5 januari 1982
STICHTING JEUGD- EN JONGERENWERK „HENGELO”
Dit is de statutaire naam van de jeugdvereniging, die iedere vrijdagavond van kwart voor zeven tot kwart voor negen ontspanningsaktiviteiten organiseert voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar (laatste klas klas lagere school en voortgezet onderwijs). Samen met het CJV „Jong Hengelo” voert zij vanaf mei 1981 het beheer over de voormalige veewaag aan de zuivelweg, dat door de gemeente Hengelo tot jeugdcentrum is verbouwd. In oktober werd „de Woage” feestelijk geopend door wethouder Hooman. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk is er speciaal voor jongens en meisjes die de lagere school hebben verlaten en die het leuk vinden elkaar regelmatig te blijven zien. Ook is er gelegenheid leeftijdgenoten van andere scholen in een andere omgeving te ontmoeten, want meestal wordt al samen naar de stad gefietst. Zie verder in De Reclame.

Drukkerij Wolters 51e jaargang
Dit is het eerste nummer van de 51e jaargang van het weekblad „DE RECLAME” In 1981 hebben wij op stijlvolle en zeer prettige wijze met een fijne feestavond het 50-jarig jubileum gevierd. Wij willen langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank zeggen voor het vertrouwen dat u al die jaren in ons gesteld hebt. Ook in 1982 hopen wij op uw vertrouwen en wij willen U gaarne van dienst zijn.

1972 – 10 jaar – 1982 autorijschool „JAN DENEKAMP”
Ter introduktie: de eerste 10 lessen a 35.– per uur Tel. 05753-2144.
Juist nu, een betere keus voor U!

Keydarpers

12 januari 1982
Chinees-lndisch restaurant „GOLDEN VALLEY”
Een nieuw jaar! Weer een jaar lang heerlijk eten in ons restaurant! of om af te halen. Dank voor uw vertrouwen in 1981 en veel goeds voor 1982.
Chinees-lndisch restaurant „GOLDEN VALLEY”, Raadhuisstraat 1 – HENGELO (Gld.), Telefoon 3231.

SCHOOLDAMTOURNOOI MET VEEL TALENT
Het is een rijke ervaring bij ieder schooldamtournooi te zien met welk een inzet maar ook inzicht er wordt gestreden om de hoogste eer. Dit werk doe ik nu al 14 jaar, zei secretaris J. W. Heijink, die namens DCH met veel inspiratie het schooldammen bevordert. Bij de prijsuitreiking van dit tournooi dat wederom plaats vond in de Ds Piersonschool, noemde wethouder Th. Hooman het dammen een spel, dat goed denken vereist en tevens het verstand scherpt. Namens het gemeentebestuur mag de damclub DCH en in het bijzonder promotor J. W. Heijink, dank gezegd worden, dat de jeugd op bijzonder aangename en nuttige wijze wordt bezig gehouden. De coaches voor hun ondersteuning en het schoolhoofd, dhr Hoogeveen, voor het beschikbaar stellen van de school, werden lof toegezwaaid. Zie verder in De Reclame.

19 januari 1982
VAN TONGEREN kledingverhuur
Precies over één maand is het weer zover: CARNAVAL DUS: ouderen en jongeren, op naar VAN TONGEREN kledingverhuur OOK VOOR KINDEBEN Weer nieuwe pakken er hij Tevens de grootste sortering van de Achterhoek in bijbehorende artikelen, als: neuzen, maskers, pruiken, hoeden enz. enz.
Raadhuisstraat 29 – HENGELO GLD t.o. het gemeentehuis,  Tel. 05753-2896.

26 januari 1982
NIEUWE VISWINKEL IN HENGELO GLD
De firma Huls-Vorst te Hengelo Gld, die reeds enkele jaren en z.g. home-service met
diepvriesprodukten in Hengelo en omliggende plaatsen verzorgt, hoopt half februari een winkel te openen aan de Raadhuisstraat 51a. In de nieuwe zaak die donderdags, vrijdags en zaterdags geopend zal zijn, zal de verkoop van verse en gebakken vis een belangrijke plaats innemen. Daarnaast wordt uiteraard veel ruimte gegeven aan een uitgebreid diepvriesassortiment. Ook de verkoop van barbecue-, gourmet- en fondueprodukten wordt ter hand genomen. Een aanwinst voor het winkelend publiek in Hengelo en omgeving.

2 februari 1982
Internationale motorcross 500 cc te Hengelo Gld
Zondag 7 februari a.s. barst in Hengelo Gld het motorsportspektakel in alle hevigheid los. Op circuit ’t Zand organiseert de Hengelose Auto en Motorvereniging HAMOVE de opening van het internationale motorcross-seizoen 1982 in Nederland met een internationale cross in de 500 cc. De Hamove heeft voor deze cross het circuit danig onder handen genomen. Op veel plaatsen is de baan erbreed en het startveld is flink verruimd. Bij een keuring kreeg het circuit het predikaat Grand Prixcircuit, dat wil zeggen, op deze baan kunnen wedstrijden om het wereldkampioenschap worden georganiseerd, wat in 1980 al het geval was met de organisatie van de 250 cc GP. Voor deze eerste wedstrijd op internationaal niveau in Nederland heeft de organisatie in de 500 cc klasse een startveld weten te contracteren dat bijzonder sterk genoemd mag worden. Voor de cross komen alle H-nummers uit de 250 en 500 cc naar Hengelo Gld. Zie verder in De Reclame.

9 februari 1982
B. HARMSEN LID VAN VERDIENSTE G.M.v.L.
Tijdens de jaarvergadering van de G.M.v.L., afdeling Hengelo Gld, werd de heer B. Harmsen een oorkonde overhandigd door de heer Rijkenbarg, lid van het hoofdbestuur. Hiermee werd hij lid van verdienste van de G.M.v.L. Deze onderscheiding werd hem toegekend bij zijn ver trek uit het bestuur, waar hij 27 jaar lid van is geweest, waarvan 18 jaar secretaris. Zie verder in De Reclame.

HULS-VORST

 

16 februari 1982
HAMOVE FILMTEAM TOONT MOTORSPORT
De jaarlijkse filmavonden die de Hamove voor haar leden hield, kreeg zoveel respons, dat vorig jaar werd besloten ook een avond voor niet-leden te organiseren. Deze filmavond vindt plaats op woensdag 17 febr. in zaal Concordia. De aanvang van deze avond is half acht. De filmers hebben weer veel motorsportnieuws bij elkaar gesprokkeld van het jaar 1981, over de cross, wegrace, teamcross, Wossinkbos, veteranenrally enz. Ook zullen enkel lachfilms worden vertoond. Deze avond wordt een klein entree geheven ter bestrijding van de onkosten, ’s Middags van 3 tot 5 uur is er voor de kinderen een speciale voorstelling. De entree hiervoor is gratis. Aangezien de lagere scholen ’s woensdagsmiddags vrij hebben, wordt een grote toeloop verwacht. Voor de leden vindt de filmavond plaats op dinsdag 16 februari. Zij hebben hierover van hun vereniging reeds bericht ontvangen.

Bruggeman PGEM

Toneelavonden ’t Weerhaantje

23 februari 1982
JONGEREN UITWISSELING
In tal van Oost Gelderse gemeenten vinden elk voorjaar de Euregio-uitwisselingen plaats. De gemeente Hengelo is gekoppeld aan de Duitse gemeente Laer. De jongeren-uitwisseling wordt gehouden van 13’tot en met 18 april 1982. De bedoeling is dat plm 25 jongeren uit Laer op de 13e april naar Hengelo komen. Op 15 april is een gezamenlijke manifestatie. Daarna gaan de Hengelose jongeren met hun Duitse partners naar Laer. Zowel in Hengelo als in Laer worden gezamenlijke aktiviteiten gedaan. De deelnemers zullen in gastgezinnen verblijven. Jongeren, die interesse hebben voor deelname aan deze uitwisseling, kunnen alle gewenste inlichtingen verkrijgen bij de afdeling sportzaken ten gemeentehuize, telefoon 1541, toestel 25.

