4 januari 1983
GROTE PRIJS IN STAATSLOTERIJ
In Hengelo Gld is in de laatst gehouden trekking van de Ned. Staatsloterij een grote prijs, fl1OO.OOO.— gevallen. Deze prijs is gevallen op een lot, gekocht bij het depot in Hengelo Gld, Boerman Lederwaren.

11 januari 1983
Platenservice Hengelo LET OP!!
Geheel nieuw voor Hengelo. Vanaf heden bij Platenservice Hengelo ook MUZIEKINSTRUMENTEN Gitaren Blokfluiten Orgels Accordeons Panfluiten Versterkers enz. enz. Tevens zijn wij uw adres voor orgelles en accordeonles.
Raadhuisstraat 51c (achter Edah) Hengelo G. Het adres waar muziek in zit!Voorwoord burgemeester van Hengelo Gld UNICEF
UNICEF – het Internationaal Kinder Noodfonds van de Verenigde Naties – is voor velen een begrip en heeft gelukkig reeds tientallen jaren op diverse plaatsen in de wereld schrijnende nood kunnen lenigen. Dit kindernoodfonds is in 1946 opgericht en diende in eerste instantie voor onmiddellijke hulpverlening aan kinderen in het door oorlogsgeweld geteisterde Europa. Na de wederopbouw van Europa werden de activiteiten van UNICEF gericht op verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen in de ontwikkelingslanden, waaronder tevens is begrepen de moederschapszorg. Zie verder in De Reclame.

Quick

18 januari 1983
NIEUW IN HENGELO GLD Verkoop BREIGARENS STUNTPRIJZEN
Woensdagmiddag 19 jan. OPEN HUIS Verkoop BREIGARENS, o.a. „Zareska” per pak 10 bol a 50 gram 15.00. Per pak 10 bol a 100 gram 27.50.
Autoshop-goederenhandel B. REGELINK RUURLOSEWEG 43 – HENGELO GLD.

25 januari 1983
OVERZICHT BEVOLKINGSVERLOOP IN 1982 IN DE GEMEENTE HENGELO GLD
Het aantal bewoners op 1 januari 1982 was 8082. 79 kinderen werden geboren, terwijl 84 personen overleden. Er kwamen 252 mensen in Hengelo Gld bij en er vertrokken 227 mensen. Dit opgeteld en afgetrokken levert een inwonertal van 8102 op. Dus Hengelo Gld heeft een bevolkingsoverschot van 20.

NIEUWJAARSCONCERT UNICEF
Op initiatief van Unicef afd. Hengelo Gld werd in een sfeervol versierde sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld een nieuwjaarsconcert gehouden, waaraan veel verenigingen uit Hengelo en Keijenborg hun medewerking verleenden. Dit initiatief was een schot in de roos, want geheel de sporthal was gevuld en zorgden voor een fantastische sfeer. Alle zangers en muziekanten zetten zich voor 100% in, hetgeen resulteerde in een gevarieerd en plezierig programma. Zie verder in De Reclame.

1 februari 1983
GEBOUWEN HENGELOSE ENGROSSLACHTERIJ TEGEN DE VLAKTE
Met het omverhalen van de gebouwen van de Hengelose Engrosslachterij is een lang stuk geschiedenis afgesloten. De slachterij zou in aanvang worden verplaatst naar het industrieterrein te Hengelo Gld. Doch door de afwijzing van de Rijkssubsidie, waarvoor de gemeentelijke autoriteiten zich geweldig hebben ingespannen, en het onverwachte faillissement, ging de bedrijfsverplaatsing niet door. Met ingang van dit jaar is de gemeente volgens koopovereenkomst eigenaar van de gronden geworden. Wat de definitieve planen met dit terrein zijn is niet bekend. De Hengelose Engrosslachterij was jarenlang een vertrouwd en markant punt in het dorpsbeeld, ondanks de voortdurende nieuwbouw rondom. Hieraan is met het wegbreken van de gebouwen een einde gekomen.

Dierenshop

Kumeling

Mentink

8 februari 1983
SCHIETTOURNOOI VOOR STRATENTEAMS
Op 14 februari a.s. zal het inmiddels bekende schiet tournooi voor stratenteams in Hengelo Gld weer van start gaan. In 1980 aarzelend begonnen met 32 teams groeide dit evenement in 1981 al uit tot een wedstrijd met 40 teams en ook in 1982 was er een grote deelname. Om de indertijd door de Amro-bank ter beschikking gestelde prijzen, wisselbekers, zowel dames- als herenteams, zal naar verwachting ook dit jaar weer sportief worden gestreden. Als bijzonderheid geldt nog, dat dit jaar alle deelnemers ter gelegenheid van het jubileum van s.v. Willem Teil, deze vereniging bestaat in 1983 50 jaar, een herinnering zullen ontvangen.

15 februari 1983
MET „DE ECHTE GROENTEMAN” LEKKER NAAR DE ZON
Onder dit motto wordt van 14 februari t.e.m. 12 maart 1983 een aktie gevoerd bij de groentemannen die aangesloten zijn bij de stichting, do echte groente man”. Bij deze groentemannen nu wordt in bovenstaande periode een zegelaktie gevoerd mot als hoofdprijs een droomreis. Bij iedere f 2.50 aankopen krijgt u een zegel gratis en die moet u opplakken op een vel. U zet uw naam op het vel, lost de rebus op en levert hem weer in. Bovendien zijn er nog 40 troostprijzen. Zie de advertentie in dit blad. Bij de echte groenteman Wijnbergen kunt u bij uw aankopen de zegels verkrijgen.

PEUTERSPEELZAAL „HOPZA” BESTAAT 10 JAAR
De opvang van peuters heeft met de stichting en het in werking stellen van de peuterspeelzaal ,,Hopza” een goede onderbouw gekregen. In het jaar 1983 bestaat de peuterspeeelzaal 10 jaar Het is voor talrijke peuters een goede opvang geweest en begeleiding op weg naar de grote school. Het bestuur van Hopza heeft de herdenking van het jubileum, omgeven met een feest op 16 april a.s. waaraan meerdere aktiviteiten zijn verbonden. Zie verder in De Reclame.

22 februari 1983
HENGELOSE TENNISCLUB WIL LEDEN WERVEN
Het duim nog maar ruim een maand en de tennis banen van de Hengelose tennisclub ,,Het Elderink” gaan weer open. Half maart worden de banen door de leden speelklaar gemaakt en begin april start het tennisseizoen. Vanaf die tijd kan tot november dagelijks ’s morgens en ’s middags gespeeld worden en ook ’s avonds omdat er verlichting is. Het grote voordeel van de tennissport is dat er gedurende de gehele zomer buiten gespeeld kan worden en ’s winters in een sporthal. Zie verder in De Reclame.

1 maart 1983

J. H. Wansink Raadhuisstraat 4 – HENGELO GLD wordt AH
Uw vertrouwde supermarkt gaat de komende weken ingrijpend van gedaante veranderen. Wij zijn onlangs tot overeenstemming gekomen met Albert Heijn B.V. te Zaandam om als zelfstandig ondernemer op franchisebasis, met hen te gaan samenwerken. Voor U betekent dit, dat vanaf 24 maart a.s. ons assortiment completer en vooral goedkoper zal zijn dan U tot nu toe van ons gewend was. Bovendien zal de winkel een verbouwing ondergaan waardoor wij in staat zijn U de ruimte te bieden bij het winkelen en de „vers” afdelingen in het speciale Albert Heijn-jasje te steken. Ook de artikel-opstelling, waarin de scherp geprijsde Eigen Merken van Albert Heijn een belangrijke plaats innemen, zal drastisch veranderen. Natuurlijk zullen wij U bij dit alles op dezelfde wijze van dienst blijven, zoals U dat tot op heden van ons gewend was, want „service” blijft door ons „groot geschreven”. Zie verder in De Reclame.

STRATENSCHIETTOURNOOI
Het stratenschiettournooi begint zo langzamerhan een vaste plaats te krijgen in de jaarkalender van plaatselijke evenementen in Hengelo Gld. Ook dit jaar wordt er op twee avonden in drie achtereenvolgende weken in het lokaal van S.V. Willem Teil weer volop een sportieve strijd gestreden. 36 teams zijn ingespannen bezig te proberen de Amro-wisselbeker dit jaar mee naar huis te nemen. Ook dames zijn van de partij, waarmee maar weer eens bewezen wordt dat de schietsport niet uitsluitend een mannen-aangelegenheid is. Maar dat weet men in de Achterhoek al lange tijd. Zie verder in De Reclame.

8 maart 1983
VVV HENGELO GLD BESTAAT 50 JAAR
Zo rond de jaren 30 hield het toenmalige bestuur van de Hengelose Marktvereniging de belangstelling voor het werk voor het vreemdelingenverkeer gaande. Onder de leiding van het bestuur, bestaande de uit de heren: G. Dickmann, E. Jacobs, J. H. Klem, G. H. Morsink en J. M. Ruesink, werden o.a. op mooie plekjes in de buitengebieden van Hengelo verschillende banken geplaatst. Ook de inrichting van een wandelpark was een plan dat door dit bestuur werd uitgevoerd. Toch meenden deze heren dat het werk voor vreemdelingenverkeer beter door een daartoe opgericht vereniging kon worden gedaan. Daarom werd in ,,De Reclame’ ‘van 11 maart 1933 een oproep geplaatst voor een bijeenkomst in hotel Witte aan de Spalstraat te Hengelo Gld (thans zijn foto Hans Temmink en lederwaren Boerman in dit pand gevestigd), waar men tot de oprichting van een vereniging voor vreemdelingenverkeer zou komen. 16 personen gaven gehoor aan de oproep en na een geanimeerde, discussie was de oprichting van VVV Hengelo Gld een feit. Bij het samenstellen van het bestuur wilde geen van de heren van het marktbestuur zitting nemen. Zij waren van mening dat een nieuw bestuur voor een nieuwe vereniging beter was. Zo werd op deze avond ook een bestuur samengesteld, waarin zitting hadden: notaris P. H. Danser als voorzitter, de heren A. H. Arnold, J. H. Demming, J. H. Langeler, A. Lebbink, P. Michels. Zie verder in De Reclame.

