden opgespoord en zeer goed te genezen is. Een dergelijk onderzoek moet echter wel periodiek herhaald worden. Na drie jaar begint dan ook een nieuwe onderzoekronde voor de vrouwen die dan 35-54 jaar zijn.

27 mei 1980
B Nijhof 12.5 jaar dirigent
Onlangs werd op de repetitie-avond van Hengelo’s Gemengd Koor de dirigent, de heer B. Nijhof uit Zutphen, gehuldigd in verband met zijn 12’/2-jarig jubileum als dirigent van het koor. In de eerste paar jaar was het nog Excelsior, maar na de samenvoeging van Excelsior en Sancta Ceacilia, werd het Hengelo’s Gemengd Koor. In de pauze verraste de voorzitter, de heer Geurtzen dirigent en leden met de bekendmaking van dit jubileum. Geheel buiten medeweten van de dirigent word ook diens vrouw in de hulde betrokken. Als blijk van waardering ontving de heer Nijhof uit handen van de voorzitter een fraai stukje houtsnijwerk van de bekende Hengeloër Jan Notten, voorstellende een dirigent in aktie. De dirigent was bijzonder in zijn sas met dit fraaie stukje werk. Mevrouw Nijhof kreeg een bloemstuk aangeboden.

ERFHUIS OF ROMMELMARKT?
De rommelmarkt van de chr. muziekvereniging Crescendo heeft VVV Hengelo Gld op het idee gebracht, dit als toeristische attractie, eens in de vorm van een erfhuis, te doen plaatsvinden, compleet met afslager. Gedacht is aan de maand juli en als plaats van handeling boerenhoeve „Hakken” van fam. Stege aan de Gompertsdijk te Hengelo Gld. Mocht zo’n erfhuis niet gerealiseerd kunnen worden, dan vindt er een rommelmarkt plaats in de Kerkstraat te Hengelo Gld. Er is zowel voor het houden van een erfhuis als een rommelmarkt, nog materiaal nodig. Zij die oud materiaal ter beschikking willen stellen kunnen dit bezorgen bij de fam. Stege of bij Crescendo opgeven.

3 juni 1980
Zwembad door pech niet op temperatuur
Naar aanleiding van het stukje over het dauw-zwemfietsen op Hemelvaartsdag, hoewel buiten verantwoordelijkheid van redactie en het bestuur van de He-Keij, meen ik als voorzitter van de HeKeij hierop toch te moeten reageren. Reeds lang van tevoren is dit evenement bij de zwembadstichting aangemeld  en is door de stichting als evenement goedgekeurd. Het  zwembad is gratis ter beschikking van de zwemvereniging gesteld, met de toezegging dat het familiebad op goede temperatuur zou zijn. Pas bij de opening van het zwembad, twee dagen later zou het diepe bad gereed zijn, dit i.v.m. de energiebesparing Door lekkage is helaas het diepe bad niet tijdig gereed gekomen. Door zeer grote inzet van de firma welke het bad heeft gemaakt, het badpersoneel, gemeentewerken en stichtingsbestuur is een paar dagen na de opening dit diepe bad gelukkig alsnog in gebruik genomen. Woensdagavond ben ik als voorzitter van de He-Keij, door de heer Geurtzen, voorzitter van de zwembadstichting, gebeld. Helaas was het familiebad niet op temperatuur door technische storing. Uitvallen van de verwarming enz. Niettegenstaande de grote inzet van het badpersoneel, gemeentewerken, de heer Geurtzen zelf was het niet gelukt om tijdig het familiebad op temperatuur te krijgen. Wij als bestuur van de He-Keij waren daardoor zeer teleurgesteld, maar als het pechdujveltje toeslaat kan men hier tegen niets doen.
De voorzitter van de He-Keij: J. J. van Houte.

10 juni 1980
VERGROTING MARKERPLAS
Ged. Staten v. Gelderland hebben besloten de Kon. Wegenbouw Stevin BV te Ruurlo vergunning te verlenen voor het vergroten van de Markerplas aan de Aaltenseweg te Hengelo. Bij het verlenen van deze vergunning hebben voor Ged. Staten de belangen van recreatie en zandwinning zwaarder gewogen dan de agrarische. Aan de vergunning is een groot aantal voorwaarden verbonden, waaronder de uitvoering van een beplantingsplan.

