3 januari 1984
Afscheid gemeente-secretaris heer W. C. Gieling
In verband met het door de gemeenteraad verleende eervol ontslag als gemeente-secretaris per 1 februari 1984 aan de heer W. C. Gieling zal tijdens een algemene receptie de gelegenheid worden gegeven persoonlijk afscheid van de heer en mevrouw Gieling te nemen. De afscheidsreceptie zal worden gehouden op woensdag 11 januari 1984, tussen 15.00 en 17.00 uur, in café-restaurant „Concordia”, Raadhuisstraat 36 te Hengelo.
Burgemeester en wethouders van Hengelo, J. E. de Boer, burgemeester K. Verhoeff, loco-secretaris Hengelo, januari 1984.

DS PIERSONSCHOOL WINT DAMTOURNOOI VAN HENGELO
Na een spannende eindstrijd heeft het eerste team van de ds Piersonschool uit Hengelo Gld het schooldamtournooi van de gemeente Hengelo gewonnen. Veel sterke dammers van deze school kwamen achter de borden, want het tweede team eindigde op de 2e plaats. Het was voor de zeventiende achtereenvolgende maal dat de damclub DCH dit tournooi, waar ieder jaar grote belangstelling voor is, organiseerde. Onder leiding van de heer J. W. Heijink werd het tournooi afgewerkt. Zie verder De Reclame.

UVV ORGANISEERT IETS NIEUWS
Op verzoek van enkele mensen organiseert de Unie van Vrijwilligers afd. Hengelo Gld een koffie-ochtend in ,,Ons Huis” zowel voor dames als heren, als voor jong en oud. Wat is de bedoeling? Er zijn mensen die goed kunnen handwerken, sokken breien, haken, schilderen of knutselen en mensen die iets niet zo goed kunnen. De UVV wil proberen deze mensen met elkaar in contact te brengen, zodat men op een gezellige wijze wat van elkaar kan leren. Breng dus uw handwerk of ander werkje mee. En zijn er problemen, dan kunnen die worden besproken en opgelost. Ook kunt u natuurlijk alleen maar een praatje komen maken. Het allerbelangrijkste is gezelligheid. Over kinderopvang is te praten. Heeft u belangstelling en of vragen, kom dan 11 jan. naar ,,Ons Huis”. De koffie staat klaar. U bent van harte welkom.

OUICK SPORTSCHOENFABRIEK VERBOUWT REPRESENTATIEVE RUIMTEN
Met een grondige interne verbouwing gaat de Quick Sportschoenfabriek te Hengelo Gld haar representatieve ruimte vergroten, zodat de bezoeker een beter inzicht zal gaan krijgen in hetgeen door de Quick Verkoopcentrale aan de man of vrouw wordt gebracht. De bestaande ontvangsthal wordt samen met het kantoor van de direkteur tot een toonzaal gemaakt. Aan schoenen en kleding zullen tenminste 100 produkten ruim en overzichtelijk worden getoond. In de nieuwe showruimte komt ook een plaats voor de telefoniste-receptioniste en tevens wordt de telex hier opgesteld. Het nieuwe kantoor voor de direkteur komt op de plaats waar tot op heden de goederen voor de, expeditie werden afgegeven. Om de entree te vergemakkelijken heeft men het steenmozaïk gelijk gemaakt met de andere bestrating. Ook de administratie zal een verruiming ondergaan Hierdoor zal Quick haar taken nog beter kunnen verrichten. Tenslotte heeft het Hengelose bedrijf niet voor niets een wereldnaam die opgebouwd is hoog te houden.

UNICEF CONCERT
Vorig jaar werd door de Unicef afd. Hengelo Gld het idee opgevat om de culturele avond, die vroeger een dag voor Koninginnedag werd gehouden, weer in ere te herstellen, maar nu als nieuwjaarsconcert. Alle zang- en muziekverenigingen in Hengelo en Keijenborg werden benaderd en de reacties waren geweldig: lederen zegde vlot de medewerking toe. Mede dankzij de medewerking van de middenstand werd het een geslaagd en stijlvol concert, waarbij een flink bedrag werd opgehaald voor het Unicefkinderfonds. Zie verder De Reclame.

VERDIENSTELIJK RADIODEBUUT VAN ACHTERHOEKS VOCAAL KWARTET
Na tijdens proefopnamen in Arnhem direct al een goede indruk te hebben gemaakt, werd het Achterhoeks Vocaal Kwartet uitgenodigd voor een optreden voor de radio. In het populaire NCRV-programma Twaalfuurtje dat iedere donderdagmiddag wordt uitgezonden tussen 11.30 en 12.40 uur, mochten de heren Ton Besselink, Ben Beulink, Ludo Eijkelkamp en Wim van Oene hun opwachting maken in het onderdeel Laat eens wat van je horen. Met het lied Blowing in the wind lieten zij meteen een goede indruk achter in de Hilversumse studio. Presentator Dick Passchier, ook wel eens in Hengelo verblijft, was onder de indruk. Zie verder De Reclame en hieronder 16 oktober.

10 januari 1984
VELDNAMENONDERZOEK HENGELO GLD
De gemeente Hengelo Gld is met ingang van januari 1984 een veldnamenonderzoek gestart. Doel van dit projekt is het vastleggen van veldnamen (hieronder wordt verstaan: namen van weilanden, akkers, bossen, maar ook van wegen, sloten boerderijen), zoals die bij de inwoners van deze gemeente in herinnering leven. Door de vergaande verkavelingen dreigen voornoemde veldnamen in onbruik en vergetelheid te raken. Om een dergelijk cultuur-historisch bezit niet verloren te laten gaan heeft de gemeente Hengelo twee medewerkers aangesteld, die zich bezig zullen gaan houden met het bezoeken van enkele inwoners (nadat eerst een afspraak is gemaakt). Op deze wijze hoopt de gemeente de benodigde gegevens in kaart te kunnen brengen. Uw medewerking in deze zal ten zeerste op prijs gesteld worden.

BAARMOEDERHALSKANKER ONDERZOEK
In de gemeente Hengelo Gld wordt binnenkort weer bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker gehouden. Dit jaar worden de inwoonsters, geboren in de jaren 1931 – 1932 – 1934 – 1935 – 1937 – 1938 – 1940 – 1941 1943 – 1944 – 1946 – 1947 – 1949 en 1950 opgeroepen, ledere vrouw van deze geboortejaren krijgt een persoonlijke oproep met dag en tijdstip voor onderzoek, tesamen met een folder met informatie over het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in het Groene Kruisgebouw aan de Kastanjelaan. Zie verder De Reclame.

EXPOSITIE OP „DE BLEIJKE”
In de koffiezaal van verzorgingscentrum ,,de Bleijke is er een tentoonstelling te zien van de heer G. J. Geurtsen van de Varsselseweg. Deze tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk en duurt van 13 januari t.e.m. 2 februari. Dagelijks kunnen belangstellenden terecht tussen 2 en 5 uur. Het is de eerste keer dat de heer Geurtsen een expositie verzorgt en dat terwijl er al zo veel werk uit zijn handen is gekomen. Veelal schildert de heer Geurtsen aquarellen, maar ook werkt hij met olieverf. Het blijkt dat er in en rondom Hengelo nog veel kunstenaars zijn die zo een vrije-tijdsbesteding hebben. ,,De Bleijke” heeft zijn deuren opengezet voor tentoonstellingen en als er mensen zijn die het voorbeeld van de heer Geurtsen willen volgen, dan kunt u contact opnemen met ,,De Bleijke”.