INDOOR-CONCOURS IN „DE GOMPERT”
Door de gezamenlijke landelijke rijverenigingen uit Hengelo en Keijenborg en de ponyclub wordt op zondag 28 februari een concours gehouden. Dit indoor-concours vindt plaats in manege „de Gompert”, met voormiddags dressuur en na de middag springwedstrijden. Het eerste gezamenlijke concours in de buitenmanege van de fam. Kempers aan de Steenderenseweg te Hengelo Gld, leverde een ruime deelname van de leden op. De slechte weersomstandigheden weerhielden echter talrijke bezoekers. De verwachting bestaat dat bij dit binnenconcours meer belangstellenden zullen verschijnen. Om zoveel mogelijk aan deze belangstelling tegemoet te komen zal er geen entree geheven worden. Een onderlinge krachtmeting tussen verenigingen uit dezelfde gemeente is een gegeven om van nabij mee te maken. De nu geboren samenwerking kan alleen maar leiden tot een optimaal functioneren van de verenigingen.

TH. HOOMAN WEER LIJSTTREKKER CDA HENGELO GLD
Tijdens een goed bezochte ledenvergadering van het CDA Hengelo Gld werd unaniem gekozen tot lijsttrekker voor het CDA Hengelo Gld, de heer Th. Hooman. De heer Hooman bedankte de aanwezige leden en zegde toe zich tijdens de zittingsperiode in de raad zich weer geheel in te zetten voor het CDA. Bij de opening van de avond stond de voorzitter ook nog even stil bij de slechte economische toestand van heden en de groeiende werkeloosheid. Diverse personen, die door het bestuur benaderd waren, konden op deze avond als nieuw lid ingeschreven worden.

VERBREDING IJSBAAN STEINTJESWEIDE
Met het besluit van de raad van Hengelo Gld om een bedrag van f 10.000.— beschikbaar te stellen, werd het mogelijk om de ijsbaan Steintjesweide aan beide zijden flink te verbreden. Hiermee werd tegemoet gekomen aan het verzoek van de ijsver. Steintjesweide. De dienst gemeentewerken heeft reeds meerdere malen in de winter medewerking verleend bij het in orde maken van de baan. De Steintjesweide (bezit van de fam. Klem) werd door de gemeente aangekocht en daardoor viel ook het besluit om de ijsbaan aan een grondige verbetering te onderwerpen. Zie verder in De Reclame.

Diepvries

Cohen verhuur

2 maart 1982
SCHIETSUCCESSEN WILLEM TELL
Op de Nederlandse KKG 12 meter vrij geweer, die te Garderen werden gehouden, behaalde een team van de SV Willem Tell de nationale titel. Het tam bestond uit de schutters Dekker, Messinger, Memelink en Bongertman. De door deze heren behaalde score van 2251 punten betekende tevens een nieuw Nederlands rekord. Individueel werd Hillen uit Winterswijk eerste met een score van 580 punten, onmiddellijk gevolgd door Memelink (Willem Teil) met 579 punten. Bij de dames won Annemarie Monninkhof uit Oldenzaal de titel met 564, terwijl de juniorentitel opnieuw na Memelink vorig jaar, nu door een andere Willem Teil schutter werd opgeëist: Marc Garcia uit Zelhem, met 540 punten.

BEZOEK WESTFRIESE FLORA

Ruim 100 pers. namen deel aan de door UW georganiseerde reis naar de Westfriese Flora in Bovenkarspel. In 2 bussen vertrok men richting Harderwijk waar koffie werd gedronken. Daarna ging het via Lelystad over de dijk naar Enkhuizen-Bovenkarspel. In een hal stonden 100.000 bolbloemen in bloei. Er waren ook vele prachtige opgemaakte bloemstukken Na in Elspeet genoten te hebben van erwtensoep keerde men voldaan huiswaarts.

9 maart 1982
FEESTELIJKE RECEPTIE GOUDEN K.P.O. AFDELING KEIJENBORG-HENGELO
Zondag 28 februari j.l. herdacht de K.P.O. afdeling Keijenborg-Hengelo op ieL-stelijke wijze haar 50-jarig bestaan. De dag werd begonnen met een blijde en vreugdevolle eucharistieviering, waarbij het thema, waarop de K.P.O. steunt, hoop en vertrouwen, duidelijk naar voren kwam. Na de kerkdienst gebruikten de dames gezamenlijk een maaltijd in „de Horst”, waarna ’s middags de feestelijke receptie plaats vond. Dat de K.P.O. midden in de bevolking staat, was te merken aan het bezoek aan de receptie. Zaal Winkelman was overvol toen de voorzitster mevr. Lankhors-Brunsveld haar feestrede hield. Zie verder in De Reclame.

De kluizenaar

16 maart 1982
JUBILEUM VOLLEYBALTOURNOOI
Op vrijdag 19 maart a.s. wordt in sporthal ,de Kamp’ een jubileum volleybaltournooi gehouden, waarbij alle teams, die in de afgelopen vijf jaren de finales hebben bereikt, meedoen. De teams mogen in die opstelling meedoen van de toen gespeelde eindstrijd, hetgeen bij voorbaat een geweldige volleybalhappening inhoudt met goed en technisch spel. De organisatie van DVO – PAC – Amro-bank Hengelo verwachten voor dit plaatselijk sportgebeuren veel belangstelling. De aanvang is 19.00 uur, de eindronden zijn om 22.00 uur. De toegang is gratis.

ZAALVOETBALTOURNOOI HENGELOSE VRIJWILLIGE BRANDWEER
De Hengelose vrijwillige brandweer die vorig Jaar in Wehl een zaalvoetbaltournooi won en met een grote wisselbeker naar huis ging, organiseert op zaterdag 20 maart van 10 tot 4 uur in sporthal „de Kamp” een zaalvoetbaltournooi. Op dit tournooi moeten zU de wisselbeker verdedigen. Verschillende brandweerteams hebben al ingeschreven, o.a. uit Zelhem, Silvolde, Doetinchem, Varsseveld, Stenderen en Wehl. Onder deze spuitgasten bevinden zich hele goede zaalvoetballers, zodat de Hengeloërs het wel zwaar zullen krijgen bij het verdedigen van de beker. Direct na afloop volgt de prijsuitreiking.

DRIKUS EN JENA VEUR 65 JOAR
Drikus en Darkjen wonen op leage grond, vlak an de bekke. Drikus was un beste warkman. Hi’j kon zage scherpen en zeise haarn, as den besten. Hi’j had un boerderi’je en maken ok nog klompe. Zien vrouw was ok goed bi’j de pinken. Zie had vestand van varkens mesten en beeste melken. De proat ging dat zi’j de blagen in de bekke wassen. Of dat woar was wette wi’j niet. Moar Drikus had gebrek an trekkrach. Op un arfhuus kogge zich un jeurig bulleken datte Jena nuumen. Hi’j hef um loaten l . ., now joa kastreern. Op un ander arfhuus kogge zich un wagen en un ploeg. Toe kon Jena an utwark kommen. Moar hi’j kon eers niet volle trekken. Hi’j te klein en kennen ut ok nog niet goed. Moar toe Jena 5 joar was, wasse onwies stark. At Kampboer zien beide peerde de dormölle niet meer trekken konnen in de slechte weg, dan dei Drikus Jena d’r veur. Jena dee net of dat niks gin bezunders was. Gin gespringte of gesteiger zoas de peerde. Hi’j zetten zien schof in de haam en kuiern zonder rusten in ’t lange deur de K … . stroate tot achter ut huus bi’j de barg van Drikus. Moar toe wodden Jena te groot in Drikus zien koestal. Hi’j ston met de stat veur de mure en met de kop un ende de deale op. Toe mos Jena uut e pond wodden. Dan ging Drikus met de fletse de streek rond um vleis te vekopen.Moar dat was un heel karwei, want toe Jena schone an den hoak hing, wasse ruum elfhonderd pond. Un leazer uut Zelhem.

23 maart 1982
FA. HULSTIJN WORDT VOLLEDIG HENGELSPORTHUIS
Momenteel heeft de fa. Hulstijn aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld vergevorderde plannen om de afdeling verkoop hengelsportartikelen uit te breiden tot een volledig hengelsporthuis. Het assortiment huishoudelijke artikelen wordt dan uit het verkoopprogramma geschrapt. Daartoe zal de bestaande winkel een grondige vernieuwing ondergaan en worden gemoderniseerd. Naast de reeds bestaande verkoop van hengels en schepnetten, zal ook de verkoop van diverse soorten lokvoer ter hand worden genomen. Men hoopt de ombouw eind april klaar te hebben, zodat men na de heropening volledig startklaar is voor het nieuwe visseizoen.