JOHN WOODHOUSE OP CONCERT SOLI DEO GLORIA
Dit jaar bestaat Soli Deo Gloria uit Bekveld 45 jaar. Dit 9e lustrum wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom zal op zaterdagavond 8 nov. een concert gegeven worden in sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld. Hieraan werkt mee niemand minder dan John Woodhouse met zijn magie organ. Reeds een jaar geleden zijn de contracten getekend. Aan veel programma’s werkt hij mede en het is dan ook de eerste keer dat hij hier te horen en te zien zal zijn O.l.v. de heer J. W. van Neck studeert Sou Deo Gloria een mooi programma in voor dit concert. Diverse nummers zullen samen met John Woodhouse uitgevoerd worden. Ook zal John Woodhouse uitleg geven van dit bijzondere orgel, waaraan hij meer dan 12 jaar in samenwerking met een Nederlandse orgelfabriek heeft gebouwd. Het instrument heeft dan ook onbegrensde mogelijkheden, zowel solistisch als voor begeleiding.
Alleen zal John Woodhouse een programma brengen van klassiek tot modern, voor elk wat wils. Het is voor Soli Deo Gloria een eer te mogen samenwerken met deze grote musicus. Het belooft een bijzonder concert te worden.

17 juni 1980
Keijenborgse KERMIS 21,22 en 23 juni
Zaterdags DANSEN
Zondagsmiddags Stemmingsmuziek Zondagsavonds DANSEN
Maandags de gehele dag DANSEN In verband met E.K. voetbal dansen tot 0.700 uur
ALLE 3 DAGEN M.M.V. Take it easy
Ria en Herman Winkelman wensen U prettige kermisdagen toe.

24 juni 1980
HUSQVARNA EN LEWENSTEIN naaimachines
reeds vanaf f.399,- Naaimachinehandel reparatie-Inrichting BORGONJEN Kerkstraat 18 • VORDEN Tel. 057520385 Spalstraat 19 Hengelo Gld.

1 juli 1980
De gemeentelijke veewaag aan de Zuivelweg wordt gesloten
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo Gld maken bekend, dat met ingang van 7 juli 1980 de gemeentelijke veewaag aan de Zuivelweg wordt gesloten, zulks in verband met de ingebruikname van de veewaag van de heer W. Th. M. Arendsen, Koningsweg 2 te Hengelo Gld. Burgemeester en wethouders voornoemd, J. E. de Boer, burgemeester K. Verhoeff, locosecretaris Hengelo Gld, 27 juni 1980.

Waag Arendsen

Premie-woningen de Wijs

 

15 juli 1980
Keijenborg 12.5 jaar bestaan KROONMARKT PETERS-SUETERS
Op woensdag 16 juli a.s. hopen wij de dag te herdenken dat wij 12.5 jaar geleden de zaak hebben overgenomen Daarom als DANK voor het door U in ons gestelde vertrouwen afgelopen 12.5 jaar, tracteren wij….. donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 juli BI J AANKOOP VAN f 35.- AAN BOODSCHAPPEN een sneeuwstertaart TER WAARDE VAN f 5.40 GEHEEL GRATIS Zie voor verdere aanbiedingen de Kroon-folder Woensdag 16 juli zijn wij de gehele dag gesloten.
C.H.R. PETERS-SUETERS.

8 juli 1980
HENGELSE KERMSE dialect
Nog effen en et ia al weer zo wiet, den tweeden woensdag in juli begint de Hengelse kermse. In un gedeelte van de gemeente zit ut er al weer op Wat jammer veur de luu dat et zo’n slech weer was krek tao de optoch zol beginnen, dee toch weer merakels mooi was en ok altied un hoop volk trik!! Ij’luu heb ow misschien wel esaf e vroagt weurum vermaak en hier neet. Now dat kan ik ow wel vetellen, dat zit um in de geldbuul. Doar heb ze de inkomsten van ut kermsevermaak.en sier neet. Hoo dat allemoale in mekare zit, moj moar es vroagen an de luu dee vergadert in dat gebouw an de Roadhuusstroate. Moar now oaver de kermse hier. ’s Woensdags goat wi’j natuurluk allemoale noa de mark. Echt olderwets gezellig én dan noa de tied effen un borreltjen drinken argens, want alle gelegenheden bunt los en de stemming zit t’r altied good in. Donderdags is et rusdag veur de kermse. Kont de luu ut huuswark in de riege maken. Vri’jdagsmiddags begint um 2 uur de kinderspölekes op ut voetbalveld. Zorg t’r moar veur daj ow kinder ^l’jtieds loat inschrieven um met te doene en komp zelf ok met, want t’r wod weer weerdebonnen verlot onder de anwezige olders of verzorgers van de kinder. De kinder kont weer hele mooie prieze winnen, ik geleuve dit joar extra mooi, want ze heb un paar cent extra ekregen van de middenstandsverenigting en dat geld wödt allemoale an de kinder besteed. Dee middenstandsluu viert een of ander jubleum gleuf ik en zodoende heb ze ezeg doar mot de jeugd ok van met profiteren, das toch un leuk idee vin ik. Doarum komp allemoale!!! In de krante steet et programma wat t’r wieters allemoale nog te doon is dee dage van de kermse. Geniet t’r zovölle meuge luk van met en maak es olderwets schik met mekare. Doot met ringstekken met en veur de dames is dat ok heur. Ampat mooie priezen bunt t’r te winnen. De vrouwluu kont ok met doon met vogelschieten. Ik zal ow vetellen dat t’r schutters bi’j bunt. Wee dat liever neet dut, dee kan met doon met stoelendans. Das elk joar weer wat moois en prachtig um noa te kieken en veur wee met dut, de laatste vief dee overblieft valt in de prieze en dee bunt allemoale in Hengel ekoch. O, ja wee met dut an et vogelschieten dut neet met an de stoelendans, das völs te lastig en mot t’r egaal ereerd en eroepen wodden en dat wödt gedraaf van woar buj noa. Zie verder De Reclame.