MUZIKAAL TALENT OP HET ORGEL
Als klein ventje begonnen achter het orgel bij muziekschool Hans Scheerder te Hengelo Gld, heeft René Hissink zich in de 4 1/2 jaar opleiding behoorlijk weten te bekwamen. Zijn talenten werden stukje voor stukje zichtbaar. Gedurende de acht reeds gehouden orgelshows van Eminent, behaalde de 15-jarige René 27 punten, het hoogste aantal tot nu toe. Er volgen nog drie shows tot de landelijke finale in mei a.s. te Amsterdam, waaraan hij ook deelneemt. Naast genoemde orgelshows behaalde hij op meerdere wedstrijden prijzen. Met grote vaardigheid bespeelt hij het theater-orgel in de ouderlijke woning aan de Sarinkdijk te Varssel. In elk geval beleeft de hele familie plezier aan het spel van René, want ook zijn jongere broer is aan de orgelstudie begonnen en zijn zuster heeft meerdere jaren klassiek opleiding voor orgel gevolgd.

17 januari 1984
HETAC ORGANISEERT TOURNOOI VOOR BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
Dat tafeltennis beslist een boeiende bezigheid en een flitsende sport is, wil de Hengelose tafeltennisclub Hetac bewijzen. In navolging van andere sportverenigingen organiseert zij nu ook een tournooi, in dit geval voor bedrijven en instellingen. Op de gedane oproep kwamen 15 aanmeldingen binnen. Een behoorlijk aantal volgens de tournooileiding, gezien de vele tournooien die reeds jaarlijks worden georganiseerd. De deelnemende teams zijn Goma 1 en 2, meubelindustrie Lenselink, constructiebedrijf Stapelbroek Jansen, café-bar ,,de Zwaan” 1 en 2, sportschoenfabriek Quick, Bakkerij Schabbink, Rabobank, Thermocet 1 en 2, bouwmaterialen HCI, buurthuis D’n Draejer 1 en 2. In de gymnastiekzaal aan de Rozenstraat wordt dit tournooi afgewerkt, met de finalewedstrijd op maandag 23 januari. Zie verder De Reclame.

OPTREDEN GOLDEN EARRING
Op zaterdag 21 januari vindt er een geweldige happening plaats in de nieuwe sporthal van de heer A. Garritsen in de Veldhoek, gemeente Hengelo Gld. Dan treedt een van Nederlands bekendste popgroepen, Golden Earring op en verzorgt een geweldig concert met een geheel nieuwe lichtshow, wat op zichzelf al een spektakel is. Na het overweldigende succes van de single Twilight Zone en de LP Gut, zowel in Europa als in Amerika kreeg Golden Earring als bekroning van een geweldig 1983 op 29 december j.l. tijdens een live uitzending van de Tros, de Exportprijs 1983 uitgereikt. Deze prijs welke sinds 1972 wordt toegekend door de stichting Conamus aan een Nederlandse produktie, werd voor de tweede maal uitgereikt aan de Golden Earring. Bovendien zijn zij winnaar van de Gouden Harp. Op 14 maart a.s. zal het eerste optreden plaats vinden in Amerika als start van 2 1/2 maand durende tournee. Op zaterdag 21 januari dus een groot optreden van Golden Earring in de sporthal in Veldhoek, gem. Hengelo Gld.

STRATENSCHIETTOURNOOI 1984 S.V. Willem Tell
Het eerste lustrum is bereikt! Voor de vijfde achtereenvolgende keer zal dit jaar door de S.V. Willem Tell weer een tournooi voor stratenteams worden georganiseerd. Dit jaar iets vroeger dan voorheen, daar in de 2e helft van februari de banen van de vereniging zijn bezet omdat de S.V. Oost Gelderland, die 1984 haar vijftigjarig jubileum viert, dan een grote luchtgeweerwedstrijd voor haar leden organiseert, waarvoor zij de banen van Willem Tell het meest geschikt acht. Een prettige bijkomstigheid is wel, dat de finale van het tournooi, die op 14 februari is gepland, dan niet in de carnavalsweek valt, hetgeen in het verleden wel eens het geval was.

Janssen Sloot

Lentferink

24 januari 1984
WINTERWANDELING HAMOVE
Zondag 29 januari a.s. organiseert de sportcommissie van Hamove een van haar eerste aktiviteiten in 1984, de traditionele winterwandeling, die ook dit maal zal voeren over het prachtige landgoed ’t Zand De commissie hoopt op goed weer, liefst dat er wat sneeuw ligt, zodat het lopen nog mooier wordt. De start vindt als altijd plaats in de molen van Hamove in Varssel. En tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u van start gaan. Doe mee, u zult er geen spijt van heben.

HENGELOSE BRADERIE IN 1984 BEGIN AUGUSTUS
De lustrumviering, 10 jaar Braderie, die de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniing in 1983 hield met een Play Back competities is zodanig aangeslagen dat een herhaling tijdens de Braderie dagen in 1984 zeker wenselijk is. Het bestuur van HKM stelt dit dan ook voor. Traditioneel was de Braderie eind juli, daar er in die periode ook elders een Braderie plaatsvindt, is de Hengelose Braderie verplaatst naar woensdag 1 en donderdag 2 aug. Zie verder De Reclame.

31 januari 1984
FINALEWEDSTRIJDEN STRATENVOLLEYBAL HENGELO GLD 1984
Na 13 sfeervolle avonden volleyballen werden vrijdag 23 januari s’avonds in sporthal ,,de Kamp” de finalewedstrijden gespeeld van het stratenvolleybal tournooi 1984 te Hengelo Gld, dat werd georganiseerd door de volleybalvereniging DVO. Aan het slot van de avond gaf Gerard ten Bokkel namens het organisatiecomité enige uitleg van het tournooi, dat 54 teams, die 211 wedstrijden en 435 sets speelden, zo aangenaam had bezig gehouden. Wie door dit tournooi enthousiast voor volleybal geworden is, kan uitstekend terecht bij de volleybalvereniging DVO, die in sporthal ,,de Kamp” haar thuiswedstrijden speelt. Voorzitter Henk Roozegaarde van DVO heette in zijn toespraak wethouder Groot Roessink.en loco-secretaris Verhoeff welkom, die de prijsuitreiking zouden verrichten. Ook de heer Smeets, direkteur van Quick Sportschoenfabriek, werd welkom geheten. Hij dankte alle medewerkers voor hun grote inzet en dat het tournooi uitstekend was verlopen zonder ernstige blessures. Hij karakteriseerde het tournooi als meer prestatiegericht, hoewel er ook toch ploegen hebben meegedaan, die het alleen maar om het sportieve element ging. Zie verder De Reclame.

Loop der bevolking: 1983 in de gemeente Hengelo Gld.
Het aantal inwoners per 1 januari 1983 bedroeg 8102. In 1983 waren er 83 geboorten en overleden 66 mensen. Er kwamen 251 personen in Hengelo Gld wonen en er vertrokken 249. Hierdoor kwam het aantal inwoners per 31 dec. 1983 in Hengelo Gld op 8121. Er vonden 279 binnenverhuizingen plaats, er werden 47 huwelijken gesloten en 7 echtscheidingen ingeschreven.