DE EMMABLOEM IS ER NOG STEEDS
Van 22-28 maart wordt er weer Emmabloem-collecte gehouden. Men behoort tegenwoordig al niet meer tot de jongsten wanneer men weet waar die naam vandaan komt: Koningin Emma, de moeder van Koningin Wilhelmina. Koningin Emma had een bijzondere belangstelling voor de tuberculosebestrijding Daarom werd de collecte voor dat doel naar haar genoemd. In die tijd was tuberculose een ware volksgesel. Overal in het land waren sanatoria gevestigd, overal in ons land stonden ligtenten, in boomgaarden of op boerenerven. Daarin lagen patiënten soms -maandenlang te kuren. Zie verder in De Reclame.

VERBETERINGEN AAN DE VARSSELE MOLEN
De Varsselse molen, die enkele jaren geleden eigen dom werd van de Hengelose auto- én motorvereniging Hamove en gelegen aan circuit de Varssel-Ring waarop iedere 2e Paasdag grote internationale races worden verreden, gaat een grote opknapbeurt krijgen. De 1e fase is bijna voltooid. De houten schuur werd afgebroken en de ruimte er achter werd geheel overkapt. Deze ruimte is dringend noodzakelijk, want Hamove heeft heel wat materiaal, zoals een bus, verschillende toiletwagen, douchewagen, jeep,, tractor, touwwagen en verder allerhande materiaal, dat zowel bij motorcross als wegraces gebruikt wordt. De molen zelf zal, ook opgeknapt worden, doch dit zal na de wegraces gaan geschieden. Men hoopt de aanbouw voor de a.s. internationale races klaar te hebben. De bouw geschiedt door de fa. gebr. Wuestenenk, in samenwerking met de leden De Varsselse molen, een karakterisiek punt in het landschap is dringend aan een verbetering en verfraaiing toe.

Topscore

PvdA

HTV

 

30 maart 1982
BAARMOEDERHALSKANKER ONDERZOEK
In Hengelo Gld wordt binnenkort weer bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker gehouden. Dit jaar worden inwoonsters geboren in de jaren 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944 en 1947 opgeroepen, ledere vrouw van deze geboortejaren krijgt één persoonlijke oproep met dag en tijdstip voor onderzoek, tesamen met een folder met informatie over het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in Het Groene Kruisgebouw aan de Kastanjelaan. Zie verder in De Reclame.

6 april 1982
KOBUS AS LOOPJONGE EN WEGWARKER VEUR 70 JOAR
An de stroate vlak bi’j de schoenmaker was vrogger un slagen’je. Van de slager was bekend, datte te graag un borreltjen lussen. 2 huuze wieter op de mulle an wonen un boer. At den iets zag wat um zien mage in opstand. De slager had veur Poasen niet goed toe lek, konne niet meer etten, dan kwam un beer eslacht. Now hef un beer achter in zien andriefwark un beste kogellager zitten. De slager hef den kogellager netjes in e pakt en um deur de loopjonge op zoaterdag net met de middag noar den boer loaten brengen. Komplementen van de baas en hier is iets veur de Poasdage. Ze hep dat peksken voort uut epakt en toe ze d’r in kekken, is de boer met de hande veur de boek en de tonge uut de mond noa de deale e vloagen en de loopjonge is krom van ut lachen an de veurdeure uut e schotten. Later was Kobus wegwarker. Kobus kon mooi vetellen. Zien huus wotte ewoond hef, steet d’r nog half. As schooljonges bleve wi’j soms meer as un uur bi’j um an de weg liggen. Dan vetellen hi’j ons how aw met de meister en de juffer an mossen in schole. J onges zei e dan, moi margen op ut bord schrieven, de juffer spölt veur sik, dan hef de meister schik. Aw dan kans hadden, kwam dat ok op ut bord te stoan.
Leazer uut Zelhem

Overlijden dokter Dwars

13 april 1982

Met leedwezen vernamen wij het overlijden van ons lid, de heer B. J. HULSHOF
Mede-oprichter van de Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamove. Hengelo Gld, 3 april 1982.
Bestuur en leden

20 april 1982
ORANJEFEEST IN HENGELO GLD
Voor de 30e april, de dag dat Koningin Beatrix haar verjaardag viert, heeft het actieve Oranjecomité uit Hengelo Gld weer een leuk programma samengesteld. Men zie hiervoor de speciale Oranjekrant met daarin het programma. Men heeft getracht voor elk wat wils te bieden en is daarin goed geslaagd. De meeste aktiviteiten vinden plaats op de terreinen van verzorgingscentrum „De Bleijke”. Doch ook de traditionale oriënteringsrit, uitgezet door de sportcommissie van de Hamove, zal ongetwijfeld weer veel belangstelling trekken. Het Oranjecomité verzoekt een ieder zoveel mogelijk de vlag uit te steken om deze dag extra vreugdevol te maken.

STAMBOEKKEURING WPN
Woensdag 7 april j.l. vond de inschrijving plaats vanwege het WPN op de veemarkt in Hengelo Gld.
Aangeboden werden 8 paarden, welke allemaal het zo begeerde brandmerk ontvingen. De jury vond de kwaliteit van het aangevoerde materiaal best. Zie verder in De Reclame.

Stoffenboetiek Marmon Jans Denekamp

27 april 1982
KINDERPOSTZEGELACTIE HANDHAAFT HOGE OPBRENGST
De jaarlijkse kinderpostzegelactie heeft in 1981 netto f 15.250.000,— opgebracht. Met dit bedrag wordt de recordopbrengst van 1980 geëvenaard. Dit voldoening gevend resultaat werd bereikt dankzij de inzet van 430 plaatselijke comité’s en van de kinderen en onderwijskrachten van meer dan 8000 scholen. Zie verder in De Reclame.

KOFFIECONCERT KON. HARM. „CONCORDIA”
Zondagmorgen 18 april gaf de Kon. Harm. Concordia met medewerking van tamboers en jeugdorkest een koffieconcert in zaal Concordia. De aanwezigen konden genieten van een zeer gevarieerd en met vaart gebracht programma. Tijdens dit concert werd de heer A. Jacobi door de heer Meindertsma de gouden speld van de K.N.F. opgespeld voor het feit dat hij al 50 jaar muzikant is. Ook de heer G. Groot Bruinderink werd niet vergeten. Hij kreeg een klok aangeboden, omdat hij 45 jaar bij Concordia speelde en waarvan hij 35 jaar bestuurslid is geweest. Zie verder in De Reclame.

Wisselink

4 mei 1982
HERDENKING • 4 MEI 1982
Aan de 4 mei herdenking willen we in Hengelo Gld op de volgende wijze inhoud geven.
– 19.45 uur 19.45 – 19.55 uur 19.55 uur samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden gelegd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit deze gemeente. Vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis. Het luiden van de klokken Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de oud-inwoners der gemeente, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen. 20.00 – 20.02 uur Algemene stilte, waarna enkele hoornblazers ,,The Last Post” ten gehore zullen brengen. Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd. De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.09 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

Koffieshop Jozef Schabbink

11 mei 1982
VERGADERING VOOR WAGENBOUWERS KEIJENBOBGSE KERMIS-OPTOCHT
Nu de Keijenborgse kermis zich over enige tijd weer aandient, wil de Schutterij St Jan te Keijenborg nu al aandacht besteden aan de voorbereidingen voor een grootse optocht. Om enig inzicht te krijgen omtrent deelname daaraan met wagens of groepen, wordt iedere belangstellende verwacht op een speciale vergadering in dorps huis „de Horst” te Keijenborg, op maandag 17 mei. Er zal dan gesproken worden over start- en prijzengelden, de individuele naamsaanduiding en wagen of groep. Om het publiek en deelnemers beter inzicht te geven in de optocht, wil men het geheel inbrengen in een programma, dat dan voor de aanvang zal worden uitgegeven.