Beumkes

22 juli 1980
SPECIAALZAAK BOERMAN’S lederwaren Spalstraat 10
VAKANTIE maar het nieuwe schooljaar staat voor de deur WIJ KUNNEN U LEVEREN de TAS DIE AL UW SCHOOLJAREN MEEGAAT UW SPECIAALZAAK BOERMAN’S lederwaren Spalstraat 10. Ook voor uw reparaties.

29 juli 1980
1e lustrum – voor de 5e keer de HENGELOSE ZWEMVIERDAAGSE
op 11,12,13,14 en 15 aug. 1980 PROGRAMMA: KLEURWEDSTRIJD van tekening op achterzijde van het aanmeldingsformulier. Mooie prijzen beschikbaar gesteld door WILLY DERKSEN.
MAANDAG 11 AUG.: 18.15 uur opening door de burgemeester Vanaf 18.30 uur doorlopende filmvoorstelling A.B.N, sportfilm (alle avonden)
DINSDAG 12 AUG.: 19.00-20.00 uur demonstratie materieel van de Rijkspolitie uit onze regio – Stand voorkoming misdrijven
WOENSDAG 13 AUG.: 18.30-20.00 uur demonstratie materieel brandweer Hengelo 20.00-20.30 uur spuitbalwedstrijd tussen de brandweerkorpsen van Hengelo Gld en Vorden
DONDERDAG 14 AUG.: 19.00-20.00 uur demonstratie judovereniging uit Hengelo Plm 19.30 uur bekendmaking uitslag kleurwedstrijd 18.30-19.30 uur draait ’t grootste draaiorgel van Nederland ,,de Hagenaar”
VRIJDAG 15 AUG.: 18.30-20.00 uur gratis vingertoppenverven en boetseren 19.00-20.00 uur koffiezwemconcert door „Concordia” 18.30-20.00 uur pottenbakker uit Hengelo Gld 20.10-20.30 uur komisch springnummer van 3-meterplank door springgroep „Icarus” uit Rotterdam Alle avonden van
18.30-20.15 uur 4-daagse zwemmen. Tevens alle avonden gelegenheid om op de ligweide te hockeyen met Sport Real. Verder aanwezig op het terrein: informatiekraan! met shirts, handdoeken en stickers, E.H.B.O.-kraam, koffie- en warme hapkraam, patatkraam bloemenkraam en muziekkraam
openluchtdisco. Bij inschrijving gratis vaantje en sticker.
Veel plezier en tot ziens ABN bank.
Zwemclub HE-KEIJ, Hummeloseweg 14 – Hengelo Gld.

5 augustus 1980
HOVENIERSBEDRIJF en KWEKERIJ G. J. Bosman KERVELSEWEG 23 HENGELO (Gld)
Voor uw tuin kunt u het best bij ons terecht. De reden daarvoor is dat wij alle werkzaamheden dat ook maar iets met de tuin te maken heeft, kunnen verzorgen. Dus niet voor een pergola een timmerman laten komen of voor een tuinmuurtje of bloembak een metselaar of bijv.: straatwerk, vijvers (zowel van beton als plastic), al deze werkzaamheden worden door ons gedaan. De voordelen hiervan zijn: 1. dat u maar één ontwerp hoeft te laten maken zodat alles op de juiste plaats gezet of
gemaakt kan worden. 2. het werkt voor u kostenbesparend omdat wij alles achter elkaar kunnen afwerken (dus geen verloren uren). Wij zouden graag eens een vrijblijvend gesprek (eventueel met tekening en kostenbegroting) over uw tuin willen hebben. Natuurlijk houden wij graag rekening met uw eigen ideeën, daarbij geven wij u wel openhartige adviezen wat ons inziens het beste kan en past bij uw tuin. Ook kunnen wij u voorbeelden laten zien van al deze werkzaamheden.