7 februari 1984
STRATENSCHIETTOURNOOI 1984
Met enkele welgerichte schoten opende burgemeester de Boer het stratenschiettournooi 1984, dat dit jaar voor de 5e maal in successie wordt georganiseerd door de S.V. Willem Tell in samenwerking met het P AC Sport Real. Zie verder De Reclame.

BAKKER BAKT BROOD STEEDS BRUINER
Vroeger kwam wit brood in de meeste gezinnen pas op zon- en feestdagen op tafel en deed men het verder met roggebrood. Tarwe was in die dagen heel wat duurder dan rogge zodat alleen rijke mensen zich wit brood konden permitteren. Toen de welvaart echter steeg, begon iedereen zich te goed doen aan wit brood, dat niet wit genoeg kon zijn. Men gebruikte in sommige bakkerijen zelfs daglichtlampen om te beoordelen of het eigen wittebrood niet nog een tikje witter kon worden dan dat van de concurrent. Toen de bakkers dachten dat ze eindelijk hun doel bereikt hadden door een ideaal wittebrood te produceren, begonnen de klanten echter te bedenken hoeveel gezonder bruin brood wel was. Men wilde weer fors de tanden in de boterham kunnen zetten en de vraag naar bruin brood steeg. Zie verder De Reclame.

PRONKZITTING KARNAVALSVER. „DE KEIDARPERS”
De pronkzitting van de karnavals vereniging ,,De Keidarpers” te Keijenborg trok na jaren van verminderde belangstelling, dit jaar weer een volle zaal en dat was duidelijk aan de stemming te merken. Het afscheid van Prins Jan2 en Prinses Maria werd gemaakt door het uit de zaal verwijderen door dans garde en raad. Het zag er eerst naar uit dat een robot de scepter ging zwaaien in Keidarp, maar door een gedaanteverwisseling werd dit voorkomen en zo presenteerden zich de nieuwe Prins Henk 1 en Prinses Ria. Zie verder De Reclame.

Jong Gelre Hanska Duo

14 februari 1984
EXPOSITIE OP „DE BLEIJKE”
Binnen de muren van verzorgingscentrum De Bleijke is er ditmaal een tentoonstelling te zien voor eenieder, die belangstelling heeft voor het materiaal hout en de mogelijkheden, die hiermee zijn. dhr Versteegen maakt van de stukken hout die hij heeft erg mooie dingen op de draaibank. Met veel precisie en geduld lukt het hem fraaie werkstukken te vervaardigen. Te bezichtigen op de Bleijke zijn o.a. bekers, kandelaars, borden, spinnewielen, een voorzittershamer en enkele fruitschalen. Wanneer u belangstelling heeft in het werk van dhr Versteegen dan kunt u dagelijks op de Bleijke terecht tussen 14.00 en 17.00 uur. De tentoonstelling begint op 17 februari en zal duren t.e.m. 3 maart.NIEUWE GEMEENTESECRETARIS VOOR DE GEMEENTE HENGELO GLD

Hengelo Gld heeft een nieuwe gemeentesecretaris. In de raadsvergadering van 7 febr. werd de heer K. Verhoeff als zodanig beëdigd. De heer Verhoeff was al geruime tijd loco-secretaris geweest, wegens ziek te van de vorige secretaris de heer W. C. Gieling.

21 februari 1984
FILMAVONDEN HAMOVE
Het filmteam van de Hengelose auto- en motorver. Hamove heeft haar programma voor de jaarlijkse filmavonden weer klaar. De vertoning van het programma is vastgesteld op dinsdag 28 en woensdag 29 februari. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld. Woensdagmiddag 29 febr. organiseert het filmteam de filmmiddag voor de jeugd, ook in zaal Concordia. De aanvang hiervan is 3 uur. Ongetwijfeld zullen weer zeer velen de avonden bezoeken, want de heren van team weten telkens weer een mooi programma samen te stellen, dat vol verrassingen en leuke vondsten zit. Zie verder De Reclame.

LEDENVERGADERING BUURTVER. DE NOABERS
De buurtver. de Noabers hield in café de Zandheuvel haar derde ledenvergadering. Het welkomswoord werd gesproken door voorzitter Henk Berendsen, terwijl hierna secretaresse Ineke Oortgiesen de notulen voorlas van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag. De beide werden goedgekeurd en door de voorzitter ondertekend. Het financiële verslag van penningmeester Bernard Scheffer gaf een klein batig saldo te zien. Na de pauze werd afscheid genomen van secretaresse Ineke Oortgiesen. Voor haar bewezen diensten werd haar een pen met inscriptie aangeboden. Als nieuw lid in het bestuur werd benoemd Mientje Pelgrum-Teunissen, Lankhorsterstraat 2. Zie verder De Reclame.

GMvL NEEMT AFSCHEID VAN VOORZITTER J. GROOT ROESSINK
Op de jaarvergadering van de GMvL Hengelo Gld heeft de heer J. Groot Roessink afscheid genomen als voorzitter. Na 21 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan 18 jaar als voorzitter, vond de heer Groot Roessink het tijd worden om plaats te maken voor een jongere. Zijn werkzaamheden als voorzitter van de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem, wethouder van de gemeente Hengelo en zijn eigen bedrijf noopten hem een van zijn vele functies af te stoten. Tweede voorzitter Gert Hissink schetste de kwaliteiten van de heer Groot Roessink, waarbij vooral de sociale bewogenheid en de menselijke benadering van de problemen naar voren kwamen. De heer Groot Roessink werd benoemd tot ere-voorzitter van de GMvL, afd. Hengelo Gld. De heer N. Rijkenbarg, lid van het hoofdbestuur overhandigde een oorkonde, waarin hij werd benoemd tot lid van verdienste van de GMvL. Ook mevr. Groot Roessink werd in de hulde betrokken.

RADIO-OPNAMEN KON. HARMONIE CONCORDIA
Onlangs werden in zaal Concordia te Hengelo Gld radio-opnamen gemaakt van de Kon. Harm. Concordia door Radio Oost in het kader van de Radio Oost Trofee, waaraan 22 verenigingen uit Gelderland en Overijssel deelnamen. Zie verder De Reclame.

KPO KEIJENBORG HENGELO
De dames van de KPO kwamen bijeen in de Horst te Keijenborg. Na het welkomswoord en het verslag van de vorige bijeenkomst werd als nieuw bestuurslid gekozen mevr. J. Sessink-Nieuwenhuis. De avond was gewijd aan kruiden en de geneeskundige werking daarvan. Het was de heer Lex Overeynder uit Heerenveen, kruidendeskundige, acteur, die een lezing hield en een diaserie vertoonde over geneeskrachtige kruiden met uitleg en toepassing daarvan. Verder vertelde hij nog over het gebruik van kruiden in grootmoeders tijd.