STRATENSCHIETTOURNOOI AFGESLOTEN
Het 4e stratenschiettournooi, georganiseerd door Willem Teil, Sport Real en de Amro-bank, te Hengelo Gld, op de banen van de S.V. Willem Teil is weer afgelopen. Ook ditmaal is het een groot succes geworden. De resultaten in de breedte zijn toegenomen, waaruit geconcludeerd mag worden dat de schietsport een steeds groter en aktiever beoefenend publiek trekt. Daarom zal er in het najaar in met kader van het 50 jaar bestaan van Willem Teil een tournooi worden georganiseerd om het kampioen schap van Hengelo Gld. Zie verder in De Reclame.

50-JARIG JUBILEUM CBTB HENGELO GLD
De heer Waarlo voorzitter van de CBTB afdeling Hengelo Gld opende het officiële gedeelte van de bijeenkomst waarop het 50-jarigbestaan werd herdacht met een psalm van David, waarin het danklied voor Gods rijke zegen. De heer Waarlo benadrukte in zijn toespraak dat men ook dankbaar moest zijn met de kleine dingen en dat er niet alleen aandacht aan het stoffelijke besteed moet worden, maar ook aan de geestelijke belangen. De belangen van de boeren werden altijd verdedigd ook in demonstratieve zin. Onder het motto: de boeren laten zich niet verkopen voor een appel en een ei werd aan een landelijke demonstratie deelgenomen. Zie verder in De Reclame.

TOPBILJART IN „IJSSELHOEVE”
De eigenaars van boerderij-restaurant ,,de IJsselhoeve” aan de Eekstraat te Doesburg, nabij camping IJsselstrand, hebben grootse plannen. Op zaterdag 9 april a.s. vindt in genoemd etablissement een demonstratie topbiljart plaats door grote vedetten. Uitgenodigd zijn meervoudig wereldkampioen Raymond Ceulemans, het Belgisch biljartfenomeen en de al niet minder bekende Hans Vultink uit Neede. De beide kunstenaars van het groene laken zullen hun kunnen tonen in driebanden en kuststoten. Nu al bestaat er de nodige belangstelling om beide heren die grote wereldbekendheid bereikten, aan het werk te zien in deze omgeving. Er worden kaarten in voorverkoop gebracht die verkrijgbaar zullen zijn bij ,,de IJsselhoeve”. Om ook andere liefhebbers in de gelegenheid te stellen eens kennis te maken met het grootbiljart wordt er van 5 t.e.m. 8 april een tournooi tien van rood georganiseerd.

OPENING WINKEL IN HOUTSNIJWERK EN KUNSTNIJVERHEIDSARTIKKELEN
Jan en Tiny Notten openden vorige week hun winkel in exclusief houtsnijwerk en kunstnijverheidsartikelen aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld. Jan Notten in Hengelo Gld en ver daarbuiten bekend door zijn bijzonder houtsnijwerk ( wie kent niet zijn ,,Nachtwacht”) heeft met zijn hobby inmiddels zoveel werkstukken gemaakt, dat hij tot verkoop kan overgaan. Zijn vrouw Tiny zal voor de verkoop in het winkeltje zorgen. Buiten door Jan vervaardigde kunstwerken zijn er ook nog exclusieve houten voorwerpen te koop uit b.v. Friesland In een tijd waarin de regering roept om eigen initiatief is de opening van deze winkel wel een voorbeeld van durf en ondernemingsgeest. De moeder van Jan Notten onthulde op de deur van de winkel een paneel, waarop een knots en een beitel staan. De Knots is de naam van. de winkel.

15 maart 1983
Platenservice HENGELO
De films van deze maand op videobanden te huur. VHS/VCC No 1 The Soldier’s Story Het ware verhaal over Vietnam Billy Joel maakte er een liedje over No 2 Animalympics Grandioze tekenfilm. Dierenathleten van vjjf continenten komen tesamen voor de eerste dieren olympiade. Verder nog 15 spannende films te huur voor f 15.00 per drie dagen per band.

Voor leden Hengelose hengelsportvereniging PAASEIERENWEDSTRIJD
Op zondag 27 maart a.s. vindt wederom de traditionele PAASEIERENWEDSTRIJD plaats, en wel ’s morgens van 8 tot 10 uur. Verzamelen 8.30 uur bij Concordia.

Wolboetiek De Breipen

Ziekenvervoer Wolsink

22 maart 1983

RECEPTIE 50-JARIG BESTAAN VVV  Met een zeer druk bezochte receptie vierde de VVV Hengelo Gld haar 50-jarig bestaan in hotel Leemreis Voorzitter H. van Hengel opende de bijeenkomst met kort historisch overzicht. 13 maart 1933 werd in hotel Witte de WV geboren uit de Marktvereniging. Zestien belangstellenden waren toen aanwezig, waaruit de eerste bestuursleden werden gekozen. De enige overlevende van dit bestuur, de heer J. H. Tijdink, destijds penningmeester, kon jammer genoeg door ziekte niet aanwezig zijn. De eerste bezigheden van de VVV waren contact zoeken met de provinciale VVV, het doen uitgeven van een gids over Hengelo en een plattegrond met fiets- en wandelroutes. Zie verder in De Reclame.

UITVOERING CHR. MUZIEKVER. „CRESCENDO”
De chr. muziekvereniging „Crescendo” heeft haar voorjaarsuitvoeringen ook weer gebracht. De beide avonden in ,,Ons Huis” werden druk bezocht, waarbij de zaterdagavond de kroon spande, de zaal was afgeladen vol. Voorzitter J. Wagenvoort opende de avond, waarna het publiek met begeleiding van het korps lied 464 zong. Het eerste gedeelte van de avond werd verzorgd door het grote orkest onder de bezielende leiding van dirigent J. Kraxner uit Vorden. De nummers volgden elkaar in een senl tempo op met telkens een korte toelichting van de dirigent. Ook het moeilijke nummer Playfull Interlude van Willy Hautvast met wisselende maten, werd tot een goed einde gebracht. Zie verder in De Reclame.NU OOK ALBERT HEIJN-VESTIGING IN HENGELO GLD
Donderdag 24 maart a.s. om 9.00 uur zal in de Raadhuisstraat 4 te Hengelo Gld een Albert Heijn-vestiging worden geopend Het is de eerste Albert Heijn in Hengelo Gld. In hè pand in de Raadhuisstraat werd voorheen een VIVO-winkel geëxploiteerd door de heer J. H. Wansink, die thans een franchise-overeenkomst heeft afgesloten met Albert Heijn bv. De heer Wansink blijft eigenaar van de winkel. Assortiment, inrichting, prijzen e.d. zijn gelijk aan die in Albert Heijn-filialen. Tijdens een korte sluitingsperiode werd het pand aangepast aan de eisien die Albert Heijn bv aan haar filialen stelt. De beschikbare vloeroppervlakte is 400 m2. Er staan 4 kassa’s. Zie verder in De Reclame.

V.D.H. KRINGGROEP „NOORDINK” HOUDT KEURINGSDAG
Duitse herdershonden Een aantal hondenliefhebbers is al reeds een aantal jaren verzameld in de kringgroep ,,Noordink”, een vereniging van Duitse Herdershonden. Met liefde worden iedere week de honden aan het werk gezet op proeven in gehoorzaamheid, demonstratie e.d. Op zondag 27 maart wil de kringgroep aan belangstellenden tonen, wat er alzo bereikt kan worden met honden. Er worden ongeveer 120 honden verwacht, die aan, een selectieve keuring deelnemen. De keuring beslaat een tijd van ongeveer 6 uur, die valt tussen 10 uur ’s morgens en 4 uur ’s middags. De plaats van handeling is het terrein aan de Hesselinkdijk. Zie verder in De Reclame.

Huls-Vorst en Vishandel Hengel

 

29 maart 1983
PAASVUUR VVV HENGELO GLD
Ook dit jaar organiseert VVV Hengelo Gld weer een Paasvuur en wel op 1e Paasdag, 3 april, ’s avonds om 9 uur op het terrein ,,de Hietmaat” aan de Berkenlaan. De Kon. Harm. Concordia zal het gebeuren muzikaal opluisteren. Dankzij de dienst Gemeentewerken is er voldoende brandbaar materiaal aangevoerd.

JONG GELRE HOUDT PAASVUUR
De traditie van Paasvuren wordt in ere gehouden, zo ook door Jong Gelre Hengelo Gld, die op Ie Paas dag een Paasvuur gaat ontsteken aan de Rijnweg te Hengelo Gld, op grondgebied van de fam. Luesink De aanvang is gesteld op 21.00 uur. De voorbereidingscommissie wil er een gezellige boel van maken en het geheel met de nodige sfeer omringen. Gezorgd wordt o.a. voor een drankje en een hapje. Aktief zijn en blijven vindt voor Jong Gelre ook zijn weerklank in de deelname aan spel ensport. Bij de provinciale sportdag van Jong Gelre behaalde de afd Hengelo een Ie plaats op het onderdeel volleybal. Hieraan namen 28 teams deel.

BOOMPLANTDAG IN HENGELO GLD
Ook in de gemeente Hengelo Gld is op woensdag 23 maart de Nationale Boomfeestdag gehouden. In het kader van deze plantdag waren de plantobjecten: Abbinkdijk, Fokkinkweg en Riefelerdijk, waar resp. de leerlingen van de 5e en 6e klassen van Varssel, O.L.S. en ds J. L. Piersonschool en Bekveld aktief meehielpen aan de zo belangrijke groenvoorzieningen. Door de toelichtingen op de plantobjecten: te weten burgemeester de Boer aan de Fokkinkweg en wethouder Hooman aan de Abbinkdijk en Riefelerdijk en het daadwerkelijke planten o.l.v. de gemeentelijke plantsoendienst werd wederom de aandacht gevestigd op het belang van bomen en bossen voor ons leef milieu en de natuur.