12 augustus 1980
BUITENCONCERTEN „CRESENDO”
Van de vier geplande buitenconcerten, welke dit seizoen worden verzorgd door de chr. muziekver. „Crescendo”, Hengelo Gld., zijn er nu twee afgewerkt in de wijken Varssel en Veldhoek. Er volgen nog buitenconcerten bij school Bekveld op vrijdag 22 augustus en op dinsdag 2 september bij de Herv. Kerk. De aanvang is gesteld op 20.00 uur. Zowel het muziekkorps als tamboerkorps werken mede. Bij slecht weer worden de concerten binnen gehouden.

19 augustus 1980
TOPBILJARTERS NAAR HENGELO GLD
Dit weekend zal er in het clublokaal van de B.V. „Concordia ’54” gebiljart worden op hoog niveau. De 8 toppers van het district Doetinchem en Omstreken zullen dan een penthalon-tournooi afwerken in de volgende spelsoorten: kader, bandstoten en driebanden. Gespeeld wordt er om de „Guido Wiesman Trophee”, een trophee welke is vernoemd naar Guido Wiesman, een van de meest talentvolle biljarters van het district Doetinchem en Omstreken, die door een ernstig ongeval lange tijd uit de (biljart)roulatie is. De aanvang van de wedstrijden is vrijdag 22 aug 19.00 uur, zaterdag 23 aug. en zondag 24 aug om 12.00 uur. Ook zal op zondag de bekende topbiljarter Ben Velthuis z’n medewerking verlenen De organisatie berust bij biljartorgaan „de Kopstoot” en Biljartver. Concordia ’54.

Veehouderijbelangen

26 augustus 1980
Dansles voor gehuwden en verloofden
Zaal „Ons Huis” Hengelo Gld 1e les op dinsdag 9 sept. om 10.30 uur n.m. (tevens inschrijving). Zaal Lovink te Halle inschrijving dinsdag 2 sept. om 8 uur. Oefenavond op dinsdag 2 sept. om 9 uur n.m. bij Lovink in Halle (tevens inschrijving 2e jaars) DANSSCHOOL VIEBERINK.

2 september 1980
Klein „CONCORDIA”
De jeugdafdeling van de Kon. Harm. Concordia te Hengelo Gld gaat dit jaar weer starten met een blokfluitgroep Heeft uw zoon of dochter vanaf 8 jaar zin om mee te doen, dan kunt u woensdag 3 sept. a.s. van 15.00-17.00 uur terecht in het bovenzaaltje van café-rest. Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo waar de heer P. van Velden,, dirigent van het jeugdorkest, U alle gewenste inlichtingen kan geven. Kunt u niet op deze tijd, bel dan 08342-1860, dhr P. van Velden.

9 september 1980
Goed bewaren voor kruisjastournooi De Eikeboom
Wij starten weer met ons veelbesproken KRUISJASTOURNOOI MET ALS HOOFDPRIJS een varken. Met de kerstdagen als tussenpozen heerlijke vleespakketten 1e avond vrijdag 12 sept. EN VERDER IEDERE 14 DAGEN 1980: 26 sept. – 10 en 24 okt. – 7 en 21 nov. en 19 dec. 1981: 16 en 30 jan. • 13 en 27 febr. – 13 en 27 maart – 10 en 24 april Aanvang 20.00 uur Opgave kan geschieden voor de wedstrijden tot de aanvang om 20.00 uur bij Café-rest.
DE EIKEBOOM.

16 september 1980
Kruisjastournooi De Smid 1980 -1981
VRIJDAG 26 SEPT. starten wij voor het 9e jaar met ons KRUISJASTOURNOOI Toegankelijk voor iedereen Aanvang 20.00 uur De avonden zijn als volgt: 26 sept. – 24 okt. • 28 nov. – 19 dec. 16 jan. • 13 febr. -13 maart • 10 april. Bewaar deze lijst goed.
Café-bar „DE SMID” Keijenborg.

23 september 1980
MIDDENSTANDERS PER FIETS NAAR FEESTAVOND
Geen alcohol in het snelverkeer. Gedachtig aan deze leuze hebben de leden van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandvereniging, die uit het dorp Hengelo komen besloten om op zaterdag 27 september a.s. per fiets te vertrekken naar de jubileum-feestavond die in Keijenborg wordt gehouden. De Hengelose middenstanders zijn van plan om plm kwart over zeven te vertrekken en als verzamelpunt is gekozen, de dikke boom in de Kerkstraat.