28 februari 1984
Overdracht naar Bert en Anja Lamers
Per 1 maart 1984 dragen wij ons taxi-, zieken- en groepsvervoer officieel over aan Bert en Anja Lammers. Wij bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen. A.B.Wolsink Spalstraat 25 – 7255 AA Hengelo G. Met ingang van 1 maart 1984 nemen wij het taxi-, zieken- en groepsvervoer over van A. B. Wolsink. Wij hopen op dezelfde vertrouwde voet het bedrijf voort te zetten. Bert en Anja Lammers Zelhemseweg 8 – 7255 PS Hengelo G. Tel. 05753-3005
Taxibedrijf Gerrit Wolsink VERWARRING? Enkele mensen denken naar aanleiding van een advertentie van A.B. Wolsink-Lammers, dat wij ons bedrijf zouden hebben verkocht. Dit is NIET het geval!!! AL UW ziekenvervoer (ziekenfonds en particulier) taxiritten rouw- en trouwritten verzorgen wy op accurate wijze, zoals ons bedrijf dat al langer dan 35 jaar heeft gedaan. Taxibedrijf Gerrit Wolsink Vordenseweg 3 – 7255 BV Hengelo Gld Telefoon 05753-1493 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KENTEKENBEWIJS DEEL III
Op 1 februari 1984 was de vervaldatum voor wat betreft de geldigheid van het kentekenbewijs deel III 1983. Met ingang van die datum moet ieder kentekenplichtig voertuig zijn voorzien van het kenteken bewijs deel III geldig voor het jaar 1984. Dit nieuw,- deel III is geldig vanaf 1 oktober 1983 en verliest haar geldigheid op 1 februari 1985. De afgifte van deel III van het kentekenbewijs, niet te verwarren met het copie deel III, dat onbeperkt geldig is, gebeurt in de regel via de Rijksdienst voor het Wegverkeer, gevestigd in Veendam, op het adres Skagerak 10. Zie verder De Reclame.

WIE SJOELT ER MEE?
Er bestaan plannen in Keijenborg en omgeving te komen tot oprichting van een sjoelvereniging. Initiatiefnemer hiertoe is W. Engberts, Teubenweg 31 te Keijenborg. Deze oude volkssport wordt nog intensief beoefend, in het bijzonder bij fancy-fairs en dergelijke. Elders zijn al wel verenigingen die als tijdverdrijf de sjoelsport terhand hebben genoemen. Zowel jong als oud kunnen deelnemen. Bij voldoende interesse zal er worden bezien om tot oprichting te komen. Tel. 2941 geeft inlichtingen.

6 maart 1984
Een 1-dag stomerij service bij STOFFENBOETIEK „MARMON”
Want a.s. maandagmiddag 5 maart start stoffenboetiek „MARMON” een stomerij depot met een unieke 1-dag service, d.w.z. ’s morgens brengen, de andere dag ’s middags ophalen. Raadhuisstraat 51B (achter De Edah).

BAKKER Schabbink BAKT ZE BRUIN
Voor bakker Jozef Schabink was het een welkom bezoek dat de kleuterklas van ,,de Eerste Stap” onder leiding van juffrouw Harmsen aan zijn zaak kwam brengen. Hierbij kreeg hij de gelegenheid om zijn spreekvaardigheid te testen en zijn kennis te spuien over het bakkersvak. De kleinen waren vol belangstelling voor hetgeen bakker Schabbink hen vertelde over de te bakken produkten en wilden gaarne zien hoe de bakker zijn waren klaar maakte in de grote oven. Opvallend was dat de jeugdige klantjes veel dingen wisten te vertellen over het bakkersvak. De kleuters waren zeer verrast dat zij aan het einde van hun bezoek een kadetje en krentebroodje mee naar huis mochten nemen. Een tastbaar bewijs als herinnering van het bezoek aan de bakkerij van Jozef Schabbink.

RUILBEURS HENGELOSE TENNISCLUB
Op zaterdag 17 maart a.s. wordt ’s middags in de kantine van de tennisclub Het Elderink te Hengelo een ruilbeurs gehouden. Eigenlijk is het woord ruilbeurs niet juist, want de middag is aldus: van l tot 2 uur kunnen gebruikte racket, schoenen en tenniskleding worden ingeleverd en tevens laat de verkoper dan weten welke prijs hij er voor wil hebben, r daarna van 2 tot 4 uur kunnen die rackets, schoenen en tenniskleding gekocht worden. De ervaring leert dat dit de manier is om goedkoop aan een goede tennisuitrusting te komen. Nieuwe leden en jeugdleden zijn ook van harte welkom. Nadere inlichtingen bij mevr. Cuppers, tel. 1729.

13 maart 1984
Camel Kampioenscross
Kees van der Ven, de succesvolle KTM-coureur is zondag 18 maart de te kloppen man in de Ie wed strijd om het Nederlands kampioenschap in de 500 cc motorcrossklasse. Na vele titels in de 250 cc is hij dit jaar overgestapt naar de 500 cc, terwijl hij in de GP’s voor de KTM fabriek in de 125 cc gaat rijden. Hij is dit jaar erg goed begonnen. Alle wedstrijden waaraan hij tot nu toe meedeed heeft hij gewonnen op magistrale wijze, waarbij de strandrace in het Franse Le Touquet het meest tot de verbeelding spreekt. Zondag 18 maart dus de eerste Camel kampioenscross op circuit ’t Zand. En meteen zullen de spanen er vanaf vliegen, want er zijn punten te verdienen voor het zo begeerde H-nummer. Zie verder De Reclame.

BIBLIOTHEEK HENGELO GLD
Ook al heeft Hengelo Gld nog steeds geen eigen bibliotheek en is de uitleen gevestigd in een ruimte van sporthal ,,de Kamp” toch zitde Stichting Openbare Bibliotheek i.o. niet stil. Door de inzet van 18 vrijwilligers wordt de uitleen van boeken geregeld. Ook worden regelmatig nieuwe boeken aangekocht. Zie verder De Reclame.

20 maart 1984
GOUDKEURCERTIFICAAT VOOR KEURSLAGER VAN BURK
Bij de onlangs gehouden barbecueworstkeuring van de vereniging voor slagerij de Keurslagers behaalde de heer Peter van Burk met zijn produkt barbecueworst het predikaat goudkeur. Bij deze produktkeuringen wordt op tientallen punten gekeurd. Als voor deze punten tenminste het cijfer 8 wordt behaald, ontvangt de keurslager als onderscheiding het goudkeurcertificaat.

OPEN MIDDAG
Op donderdagmiddag 29 maart is er in verzorgingscentrum De Bleijke een spelmiddag, die bestemd is voor alle bejaarden uit Hengelo Gld. Het zal een middag worden met spelletjes en vragen die alle betrekking hebben op (oud) Hengelo en de Bleijke en er wordt op een grote belangstelling gerekend. De middag begint om 2 uur in de kerkzaal van de Bleijke en wordt besloten in de recreatiezaal, waar wethouder Hooman aanwezig zal zijn om de prijzen uit te reiken. Voor bejaarden uit Hengelo en Keijenborg, die een kijkje willen nemen binnen de muren van de Bleijke is dit een goede gelegenheid. De deelname aan deze spelmiddag is gratis.

Willem van Hal schoenreparaties

27 maart 1984
BOOMPLANTDAG IN HENGELO GLD
Op woensdag 28 maart a.s. zullen in het kader van de Nationale Boomfeestdag een groot aantal bomen en struiken door de 6e-klassers worden geplant. Plantobjecten zijn de Ronde Venne en aan de Riefelerdijk. Met het klassikaal verwerken van het voorlichtingsmateriaal en het daadwerkelijke planten wordt de aandacht gevestigd op het belang van bomen en groenvoorzieningen voor ons leefmilieu en de noodzaak ons land leefbaar te houden. Aan de landelijke boomfeestdag doen dit jaar ruim 125.000 leerlingen uit het langer onderwijs mee.