SOCIËTEIT CONCORDIA HENGELO GLD
Elke donderdagmiddag komen in zaal Concordia een aantal oudere heren bijeen om de middag gezellig door te brengen met ondermeer biljarten en kaarten (whisten). Dat het een zeer leuke middag is, blijkt wel uit het geringe verloop van de leden. De contributie bedraagt slechts f 5.— per maand. Enkele keren per jaar wordt een onderlinge whistwedstrijd gehouden. Heeft u ook belangstelling, lees dan de advertentie in dit blad.

5 april 1983
Huls-Vorst heeft een nieuwe eigenares!

Mevrouw H. Gussinklo heeft de winkel aan de Raadhuisstraat 51a overgenomen. Zij zal de zaak drijven onder de naam: VISHANDEL „HENGEL” Wij bevelen haar graag bij U aan. Verder danken we allen die door klandizie of advies mede een eerste aanzet hebben gegeven, zodat Hengelo na een jaar reeds over een goed lopende, ruim gesorteerde viswinkel annex diepvriesprodukten beschikt. Jaap Hulshoff VISHANDEL „HENGEL” Het doet ons genoegen U te kunnen mededelen dat wij de winkel in visprodukten en diepvriesartikelen van de heer Hulshoff hebben overgenomen. We zullen door kwaliteit en coulante bediening de bestaande klantenkring en toekomstige nieuwe afnemers steeds graag van dienst zijn.
ONS TELEFOONNUMMER (AAN DE ZAAK) is NO. 3460 Fam. Gussinklo-Waninge.

KOFFIECONCERT MUZIEKVER. ST JAN
De muziekver. St Jan te Keijenborg gaf een koffieconcert in zaal Winkelman. Hierbij was het eerste officiële optreden van dirigent Gerrit Wolsink, die voor een goed gevulde zaal de vuurdoop onderging. Hij toonde in dit eerste optreden zijn benoeming waard te zijn, hetgeen niet meevalt als men bedenkt dat hij een oude rot in het vak, de heer H. van Aken moest opvolgen. De heer van Aken had zijn functie neergelegd, omdat hij vond, dat nu de jeugd maar aan bod moest komen. Zie verder in De Reclame.

FAMILIE KNIKKER BEZORGT PUBLIEK DE SLAPPE LACH
Het Hengelose toneelgezelschap ’t Weerhaantje heeft sinds haar oprichting nog nooit zo goed in de spelers en speelsters gezeten ais thans. Het vrolijke toneelspel ,,Spel rond de Knikkers” dat voor een volle zaal in „Ons Huis” opgevoerd werd, was terdege voorbereid en het zien dat er door het goede aanbod een nog betere rolkeuze kon worden gemaakt. Voor regisseur Han Oldenhave een fijne wetenschap bij het spel was een goed contact tussen regisseur, spelersgroep en souffleuze, hetgeen het spel ten goede kwam. Doldwaze situaties in de familie Knikker, bezorgden het publiek de slappe lach. Mimiek, een zeer belangrijk onderdeel van het toneelspel, werd gekoppeld aan een goede voordracht. En de ene na de andere lachsalvo klonk door de zaal. De 2e opvoering van deze klucht vindt plaats op zaterdag 9 april.

QUICK SPORTSCHOENFABRIEK HOUDT OPEN HUIS
Quick Sportschoenfabriek te Hengelo Gld, de fabrikant van vele soorten sportschoenen voor binnen en buitensporten zet haar deuren open. Op vrijdag 8 april a.s. houdt zij Open Huis en wel ’s middags en ’s avonds. Belangstellenden en dat zullen er ongetwijfeld velen zijn, kunnen dan de fabriek in werking zien. Het personeel heeft aan het verzoek van de directie gehoor gegeven door ook ’s avonds te werken om zodoende aan de mensen de produktie van sportschoenen te tonen. Parkeerproblemen zullen zich tijdens ’t Open Huis niet of nauwelijks voordoen. Op sportpark Elderink 1 minuut lopen van de fabriek is ruimte genoeg om het voertuig kwijt te raken. Voor de openingstijden van dit Open Huis zie men de advertentie in dit blad.

Samson Trophy

12 april 1983
IJsvereniging „Steintjesweide”
Meisjes en jongens van 6 t.m. 12 jaar opgelet Woensdagmiddag 20 april is er een rolschaatswedstrijd op de Molenenk. Inschrijving 13.30 uur – aanvang 14.00 uur Bij slecht weer zaterdagmiddag 23 april, dezelfde tijd Leden ijsvereniging gratis toegang, niet-Ieden f 1,—.

19 april 1983
ORANJEFEEST HENGELO GLD
Zaterdag 30 april, de dag waarop Koningin Beatrix haar verjaardag viert, is er ook feest in Hengelo. Het plaatselijke oranjecomité heeft evenals de andere jaren, ook nu weer getracht een programma samen te stellen met voor elk wat wils. Dit programma kunt u de volgende week vinden in de speciale Oranje-krant. Om echter de organisatie van dit feest te doen slagen, wordt er van u een financiële bijdrage gevraagd. Daartoe zult bij dit nummer van ,,de Reclame” een enveloppe vin den, waarin u uw gift kunt doen. Dames van de CPB komen deze envelop weer bij u ophalen. (Geef gul, u doet er het feest mee slagen. Bij voor baat hartelijk dank.


FEEST OP DE PEUTERSPEELZAAL

De Hengelose peuterspeelzaal bestaat 10 jaar en dus wordt er feestgevierd. Op zaterdag 23 april zijn er verschillende aktiviteiten bij de speelzaal HOPZA. Bestuur en leidsters zijn weken geleden met voor bereidingen begonnen en ze rekenen erop dat het een geslaagde middag zal worden. Er is van alles te doen. Tweedehands speelgoed en zelfgemaakte poppekleertjes, in alle maten en soorten, worden verkocht. Er worden wafels gebakken, er komt een knutsel- en kleihoek voor de kleintjes. Zie verder in De Reclame.

26 april 1983
VAN TONGEREN
Voor ouderen en jongeren Eindelijk Is het dan zover! Wij zijn verhuisd. Vanaf nu zijn wij alle dagen GEOPEND Voor alle klanten koffie met koek Raadhuisstr. 29 – t.o. gemeentehuis Tel. 05753-1657 – Hengelo Gld Alle mensen die tot nu toe hun belangstelling toonden bij mijn verblijf in het ziekenhuis, zeg ik hiervoor hartelijk dank.
Tot spoedig ziens in Hengelo Gld. AB VAN TONGEREN.

van der Mond

3 mei 1983

NIEUWE PREDIKANT VOOR DE HERVORMDE GEMEENTE VAN HENGELO GLD
Met het aannemen van het beroep dat op hem werd uitgebracht, zal de heer kandidaat P. Hendriks uit Den Dolder (Utrecht) voorzien in de vacature die was ontstaan bij de Herv. gemeente Hengelo Gld na het afscheid van ds Kabel. De heer Hendriks is getrouwd en heeft een dochter van zes jaar. Wanneer hij zijn intrede zal doen is nog niet bekend, daar er nog verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden aan de pastorie aan de Beatrixlaan. Sinds een eeuw geleden is de heer Hendriks een kandidaat, die nu door handoplegging tot het ambt van predikant geroepen wordt.

BAKKERIJ HEKKELMAN BAKT HET NIEUWE DIEETBKOOD MALSOVTT
Sinds enige tijd is er een nieuwe dieetbrood op de markt. Het malsovit meerkoren-plus brood, bestaande uit 4 volle granen, waaraan extra toegevoegd boekweit volmeel, sojameel, tarwekiemen + 4% glutenpoeder. Bakkerij Hekkelman te Hengelo Gld is de enige bakker in de omgeving die het bakt. Blijf op gewicht door de broodmaaltijden te vervangen door malsovit meerkoren-plus en door vóór de warme maaltijd een sneetje malsovit te eten. U zult dan op gewicht blijven of zelfs afvallen. Malsovit bestaat uit 70% biologisch gekweekte produkten.

TENTOONSTELLING 2e WERELDOORLOG
Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding wordt deze week van 2 t.e.m. 6 mei een tentoonstelling in ,,de Kamp’ gehouden. Met het exposeren van aanplakbiljetten en archiefstukken uit het gemeentelijk archief en voorwerpen uit de kollektie van J. Kreunen, wordt getracht een beeld te geven van hetgeen zich gedurende de bezettingsjaren zowel landelijk als plaatselijk heeft afgespeeld. De toegang is gratis. De openingstijden zijn 15.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur.

Wierdense revue VVV Hengelo

10 mei 1983
STEUN „AKTIE MAX TAILLEUR” NU DUBBELHABD NODIG
10 jaar geleden begon de Amsterdamse moppenverteller Max Tailleur zijn aktie ,Geef Max de zak”, ten behoeve van kuurreizen voor rheumapatiënten De 74-jarig Max, zelf momenteel in het ziekenhuis vanwege een oogoperatie, is nog steeds voorzitter van de stichting „Beter met Max”. Het verdriet deze man, die geweldig veel doet voor de rheumapatiënten, dat zijn akties in het nauw komen. Max, zelf aan rheuma leidende, zegt dat er sprake is van een moeilijke situatie. Door allerlei andere aktiviteiten, ook voor goede doelen (o.a. Polen) dreigt er gevaar voor de voortgang van de kuurreizen, waarvan zoveel rheumaleiders profijt hebben. Om er nu voor te zorgen dat er toch een regelmatige aanvoer van goederen (oude kleding, lompen en goede gedragen schoenen) plaats vindt, zijn er in heel Nederland zo’n 140 verzameldepots. Het dichts bijzijnde depot in deze regio is in Gaanderen. De vertegenwoordiging daarvan is in handen van de heer Jan Pastoors, Margrietstraat 2 te Gaanderen. Zijn vrouw is reeds lange jaren leidende aan rheuma. Wij, in Hengelo Gld, verzamelen al geruime tijd oude ‘kleding enz. voor deze depothouders. Zie verder in De Reclame.