ZWEMBAD AKTIVITEITEN
Het laatste zwemexamen van het seizoen was zeer succesvol, namelijk 143 kandidaten slaagden voor het diploma. Het watervolleybaltournooi werd op 2 september gespeeld. Winnaar werd de Kruisbergseweg. Het volgend jaar is gezien het enthousiasme een 2e tournooi gepland. Aan de spelen sportinstuif werd op woensdag 3 sept. door 189 jeugdigen  deelgenomen. Naast de vele spelen op het droge, waren er ook wateraktiviteiten. Een evenwichtsbalk over het water vond bij de jeugd veel interesse. Het seizoen is op zaterdag 6 september gesloten.

FIETSTOCHT NVEV
De jaarlijkse fietstocht van de NVEV waarmee het seizoen meestal begint had deze keer tot doel de plaats Keppel. Het kasteel Keppel en de molen er tegenover werden met een bezoek van ruim 40 dames vereerd. De rondleiding in de vertrekken van het kasteel, die voor het publiek zijn opengesteld, was erg interessant, evenals het interieur van de oude molen. Vooral de bloemen die mevr. Minor hier te drogen had gehangen, wekten de bewondering van de dames Na de dorstige kelen van enig vocht met bijbehorend gebak te hebben voorzien werd de terugtocht aanvaard via het landgoed Enghuizen te Hummelo. Met veel plezier en zeer tevreden kwamen de dames weer in Hengelo Gld aan.

30 september 1980
ORIËNTERINGSRIT Hamove
Zondag 12 oktober a.s. organiseert de sportcommissie van Hamove wederom een oriënteringsrit voor auto’s, motoren en bromfietsen. Er is een route uitgestippeld van rond de 40 km en voert de deelnemers door de mooiste delen van Hengelo Gld. Uiteraard telt deze rit mee voor het clubkampioenschap en voor de algehele jaarprestatie waarvoor fraaie prijzen op het spel staan. De start en finish van deze zondagmiddagrit is bij hotel Michels aan de Spalstraat. Doet allen mee, ding mee naar de vele waardevolle prijzen die dit maal te verdienen zijn.

7 oktober 1980
HTV BRENGT NAJAARSUITVOERINGEN
Door de Hengelose Toneel Vereniging HTV werd als stuk voor de najaarsuitvoeringen een stuk gekozen uit het meer ernstiger genre. Op zaterdag 18 en woensdag 22 oktober zal opgevoerd worden het spel Zwijgen uit angst van D. Camper, in zaal Langeler te Hengelo Gld. O.l.v. regisseur H. Berendsen wordt er met alle inzet gewerkt om de nodige inhoud aan het stuk te geven. Gezien de resultaten bij voorgaande opvoeringen, ligt het in de lijn der verwachtingen dat ook dit stuk bij een breed publiek zal aanslaan. Inmiddels zijn er al diverse aanvragen binnen gekomen om het stuk ook elders op te voeren. Belangstellenden voor de komende opvoeringen worden aangeraden zich zo spoedig mogelijk van een toegangskaart te voorzien, want er zijn slechts een tweetal opvoeringen vastgesteld. Derhalve is ook bewust gekozen voor een in het weekeinde en een midden in de week. Voor slechthorenden worden plaatsen gereserveerd mits dit van tevoren even wordt opgegeven onder telefoonnummer 1212 (hotel Langeler). Kaarten zijn in voorverkoop bij zaal Langeler, café Wolbrink en boekhandel Wolters. Mochten er geïnteresseerden zijn om ook eens op de planken te staan, dan kan men zich in verbinding stellen met de toneelvereniging.

PRIJZEN VOOR ACHILLES
Op de zaterdag 27 september in Doesburg gehouden springwedstrijden heeft de gymnastiekvereniging Achilles uit Hengelo Gld heel wat prijzen in de wacht gesleept. De gymnasten kwamen met de volgende prijzen naar huis: 2 ereprijzen, 2 eerste prijzen, 6 tweede prijzen en 2 derde prijzen. Een prachtig resultaat.

14 oktober 1980
Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
De voorbereidingscommissie voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem heeft op woensdag 24 sept. 1980 het voorontwerp van de ruilverkaveling uitgereikt aan vertegenwoordigers van de betreffende gemeenten, waterschappen en besturen van de standsorganisaties. Nadien is het voorontwerp op grote schaal in het gebied verspreid d.m.v. een huis-aan-huis bezorging door de PTT. Bovendien is het voorontwerp aan de bij het secretariaat bekende, buiten het ruilverkavelingsgebied wonende belanghebbenden, toegezonden. Het is evenwel mogelijk, dat niet alle belanghebbenden het voorontwerp hebben ontvangen. Daarom kunnen bij de gemeentehuizen, rabobanken en postkantoren in het gebied voorontwerpen gratis worden afgehaald.
De secretaris, Ir. J. A. Blaak.