NIEUWE REGELING RIJBEWIJZEN
Voor zwaardere wagens hogere eisen Per l januari 1S(84 is de Nederlandse regeling voor rijbewijzen verder aangepast aan de voorschriften van de Europese Gemeenschap. Ook is op deze datum het theorie-examen voor het behalen van het rijbewijs losgekoppeld van het praktisch examen. De ministerraad heeft zich hiermee op voorstel van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, accoord verklaard. De nieuwe regeling voor rijbewijzen en het theoretische examen vergt een groot aantal wijzigingen van de wegenverkeerswetgeving. In het kort komen de aanpassingen op het volgende neer: Zie verder De Reclame.

BESCHERMING VAN WEIDEVOGELS
Sinds kort zijn er in deze regio een aantal vrijwilligers aktief bezig met de bescherming van weidevogels. In de gemeente Hengelo Gld wordt dit nuttige werk gedaan door de heer H. J v.d. Lende. Door de jarenlang ervaring in het zoeken van kievitseieren is hij belast met het markeren van nesten van deze prachtige weidevogels. Om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen, worden alle gevonden nesten op papier gezet, wat er precies mee gebeurt. Nog maar al te vaak worden er nesten die bebroed zijn, uitgehaald, niet alleen door mensen, maar ook door roofvogels e d. Ook door het bewerken van het land, b.v. ploegen, weideslepen, gieren, gaat er heel veel verloren. Door de nesten te markeren kan er misschien rekening gehouden worden met het te bewerken land. In diverse gesprekken met landbouwers heeft v.d. Lende al veel positieve reakties gehad. Langs deze weg wil hij een oproep doen om de nesten met rust te laten.

3 april 1984
GYMNASTIEKVER. DIO KEIJENBORG
Bij voldoende deelname is de gymnastiekver. DIO uit Keijenborg te starten met een groep in de jazzgymnastiek. Op woensdagmorgen van 10 tot 11 uur is er eventueel tijd beschikbaar. Ook zal nader bezien worden of er een tijd op een avond te vinden is. Inlichtingen en opgave is mogelijk bij: W. Schonaker ‘Hoegenstraat 2, Zelhem, tel. 08344-634, J. Giesen, Pastoriestraat 26, Keijenborg, tel. 05753-3020, D. Mullink, Bronkhorsterstraat 9, Keijenborg, tel. 05753-1366.
Bij de opgave vermelden op woensdagmorgen of op een nader te bepalen tijd ’s avonds.

SUCCES VOOR JONGE BAKKER UIT HENGELO
Herbert Hekkelman, zoon van bakker Hekkelman uit Hengelo Gld, behaalde met zijn inzending maanzaadbollen een derde prijs op de Bakkersdag te Winterswijk.

CODEREN VAN FIETSEN
In navolging van andere gemeenten in de provincie Gelderland gaat de rijkspolitie te Hengelo Gld ook over tot het graveren van fietsen. Daar dit onmogelijk door politiemensen alleen gedaan kan worden is een beroep gedaan op vrijwilligers, die geheel belangeloos hun medewerking verlenen. Een enthousiaste club vrijwilligers staat in Hengelo Gld klaar. Het doel van het aanbrengen van de postcode + huisnummer is het vlot terug kunnen bezorgen van een fiets die zich als gevonden voorwerp aan het bureau bevindt. Zie verder De Reclame.

BAKKERIJ KREUNEN IN DE PRIJZEN
Op de Oost Gelderse Bakkersdag te Winterswijk behaalde bakkerij Kreunen met haar inzending appelflappen de hoogste waardering. Tevens werden in de klasse goed consumptiebrood twee diploma’s behaald.

10 april 1984
Automobielbedrijf Wentink naar de Molenenk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29, eerste lid v.d. Wet algemene bepalingen milieu hygiëne bekend dat op 27 oktober 1983 bij hen een aanvraag is binnengekomen van B. Wenting, Spalstraat 28 te Hengelo Gld. voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor hei oprichten en inwerking hebben van een automobielbedrijf/autoherstelinrichting als mede een verkooppunt van motorbrandstoffen op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie F, nr. 2280, gelegen aan de Molenenk. Zie verder De Reclame.

EXPOSITIE OP „DE BLEIJKE” 
In de recreatiezaal van verzorgingscentrum „De Bleijke” hangt schilderwerk van de heer Bruggink. En dat betekent nostalgie in Hengelo Gld, want de heer Bruggink heeft veel geschilderd van oud Hengelo en omgeving. In de winter maakt hij pentekeningen en gebruikt hij olieverf voor zijn schilderijen en zo heeft hij al veel werk vervaardigd. De expositie is dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur vrij toegankelijk voor iedereen. De expositie begint op dinsdag 10 april en duurt ’t.e.m. maandag 30 april.

ZAALVOETBALTEAM IN DE VELDHOEK
Door de komst van de grote sporthal in de Veldhoek op initiatief van eigenaar Appie Garritsen heeft het sportleven in die streek een geweldige opleving gekregen. Naast tennis, volleybal en badminton, is er nu ook zaalvoetbal gekomen. In de sporthal werd al het zaalvoetbaltournooi van de Graafschapbode gehouden. Nu heeft echter een broer van Appie Garritsen, t.w. Jan Garritsen een zaalvoetbalteam samengesteld en is tot oprichting van een vereniging gekomen. Binnenkort wil men gaan starten in de competitie van de KNVB. De start van de vereniging is reeds begeleid door drogisterij Marianne die ballen beschikbaar stelde en kleding werd beschikbaar gesteld door herenmode G. Lentferink.

17 april 1984
HE-KEY IN AKTIE
In het kader van het 10-jarig bestaan organiseert de zwemvereniging He-Key op vrijdag 27 en zaterdag 28 april a.s. een oliebollen-aktie. Een van de leden of ouder zullen langs de deur komen om oliebollen te verkopen.
De Internationale Samson Trophy Races (met foto) Op 2e Paasdag in Hengelo Gld op circuit de Varssel-Ring. Zie verder De Reclame.

Genootschap tot onderlinge waarborg van runderen – D.J. Walgemoed

24 april 1984
MINI-VOLLEYBAL IN HENGELO GLD
Op zaterdag 28 april a.s. zullen in Hengelo Gld in de spor’uhal de Kamp de laatste mini- competitiewedstrijden volleybal gespeeld worden. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Tegen de klok van 16.00 uur kunnen dan de beslissingswedstrijden om het districts kampioenschap beginnen. Na afloop zullen om ongeveer 19.00 uur de prijzen worden uitgereikt door de districtsvoorzitter Henk Lankhorst. Mini-volleybal is de basis tot het volleybalspel. De mini’s (ook wel pupillen genaamd) spelen in tegenstelling tot de ouderen niet 6 tegen 6 maar 3 tegen 3 of 4 tegen 4. Het speelveld is kleiner en heeft een afmeting van een badmintonveld. Op deze dag kan men zo’n 20 verenigingen aan het werk zien. Het is juist opvallend dat de ouders van deze kinderen zich inzetten bij het vervoer naar de wedstrijdplaatsen, coaching Juist nu zo’n dag in Hengelo Gld gaat plaatsvinden stelt de volleybalvereniging DVO het bijzonder op prijs de ouders, familie, buren, vrienden en bekenden te mogen ontmoeten. Tot ziens op zaterdag 28 april in sporthal de Kamp.