WILLEM TELL-NIEUWS
In het verleden werd op gezette tijden aan het bestuur van de SV Willem Teil de vraag gesteld of ook voor niet-leden de mogelijkheid bestond om gebruik te maken van de bestaande accommodatie van de vereniging: Laatstelijk gebeurde dat nog tijdens het op 1 maart j.l. afgesloten schiettournooi voor stratenteams. Dit was voor het bestuur aanleiding om op de ledenvergadering die op 4 maart plaatsvond een nota recreatie-schieten te presenteren, die beoogde de meningen binnen de vereniging over dit onderwerp te peilen. De nota was vergezeld van een voorstel, dat indien de vergadering tot een positief oordeel zou komen, de mogelijkheid bood om met de uitvoering een begin te maken. Na ampele discussie over de nota werd het voorstel van het bestuur aangenomen en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in het huishoudelijk reglement werden aangebracht. Zie verder in De Reclame.KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR G. SCHUERINK
 
Op de dag voorafgaande aan Koninginnedag viel een persoon in de gemeente Hengelo Gld de eer te beurt, te worden begiftigd met een Koninklijke onderscheiding. Dit was G. Schuerink van ,,’t Holte” op Bekveld. In bijzijn van zijn familie werd hem te zijnen huize de onderscheiding opgespeld door burgemeester de Boer. De heer Schuerink heeft zich in het kerkelijk en maatschappelijk leven zeer verdienstelijk gemaakt. Ruim 30 jaar had hij zitting in de kerkvoogdij van de Herv. gemeente te Hengelo, waarvan 1 jaar secretaris en 10 jaar president-kerkvoogd. In het bestuur van de vereniging tot instandhouding van scholen met de bijbel te Hengelo Gld heeft hij een werkzaam aandeel geleverd en aktief meegewerkt aan het voortbestaan van deze scholen. Het bestuur van de coöp. zuivelfabriek te Hengelo Gld heeft ruim 12 jaar mogen profiteren van zijn kennis en inzet. Mede dankzij zijn vrouw heeft hij de zware last van al deze funkties op zijn schouders kunnen dragen. Ook ontving de heer Schuerink voor 10 jaar vrijwilligerswerk bij de Bescherming Bevolking een oorkonde en een insigne. Bij het bereiken van zijn 65e verjaardag, waarmede tallozen hem kwamen gelukwensen, is deze onderscheiding, de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, een passende bekroning voor zijn inzet voor de ander.

2 JUBILARISSEN BIJ EHBO GEHULDIGD
De afdeling Hengelo Gld van de EHBO hield in zaal Michels een receptie ter gelegenheid van haar 30- jarig bestaan. Deze receptie stond tevens in het teken van de huldiging van een 2-tal leden die het 25-jarig lidmaatschap hadden vol gemaakt. De heer Kruil van het hoofdbestuur de jubilarissen mevr. J. Demming-Dikkeboer en de heer G. te Brake de versierselen op. De heer te Brake is zeer aktief bij herhalingsoefeningen en heeft ook bij de Lotusgroep zijn inbreng. Mevr. Demming is met haar man B. Demming, die reeds werd onderscheiden, zeer aktief binnen de EHBO. Zij gaat als vaste EHBO-begeleidster mee met de wedstrijden van Pax. Burgemeester de Boer wenste geluk namens de gemeente. Hij wees er op dat het ook voor de brandweer nuttig zou zijn om EHBO-oefeningen te gaan volgen. Voorzitter W. Geurtzen van Pax haalde aan dat er een vast contact is met de EHBO. Hij sprak hier zijn grote waardering voor uit.

17 mei 1983
BEDEVAART WITTEM
Telkenjare zijn er nog heel wat belangstellenden die vanuit deze omgeving naar het Zuid Limburgse land trekken en daar aan de voet van de Gulpener berg met het levensgrote Mariabeeld, de St Gerardusbedevaart meemaken. Het bekende plaatsje Wittem is dan het reisdoel. De komende tocht is vastgesteld op zondag 12 juni a.s. Degene die de reis mee wil maken, dient zich zo spoedig mogelijk op te geven, om de organisatie een inzicht te geven met hoeveel bussen men gaat vertrekken. Naast een bezoek aan de St Gerarduskapel met daarbij een klankbeeld van St Gerardus, wordt ook een tocht gemaakt naar de Gulpener berg. Bij goed weer wordt een H. Mis in de kloostertuin opgedragen Met ook een sacramentsprocessie. De opgave-adressen staan elders in een advertentie in dit blad vermeld.

HETAC

24 mei 1983
WANDELTOCHT
Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert het CJV Jong Hengelo wederom haar jaarlijkse Meitocht, een wandeltocht over 5, 10 of 15 kilometer. De start en finish zijn bij „Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld. Door de keuzemogelijkheden kunnen zowel jong als oud, groot en klein aan de wandeling meedoen. De routes leiden ook dit jaar weer door de prachtige Hengelose buitengebieden. Zie verder in De Reclame.

VVV-TAPTOE STAAT VOOR DE DEUR
In het kader van het 50-jarig bestaan van VW Hengelo Gld heeft het komende Taptoe, dat al jaren achtereen met stijgend succes wordt georganiseerd, op sportpark Elderink te Hengelo Gld, een extra feestelijk accent. In opdracht van het VVV-bestuur heeft algemeen leider G. J. Hilferink uit Zutphen weer het nodige in aktie gezet en op papier vastgelegd. De diverse deelnemende verenigingen zijn al weken zeer druk aan het oefenen om er een geslaagd optreden van te maken. De deelnemende verenigingen zijn: Kon. Harm. Concordia, Chr. muziekver. Crescendo, muziekver. en schutterij St Jan uit Keijenborg, Hengelose Majorettevereniging. Als gastkorps zal optreden de lyra- en majorettegroep van Sursum Corda uit Vorden. Zie verder in De Reclame.

31 mei 1983
FA SCHRÖDER VIEL IN DE (ETALAGE) PRIJZEN
Het werk van een etaleur is belangrijker dan menigeen denkt. Men moet zich in de keurende blik van de klant kunnen indenken. Louis Gerritsen uit Zevenaar, al reeds 24 jaar de vaste etaleur van.de fa. Schröder uit Hengelo Gld, heeft daar weet van. Nu reeds voor de vijfde maal werd zijn werk gunstig beoordeeld. Ditmaal was het een goed in het oog lopende uitbeelding geworden van Triumph nachtgoed. Het toegezonden materiaal en betreffende goederen dienden verwerkt te worden, doch verder was het initiatief geheel aan de etaleur. Gastdames van Martin Air Promotion maakten opnames van de etalage bij de deelnemende zaken en daaruit werd een beoordeling gemaakt. In de, regio Oost viel de etalage van de fa. Schröder zodanig op, dat de eigenaresse Annelies Groot Landeweer-Schröder in aanmerking kwam voor de 1e prjjs, bestaande uit het allernieuwste type video. Uiteraard viel deze prijs zeer in de smaak en werd op dit succes samen met de etaleur een feestje, gebouwd.

Stevord Marjan Smeitink

7 juni 1983
DE RAMP IS NU COMPLEET
Het hoofdbestuur van de Gelderse Christelijke Boeren en Tuindersbond heeft uit de rapportage van de over de hele provincie verspreid wonende leden moeten konstateren, dat de overvloedige regenval voor de landbouw catastrofale gevolgen heeft. In het rivierengebied Egt driekwart van het bouwland nog braak, in oostelijk Gelderland en de Veluwe ongeveer de helft. Ook het grasland heeft ernstig geleden. De dikwijls zware snede kon niet tijdig worden gemaaid, waardoor de onderste stenkeldelen begonnen te rotten, hetgeen de nagroei ernstig zal vertragen. Het opnieuw onder water lopen van de uiterwaarden maakt de ramp voor de Gelderse boeren compleet. Het ‘staat wel vast, dat minstens de helft van de produktie van de uiterwaarden geheel verloren is. Het CBTB-bestuur heeft zich per telegram tot de Minister van Landbouw gewend om hem met name op de kritieke situatie van tot wanhoop gedreven boeren te attenderen. Er is contact opgenomen met Rijkswaterstaat om na te gaan of het afstromen van het water van de uiterwaarden kan worden bespoedigd. Veel veehouders raakten in moeilijkheden met de af voer van mest en gier, waarvoor ze op het veel te natte land niet terecht konden. Het ziet er naar uit, dat voor dit laatste probleem thans een oplossing gevonden is via de gemeentelijke zuiveringsinstallaties.

Bouwbedrijf LMN

14 juni 1983
OPENING NIEUWE GEMEENTEHUIS DOOR MINISTER RIETKERK
Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo Gld is er na goedoverleg in geslaagd om minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken naar Hengelo Gld te laten komen voor de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis. Als datum voor de opening is woensdag 28 sept. gekozen. Het programma zal nog nader worden vastgesteld.

21 juni 1983
Ut Boksenhuus in Hengel
Veur de Keijenborgse kermse nog effen iets ni’js halen bi’j ut Boksenhuus in Hengel Deze week aanbiedingen o.a.: gauw Herman Brood T-shirts.