Modehuis Langeler

Wullink schoenhandel

21 oktober 1980
Goedkeuring bestemmingsplan „Kom-es-an 1978″
De burgemeester van Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, juncto artikel 23, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 20 oktober 1980, gedurende één maand, ter gemeentesecretarie afd. A.Z.) voor een ieder ter inzage ligt: het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, dd. 11 september 1980, nr. 13600/203- RO106, waarbij goedkeuring is verleend aan het mede ter inzage liggende bestemmingsplan „Kom-es-an 1978″ en de van dat bestemmingsplan deel uitmakende voorschriften. Ingevolge het bepaalde in artikel 29 van meergenoemde wet kunnen de inspecteur van de ruimtelijke ordening, de raad en zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, gedurende de bovenvermelde tervisielegging van één maand, schriftelijk in beroep komen bij de Kroon. Het beroepschrift dient in tweevoud ingezonden te worden aan de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
De burgemeester voornoemd, J. E. de Boer Hengelo, 3 oktober 1980.

SOLI DEO GLORIA 45 JAAR
Het chr. gem. koor Soli Deo Gloria uit Bekveld bestaat 45 jaar en dit 9e lustrum wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan. O.l.v. de heer J. W. van Neck is een mooi programma ingestudeerd voor een concert, dat op zaterdag 8 nov. in sporthal de Kamp te Hengelo Gld wordt gegeven. Mevr. Steemers, de vaste begeleidster van het koor zal ook haar medewerking verlenen. Aan het concert zal ook medewerking worden verleend door niemand minder dan John Woodhouse met zijn magie organ. John Woodhouse zal ook enkele nummers van Soli Deo Gloria.

KLEDINGAKTIE VOOR „MENSEN IN NOOD”
Het aktiecomité van de Stiching Mensen in Nood te Hengelo Gld houdt op 24 en 25 oktober 1980 zijn jaarlijkse kledinginzameling. Gebruikte kleding, schoeisel, dekens, gordijnstoffen kunnen op die dagen afgegeven worden bij de volgende adressen: Spalstraat 37 (coöperatie) en Varsselseweg 41 (Heide Smid) op 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur (koopavond) en op 25 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur. Het verdient aanbeveling om de kleding aan te bieden in een kartonnen doos of een plastic zak. Dit is slechts een van de vele akties van Mensen in Nood. Als de Nederlandse afdeling van Caritas Internationalis kan Mensen in Nood beschikken over kanalen in de hele wereld, welke voor een juiste bestemming van zowel kleding, als financiële hulp garant staan.

BEJAARDENTOCHT UVV
Ruim 80 bejaarden uit Hengelo en Keijenborg maakten de herfsttocht. Vla een prachtige route over de Veluwe, door en langs de Kroondomeinen, bereikte men Elburg. Na een kopje thee werd dit aardige plaatsje bezichtigd. Opvallend waren de trottoirs van zwart-wit mozaiek keitjes. Na een stukje door de Flevopolder gereden te hebben bereikte men Harderwijk en het Veluwe motel „de Cantharel waar een voortreffelijk diner klaar stond. Nadat de presidente meegedeeld had dat alle aktiviteiten van de UVV weer gestart zijn en de eerstvolgende bejaardenbijeenkomst gehouden wordt op donderdag 30 oktober, keerde men voldaan huiswaarts.

28 oktober 1980
KOFFIECONCERT KON. HARM. CONCORDIA
De presentatie naar buiten toe, doormiddel van lief geven van een koffieconcert op de zondagmorgen, is zeer goed bevallen bij de Kon. Harm. Concordia. Men is dan verzekerd van een flinke publieke belangstelling. Derhalve wordt op zondagmorgen 2 nov. weer een koffieconcert verzorgd in zaal Concordia, Raadhuisstraat :5 te Hengelo Gld. Op zullen treden het muziekkorps o.l.v. dirigent G. Helmink en het tamboerkorps o.l.v. instructeur J. Arendsen. De aanvang van het concert is bepaald op 10.30 uur Op het programma staan een aantal mooie werken, het geheel zal van commentaar worden voorzien door lady-speaker mevr. Wesselink-Weustenenk uit Zelhem.Gezien de belangstelling bij het vorige koffieconcert wordt ook nu weer gerekend op de aanwezigheid van vele toehoorders.