BESTE LUU
I’jluu denkt mescchien, dat duurt nog zon hotte, moj doar now al oaver beginnen? Oaver un paar maond is ’t weer Hengelse kermse. Joa luu, dat mot wel! Ut wödt zo zachjes ant ied um weer es an de optoch te denken. Wet i’jluu nog van veurig joar? Dat was toch geweldig en wat un smak volk was t’r op de bene. Dit joar mot dat weer können, of neet dan? Schoenen Jan en Trommel Ronny hadden ut toen goed op touw ezet. Zee hadden d’r zelf ok zovölle schik met. Ok dit joar wilt ze d’r zich weer met bemuujen. Doar bunt zovölle verenigings hier in de gemeente, die wilt vas wel met doen. Un goed onderwerp is t’r altied wel te bedenken. Ok stroaten kont met mekare heel wat vesieren. Kom luu, stek de köppe es bi’j mekare en doet met, un wagen vesieren is un leuk werk en wie ut origineelste veur de dag kump, hef ok kans op un adigen pries en i’j kont t’r lange van te veuren al schik met hemmen onder mekare. At iederene zien steent jen bi’jdreg, kan ut weer mooi wodden. Joa, at alle met löp, hej un mooien optoch. D’r was veurig joar oaver belangstelling niks te klagen. Schoenen Jan zei op de laatste vegadering schrief moar un stuksken in ut plaatseluk blad en zet t’r moar in, datte wi’j d’r an komp um es te oaverleggen. Luu van Hengel, stel eurluu niet teleur, moar wark met, dan wödt ut weer wat moois dit joar. Aj soms al beslotten hep um weer of now ok met te doen, dan köj ow opgeven bij Schoenen Jan en of Trommel Ronny. Van disse plaatse wens ik iederene alvaste volle plezier met ut wark en heel volle succes. Tut un volgende keer.
BLEIKMAN.

18 mei 1982
HOERA, PAX IS KAMPIOEN!!
Van harte gefeliciteerd spelers, trainers, leider en verzorger met dit kampioenschap. Ook het bestuur en de grote supportersschare van PAX gefeliciteerd. En nu op naar de derde klasse.

J. W. WAGENVOORT ONDERSCHEIDEN
Volledig verrast was de heer J. W. Wagenvoort aan de Kremersdijk te Hengelo Gld, toen
burgemeester J. E. de Boer hem kwam vertellen dat hij een koninklijke onderscheiding had gekregen. De eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ontving hij voor zijn grote verdiensten voor de chr. muziekver. Crescendo, waarvan hij al lange jaren lid is en ook reeds vele jaren voorzitter. Te zijnen huize speldde de burgemeester in het bijzijn van zijn vrouw hem de onderscheiding op.

H. VAN AKEN KREEG KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Donderdag 29 april was het een drukke dag Voor de burgemeester van Hengelo. Op deze dag had hij de taak om drie personen in de gemeente een koninklijke onderscheiding op te spelden. Een van deze drie was de heer H. van Aken te Keijenborg, die deze onderscheiding uit handen van de burgemeester ontving. Voor zijn vele verdiensten voor het muziekleven in Keijenborg en in het bijzonder voor de muziekvereniging St Jan, ontving hij de eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau. Op de foto ontvangt hij de onderscheiding van de burgemeester, die die dag een grote vaardigheid op dit gebied ten toon zou spreiden.

Gouden Graficus J. M. Voskamp onderscheiden
Donderdag 29 april j.l. heerste ten huize van de heer J. M. Voskamp aan de Asterstraat te Hengelo Gld, grote vreugde. Op deze dag ontving de heer Voskamp, volkomen onverwacht, uit handen van burgemeester J. de Boer de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd hem verleend op grond van zijn 50-jarige loopbaan als graficus, waarvan de meeste jaren bij drukkerij Wolters, waarvan hij vorig jaar afscheid nam wegens pensionering. Bovendien voor zijn actieve inzet bij de fusering van 2 zangkoren uit Hengelo Gld tot het Hengelo’s Gemengd Koor en zijn werk in de sportcommissie van de Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamove, waarvan hij de laatste jaren voorzitter is. In zijn dankwoord verzocht hij de burgemeester zijn dank aan Hare Majesteit de Koningin over te brengen voor de verleende onderscheiding. Op de foto speldt burgemeester de Boer de onderscheiding op bij de heer Voskamp, die ten gevolge van een ongeval zijn arm in een doek had.

 

Platenservice Hengelo Gld

FEESTELIJKHEDEN OM HET 100-JARIG BESTAAN VAN CAFÉ EVERS
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van café Evers in de Velswijk, beter bekend als Coen van de Jödde, is een heel feestprogramma opgezet, waarmee op Hemelvaartsdag een onderdeel wordt afgewerkt. Dan wordt een fiets puzzeltocht gehouden, waaraan de deelname gratis is en ook leuke prijzen kunnen worden gewonnen. Deze toch van plm 20 km zal onderweg worden onderbroken, doordat men een consumptie aangeboden krijgt. De inschrijving en de start is tussen 12 en 13.30 uur bij café Evers. Zaterdag 22 mei wordt in het kader van het eeuwfeest een grote zeskamp gehouden. Voor deze zeskamp hebben tien ploegen ingeschreven. De aanvang van dit festijn is bepaald op 13.00 uur.

HAMOVE viert 45-jarig jubileum
Op feestelijke wijze herdacht de Hengelose Auto- en Motorvereniging Ha move op l mei j.l. met een receptie en een grandioze feestavond voor de leden haar 45-jarig bestaan. Burgemeester de Boer sprak in zijn speech, waarderende woorden tot de vereniging. Namens de KNMV bracht de heer D. Bruil uit Doetinchem de gelukwensen over. De Kon. Harm. Concordia, die ook nauwe banden met Hamove onderhoudt, verraste het bestuur op de receptie met een serenade. De heer Oldenhave haalde in zijn woorden deze banden nog eens aan en hoopte dat dit ook in de toekomst zo zou mogen blijven. Op de foto, het bestuur luisterend naar de serenade.

1 juni 1982
GEMEENTELIJKE HERINDELING
Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een definitief standpunt ingenomen met betrekking tot de voorstellen tot gemeentelijke herindeling in Oost-Gelderland. Na raadpleging met de betrokken gemeentebestuur heeft het college besloten om aan de minister de samenvoeging van Hummelo en Keppel, Steenderen en Hengelo Gld voor te stellen.

8 juni 1982
KEIJENBORG GAAT FEESTVIEREN
Met veel inspanning wordt de komende Keijenborgse kermis voorbereid. Het belooft een waar volksfeest te worden. Met recht worden enige duizenden belangstellenden verwacht voor de grootse optocht op zondag 27 juni. Er zullen niet minder dan 20 grote wagens en 20 kleine wagens gaan deelnemen. De muzikale begeleiding komt op 9 a 10 verenigingen met in totaal 800 muzikanten, tamboers en majorettes, in samenwerking tussen schutterij St Jan en Seezo BV. Deze uniformenindustrie heeft de schutterij inmiddels volledig in het nieuw gestoken. Zie verder in De Reclame.

OP VAKANTIE MET HET RODE KRUIS
Vakantie houden is een recht. Voor velen in Nederland, de gehandicapten, de chronisch zieken, de bejaarden, is het echter een voorrecht. Door hun handicap zijn ze niet of nauwelijks in staat zoals iedereen op vakantie te gaan. Met veel andere instellingen heeft het Rode Kruis zich ingezet om daar een mouw aan te passen. In 1949 kwam men op het idee van een drijvend ziekenhuis, dat een vakantiemogelijkheid zou kunnen bieden aan hen die aan bed, stoel of inrichting gebonden zijn. Dit plan werd in 1950 gerealiseerd. Daarom in het Rode Kruis nu in staat om ieder jaar in de vakantieperioden enkele duizenden mensen een gastvrijverblijf aan te bieden op de vakantieboot ,,J. Henri Dunant”, die de Nederlandse binnenwateren bevaart. Het schip is onder andere geheel aangepast aan rolstoelgebruik en heeft beademingsapparatuur aan boord. Voor verpleging zorgen verpleegkundigen, help(st)ers en een scheepsarts. Zie verder in De Reclame.

15 juni 1982
BEDEVAART WITTEM
Telkenjare zijn er nog heel wat belangstellenden, die vanuit deze omgeving naar het Zuid Limburgse land trekken en daar aan de voet van de Gulpener berg met het levensgrote Mariabeeld, de St Gerardusbedevaart meemaken. Het bekende plaatsje Wittem is dan het reisdoel. De komende tocht is vastgesteld op zondag 4 juli a.s. Degene die de reis mee wil maken, dient zich zo spoedig mogelijk op te geven, om de organisatie een inzicht te geven met hoeveel bussen men gaat vertrekken. Naast een bezoek aan de St Gerarduskapel met daarbij een klankbeeld van St Gerardus, wordt ook een tocht gemaakt naar de Gulpener berg. Bij goed weer wordt een H. Mis in de kloostertuin opgedragen Met ook een sacramentsprocessie. De opgaveadressen staan elders in een advertentie in dit blad vermeld.