Willem van Hal

St. Jan

28 juni 1983
Voorbereidingsbesluit Regelinklaan-West 1983
De burgemeester van Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 7 juni 1983 heeft besloten te verklaren, dat het bestemmingsplan ,Regelinklaan-West 1983 nr 2″ wordt voorbereid, betrekking hebbende op het gebied, gelegen aan de parallelweg van de Vordenseweg tot aan de aansluiting van de Hiddinkdijk. In dit gebied is o.a. de lokatie van een woonwagenerf met vier standplaatsen gesitueerd.
Bovenvermeld raadsbesluit met bijbehorende situatietekening ligt met ingang van l juli 1983 voor een ieder ter secretarie (afdelingbestuurszaken) ter inzage.

Köhler-Wissink klokken

12 juli 1983
KEIJENBORGSE KERMIS
De koek is op en het zit er weer op voor de inwoners en omwonenden van Keijenborg. De jaarlijkse kermis, dit jaar begunstigd met fraai zomerweer, werd een feestelijke aangelegenheid. De traditionele optocht op zondag waaraan veel groepen deelnamen, was een fraai schouwspel. Ook de dag van de volksspelen, maandag, verliep naar wens. Even dreigde de regen roet in het eten te gooien, doch de zon liet zich niet verdringen. Na dat heet college van B. en W. van Hengelo Gld de eerste schoten loste, konden de vele schutters van de organiserende schutterij St Jan aan de bak om de vogel van zijn hoge post los te krijgen. Onder grote spanning lukte het eindelijk aan Jan Hermans om de vogel er af te schieten. Zie verder in De Reclame.

Ontspanningsdag voor alleenstaande dames
Vanuit de KPO Keijenborg-Hengelo is een werkgroep gevormd die meehelpt organiseren aan een ontspanningsdag voor alleenstaande dames. Deze uitstap is gepland op 16 augustus met een bustocht naar de Biesbos. In deze tocht is begrepen een boottocht door een natuurrijke omgeving, met aansluitend een Brabantse koffietafel. Ruim 2 uur lang vertoeft men met een pleziervaartuig op de vele wateren van de Biesbos. Men hoopt op een grote deelname. In verband met de nodige voorbereiding is het zaak dat belangstellende dames zich zo spoedig mogelijk opgeven. Alle gewenste inlichtingen kan verkregen worden bij de contact-adressen mevr. Steenkamp, Baaksevoetpad, Hengelo Gld, tel. 1403 en mevr, Besselink, Hengelosestraat, Keijenborg, tel. 1327 Deze reis staat ook open voor belangstellenden, buiten de genoemde KPO-afdeling. Opgave liefst vóór 17 juli a.s. bij de genoemde adressen.

Nieuwe trainer PAX 
Met ingang van het seizoen 1983-1984 heeft de voetbalvereniging PAX uit Hengelo een nieuwe trainer gekregen. De heer George Peeters, eerder werkzaam bij de v.v. Haaksbergen volgt de heer Leo Zegers op, die met Pax vele successen behaalde. Het afgelopen seizoen was voor PAX bijzonder succesvol. Helaas ging op het nippertje de overgang naar de 2e klas van de KNVB verloren en kwam men in de beker in de halve finale. Voor de heer Peters derhalve geen gemakkelijke start, om deze successen te continueren Wij wensen hem bijzonder veel succes met zijn werk bij PAX. De grote supportersschare die altijd de wedstrijden bezoekt, zal ongetwijfeld als het nieuwe seizoen begint, weer aanwezig zijn bij de wedstrijden.

19 juli 1983
Hengelo heeft weer een tweede predikant (zie foto)
In een overvolle Remigiuskerk te Hengelo Gld, werd kandidaat Peter Hendriks uit Den Dolder ingewijd en ingezegend tot predikant, waarmee tevens voorzien werd in een 10 maanden lange vacature wegens het vertrek van ds Kabel. In deze dienst werd kandidaat Hendriks door 22 pastores uit wijk- en buurtgemeenten door handoplegging tot predikant ingezegend. Dit is voor de gemeente een unicum, omdat deze laatste handeling laatstelijk was geschied in 1895 bij intrede van kandidaat Faure. Voorganger ds Verhaere was het ook die kandidaat Hendrik tot predikant bevestigde en daardoor tevens een collega erbij kreeg. Nadat kandidaat Hendriks de gestelde vragen had beantwoord en de 22 pastores hem door handoplegging tot predikant hadden ingezegend werd hem toegezongen gezang 239. De cantorij zorgde voor de wisselende gezangen, terwijl organist Herman Lubbers, naast de begeleiding van de zang, ook een lied van Johann Sebastiaan Bach, dit op verzoek van ds Hendriks, speelde. Na de dienst was er gelegenheid voor genodigden in ,,Ons Huis” om het nieuwe predikantenechtpaar, Peter en Janny Hendriks met dochtertje Esther, te begroeten en toe te spreken. Ds Verhaere noemde het een feestdag voor Hervormd Hengelo, om na lange tijd weer een tweede predikant er bij te hebben. Namens een viertal kerkelijke vertegenwoordigingen riep ds Monteban uit Zelhem de nieuwe predikant een welkom toe, terwijl pastoor Morren dit deed namens de R.K. parochies ut Hengelo en Keijenborg. Namens de gemeentelijke overheid wenst loco-burgemeester Hooman de nieuwe predikant, maar ook de Herv. Gemeente geluk. Ds te Winkel erkende als emeritus-predikant het zeer fijn te vinden erbij betrokken te worden en hem zeker als vertegenwoordiger van de oudere predikantenorganisatie te willen ondersteun en van advies te dienen.

HENGELOSE BRADERIE: KRAMENFEEST
Voor de tiende Braderie die dit jaar wordt georganiseerd op woensdag 27 en donderdag 28 juli, door de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging in en rond de Kerkstraat te Hengelo Gld, is nog nooit zoveel animo van middenstanders als verenigingen als dit jaar geweest. Bij het secretariaat zijn aanmeldingen binnengekomen voor tenminste 70 kramen. Zie verder in De Reclame.

26 juli 1983

Textiel KLEM wordt Roozegaarde
Wij delen U mede dat met ingang van 2 augustus 1983 onze zaak is overgedragen aan de fam. Roozegaarde. fam. Klem Spalstraat 13, Hengelo Gld. De verkoop van sportartikelen vanuit Roozegaarde sport wordt per 2 augustus 1983 verplaatst naar Spalstraat 13, Hengelo G. Zie verder in De Reclame.

KLOMPENMAKERS WANDELTOCHT KEIJENBORG

Op donderdag 4 augustus gaat tussen 16.00 uur en 17.00 uur de bekende klompenmakers wandeltocht te Keijenborg van start. Zo als telkenjare voert deze tocht door een zeer fraaie streek, waar van oudsher vele klompenmakers hun beroep uitoefenden. Tijdens deze tocht kan men een klompenmakerij bezichtigen, het rogge maaien en binden met de hand en kan men schilderijen bewonderen van de amateur schilder Hendriks. Na afloop is er gelegenheid tot barbecuen in de grote tuin van café ,,de Smid” in de Kerkstraat te Keijenborg, waar start en finish van deze tocht zijn.

Kermis en braderie

2 augustus 1983
ROMMELMARKT „CRESCENDO”
Zaterdag 27 augustus a.s. houdt de chr. muziekver. Crescendo” haar inmiddels traditioneel geworden Rommelmarkt in de Kerkstraat. Op deze markt waar altijd een gezellige drukte heerst, gaan vele artikelen in andere handen over. Crescendo doet de opbrengst van deze Rommelmarkt in het instrumentenfonds. Eenieder weet dat instrumenten zeer duur zijn. Mensen die nog rommel- of zolderopruimingen hebben en niet weten waar ze er mee heen moeten, kunnen dit opgeven. De telefoonnummers waar dit kan geschieden staan in een advertentie in dit blad.

De wielerronde van Hengelo Gld
 georganiseerd door de RTV Wichmond, deed ook een plaatselijke klasse mee. Op de foto winnaar Joop Notten, wethouder H. J. Groot Roessink, die namens de gemeente het startschot loste, 2e man Jan Lenselink, secretaris van RTV Louis Taken en 3e man Erik Kroesen.

9 augustus 1983
DERDE AVONDFIETSVIERDAASE HENGELO (GLD.)
Maandag 15 augustus start voor de derde keer de avondfietsvierdaagse, georganiseerd door de ijsvereniging ..Steintjesweide”. Op veler verzoek valt deze vierdaagse in de laatste week van de schoolvakanties,, zodat ook de jongere kinderen mee kunnen doen en ’s morgens nog lekker even kunnen uitslapen. Er zijn vijf verschillende routes van ± 20 km (vrije avond naar keuze), die zoveel mogelijk over verharde wegen voeren in en rond Hengelo (Gld.). Omdat deze fietsvierdaagse geen wedstrijdelement inhoudt heeft iedereen ruim de tijd om te genieten van de prachtige omgeving van Hengelo (Gld.) en de omliggende dorpen. De start is iedere avond tussen 6 en 7 uur. Op vrijdagavond zal de boerenkapel van „Concordia” voor een vrolijk muziekje voor de binnenkomers zorgen. De uiterste tijd van binnenkomst is 21.00 uur. De start is ’s avonds bij sporthal De Kamp.

16 augustus 1983

7500 zwemdiploma’s 
In de nu 19 jaar bestaan van het Hengelose zwembad heelt badmeester van Aken met assistenten heel wat jongens en meisjes opgeleid voor een zwemdiploma. Dit leidde nu tot een respectabel aantal van 7500, een reden om feest te vieren. Uit de vele diplomazwemmers tijdens de recent gehouden test kwam als gelukkige te voorschijn Ilse Freericks, welke er een gratis zwemabonnement aan overhield en een fraai houtsnijwerkje. Meerdere personen, welke zich verdienstelijk gemaakt hebben werden in de hulde betrokken door voorz. W. Geurtzen.