UITVOERING MUZIEKVER ST JAN
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Over de toeloop van leerlingen heeft men bij de muziekver. St Jan te Keijenborg niet te klagen. Tijdens de uitvoering in zaal Winkelman liet de leerlingengroep (totaal 18 person) welke vorderingen zij in korte tijd al hadden gemaakt. Met medewerking van een aantal muzikanten heeft dirigent Gerrit Wolsink de jeugdige muzikanten al een aardig eind op weg gezet naar het grote korps. Met de toeloop van zoveel jeugd, beginnen eigenlijk de problemen pas goed. Bij monde van voorzitter Jos Sessink bleek, dat er tenminste f 10000,— nodig zal zijn, voor de aanschaf van goede instrumenten, omdat de leerlingen nu allen moeten oefenen op oude, versleten instrumenten. Indien men alles weer in goede staat wil brengen, waaronder de vervanging van een aantal instrumenten in het grote korps, dan zal er uiteindelijk een bedrag van f 25.000,— op tafel dienen te komen. Zie verder De Reclame.

VOLENDAMSE POPGROEP BZN KOMT NAAR HENGELO GLD

Optreden tijdens de Hengelose kermis in dancing Concordia. De bijzonder populaire popgroep BZN heeft met haar artistieke kwaliteiten de harten van vele duizenden veroverd in Nederland, maar ook ver daarbuiten. De directie van dancing Concordia uit Hengelo Gld toont zich dan ook gelukkig als extra attractie deze groep te hebben kunnen vastleggen voor de Hengelose kermis. Op vrijdag 13 juli komt BZN naar Hengelo Gld voor een optreden van een aantal uren, uiteraard met de nieuwe zangster Carola in hun midden. Tussen 21.30 en 0.30 uur zal men kunnen genieten van een schat aan songs en meeslepende melodieën. BZN heeft een zeer gedegen muzikale opleiding achter de rug, en heeft daardoor niet voor niets de top van het Nederlandse muziekwezen bereikt. Zie verder De Reclame.

1 mei 1984

Aftreden notaris van Hengel
Ter gelegenheid van mijn aftreden als notaris te Hengelo Gld, houden mij vrouw en ik een receptie op maandag 7 mei 1984 ‘smiddags van 4-6 uur in café-restaurant Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld. Een aantal instanties nodigde ik per kaart uit. Aangezien dit voor particuliere cliënten en bedrijven praktisch niet mogelijk is, nodig ik mijn cliënten langs deze weg uit voor de receptie. Tevens kunt U tijdens deze receptie kennis maken met mijn opvolger Mr A. Schellenbach te Heerde en zijn echtgenote. Geen toespraken. Geen persoonlijke geschenken; in plaats hiervan gaarne een gift aan Amnesty International, Amsterdam, postgiro 454.000.
H. VAN HENGEL Groene Kruisstraat 19, 7255 AN Hengelo Gld.

GEMEENTENIEUWS HENGELO GLD
Woningbouw 1984 Ter uitvoering van het woningbouwprogramma 1984 zoals dat is opgesteld op basis van de door het Rijk toegewezen contingenten, zullen in de gesubsidieerde sector dit jaar in aanbouw kunnen komen 10 woning wetwoningen, t.w. 6 normale eengezinswoningen en 4 wooneenheden voor huishoudens voor alleen staan den en-of twee personen, welke woningen gebouwd zullen worden door de woningbouwvereniging Thuis Best, op kavels, gelegen aan de Julianalaan (westzijde) ; 12 premie A koopwoningen, waarvan er 6 gebouwd worden naar een plan van architectenbureau Heijink, op kavels, gelegen aan de insteekweg deeluitmakende van de Julianalaan en 6 te Keijenborg op kavels aan de Eulingkamp, naar een plan van architectenbureau Wolbert jr;16 premie B woningen, waarvan 4 in het bestemmingsplan Fokkink naar een plan van architectenbureau de Wijs; 4 te Keijenborg aan de Hengelosestraat (2) en (2) aan de Pastoor Thuisstraat (restauratie-object Booltink); 4 aan de Zelledijk te Varssel, op het terrein van de voormalige school; 2 aan de St Michielsstraat, op het voormalig terrein van de Hengelose Engrosslachterij, naar een bouwplan van architectenbureau van Geenhuizen, terwijl nog 2 in reserve zijn gehouden; 10 premie C-woningen (dit zijn goedkope vrije sector-woningen, waarvoor een éénmalige subsidie van f 650,— is toegekend), waarvan 6 te Hengelo aan de Julianalaan te bouwen door het B.V. Bouwbedrijf L.M.N, naar een plan van architectenbureau Heijink; 4 te Keijenborg aan de Eulingkamp, te bouwen door het aannemersbedrijf Hendriks, naar een plan van architectenbureau de Wijs. In totaal alzo 48 woningen. In beperkte mate zijn er voor de koopwoningen nog mogelijkheden aanwezig. Hierover kunnen ter secretarie nadere inlichtingen worden verkregen.

Schröder

 

8 mei 1984
HE-KEY AKTIE ZEER GOED GESLAAGD
De oliebollenaktie die de zwem vereniging He-Key op touw gezet had ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum is een groot succes geworden. De verkoop van de oliebollen had zo’n aftrek dat men niet in staat was om alle wijken van Hengelo en Keijenborg te bezoeken, daar voor die tijd de voorraad op was.

GROTE BRAND BIJ HCI
Bij de Hengelose bouwmaterialenhandel HCI te Hengelo Gld ontstond vorige week een zeer grote brand. Bij reparatiewerkzaamheden in de grote loods op het achterste gedeelte van het terrein van HCI waar betonsegmenten worden gemaakt, ontstond brand, die razendsnel om zich heen greep. De Hengelose brandweer, was zeer snel ter plaatse maar kon in samenwerking met de Doetinchemse brandweer toch niet voorkomen, dat het gebouw geheel uitbrandde. Gelukkig kan HCI een deel van de produktie uit dit gebouw door laten gaan, door het te verplaatsen naar het nevenbedrijf UBI in Ulft. Zie verder De Reclame.

OPEN HUIS De Spannevogel
Op woensdag 23 mei a.s. openen wij de nieuwe winkel opzij van de bestaande winkel, waardoor de winkelruimte is vergroot met 300 m2 tot 2000 m2. Tevens vieren wij ons 35-jarig jubileum. De officiële heropening zal om 15.00 uur plaatsvinden, waarna U tot 21.00 uur in de gelegenheid bent onze geheel veranderde winkel te bekijken.

Bertus Lubbers muzikanten Oostenrijk

15 mei 1984
ROLSCHAATSWEDSTRIJDEN IJSVER. STEINTJESWEIDE
Alweer voor de vierde keer organiseert de ijsverereniging „Steintjesweide” te Hengelo Gld rolschaatswedstrijden voor de lagere school jeugd. De wedstrijden worden gehouden op woensdagmiddag 23 mei en de Molenenk is de wedstrijdbaan Er zijn originele prijzen te winnen.

RIJDEND POSTKANTOOR VOOR INWONERS VAN VELDHOEK
Ten gerieve van de bewoners van de Veldhoek zal deze woonkern met ingang van 15 mei 1984 elke week op dinsdag en donderdag worden bezocht door een rijdend postkantoor. In zo’n mobiel kantoor kunnen alle handelingen (en zelfs soms meer) worden verricht, die mogelijk zijn in vast postkantoor. , Op dinsdag en donderdag is het rijdende postkantoor van 11.15 tot 12.00 uur in de Veldhoek aanwezig op de halte aan de Schapendijk hoek Kapelweg.