Soli deo gloria

4 november 1980
SPORTVERENIGING VELDHOEK OPGERICHT
Het idee om in de Veldhoek (gem. Hengelo Gld) een sportvereniging op te richten kreeg in bar-café ,,de Veldhoek” gestalte. Op de oproep van het voorbereidingscomité, kwamen velen de vergadering bezoeken, waaruit duidelijk naar voren kwam om tot oprichting van een sportvereniging te komen. De aanwezigen kwamen ook met een naam voor de nieuwe vereniging naar voren, Sport Vereniging Veldhoek (S.V.V.) Als clubkleuren werden gekozen oranje en zwart. Als eerste sport die ingevoerd wordt is het voetbal aan de orde, terwijl t.z.t. bezien zal worden of nog meer sporten ondergebracht kunnen worden. Naast voetbal wordt gedacht aan tennis. Er zijn thans voor de onlangs geopende tennisbaan reeds 60 abonnementhouders. Verder wordt gedacht aan volleybal en handbal. De belangstellenden op de vergadering waren in de eerste plaats gekomen om te gaan voetballen. Het voorlopige bestuur van de nieuwe sportvereniging gaat er als volgt uitzien: J. Berenpas, voorzitter, A. Garritsen, secretaris, A. R. Mulder, penningmeester, H. Kremer, H. Garritsen, H. Schröder, M. Klein Hesselink, R. v.d. Krol en H. J. Stoltenborg Leven in de brouwerij in de wijk Veldhoek is de drijfveer geweest om tot oprichting van een sportvereniging te komen.

WIJNAVOND NVEV
In totaal ongeveer 140 dames van de NVEV afd. Hengelo Gld gingen voor een wijnavond naar drankenindustrie ,,De Monnik”B.V. te Oldenzaal. In het kader van „glaasje op, laat je rijden”, was het  vervoer prima geregeld. De dames werden gebracht en gehaald met bussen. In de loop van de avond werden vele soorten Moezel en Rijnwijnen geproefd, hetgeen de gezelligheid vanzelfsprekend verhoogde. Om de smaak te neutraliseren, werd stokbrood en kaas geserveerd. Ook werden de dames op voortreffelijke wijze over de verschillende smaken geïnformeerd en de betekenis van de woorden, letters en cijfers, voorkomende op de etiketten van de flessen, werd uitgebreid uitgelegd. In het vervolg zullen de dames zich zeker niet meer een of ander blümchen in de handen laten drukken in plaats van een kabinet. Al met al een zeer leerzame avond, waarop met genoegen kan worden teruggezien.

11 november 1980
VEILIG VERKEER HOUDT VERLICHTING- EN BANDENCQNTROLE
Vrijdag 14 nov. a.s. organiseert de Veilig Verkeer afdeling Hengelo Gld weer een avond waarop men in de gelegenheid gesteld wordt zijn vervoermiddel gratis te laten controleren. Deze controle betreft verlichting, banden en schokbrekers. In de brandweer kazerne op de lekink zal het een en ander plaats gaan vinden. Deze controle is zeer belangrijk, omdat nu de tijden met het slechte weer en het slechte zicht weer aankomen, alsook de gladde wegen. Waarschijnlijk zal op deze avond ook uw gezichtsvermogen getest kunnen worden.

Wordt lid van ijsver ,STEINTJESWEIDE’
Gezins lidmaatschap 10.— Persoonlijk lidmaatschap 10.— (18 jaar en ouder) Na l december 1980 toeslag van f 7.50.
OPGAVE BIJ: mevr. J. GIELING Beatrixlaan 6 – Hengelo Gld.

18 november 1980
Voorwoord van W. H. A. Eenink, voorzitter van de H.K.M.
Reeds vele jaren is het een traditioneel gebeuren dat de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging in de 2e helft van november de intocht van Sint Nicolaas in onze gemeente organiseert. Nu wij in verband met ons 45-jarig verenigingsjubileum ons via deze krant tot U kunnen richten, willen wij toch eens een extra woord van dank brengen aan al die diegenen, die jaarlijks zich inzetten, om deze intocht stijlvol te laten verlopen. Wij denken hierbij aan de muziekkorpsen en majorettes, die altijd, ondanks de verschillende weersomstandigheden, spontaan hun medewerking verlenen. Dan het college van burgemeester en wethouders, en in Keijenborg de pastoor, die Sint Nicolaas en gevolg ontvangen. Bovendien mogen wij Sint Nicolaas en de Pieten niet vergeten, die ieder jaar, ondanks hun drukke programma, toch altijd tijd vinden om persoonlijk in Hengelo en Keijenborg te verschijnen. En dan zijn er nog diverse mensen achter de schermen, op wiens medewerking wij nooit tevergeefs een beroep doen. Allen heel hartelijk dank. De door ons hierbij georganiseerde aktie heeft ook een traditioneel karakter gekregen. De reakties van publiek en leden, zijn door ons altijd als positief ervaren, wat voor ons een initiatief is om door te gaan. Dit jaar ontvangt U 3 volle weken lang op uw aankopen de H.K.M.-zegels. Speel mee, zodat U kans hebt op één van de meer dan 1000 prijzen. De Hengelose en Keijenborgse zaken zijn U er dankbaar voor.
W. Eenink.