Baddoek Hengelo

22 juni 1982
KLEIDUIVENSCHIETEN WILLEM TELL
De schietver. Willem Teil is druk bezig met de voorbereidingen voor de kleiduiven schietwedstrijden op zondag 15 aug. a.s. op de banen van Lijftogtsheide van landgoed ’t Zand te Hengelo Gld.

Rokru

29 juni 1982
Over het blad Margriet en over DAS boetseerklei
In Margriet no. 25 van 25 juni staat een artikel over poppenmaken van Das-klei. Daar is een wedstrijd aan verbonden waar iedereen aan mee kan doen. In het blad is een bon afgedrukt, waarmee u een korting van f 1.60 krijgt op de prijs van een kilopak Das. Wij verkopen de Das-klei als regel al beneden de normale prijs. Nu ter gelegenheid van bovenstaande wedstrijd kunt u het kilopak van 7.95 kopen voor 5.95 bij Stevord.

6 juli 1982
HENGEL0SE KERMIS 1982
GROTE MODELVLIEGSHOW OP „DE HIETMAAT” TE HENGELO GLD
Leden van de modelbouwclub „De Hoogvliegers” uit Hengelo Gld, zullen tijdens een spectaculair vliegprogramma, een groot aantal van hun zelf gebouwde modellen showen. Van statig zweefvliegtuig tot snelle wedstrijdkist nemen deel aan de show en zal kennen en kunnen van de piloot en model gedemonstreerd worden tijdens o.a. het ballonnen rammen, snoep droppen, sleepvliegen en een angstaanjagend luchtgevecht. Clubleden zullen die avond graag bereid zijn uw vragen over modelbouw op een deskundige wijze te beantwoorden. Een avond voor jong en oud die u zeker niet mag missen. Toegang gratis. Zie verder in De Reclame.

WIELERRONDE IN HENGELO GLD
Op zaterdag 24 juli zal in Hengelo Gld voor de 2e maal in successie een wielerronde worden georganiseerd. De RTV Vierakker-Wichmond heeft in samenwerking met de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging de organisatie op zich genomen. Voorafgaande aan twee KNWU-wedstrijden zullen eerst twee voorwedstrijden, zgn dikke banden races waarin alleen plaatselijke renners kunnen deelnemen plaatsvinden. Er zal gestreden worden om het kampioenschap van Hengelo Gld, bij de jeugd en senioren De jeugd zal om 16.45 uur van start gaan, over een afstand van 6 km. De leeftijdsgrens is gesteld op 10 t.e.m. 12 jaar en 13 t.e.m. 15 jaar. Er mag door de jeugd ook met crossfietsen deel worden genomen.

„SCHAVUITSPELEN” IN HENGELO GLD
Onder dit thema worden op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 augstus de
jeugdvakantiedagen voor de kleuter- en basisscholen in Hengelo Gld georganiseerd. Het is reeds voor de 4emaal in successie dat dit initiatief van het CJV ,,Jong Hengelo” en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Hengelo, dankzij de steun van de gemeente Hengelo gerealiseerd kan worden. Voor de uitwerking van het totale programma is er uit beide besturen een werkgroep gevormd, aangevuld met een aantal vrijwilligers en bijgestaan door een adviseuze. Als lokatie voor het totale gebeuren heeft de werkgroepgekozen voor het clubgebouw de Woage en het aangrenzende grasveld. Bij de 8 t.e.m. 12-jarigen zal de eerste dag voornamelijk besteed worden aan het groepsgewijs bouwen van een eigen kasteel en het ontwerpen van een eigen kasteelwapen. Zoals de titel reeds doet vermoeden verplaatst men zich naar de middeleeuwen. De tweede dag wordt ook de kleding aangepast en gaan de kastelen bewoond worden door heuse ridders en jonkvrouwen, ook minstreels, schildknapen en schavotten zullen natuurlijk niet ontbreken. Verder gaan de gewesten die dag hun uitrusting schilden, zwaarden en?:. verzorgen en voorbereidingen treffen voor de oud Hollandse markt, waarmee het middeleeuws festijn de derde dag wordt afgesloten. Zie verder in De Reclame.

Vrijdagavondmarkt

13 juli 1982
Verplaatsing vogelschieten met de kermis op zaterdag 17 juli
In het kermisprogramma, afgedrukt in ,de Reclame’ van dinsdag 6 juli j. L, staat vermeld dat het vogelschieten op zaterdag 17 juli om 14.30 uur, op „de Hietmaat” zal plaatsvinden. Dit is echter NIET juist. Het vogelschieten vindt plaats op de oude plek, namelijk op de hoek Korenbloemstraat en Berkenlaan. De dames en heren schutters wordt verzocht van dit bericht goede nota te nemen.

Concert Wim Riefel

20 juli 1982
Hamove FIETSTOCHT
zondag 25 juli a.s. Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij café Wolbrink, Bleekst raat 3 te Hengelo Gld ‘ Inschrijfgeld f 3.00 De rit is niet te lang, zodat jong en oud er aan mee kan doen.

GEMEENTE HENGELO GLD HINDERWET
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat bij hen aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn binnengekomen van: Zie verder in De Reclame.

27 juli 1982
2e klompenmakers wandeltocht Keijenborg
Op donderdag 29 juli Afstanden 7 en 15 km Start tussen 13.00 en 14.30 uur bij café „DE SMID” Kerkstraat 11 • Keijenborg Telefoon 05753-1293 Bezichtiging van 2 klompenmakersbedrijven en een siersmederij. Na afloop gelegenheid tot barbecueën.

3 augustus 1982

SCHAVUITSPELEN VAKANTIEDAGEN
voor de jeugd van 4 t.e.m. 12 jaar bij de WAOGE in Hengelo Gld Aanvang 10 uur • Kosten f 7.50 (1e dag f 3.—) Lunchpakket en GEMERKT gereedschap (hamer, nijptang:, evt zaag, alleen 8 t.e.m. 12 jarigen) meebrengen. Nog gevraagd: vrijwilligers materialen (oude lakens, gordijnen, karton en kartonnen dozen, afval hout, restjes stof, wol en behang).
Contact-adressen: Anja Bruggeman, Aaltenseweg 4, 05753-1438, Stef Disbergen, Ruurloseweg 17, 05753-1425.
Laatste bespreking vrijwilligers: maandag 23 aug. om 20.00 uur in de Waoge.

10 augustus 1982
Jaarlijkse kleiduivenwedstrijd
S.V. Willem Tell: op zondag 15 aug. a.s. op het bekende terrein van landgoed ’t Zelle
(Roessinkdrijfdijk) Vrije baan x Vaste baan x Trap Aanvang 10.00 uur. Fraaie prijzen.

INTERNATIONALE VETERANENRALLY 1982
Zondag 12 sept. vindt in Hengelo Gld weer de start plaats van de jaarlijkse internationale rally voor veteraan motoren. Deze traditionele rally waaraan motoren van vóór 1940 deelnemen gaat om 10 uur van start in Varssel bij de molen van Hamove aan circuit de Varssel-Ring. De route voert door de zeer fraaie omgeving, waarbij de rustpauze in het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst, zal zijn.
De finish is bij Hotel Langeler in Hengelo Gld, waar de motoren ook opgesteld worden en waar mende vaak zeer mooie machines kan bewonderen.

17 augustus 1982
GROTE AUTOCROSS IN VELSWIJK
aanvang 13.00 uur – Terrein Uilenesterstraat

24 augustus 1982
TOUWTREKWEDSTRIJDEN HENGELO GLD.
Nabij café de Zandheuvel werden de jaarlijkse touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van Hengelo gehouden, georganiseerd door de V.V.V. en T.T.V. Bekveld. Negen ploegen hadden zich voor de strijd aangemeld. Onder leiding van speaker P. Berenpas hadden de wedstrijden een vlot verloop. Er was, vooral van de zijde van de supporters van de deelnemende ploegen, een behoorlijke publieke belangstelling. Na afloop kon de sekretaris van V.V.V., A. J. Memelink, de bekers voor de prijzen als volgt uitreiken: 1. Loonbedrijf Ellenkamp; 2. Hökers; 3. de Boakse Bekke.