JAARVERGADERING JEUGDAFDELING HETAC
Bij café v.d. Weer werd de officiële jaarvergadering gehouden van de jeugdafdeling van Hetac. Tijdens deze vergadering werden de winnaars van de club- .kampioenschappen bekend gemaakt en de bijbehorende medailles uitgereikt. Het nu 5-jaar bestaande Hetac mag zich verheugen in een groeiend aantal jeugdleden, waaronder veel talent. Een van de jeugdleden volgt een Abo-cursus zodat de taak van trainer Klaas Wessels in de toekomst iets verlicht kan worden. Door middel van akties hoopt Hetac aan geld te komen voor het aanschaffen van een tafeltennisrobot, waardoor de jeugd nog beter getraind kan worden. Zie verder De Reclame.

22 mei 1984

NIEUWE NOTARIS TE HENGELO GLD
Onlangs nam de heer H. van Hengelo officieel afscheid als notaris te Hengelo Gld. In zijn plaats werd benoemd de heer Mr. A. Schellenbach uit Heerde. Tijdens een druk bezochte receptie in zaal Concordia kon met afscheid nemen van de heer van Hengel en kennismaken met Mr Schellenbach.

UITBREIDING WINKEL
De Spannevogel De fa.Heijink heeft door aankoop van de werkplaats van Meulenbrugge de mogelijkheid gekregen een grote uitbreiding te creëren, waardoor er een grote showruimte is ontstaan, op zij van de winkel met 9 etalages. Daar er steeds meer groothandel met toonzalen vervallen, is het noodzaak geworden om zelf een grote voorraad aan te houden. Door deze ingrijpende verbouwing is er zo’n groot assortiment ontstaan dat men niet meer buiten Hengelo behoeft te gaan voor meubel- of tapijtaankopen. Woensdag 23 en donderdag 24 mei wordt een Open Huis gehouden tot 21 uur. Het is beslist de moeite waard om een kijkje te gaan nemen in de geheel vernieuwde ,,de Spannevogel”.

PAS 65: KORTINGSKAART MET VOORDELEN
Alle inwoners van Nederland van 65 jaar en ouder kunnen de Pas 65 krijgen. Op deze regel is één uitzondering gemaakt op de leeftijdsgrens : de 60-plusser die gehuwd is of duurzaam (minstens één jaar op hetzelfde adres) samenwoont met een bejaarde, komt ook in aanmerking voor deze kortingskaart. En ook bejaarde (gewezen) Nederlanders die in het buitenland wonen en tijdelijk naar Nederland komen, kunnen de Pas 65 verkrijgen. Pas 65-houders kunnen met ongeveer 50% korting, dus voor half geld, reizen met openbaar vervoer per tram, bus of metro. Zie verder De Reclame.

29 mei 1984
DAUW-ZWEM-FIETSEN MET HE-KEY
Voor de zesde keer wordt door zwemvereniging He-Keij uit Hengelo Gld een dauw-zwem-fietstocht georganiseerd op Hemelvaartsdag 31 mei. Eerst zwemmen, daarna een fietstocht. Fietsen alleen is ook toegestaan. Aanmelden en starten kan gebeuren tussen 7.00 en 9.00 uur ’s morgens op het zwembad te Hengelo Gld.

AKTIE BEHOUD MUURSCHILDERINGEN IN Hervormde kerk te HENGELO GLD
Het zal velen bekend zijn dat er in de Herv. Kerk te Hengelo Gld, evenals in nog enkele andere kerken in Oost Gelderland, muurschilderingen aanwezig zijn. Deze muurschilderingen, ook wel fresco’s genoemd, zijn in de 14e eeuw aangebracht. Mitsdien mogen deze werkstukken als een zeer waardevol cultuurbezit worden aangemerkt. De fresco’s beelden onder meer uit: de twaalf apostelen en Maria met het kind Jezus, aanbeden door de drie wijzen. Helaas verkeren de fresco’s in een bijzonder slechte staat, zodat restauratie dringend geboden is. De restauratie kosten worden geraamd op 25.000,—. Aangezien dit bedrag de financiële draagkracht van de kerkvoogdij van de Herv. Gemeente te boven gaat, is een beroep op enkele instanties gedaan met het verzoek in de restauratiekosten een subsidie (bijdrage) te willen verlenen. Bij restauratiesubsidieverleningen wordt als regel in aanmerking genomen de financiële betrokkenheid der plaatselijke gemeenschap. Zo ook in dit geval. Vandaar ook, dat ondermeer langs deze weg, op de plaatselijke bevolking en instellingen een vriendelijk beroep wordt gedaan de aktie tot behoud van genoemde fresco’s in financieel opzicht te willen ondersteunen. Beleefd wordt verzocht financiële bijdragen te storten of over te schrijven op rekening nummer 32.74.30.001 bij de Rabobank te Hengelo Gld onder vermelding restauratie fresco’s. De girorekening van genoemde bank is 929748. Inwoners van Hengelo Gld: doe uw best!

5 juni 1984
PLAY BACK KAMPIOENSCHAPPEN VAN HENGELO GLD
Bij het tienjarig bestaan van de Hengelose Braderie die de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsyereniging HKM in 1983 organiseerde, werd het Hengelose kampioenschap Play Back gehouden en dit had zo veel succes dat besloten is het in 1984 te herhalen. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden opgeven bij de contactadressen: drogisterij Lenselink, Kerkstraat 1 te Hengelo en schoenhandel Jan Herman, Past. Thuisstraat 8 te Keijenborg.

HEROPENING MEUBELWINKEL
Woensdag 23 mei j.l. heropende de fa. Heijink te Hengelo Gld zijn vergrote en gereorganiseerde meubelwinkel, onder grote belangstelling. Door aankoop van de werkplaats van de fa. Meulenbrugge met de bijbehorende 400 m2 bouwgrond, kwam er een mogelijkheid om groots uit te breiden, zonder de hoogte in te moeten. Een begane grond winkel heeft vele voordelen ten opzichte van een winkel met verdiepingen. De bestaande bovenverdieping is in zijn geheel ingericht met vuren en grenen meubelen, hetgeen zeer fraai is opgesteld, terwijl het nieuwe gedeelte veel blank eiken en grenen meubelen ten toon stelt. Het tapijt- en gordijnengedeelte is weer bij elkaar gebracht en is indrukwekkend door het grote aantal rollen tapijtengordijnen. Al met al een prachtig geheel. Achter de zaak is een grote parkeerplaats, met een achteringang naar de winkel. De fa. gebr. Lubbers uit de Schoolstraat verzorgde het metselwerk, terwijl de rest door de fa. Heijink en medewerkers zelf is verricht.

CAFÉ WINKELMAN WINT HET CAFÉ EVERSVOETBALTOUBNOOI
Op 20 mei j.l. werd voor de vierde maal achtereenvolgend het jaarlijkse voetbaltournooi bij café Evers In Velswijk gehouden. ‘Door acht ploegen, verdeeld over twee poules, werd hieraan deelgenomen. Zie verder De Reclame.

Maas meubelen

12 juni 1984
OPHEFFINGSUITVERKOOP Doe het zelf centrum Bijenhof
Enige keukenbloks voor halve prijs. Navolgende artikelen met korting van 20-25% DIV. INBOUW APPARATUUR HANG-, LEG- EN KEUKENKASTEN SCHEEPSBEDDEN DIV. GEREEDSCHAPPEN VERF en andere MATERIALEN.
DOE-HET-ZELF CENTRUM G. Bijenhof-Wolsink Hummeloseweg 7 – HENGELO G.