Coen Evers speeltuin

23 augustus 1983

„PAX” KOMT BESLAGEN TEN IJS
Van sponsor QUICK Sportschoenfabriek te Hengelo Gld ontving de voetbalver. ,,PAX” een complete uitrusting voor spelers, trainer en begeleider. Uiteraard was men bij PAX hier zeer blij mee. Op de foto v.l.n.r.: directeur de heer M. Smeets van Quick, trainer George Peeters, verkoopleider de heer S. Bakker en voorzitter Geurtzen van ,,PAX”.

Naailes Abbink-Zemmelink
De Knots
Varssel

Fransen slachtvarkens

30 augustus 1983„In Stap en Draf” te Hengelo Gld houdt „Open Dag”

Zondag 4 september a.s. wordt Hengelo Gld weer paardendorp. Dan namelijk organiseert de vereniging van het aangespannen paard ,,In stap en Draf” te Hengelo Gld weer haar jaarlijkse Open Dag. Het bijzonder grote aantal van 120 aanspanningen zal om 10.00 uur vanaf de Hietmaat te Hengelo Gld vertrekken voor een tocht door de mooie omgeving van Hengelo Gld. Om goed geïnformeerd te kunnen zijn ligt het in de bedoeling om langs de route katalogussen te verkopen. Vanaf de zijde van de organisatoren wordt het publiek verzocht geen obstakels en auto’s op de route te zetten. Eveneens worden de eigenaren van beregeningsinstallaties verzocht deze niet op de weg te richten, daar de paarden hier zeer nerveus kan kunnen worden. Zie verder in De Reclame.

6 september 1983
Internationale Veteraan Motoren Rally op zondag 11 sept
Zondag 11 sept. a.s. is het weer groot motorfeest in Hengelo Gld. Dan namelijk wordt de traditionele jaarlijkse Veteraan Motoren Rally gehouden. Bij de organisatoren Roel en Lien Kreunen zijn tussen de 150 en 200 inschrijvingen binnen gekomen om aan deze rally deel te nemen. In samenwerking met de Hamove is de route bepijld en worden de controles verzorgd. Ook dit jaar zijn weer schitterende wegen uitgezocht voor de rally. Zondagmorgen om 10 uur wordt in Varssel bij de molen gestart, terwijl de finish is bij hotel Langeler in Hengelo Gld. van plm 13.30 tot 15.00 uur, waarna de motoren rond de Herv. Kerk worden opgesteld, waar dan iedereen ze kan bekijken. Zie verder in De Reclame.

BEJAARDENTOCHT UVV
Aan de onlangs door de Unie van Vrijwilligers af d Hengelo Gld georganiseerde tocht namen ongeveer 60 bejaarden deel. In 2 bussen van de OAD uit Holten vertrok men om i uur vanaf ,,Ons Huis richting Hummelo. Via Arnhem, Oosterbeek, Wageningen, reed men naar de Grebbeberg waar in hotel Grebbeberg thee met gebak klaar stond. Daarna reed men verder via Eist, Leersum, Amerongen naar Doorn. Hier werd een bezoek gebracht aan kasteel Doorn, waar van 1918-1941 de Duitse keizer verbleef. Na een interessante rondleiding ging het naar de Cantharel bij Apeldoorn waar een koffiemaaltijd gebruikt werd. Tegen half negen keerde het gezelschap in Hengelo Gld terug.

13 september 1983
AFSCHEID MEVROUW HOEFSLOOT VAN HULPDIENST
Door de Stichting Hulpdienst Hengelo-Keijenborg werd afscheid genomen van mevrouw Hoefsloot, die vanaf de oprichting van de Stichting in goede samenwerking met de andere hulpverleensters, zich heeft ingezet op momenten en in situaties, waar de officiële instanties geen uitkomst gaven. Zieken of bejaarden konden mevrouw Hoefsloot altijd bellen en zij zorgde dan voor snelle hulp. In haar afscheidswoord dankte mevrouw Hoefsloot iedereen die het mogelijk maakte daar te helpen waar het nodig was. Er is zoveel te doen waar de gemeenschap niets van merkt: wandelen met invaliden, bezoeken van zieken en bejaarden, maar ook praten met en vooral luisteren naar mensen met problemen Mevrouw Hoefsloot kreeg van alle medewerksters een bloemstuk aangeboden. Mevrouw Dinkelman heette mevr. Ria Rijpkema welkom, die de taak van mevrouw Hoefsloot zal overnemen.

20 september 1983
FILMAVOND VOOR 12- EN 13-JARIGEN IN HENGELO
Al een aantal jaren organiseert de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Hengelo aktiviteiten voor de jeugd van 12 tot 15 en 16 jaar in jeugdcentrum de Woage. Op 14 oktober is de volgende activiteit. Zie verder in De Reclame.

Harry Stapelbroek

27 september 1983
Bezichtiging gemeentehuis Hengelo gld
Aangezien het vernieuwde en uitgebreide gemeentehuis van onze gemeente op 28 september 1983 officieel in gebruik wordt gesteld, willen wij ook gaarne de inwoners van onze gemeente in de gelegenheid stellen het gemeentehuis te komen bezichtigen. Daartoe bieden wij gelegenheid op donderdag 29 september 1983 van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur, alsmede op vrijdag 30 september a.s., vanaf 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Bakkerij Hekkelman

4 oktober 1983

De Minister van Binnenlandse Zaken, mr. G. J. Rietkerk ging ,,de Boer” op
om ook in een kleinere gemeente de verhoudingen te onderkennen en van burgemeester de Boer en de zijnen te vernemen hoe het in Hengelo Gld reilt en zeilt, Minister Rietkerk, die naar Hengelo Gld was gekomen om het nieuwe gemeentehuis officieel in gebruik te stellen, kreeg een goede indruk mee, van een degelijk functionerend bestuursapparaat, met daarnaast toch een tikkeltje van die gemoedelijke sfeer, welke het platteland kenmerkt. Met de zo noodzakelijke uitbreiding van het onderkomen van de gemeente, is een wens van jaren in vervulling gegaan en een kroon op het werk van zeer velen gezet. Hengelo Gld en haar inwoners kan er trots op zijn want het nieuwe gemeentehuis en de gerenoveerde vleugel vormen samen een ruim bestuurlijk centrum dat zijn tijd vooruit is en ook de wetenschap in zich draagt, dat Hengelo Gld ondanks alle geruchten van gemeentelijke herindelingen een centrumfunctie kan blijven vervullen. In zijn toespraak wees de Minister er ook op, dat men door blijft gaan om het contact tussen overheid en burger zo goed mogelijk te doen verlopen. Namens het gemeentebestuur bood burgemeester de Boer minister Rietkerk een herinneringsgeschenk aan, een mand vol „vruchten des velds”, vele soorten kaas en een houtsnijwerk. De minister was zeer met deze geschenken ingenomen. De feestelijke serenade door de muziekkorpsen Concordia, Crescendo en St Jan alsmede majoretten, tamboers en vendelzwaaiers, viel in goede aarde Namens de muziekkorpsen richtte de heer J. Wagenvoort een toepasselijk woord tot het officiële gezelschap.Mevr. ten Have onderscheiden met het verzetskruis
 
Mevr. ten Have-Nijhof, voorheen wonende aan de Kreilweg te Hengelo Gld, maar nu sinds enige tijd verblijvende in het verzorgingscentrum „De Bleijke’ heeft gelijk als andere dappere verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog, toch nog erkenning gekregen voor hun aandeel in het verzet tegen de overheerser. Het was voor mevr. ten Have dan ook een hele eer om uit handen van Prins Bernhard het verzetskruis te mogen ontvangen, temeer daar zij als gloedvol aanhangster van het Koninklijk Huis heel wat foto- en tekstmateriaal over de Koninklijke familie in de omtrek heeft bezorgd in de oorlogsdagen. Daarnaast heeft zij heel wat onderduikers een goed onderdak bezorgd, vaak met gevaar voor haar eigen leven. Ze toonde echter een grote vastberadenheid. Op haar 85-jarige leeftijd heeft mevr. ten Have een hoogtijdag beleefd en mocht ze te midden van haar kinderen tal van felicitaties en bloemen ontvangen in de recreatiezaal van ,,De Bleijke”, ondermeer van het bestuur van het centrum, ds Hendriks en tal van medebewoners.

11 oktober 1983
18 JAAR KEIRAKKERS
Het jongerenkoor de Keirakkers geeft op 13 oktober a.s. haar jaarlijkse uitvoering. De Keirakkers staan al die jaren al onder leiding van jan Iddink en treden op in Eucharistievieringen in de regio, in bejaarden centra en ziekenhuizen. Zij nemen in Keijenborg een niet meer weg te denken plaats in. Organist-pianist, accordeonist al vele jaren Gerrit Wolsink uit Hengelo. Het kinderkoor, o.l.v. bovengenoemd duo, zingt tijdens de uitvoering mee en zorgt jaarlijks voor nieuwe aanwas van net Jongerenkoor. Zie verder in De Reclame.

18 oktober 1983
Gemeentecentrum „ONS HUIS” HENGELO GLD
In verband met het afscheid van de heer en mevrouw Lubbers per 1 juli 1984 als beheerders van het centrum „Ons Huis”, zoekt het bestuur kontakt met gegadigden, die een beheerdersfunktie van ons centrum in overweging willen nemen. Bij voorkeur schriftelijke reakties zien wij gaarne vóór 31 oktober a.s. tegemoet bij de secretaresse van het bestuur, mevrouw J. F. Lassche-Heerink, Oosterinkdijk 2, 7255 PL Hengelo Gld.

BLOEMSCHIKKEN IN HENGELO GLD
Bij voldoende deelname start de afd. Doetinchem van de Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde een bloemschikcursus in Hengelo Gld. Docent is de heer Wijnbergen, die geassisteerd zal worden door Edwin Goossens en Margreet Wijnbergen. De cursus bestaat uit 6 lessen en zal worden gehouden in „Ons Huis” te Hengelo Gld, aanvang ’s avond half acht. De cursus begint 18 oktober en u kunt zich aanmelden bij fa. Wijnbergen, Kerkstraat 6, Hengelo Tel. 05753-1473.