AVONDFIETSVIERDAAGSE HENGELO
Evenals vorig jaar organiseert de IJsvereniging ,,Steintjesweide” weer een avond-fietsvierdaagse in en rond Hengelo Gld. ,,Steintjesweide” heeft vijf verschillende routes uitgezet waarbij zandwegen zoveel mogelijk zijn gemeden en waar men zal kunnen genieten van de fraaie omgeving van Hengelo Gld. Van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september (vrije avond naar keuze) kan er ’s avonds tussen 6 en 7 uur gestart worden bij sporthal ,,De Kamp”. Maandag en dinsdag kan men zich laten inschrijven vanaf half zes. De afstand per avond is ± 20 km.

JAN HILFERINK BOUWDE MEE AAN TAPTOE VVV HENGELO GLD.
Het samenbindende element tussen de muzikale groeperingen in de gemeente Hengelo Gld., is in zeer zekere mate ook geweest de jaarlijkse VVV taptoe op het sportpark Elderink te Hengelo Gld. Samen instuderen en daarna een show ten beste geven van een veelkoppig publiek heeft muzikanten, tamboers, vendeliers, majorettes en andere medewerkende een groot plezier bezorgd,
en een gevoel van eigenwaarde. Eén man, die daartoe in grote mate heeft bijgedragen, dat de VVV-taptoe, qua organisatie goed van de grond kwam en haar eigen gezicht kreeg, is Jan Hilferink, de Waarden, Zutphen. Als toenmalig instrukteur van het tamboerkorps van Crescendo werd hij door het VVV-bestuur aangezocht om een taptoe in kaart te brengen. Met een goed inzicht, een straffe discipline slaagde hij er in, om van alle inbreng een kleurrijk geheel op te bouwen. Vijf jaar taptoe Hengelo is een gegeven, dat Hengelo niet meer zonder deze taptoe kan. Zie verder in De Reclame.

31 augustus 1982
GECOSTUMEERD ZWEMFESTIJN
Woensdag 1 september 15.00-17.00 uur: SPELINSTUIF Zaterdag 4 september 15.30 uur:
GECOSTUMEERD ZWEMFESTIJN Deelname GRATIS. Beide keren: verloting abonnement 1983.

KOETSENDAG vereniging het aangespannen paard
5 SEPTEMBER HENGELO GLD. De nog jonge vereniging van het Aangespannen Paard ,,In stap en Draf”te Hengelo Gld. organiseert op zondag 5 september a.s. haar derde Open Dag in successie. Ruim 100 aanspanningen waaronder meerdere tweespannen en een acht-span, zullen die dag de fraaie omgeving van het oude paardendorp opsieren. De start vindt plaats op het terrein ,,De Hietmaat” gelegen aan de Zelhemseweg vanaf 10.15 uur. Zie verder in De Reclame.

7 september 1982
Nieuw in Oud-Hollandse stijl
Vanaf heden geopend CAFÉ – BAR – GRILL-RESTAURANT „DE IJSSELHOEVE” Eekstraat 15 • DOESBURG nabij camping IJsselstrand. Tevens gelegenheid voor het geven van bruiloften, recepties en partijen tot 250 pers. Iedere maand DANSEN voor gehuwden en verloofden Volgende dansavond 8 okt.
UW GASTHEER: BENNY LEFERINK.

14 september 1982
OOK UITLEEN VAN SPORT- EN SPELARTIKELEN IN HENGELO GLD
Met nog acht andere plaatsen in Gelderland fungeert Hengelo als uitleencentrum van sport- en spelartikelen. Vanuit de sportservice Gelderland in Velp wordt de sport en spel in Hengelo bevoorraad. De regio Hengelo omvat de gemeenten Hengelo, Vorden, Ruurlo, Warnsveld, Steenderen, Doesburg Hummelo en Zelhem. De sport- en speluitleen is in principe voor iedereen die iets wil organiseren op het gebied van de recreatiesport en de sportieve recreatie, bedoeld. eservering van materialen kan gebeuren via het contactadres, afdeling sportzaken 05753- 1541 van de gemeente Hengelo.

FEESTMIDDAG BEJAARDENSOOS „ALTIJD WELKOM”
Met veel plezier is de bejaardensoos Altijd welkom aan het organiseren geslagen voor een feestelijke middag op zaterdag 18 sept. in zaal Michels te Hengelo Gld. Er komt die middag een bekende conferencier zijn praatjes verkopen, omlijst met muziek. Het vangt om 2 uur ’s middags aan en iedere bezoeker wordt een snee krentebrood met koffie aangeboden. Altijd welkom heeft als motto voor deze middag: welkom in de tent van Theet en Jo.

Ds. Kabel

21 september 1982
HERVATTING damesgymnastiek
Zij, die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich opgeven t.e.m. dinsdag 28 sept. bij Erna van Dijke praktijk de Heurne 23b, tel. 3064 privé Kastanjelaan 4, tel. 1370

KRUISJASWEDSTRIJDEN 1982-1983 „DE SMID”
Toegankelijk voor iedereen CAFE-BAR „DE SMID”. Dit jaar wordt voor ’t eerst individueel gespeeld niet met vaste maat, dus gelijke kansen. Kaartliefhebbers noteert u de volgende data: vrijdag 24 september, 22 oktober, 5 november, 3 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april AANVANG 20.00 UUR.

28 september 1982
OPTREDEN MADRAHASJ
De bekende fakir-hypnotiseur Madrahasj komt weer naar Hengelo Gld. Het bestuur van de schutterij E.M.M. is er in geslaagd Madrahasj voor een avond te contracteren. Op vrijdag 1 oktober a.s., aanvang 8 uur ’s avonds in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, zal Madrahasj zijn kunnen tonen. Bij vorige gelegenheden was het zeer druk. Dus als u van een avondje spanning en sensatie houdt, mag u dit beslist niet missen.

FANSY-FAIR MARIA POSTEL
Hebt u de advertentie gelezen van de hobbyclub van het bejaardencentrum Maria Postel in Keijenborg? Dat moet u toch even gaan zien. Er is n.l. weer een tentoonstelling met fancy-fair van de goede, mooie en bruikbare artikelen die intussen gereed zijn gekomen. De netto-opbrengst van dit gebeuren zal gebruikt worden voor aankoop van weer nieuw materiaal, om de hobby’s handwerken en knutselen, te laten doorgaan, iets wat In de vrije tijd zeer waardevol is. Komt u een gokje wagen, en kijkje nemen, u zult versteld staan van de prachtige prijzen.

STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK

Met veel enthousiasme is de stichting jeugd- en jongerenwerk Hengelo het seizoen 1982-1983 gestart met een weekendkamp op een kampeer boerderij in Lochem. Evenals vorig jaar worden ook in het nieuwe seizoen op de vrijdagavond van 7 tot half negen in het jeugdcentrum de Woage ontspanningsaktiviteiten georganiseerd voor de jeugd van 12 t.e.m. 16 jaar. De stichting is er speciaal voor jongens en meisjes die de lagere school hebben verlaten en die het leuk vinden elkaar regelmatig te blijven zien. Ook is er gelegenheid om leeftijdsgenoten van andere scholen met wie men meestal al samen naar school fietst, in een andere omgeving te ontmoeten.

Hetac

5 oktober 1982
Ontwerp bestemmingsplan „Kom-es-an” 1982
De burgemeester van Hengelo maakt bekend, dat met ingang van 8 oktober 1982 voor een ieder gedurende één maand ter gemeentesecretarie (afd. A.Z.) ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan ,,Kom-es-an” 1982. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een uitbreiding van het aantal sta-caravanplaatsen mogelijk te maken binnen de camping „Kom-es-an”. Een ieder, die bezwaar heeft tegen dit ontwerp-bestemmingsplan, kan gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bezwaren bij de gemeenteraad indienen. De burgemeester voornoemd, J. E. de Boer Hengelo, 1 oktober 1982.

Handbalvereniging „QUINTUS”
Alle jongeren uit Hengelo en omgeving, van 12 t.e.m. 16 jaar OPGELET! Weten jullie wat handbal is? Jullie kunnen het te weten komen op woensdag 20 oktober tussen 18.00 en 19.00 uur op de informatieavond van de handbal ver. S. V. QUINTUS, In sporthal de Kamp te Hengelo Gld. Bij voldoende deelname zal er getraind worden op woensdagavonden van 18.00 tot 19.00 uur in sporthal de Kamp te Hengelo Gld.