25 november 1980
De grote mode: PLOOIROKKEN
Maak ze zelf Wij leggen de plooien er haarscherp in 2 dagen klaar; 50 ct per plooi Chemisch reinigen v. Tongeren Raadhuisstraat 29 – Hengelo Gld • Tel. 05758-2896 t.o. het gemeentehuis. Tijdelijk in onze noodwinkel achter in de tuin.

2 december 1980
REINT ZWEVERINK rijwielspeciaalzaak
Racefietsen grote fietsen Kleine fietsen Crossfietsen keuze uit plm 120 stuks Regenpakken Driewielers Spiegels Zaklantaarns Racekleding Raceschoenen Valhelmen Fietscrosshelmen Stalen mandjes Rieten mandjes Plastic mandjes Tassen handschoenen En alle fiets onderdelen bromfiets onderdelen en Accessoires lekink 8 – Hengelo Gld – Tel. 2888 Bij inlevering van deze advertentie grote pakaftas van 27.50 voor 22.50 of bij aankoop van een NIEUWE FIETS.

Stevord

9 december 1980
KERSTCONCERT koren
Evenals in 1978 zullen Hengelo’s Gemengd Koor en Vordens Mannenkoor op donderdag 18 december a.s. weer een kerstconcert geven in de R.K. Kerk aan de Spalstraat te Hengelo Gld. Beide koren zullen, onder leiding van Bert Nijhof, een rijk gevarieerd programma verzorgen, met dit keer veel nieuwe nummers zorgt mej. Marijke Steemers. Degenen die in 1978 het concert bijwoonden (de kerk was toen tjokvol) zullen zeker ook dit keer aanwezig zijn. Bezoekers worden aangeraden op tijd aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Zie voor de aanvangstijd de advertentie in dit blad.

16 december 1980
AFSTEKEN VAN VUURWERK
De burgemeester van Hengelo Gld maakt bekend dat hij ontheffing verleent van het bepaalde in art. I72b van de Algemene Politieverordening, tot het afsteken van wettelijk geoorloofd vuurwerk in de openlucht door personen van 14 jaar en ouder, voor de periode van:
a 27 t.e.m. 30 december 1980 van 8 tot 20 uur
b 31 december na 8 uur.
c 1 januari 1981 vóór 2 uur
Van een ieder wordt de medewerking verwacht inzake boven aangehaalde bepaling. Het Licht in de Kerstnacht Nu de sfeervolle tijd van Advent is aangebroken Waarin symbolisch de kaarsen van Vrede, Vreugde en Liefde worden ontstoken Voelen we ons nader met elkaar en met Christus verbonden Als in de Heilige Nacht de Blijde Boodschap wordt uitgezonden Het Lucas Evangelie, bekend van woord tot woord Wordt door ieder mens in devotie aangehoord Terwijl we steeds opnieuw de „Blijdschap” mogen beleven Waarvan wij bij machte zijn deze aan anderen door te geven Zodat iedereen in vreugdevol vertrouwen Het naderend Kerstlicht zal mogen aanschouwen! U. G.-D.

Wolbrink

 

23 december 1980
Stratenvolleybal-tournooi zeer succesvol
Zoals al enkele voorgaande jaren, wordt ook dit jaar weer een stratenvolleybal-tournooi gehouden in sport hal ,,de Kamp” te Hengelo Gld en in de gymnastiekzaal te Keijenborg. De organisatie van dit tournooi berust bij de volleybalvereniging D.V.O. en Sport Real. Halverwege de poulewedstrijden is het al duidelijk dat gelet op het enthousiasme van de deelnemers en de grote publieke belangstelling, het huidige tournooi het succes van de vorige tournooien zal overtreffen. Hoewel het accent gelegd is op de recreatieve sportbeoefening, is het wedstrijdelement terdege aanwezig. In alle poules hebben de meeste teams de nodige punten verzameld. Duidelijk is dat in het verdere verloop van het tournooi de spanning nog zal toenemen. De speelavonden zijn resp.: zaterdag 27 dec., vrijdag 2 jan., zaterdag 3 jan. en vrijdag 9 jan. Hierna volgen de diverse finales.

30 december 1980
Uw warme bakker R. KREUNEN
Oliebollen of appelbeignets Wij bakken ze weer voor u!! Bakt u liever zelf, doe het dan met 1e klas grondstoffen. Wij hebben voor u o.a.: BLOEM, KRENTEN, ROZIJNEN, SUCADE, SNIPPERS, CITROENSAP, GIST, POEDERSUIKER, OLIE.
Uw warme bakker R. KREUNEN.