EXPOSITIE OP „DE BLEIJKE”: KERAMIEK MET DE -HAND OPGEBOUWD
De expositie wordt verzorgd door de Hengelose dames Buunk, Lijftogt, Bosch, Lebbink, Takkenkamp, Verstege en Vermeulen-Buunk, die een cursus keramiek volgen bij mevr. Siedsma. Het is geen afgebakende cursus maar een gezellig kreatief bezig zijn. Er is niet naar gestreefd van alles te maken, maar men oefent de verschillende opbouwtechnieken en leert het materiaal klei kennen. Verzorgingscentrum ,,De Bleijke” heeft haar deuren opengezet voor een expositie van de gemaakte stukken. Ze staan in de grote recreatiezaal opgesteld, en voor bezichtiging kan men dagelijks tussen 2 en 5 uur in de periode van 21 oktober tot 10 november terecht. Op zaterdagmiddag 29 oktober zal vanaf 2 uur een demonstratie van de verschillende technieken.

25 oktober 1983
UNIE VAN VRIJWILLIGERS, HENGELO GLD 15 JAAR KLEPPERKLUMPKES
In september 1968 nodigde mevr. van Hoogstraten, oud-burgemeestersvrouw van Hengelo, wonende te Laanteren, de Hengelose bejaarden uit voor een gezellige middag in Lunteren, samen met de bejaarden uit Lunteren. Deze uitnodiging werd gaarne aanvaard. Natuurlijk moest ook Hengelo een bijdrage leveren aan de vulling van de middag. In allerijl werden enkele dansen ingestudeerd om daar te demonstreren en zo werd die middag de stoot gegeven tot oprichting van een bejaarden dansgroep, die de naam kreeg van ,,de Klepperklumpkes”. Natuurlijk werd het 15-jarig bestaan feestelijk herdacht. De presidente van UVV Hengelo Gld, samen met de dames Memelink, Maalderink en Kramer belast met de leiding, heette in „Ons Huis” de dames en heren van ,,de Klepperklumpkes”, oudleden en enkele bestuursleden hartelijk welkom. Ook de heren Lubbers en Lenselink, die vele bejaardenmiddagen opluisterden met muziek, waren genodigd en verzorgden deze middag het muzikale gedeelte. Leden van de dansgroep en de dames belast met de leiding hadden enkele voordrachten en schetsjes ingestudeerd, die afgewisseld werden met een dansje. De familie Lubbers, beheerders van „Ons Huis” en nauw verbonden met ,,de Klepperklumpkes”, boden alle dames en heren van de jubilerende club een klomp aan. Aardig is te vermelden dat zij met het 5-jarig bestaan kleine klompjes aanboden, met het 10-jarig bestaan wat grotere en nu weer een grotere. De herdenking werd besloten met een voortreffelijk diner. De presidente dankte allen voor hun aanwezigheid en voor hun aandeel in de viering van dit jubileum en sprak de wens uit, dat ,,de Klepperklumpkes” nog vele jaren tot vermaak van bejaarden zowel in als buiten Hengelo zal mogen optreden.

HTV

De Eikeboom

1 november 1983
ER IS NU „ECHT” KEUKENTAPIJT IN TEGELVORM
In bijna een op de vijf keukens in Nederland ligt tapijt. Tapijt in de keuken vinden we dus wel mooi. Maar het blijkt lang niet altijd praktisch en gemakkelijk. Met name het onderhoud levert nogal wat problemen op. Heuga Verkoop BV te Scherpenzeel de Nederlandse tapijtgigant, heeft speciale tapijttegels ontwikkeld voor de keuken Vervaardigd uit 100% polypropylane (een garen dat geen vocht opneemt), aangebracht op een stevige onderlaag. Dit Heuga keukenette is verkrijgbaar in 5 kleurmelanges. Heeft u schade en is deze onherstelbaar, dan verwisselt u gewoon een tegel. De tegels zijn mooi, ze zijn zacht voor uw voeten en ze zijn zacht voor uw servies, veilig en geluiddempend. Woninginrichter Disbergen heeft ze in huis (zie de advertentie).

INFORMATIE-AVOND VOOR PLEEGGEZINNEN
De werkgroep G.O.J. (gezinsopvang jongeren) hoeft een informatie-avond vastgesteld voor aspirant pleeggezinnen en pleeggezinnen, welke is op maandag 14 nov. De plaats van samenkomst is het gebouw van de maatschappelijke dienstverlening aan de Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Belangstellenden die deze avond willen bijwonen worden verzocht tijdig aanwezig te zijn, omdat men exact om 20.00 uur wil aanvangen. Zie verder in De Reclame.

EXOKAN 25 JAAR
Op 17 nov. a.s. is het 25 jaar geleden dat de vogelvereniging Exokan in Hengelo Gld werd opgericht door een twaalftal fervente vogelliefhebbers. De eerste 4 1/2 jaar was men aangesloten bij do alg. Nederlandse bond, waarna op een ledenvergadering van 21 mei 1963 werd besloten over te gaan naar de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. In de jaren 60 groeide het aantal leden van Exokan uit tot plm 45 en enkele jeugdleden. In de loop der jaren werd er door de leden niet alleen op de onderlinge tentoonstelling vogels ingezonden, maar ging men ook verderop naar district tentoonstellingen of naar nationale tentoonstellingen. Op deze wedstrijden werden steeds goede resultaten behaald en zelfs menigmaal een kampioenschap. Zie verder in De Reclame.

8 november 1983
Bestemmingsplan „Oosterwijkse Vloed 1983″
De burgemeester van Hengelo maakt bekend, dat met ingang van 14 november 1983, gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afdeling bestuurszaken, voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan „Oosterwijkse Vloed 1983″. Dit plan is gesitueerd aan de zuidzijde van het dorp Hengelo. Het beslaat een oppervlakte van ongeveer 19 ha en het plangebied wordt begrensd door de Berkenlaan, de algemene begraafplaats, de Aaltenseweg, de Oosterwijkse Vloed en de Zelhemseweg. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen. Hengelo, 27 oktober 1983.
De burgemeester voornoemd, J. E. de Boer.

SCHOOLBADMINTON TOURNOOI HENGELO G.
Voor de derde achteenvolgende maal organiseerde de Hengelose badmintonclub een scholentournooi in Hengelo Gld. Bij de inschrijving bleek dat alle zes lagere scholen mogelijkheden zagen om mee te doen, hetgeen voor de organisatie een geweldige opsteker was. Op 20 oktober werd er gespeeld. Het was een geweldige sportieve middag waarbij alle jongens en meisje tot winnaar werden uitgeroepen omdat ze ervoor zorgden dat het tournooi een succes werd, ze mochten een button met het opschrift I like badminton in ontvangst nemen. Er werd echter ook om de punten gestreden. Bij de, meisjes was de 1e plaats voor Wendy Boerman van de OLS en de 2e plaats voor Corinne Driessen van de Piersonschool. Bij de jongens werd de 1e plaats na felle strijd behaald door Niels Eykelkamp van de Piersonschool, 2e werd Marcel Jansen van de Bernardusschool. De wisselbeker die de 2 voorgaande jaren door school Bekveld was gewonnen was nu voor de Bernardusschool, die ditmaal de sterkste was. De andere uitslagen waren: 2 Piersonschool, 3 Openbare Lagere SSchool, 4 De Leer, 5 Varssel, 6 Bekveld. De Hengelose Badminton Club hoopt dat ook volgend jaar weer een dergelijk tournooi in de herfstvakantie georganiseerd kan worden.

15 november 1983
OPEN HUIS BAKKERIJ KREUNEN
Op woensdag 23 november van 3-6 uur open huis bij BAKKERIJ KREUNEN. Onze sortering brood, koek en banket is de laatste tijd zo uitgebreid, dat wij daarom onze bakkerswinkel gemoderniseerd hebben. De ambachtelijke produkten kunnen nu optimaal gepresenteerd worden. Ook kunt U een kijkje nemen in onze vernieuwde bakkerij. Bakkerij Kreunen bestaat sinds 1820 en we zijn dan ook trots om U een ouderwetse kwaliteit te kunnen aanbieden in een moderne zaak.

22 november 1983
EXPOSITIE KANTKLOSSEN
In verzorgingscentrum „De Bleijke” is er een expositie te bewonderen van de oude handwerktechnieken kantklossen. Elke middag van 25 november tot 15 december kunnen belangstellenden terecht in de recreatiezaal van ,,De Bleijke”. Zaterdagmiddag 26 nov. wordt er tevens uitleg gegeven over de techniek. Deze middag begint om 2 uur. Hoe een waar het kantklossen is ontstaan, is niet bekend. Wel bekend is, dat het reeds honderden jaren wordt gemaakt. Vele mensen denken dat het alleen door nonnen werd gedaan. Niets is minder waar. In de vorige eeuw was het voor vele vrouwen bittere noodzaak om met kantklossen extra geld te verdienen. De expositie wordt verzorgd door Riek van Houte, Ria Jansen, Dini Beunk en Hermien Berkelaar. Ze willen laten zien dat het klossen niet zo moeilijk is als menigeen denkt. Wel is er veel geduld voor nodig. Maar alle handwerksters en dat zijn mensen met geduld, kunnen het kantklossen leren.

OPEN HUIS BAKKERIJ KREUNEN
Bakkerij Kreunen, bestaand sinds 1820, is een „oud” adres, maar met een jong en modern hart. Om hieraan gestalte te geven, heeft men besloten de winkel te moderniseren. Op woensdagmiddag 23 nov. van 3 tot 6 uur houden zij Open Huis om u het resultaat te tonen. Tevens kunt u de vernieuwde bakkerij bekijken, die voor enige jaren terug werd verbouwd. Ook Zwarte Piet is deze woensdagmiddag aanwezig om de ouders met kinderen te verwelkomen. Voor iedere belangstellende heeft bakkerij Kreunen, de zaak voor mensen met smaak, iets smakelijks in petto.