12 oktober 1982


QUICK „WISSELING VAN DE WACHT”

Vrijdag 1 oktober j.l. nam op een zeer druk bezochte en zeer geanimeerde receptie de heer H. A. Ritzer afscheid als directeur van de QUICK Sportschoenfabriek te Hengelo Gld, waaraan hij vele jaren zijn beste krachten had gegeven. Tijdens deze receptie werden de gasten in de gelegenheid gesteld het bedrijf in produktie te bekijken. Van deze gelegenheid werd graag gebruik gemaakt. Op deze dag droeg de heer Ritzer zijn functie als direkteur over aan de heer L. M. Smeets, die voorheen als econoom aan de Hoogovens was verbonden.

WONINGBOUW in Hengelo
Omdat met een toewijzing van 6 woningwetwoningen voor het jaar 1982 onmogelijk in de woningbehoefte kan worden voorzien, heeft het gemeentebestuur besloten om zoveel mogelijk terreinen beschik baar te stellen voor het bouwen van premie koopwoningen. Inmiddels zijn plannen ingediend voor 6 premie A-woningen in het plan Keijenborg-Zuid en 6 premie A-woningen in het plan Fokkink. Zie verder in De Reclame.

HTV

26 oktober 1982
Hamove organiseert 500 cc kampioens motorcross
De eerste wedstrijd uit een serie van acht crosses om het kampioenschap van Nederland 1983 in de klasse 500 cc Sen. en Int. wordt op zondag 20 maart a.s. georganiseerd door Hamove op het prachtige circuit ’t Zand te Hengelo Gld. Na een aantal jaren internationaal te hebben gereden, met als hoogtepunt de wedstrijd om het wereldkampioenschap in de 250 cc in 1980, gaat Hamove weer nationaal draaien en meteen weer met een grote wedstrijd. Het kampioenschap en de andere plaatsen in de 500 cc Sen. en Int. is altijd goed voor veel strijd en spanning. Immers de plaatsing van de rijders in de stand betekent het verkrijgen van het felbegeerde H-nummer, waardoor men kans krijgt om aan wedstrijden voor het wereldkampioenschap deel te nemen. Zie verder in De Reclame.

GEZAMENLIJK CONCERT VAN DRIE MUZIEKKORPSEN
Gezien de goede samenwerking bij het jaarlijkse VVV-taptoe buiten, werd het idee geboren om ook eens een manifestatie binnen te doen plaats vinden. Hiertoe nam de muziekver. Crescendo het initiatief en kwamen de drie muziekkorpsen in de gemeente Hengelo Gld tot het besluit een gezamenlijk concert te verzorgen. Op vrijdag 10 december zullen de muziekver. St Jan uit Keijenborg, de Kon. Harmonie Concordia en de chr. muziekver. Crescendo uit Hengelo, een groot aantal muzieknummers ten gehore brengen in sporthal de Kamp” te Hengelo Gld.
Aanvang van dit festijn om 20.30 uur. Het geheel staat onder leiding van de heer Piebe Bakker, muziekleider voor de SAMO, een samenwerkingsverband voor de vier muziekorganisaties in Nederland, maar dan alleen voor de provincie Gelderland. Pieke Bakker, tevens directeur van een muziekschool in Friesland, is ook dirigent van het Nationaal Jeugdmuziekkorps. Ter dekking van de organisatiekosten zal die avond een bescheiden entree worden gevraagd.

75 JAAR „LOOFT DEN HEER
75 jaar bestaan als zangvereniging is een hele tijd. Voor het bestuur en de leden van de Chr. gemengde zangvereniging „Looft den Heer” te Hengelo Gld een aanleiding om bij deze mijlpaal stil te staan. Om het jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wordt er op zaterdag 30 oktober a.s. in sporthal „de Kamp” te Hengelo Gld een concert gegeven, waaraan ook medegewerkt wordt door het Stafmuziekkorps van het Leger des Heils, Nederland. Voorafgaande aan dit concert is er op woensdag 27 oktober van 19.30 tot 22.00 uur een jubileumreceptie in „Ons Huis” te Hengelo Gld, alwaar men het bestuur kan gelukwensen met dit 75-jarig jubileum. Op de foto: het huidige koor met hun dirigent de heer G J. Scheffer uit Zelhem.

v.d. Mond

2 november 1982
Sportsuccessen „Achilles”
Bij de kringkampioenschappen springen en lange mat in sporthal Beumerskamp te Doesburg, wisten acht turnsters van Achilles te Hengelo Gld, ditmaal beslag te leggen op een tweede plaats en wel bij het onderdeel minitramp-vrij, kast-plank en minitramp-paard. Bovendien werd beslag gelegd op de eerste plaats bij het onderdeel minitramp-vrij, kast-plank en mini toegelaten wordt tot de Nederlandse kampioenschappen springen en lange mat in 1983.

Sueters

9 november 1982
FEESTAVOND Hengelose Hengelsport Vereniging
Onder goede belangstelling werd op traditionele wijze met een feestavond het visseizoen van de Hengelose Hengelsport Vereniging afgesloten. Tijdens deze avond werden de prijzen uitgereikt van de wedstrijdcompetitie. Zie verder in De Reclame.

TONEELUITVOERINGEN ‘T WEERHAANTJE
Al enkele weken is toneelgezelschap ’t Weerhaantje bezig voor te bereiden op de
najaarsuitvoeringen. Deze worden gehouden op zaterdag 13 en 27 nov. in de zaal van „Ons Huis” te Hengelo Gld. De keuze is gevallen op een nieuwe plattelandskomedie, met de titel: Beloofd is beloofd. Dankzij de inzet van de spelers en speelsters kan men mede door de komische sfeer in het stuk een fijn en plezierige avond verwachten.

Hiemcke

16 november 1982

ACHTER DE MUZIEK AAN
Er wordt wel eens gezegd, hij is achter de muziek aan en heet pad tussen de benen. St Nicolaas gaat (gezeten te paard) met er achter de muziek aan in een feestelijke tocht door de straten van Hengelo en Keijenborg, met in het zicht de kerktorens van beide dorpen. Wat zou een dorp zonder muziek, maar zeker een optocht zon der muziek zijn? De medewerking is goed. leder jaar staan ze weer klaar, de muziek en de majorettes. In Keijenborg begeleidt de muziekvereniging St Jan en de schutterij St Jan, met tamboers en majorettes de tocht. In Hengelo zijn vertegenwoordigd de Hengelose
Majorettever., de chr. muziekver. Crescendo en de Kon. Harm. Concordia. Ongetwijfeld zullen veel jeugdige klantjes met hun ouders de Sint willen verwelkomen, dat kan, doch laat de goedheiligman en zijn trouw paard de ruimte, zodat hij het pad niet tussen de benen krijgt. Het bestuur van HKM is traditiegetrouw weer in het deftige pak, met hoge hoed aanwezig om St Nicolaas de ruimte te geven. En zeker niet te vergeten de goede begeleiding door de mannen van de Rijkspolitie.

Lubbers Woonwinkel

23 november 1982
GROOT SUCCES VAN ‘T WEERHAANTJE
De toneelavond van ’t Weerhaantje op zaterdag 13 nov j.l. in Ons Huis was in alle opzichten zeer geslaagd. De zaal was volledig bezet. Door de uitstekende roverdeling en de rolvastheid van de spelers en speelsters kwam het platte landsstuk „Beloofd is beloofd” volledig tot zijn recht. De inzet van ’t Weerhaantje werd beloond met een daveren applaus van het publiek. Zaterdag 27 nov. vindt de 2e opvoering plaats.