AKTIE POLEN
De Gelderse buschauffeurs van de GSM gaan opnieuw aktie ondernemen voor de door armoede en ‘onderdrukking geteisterde Poolse bevolking. ‘Zij willen proberen de mensen en met name zij, die in bejaardentehuizen en zieken- en kindertehuizen verblijven, in de donkere dagen voor Kerstmis, wat warmte uit Nederland te bezorgen. Het reisdoel is Tarnow, een stad in het oosten van Polen, die nog nooit enige hulp uit welk land dan ook, heeft ontvangen. Een pastoor uit die stad treedt als kontaktpersoon op. Aan de plaatselijke kerken van Hengelo is gevraagd medewerking te verlenen aan deze aktie. De caritas van de R.K. parochies te Hengelo en Keijenborg, alsmede de diakonie van de Hervormde gemeente te Hengelo hebben zich daartoe bereid verklaard. Zie verder in De Reclame.

29 november 1983
Sinterklaas zond ons het volgende gedicht, dat hij gekregen had hij zijn aankomst in Hengelo, van Remco Peters, Banninkstraat 6 in Velswijk .

Trippel Trappel Komaan zo sprak de goede Sint
’t Is helder weer, er is geen wind
’t Is tijd om nu met volle maan
Ineens de daken op te gaan.
Ik moet voor freule Eikenterpen
Een stola door de schoorsteen werpen.
En voor meneer van Overzee
Een langspeelplaat van Doris Day
En voor mejuffrouw van der Spin
Een fles parfum en een step-in.
Meneer van Driel heeft mij geschreven
Of ik hem personeel wilde geven
Maar ja, ik kan toch niet een kluwen
Typistes door zijn schoorsteen duwen
En wat niet kan, dat doe ik niet
Kom schimmel, kom Zwarte Piet!

6 december 1983
Alarmnummer SAMENWERKINGSVERBAND OOST-GELDERLAND
Bij ongelukken centraal alarmnummer bellen. Nog steeds worden er vergissingen gemaakt bij het melden van ongelukken. Daarvoor moet men geen arts, een ziekenhuis of een ziekenvervoersonderneming bellen, maar het algemeen alarmnummer voor ambulance en brandweer. Dit is voor de plaatsen in ons verspreidingsgebied: Hengelo Gld: alarmnummer 1922, Velswijk: alarmnummer 522; Baak: alarmnummer 822 en Steenderen: alarmnummer 2022. Deze telefoontjes komen binnen bij ten centrale meldpost. Deze staat dag en nacht in verbinding met alle ziekenvervoerders en ziekenhuizen in Oost-Gelderland, waardoor een snellere en adequate hulpverlening gewaarborgd is. In de praktijk ontstaat nogal eens vertraging doordat men ongelukken alleen aan de politie of aan een plaatselijke arts doorgeeft. Het Samenwerkingsverband Oost-Gelderland, waar de centrale meldpost onder valt, heeft een drukwerkje uitgegeven waarin nog eens wordt opgesomd aan welke eisen een alarmmelding moet voldoen: 1 wat is er gebeurd (brand, ongeluk, iemand onwel) 2 waar is het gebeurd 3 zijn er gewonden en hoeveel 4 naam en adres van de melder Van belang is ook, dat de alarmnummers steeds zichtbaar in de buurt van het telefoontoestel zijn aangebracht.

ACHTERHOEKS VOCAAL KWARTET TREEDT OP VOOR DE RADIO
Het idee dat een aantal jaren geleden rijpte om ’n vocale groep van de grond te krijgen is dirigent Jan Kleve uit Velswijk bijzonder goed gelukt. Op een zangerscontactavond werd dit idee in een gesprek omgezet met een viertal enthousiaste zangers, t.w. Ton Besselink en Bennie Beulink, beiden tenoren, uit Hengelo Gld, Ludo Eijkelkamp, bas, uit Keijenborg en Wim van Oene, bas, uit Ruurlo. Zij waren direct bereid een vocale groep op te richten, die de naam Achterhoeks Vocaal Kwartet meekreeg. Inmiddels is de groep twee jaar na de oprichting, ver bekend in de regio en is ’n veelgevraagde zanggroep. Met een vaste begeleidster aan de piano, Lenie de Bruijn, heeft het kwartet zich aangediend als een welhaast professionele groep. Met op de achtergrond de deskundige inbreng van Jan Kleve blijft men zich ontwikkelen om een hoger niveau te bereiken. Het was daarom een vererende uitnodiging om na een proefopname, direct te worden uitgenodigd voor een radio-optreden op donderdag 22 december a. s. in het radioprogramma van Dick Passchier van de NCRV-omroep, rond het middaguur.

13 december 1983
H.H. konijnenfokkers Ook dit jaar worden weer konijnen ontvangen aan huis op vrijdag 16 dec. n.m. vanaf 18 tot 22 uur op zaterdag 17 dec. v.m. vanaf 10 uur tot n.m. 3 uur.
HARRY JOLINK Hogenkampweg 28 – Hengelo Gld Tel. 05753-1454.

ST NICOLAASMABKT, DE AFSLUITING VAN EEN GOED VERLOPEN MARKTJAAR
Met ware koopmansgeest wist Toon van de Keizer de laatste Hengelose Marktloten te slijten. Op de St Nicolaasmarkt wist hij deze aan de man te brengen. Deze Hengelose Marktloten waren er in een oplaag van 12500 stuks en ze gingen grif van de hand. Deze St Nicolaasmarkt is de laatste markt van het jaar en de Marktvereniging kan dan zo’n beetje de balans van het afgelopen jaar opmaken. In het jubileumjaar waarin 325 jaar markt en 85 jaar marktvereniging herdacht werd, is er een vooruitgang in de aanvoer van paarden te noteren. Voor het komende jaar is het Marktbestuur dan ook vol goede moed, want er staan weer verschillende markten en keuringen op het programma.

20 december 1983
TELEFONISCH BEREIKBAAR DE WIJKVERPLEGKUNDIG NU 24 UUR
Vanaf 1 januari 1984 zijn de wijkverpleegkundigen nu ook buiten de spreekuren telefonisch te bereiken. Om dit te bereiken is binnen de samenwerkende kruisverenigingen een werkverdeling gemaakt. De kruisverenigingen Hengelo – Keijenborg – Hummelo – Keppel – Steenderen – Baak – Ruurlo – Zelhem Halle, werken al geruime tijd samen. Deze verenigingen verzorgen samen de weekenddiensten en nu ook de 24-uur telefonische bereikbaarheid. Elke wijkverpleegkundige heeft dagelijks spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur aan het wijkgebouw . Heeft u plotseling een wijkverpleegkundige nodig en kunt u niet wachten tot het spreekuur, dan geeft het telefonisch antwoordapparaat van het wijkgebouw u de informatie die nodig is om de dienstdoende wijkverpleegkundige met u in contact te brengen. Op deze manier hoopt men nog meer diensten te kunnen verbeteren.

28 december 1983
OPENING NIEUWE SHOWROOM AUTOBEDRIJF JOS HERWERS B.V.
Woensdagmiddag 21 december om 4 uur werd door burgemeester J. E. de Boer de spiksplinternieuwe showroom van autobedrijf Jos Herwers aan de Hummeloseweg te Hengelo Gld. Na vele jaren van plannen maken en overleggen werd tegenover de garage waar zijn vader met het bedrijf was gestart, de nieuwe showroom geplaatst. En het resultaat mag er zijn. Een prachtige ruimte van 650 m2, waarin het merk Nissan dat gevoerd wordt zeer goed tot uiting komt. Namens Nissan Motor Nederland sprak de direkteur de heer ter Haar tot de heer Herwers. Grote waardering had hij voor het fraaie resultaat. Na deze sprekers was het woord aan de heer Jos Herwers. In zijn dankwoord bedankte hij de burgemeester en de heer ter Haar. Ook allen die voor de zeer snelle totstandkoming van het fraaie gebouw hadden gezorgd kregen een pluim op de hoed gestoken. Op 24 oktober werd de vergunning voor de bouw afgegeven en vandaag 21 december 1983 hebben wij hem geopend. Hartelijk dank voor uw snelle werk. Na de officiële opening konden de vele genodigden en andere belangstellenden in een zeer geanimeerde sfeer, onder het genot van een drankje en een hapje de nieuwe modellen auto’s en het interieur bekijken. Ook het kantoor bevind zich in de nieuwbouw. Aan de totstandkoming van deze bouw hebben meegewerkt aannemersbedrijf Klein Zessink-Notten, schildersbedrijf Regelink, fa. Ordeman en Dijkman, elektra, Jan Arendsen, loodgieterswerk en de fa. Diepenmaat uit Neede, staalconstructies.

TAFELTJE-DEK-JE TE HENGELO GLD BESTAAT 10 JAAR
Eerste Kerstdag is het 10 jaar geleden dat in Hengelo en Keijenborg werd gestart met Tafeltje dek je. Een organisatie die er voor zorgt, dat personen, die niet in staat zijn voor zichzelf te koken, iedere dag (ook in het weekend en op feestdagen) een warme maaltijd krijgen. Dit gebeurt over het algemeen op medische indicatie. De eerste aanzet is gegeven door de diakonie en charitas in direkt overleg met UVV en de Hulpdienst. Momenteel valt de verantwoordelijkheid onder de Hulpdienst. De maaltijden worden elke dag vers bereid door koks en personeel van de bejaardencentra De Bleijke en Maria Postel, worden in gamellen gedaan en door vrijwilligers rondgebracht bij de betreffende personen. Zie verder in De Reclame.