KOLLEKTE GEHANDICAPTENSPORT AFGELAST
Het PAC Sportreal plaatste een maand geleden een 2-tal berichten en een advertentie, waarin om mede werkers (stersJ werd verzocht voor de inzameling Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, die in de week 15 t.e.m. 21 november zou worden gehouden. Slechts 4 personen hebben zich gemeld. Het PAC kan de huis-aan-huis kollekte niet houden. Het is jammer en onbegrijpelijk, dat onze gehandicapte medemens, die dolgraag een beetje sport wil doen en hierdoor meer sociaal contact krijgt, in de kou moet blijven staan. Het eindbedrag van de inzameling was vorig jaar f 2684.—. Om toch gelegenheid te bieden een bijdrage te geven, zal het PAC Sportreal in de periode van 26 nov. t.e.m. 20 dec. 1982 in de sportkantines van de plaatselijke verenigingen, in het gemeentehuis en in sporthal ,,de Kamp’ een kollektebus plaatsen. In „de Kamp” t.e.m. de finales van het stratenvolleybal, die op 28 januari 1983 zijn. De gehandicaptensport heeft u nodig, want het motto dit jaar is: Sporten helpt, helpt sporten.

GEEN CROSSFIETSEN OP OPENBARE WEG
De politie in Hengelo Gld wijst erop, dat rijden met crossfietsen op de openbare weg en/of trottoirs niet is toegestaan en daarop strikt zal worden toegezien. De ouders worden gewezen op de gevaren, die er ontstaan met het rijden van crossfietsen op de openbare weg, zodat het verkeer daar hinder van ondervindt evenals de voetgangers. Na herhaalde waarschuwing wordt de crossfiets tijdelijk in beslag genomen. Er zal ook voorlichting via de scholen worden gegeven. Crossfietsen voldoen niet aan de eisen voor deelname aan het verkeer, een punt waaraan het normale rijwiel wettelijk moet voldoen. Het crossen kan o.m. geschieden op een speciaal terreintje aan de Beatrixlaan. Men mag alleen met de crossfiets op de weg lopende en de crossfiets aan de hand.

DAMES PRATEN OVER RUILVERKAVELING „HENGELO-ZELHEM”
In hotel Het Witte Paard te Zelhem willen de damesorganisaties hun leden nog meer inlichten over alles wat de ruilverkaveling inhoudt en wat dit voor gezin en bedrijf kan betekenen. In overleg met de begeleidingscommissie is besloten om twee voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor dames op maandag 29 nov Het plan van de ruilverkaveling , .Hengelo-Zelhem 30 nov. in hotel Leemreis te Hengelo Gld. Beide avonden beginnen om kwart voor acht. Alle dames in het ruilverkavelingsgebied, maar ook andere belanghebbenden zijn van harte welkom.

De Eikeboom

Schildersbedrijf Regelink

30 november 1982
KERSTCONCERT HENGELO’S GEM. KOOR EN VORDENS MANNENKOOR
Dinsdag 21 december a.s. geven het Hengelo’s Gemengd Koor en het Vordens Mannenkoor hun twee-jarig kerstconcert in de St Willibrorduskerk te Hengelo Gld. De pianobegeleiding is in handen van Marijke Steemers en het geheel staat onder leiding van Bert Nijhof. De belangstelling voordit concert is altijd bijzonder geweest. Vandaar het verzoek aan het publiek tijdig aanwezig te zijn. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Een ieder is van harte welkom.

NVEV-EXCURSIES
Twee bussen met NVEV-sters waren een hele dag op excursie in Arnhem waar ze een bezoek brachten aan het Elektrum en de Zuivelkeuken van het Ned. Zuivelbureau. Het Elektrum is een centrum waar d.m.v. fotomateriaal, schema’s, dia-verhalen en films informatie wordt verschaft over de elektriciteitsvoorziening, tegen de achtergrond van de algemene energiesituatie. De dames werden in groepen rondgeleid en de voorlichting was prima. Ook over zon-, winden kernenergie was volop informatie. Over het gebruik hiervan m.b.t. de elektriciteitsvoorziening is het onderzoek nog in volle gang. Zie verder in De Reclame.

VERENIGING SCOLIOSEPATIëNTEN EN HUN OUDERS
Nederland heeft er sinds kort een belangenvereniging bij. Het is de Vereniging van Scoliosepatiënten en hun Ouders. Een moeilijk woord dat scoliose. Wat wordt hier onder verstaan? Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Hierbij verdraaien de wervelkolom en de ribbenkast en op die manier kan een bochel ontstaan. De verdraaiing kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld in het bot, de zenuwen, de spieren, het bindweefsel. Maar in driekwart van de gevallen is de oorzaak onbekend, al vervult bij die 75 procent erfelijkheid doorgaans een voorname rol. Door tijdige ontdekking van scoliose en ook tijdige behandeling van een voortschrijdende scoliose kan een ernstige misvorming van de wervelkolom, die kan leiden tot verstoring van het levensgeluk en tot vroegtijdige arbeidsongeschiktheid, worden voorkomen. Zie verder in De Reclame.

EERSTE HOOFDPRIJS (HALF VARKEN) UIT HKM ST NICOLAAS-AKTIE VOOR DE FAM. WISSINK
De aktie, die de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging HKM onderneemt, heeft in de St Nicolaasperiode al heel wat respons opgeleverd. Uit de reeds ingeleverde opplakvellen met zegels werd de eerste trekking gedaan voor vele waardebonnen van HKM, maar ook voor één van de hoofdprijzen, een half varken. Zie verder in De Reclame.

Ordelman en Dijkman

7 december 1982
Kerstconcert ST WILLIBRORDUSKERK HENGELO GLD
Aanvang 20.00 uur Entree vrij Hengelo’s Gemengd Koor samen met Vorden’s Mannenkoor o.l.v. dirigent BERT NIJHOF m.m.v. MARIJKE STEEMERS (piano).

Meulenkamp

14 december 1982
Unie van Vrijwilligers afdeling Hengelo Gld KERSTBIJEENKOMST
Voor bejaarden op maandag 20 dec. a.s. 2 uur in zaal LANGELER. Wanneer U opgehaald wilt worden, dan gaarne opgave aan mevr. Kramer, Raadhuisstraat 57, tel. 1408.

21 december 1982
VEILIG VERKEER ORGANISEERT HERHALINGS CURSUS THEORIE EN PRAKTIJK RIJBEWIJS
De afdeling Hengelo Gld van Veilig Verkeer Nederland heeft plannen om in samenwerking met de rijscholen A. Weijers en A. Loonen medio jan. 1983 een herhalingscursus theorie en eventueel praktijk rijbewijs te organiseren. Bovenstaande is een goede gedachte van de VVN, want met het steeds intensiever wordende verkeer ontstaan telkens andere situaties, waarop men dan ingespeeld dient te zijn, zodat men niet voor verrassingen worden geplaatst. Daarom is het bijzonder nuttig om van tijd tot tijd de theoretische kennis wat op te frissen. Tijdens deze herhalingscursus kan eventueel ook deelgenomen worden aan praktische lessen (rijden in de auto). De deelname aan deze cursus is wat betreft het theoretische gedeelte, geheel gratis. Voor de praktische lessen wordt in verband met de hoge kosten een vergoeding gevraagd. Degene, die belangstelling voor deze cursus heeft, wordt verzocht zich vóór l januari a.s. op te geven bij de adressen, die in een advertentie in dit blad vermeld staan. De VVN rekent op een grote deelname, want veilig verkeer is een eerste vereiste.

WIERDENSE REVUE
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer V. V. V. Hengelo Gld, bestaat in 1983 vijftig jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert VVV een optreden van de bekende Wierdense Revue in sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld, op donderdag 14 april 1983, aanvang 7.45 uur. Kaarten zullen vanaf een nader mede te delen datum in maart 1983 in voorverkoop verkrijgbaar zijn.

BRANDPREVENTIE
Met de komende feestdagen in het vooruitzicht wil de Vrijwillige Brandweer Hengelo Gld nog eens wijzen op tal van brandgevaarlijke momenten die tijdens deze dagen kunnen ontstaan. Er kan snel brand uitbreken bij een kerstboom met kaarsjes of elektrische verlichting, brandende kaarsen op kandelaars, bij het bakken van oliebollen waarbij de vlam in de pan kan slaan. Ook met vuurwerk, dat na de Kerst volop gekocht en afgestoken gaat worden, dient men voorzichtig te zijn Er kan door onoordeelkundig gebruik of slordigheid veel narigheid gebeuren, maar als u bij al deze zaken de nodige voorzichtigheid in acht neemt, kan veel voorkomen worden.

28 december 1982
Vuurwerk te koop, zie VIJF advertenties:
Sporthuis Roozegaarde Banninkstraat
Van Tongeren Raadhuisstraat
Jansen ‘de Smid’ Bleekstraat
Stevord Kastanjelaan
Bijenhof Hummeloseweg