19 juni 1984
KEIJENBOBGSE KERMIS
Een plezierig feest voor iedereen A.s. weekend zaterdag 23 juni start het grote feest in Keijenborg. Dan begint de traditionele jaarlijkse kermis die telkenjare zeer veel bezoekers trekt, ’s Middags om 14.00 uur wordt de kermis geopend, terwijl om 17.00 uur een openluchtmis wordt gehouden bij goed weer. ’s Avonds is er dansen in de zalen. Zondag 24 juni is de topdag van de kermis, dan namelijk wordt de grootse optocht gehouden, waarvoor de bezoekers van heinde en verre naar Keijenborg komen om maar niets van het moois te missen. Zie verder De Reclame.

BEKERFINALE PAX-ZWOLSCHE BOYS
De grote klapper van het seizoen 1983-1984 voor de voetbalvereniging PAX uit Hengelo Gld vindt op dinsdag 26 juni a.s. plaats op het sportpark Elderink. Op die avond speelt PAX de bekerfinale tegen de hoofdklasser Zwolsche Boys. Deze bekerfinale is een hoogtepunt in de historie van PAX, want nog nooit zijn ze ver in de bekercompetitie gekomen en het is een terechte beloning voor de ploeg o.l.v. trainer George Peeters, die op een haar het kampioenschap van de 3e klasse miste. Zie verder De Reclame.

Lubbers Muldersfluite

Lubbers Ons Huis

26 juni 1984
KINDERMUSICALS OPENBARE LAGERE SCHOOL TE HENGELO GLD
Traditiegetrouw aan het einde van een schoolseizoen willen de leerlingen van de openbare lagere school aan de Rozenstraat, zich uitleven in de een of andere kunde r musical. Voorbereid door de leerkrachten Roel van Gijssel en Wim Heesen, met de medewerking van het overige schoolteam, toonde de kinderen tijdens de opvoering in zaal Langeler, over de nodige acteertalenten te beschikken. Er werden 2 musicals voor het voetlicht gebracht, door de klassen 2 en 3 het stuk: wij zijn de mannetjes van Mars en alles is groen en door de klassen 5 en 6 de musical: dr Pompelmoes in groente en fruit. De kinderen hadden zich terdege voorbereid en leefden zich naar hartelust uit op het podium. Een volle zaal met ouders toonde zich erg enthousiast. Namens de ouderraad bracht Jan Notten dank aan de betreffende leerkrachten en de dames Wuestenenk voor de uitstekende grime. Aan deze avond verleende de ouderraad haar onmisbare medewerking.

„NORMAAL” IN DE TOLDIJK
De anhangers van Normaal kunnen weer aan hun trekken komen. Voor de achtste maal in successie organiseert de jeugdsoos Flophouse in Toldijk een optreden van deze zeer populaire Achterhoekse band. Vrijdag 29 juni a.s. stopt de Normaal-trein in Toldijk en dan wordt de klok heftig op rock gezet. Ongetwijfeld zullen velen dit optreden van Buizen Beernd en zn mannen niet willen missen. Daarom is het raadzaam om van te voren kaarten te halen. De voorverkoopadressen staan in een advertentie in dit blad vermeld. Vrijdagavond 29 juni is het dus weer ,,brekken en angoan” geblazen in Flophouse in Toldijk.

HERBERT MEMELINK NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN
Herbert Memelink, de succesvolle schutter uit Hengelo Gld, lid van de al even succesvolle schietvereniging Willem Tell, is door het Nederlands Olympisch Comité aangewezen als lid van de ploeg schutters, die deelnemen aan de Olympische Spelen die in Los Angeles in Californië , Amerika worden gehouden. Hij komt uit op het onderdeel 10 m luchtgeweer. Deze deelname is een geweldige stimulans voor hem zelf en zijn vereniging. O.l.v. trainer Willy Hillen zal hij trachten zo hoog mogelijk te eindigen. Alvast heel veel succes gewenst.

VVV-TAPTOE
De jaarlijkse VVV-taptoe nu al voor de zevende maal georganiseerd op sportpark Elderink te Hengelo Gld, is een gebeurtenis die niet meer weg te denken valt. De verenigingen uit Hengelo en Keijenborg zijn uren in de weer om tijdens de taptoe, die dit jaar op zaterdag 16 juni werd gehouden, een goed figuur te slaan. Alleen was het jammer, dat er weinig publiek was waardoor ook de bussen met giften na afloop van de taptoe minder opbrachten voor de instrumentenfondsen van de deelnemende verenigingen. Hopelijk laat het publiek zich een volgende maal van de betere kant zien. Zie verder De Reclame.

NA-KERMIS VOOR ELKE 6O+ ER IN KEIJENBORG EN OMGEVING
De directie van Maria Postel, de afd. Keijenborg v. Zonnebloem en de bejaardenclub Ons Genoegen hebben de handen ineen geslagen om ook voor de wat oudere mens het genoegen van kermis te laten beleven. Daarom wordt in Keijenborg bij het bejaardenhuis Maria Postel een na-kermis op touw gezet, op zaterdag 30 juni in de tuin bij dit centrum. De aanvang is om 14.00 uur en de aktiviteiten zullen duren tot ongeveer 18.00 uur. Op deze na-kermis, bedoeld voor elke 60-plusser zijn veel aktiviteiten. Allereerst diverse kramen en een echt oerdegelijke orgelman zal zorgen voor onvervalste kermismuziek. Daarnaast zorgt de hoerenkapel van St Jan voor tal van vrolijke deuntjes. De volksdansgroep van Ons Genoegen heeft een aantal dansen ingestudeerd, die de moeite van het bekijken meer dan waard zijn. Zie verder De Reclame.

3 juli 1984
GROENTEZAAK TE KEIJENBORG
Na de vereiste papieren te hebben verkregen en de benodigde vergunningen is L. S. M. Waamelink te Keijenborg, van plan om begin september te starten met een groentezaak. Dit wordt een onderdeel van de al sinds 1881 bestaande zaadhandel. In 1955 kwam er een bloemenhandel bij. Met de komst van deze groente-afdeling bij de fa. Waamelink, zullen de nodige verbouwingen moeten worden gerealiseerd. De totale bedrijfsruimte zal op 285 m2 komen en de gehele benedenruimte in beslag nemen.

WIELERRONDE VAN HENGELO GLD
Zaterdag 7 juli is in Hengelo Gld weer het zoevende geluid van wielen te horen. De wielerronde van Hengelo zal dan plaatsvinden. Van 17.00 tot 21.00 uur kan men weer genieten van de mooie wielersport. De organisatie is zoals te doen gebruikelijk weer in de deskundige handen van de RTV Wichmond-Vierakker en start en finish zijn in de Westerstraat.

HET NOABERS BUURTFEEST
De buurtvereniging de Noabers, een hechte club uit de wijk Noordink en omgeving, met als concentratiepunt café de Zandheuvel aan de weg Hengelo Ruurlo, beleeft op zaterdag 7 juli wederom een echt volksfeest. Op het programma ontbreekt zeker niet het vogelschieten, met als nieuws voor de dames vogelgooien. Ook kan men zijn behendigheid ionen bij het penalty schieten, kruiwagenrace, ringsteken per fiets en hobbelfiets, stoelendans. Zie verder De Reclame.

NIEUWE SCHUTTERSKONING IN KEIJENBORG
Tonnie Diesvelt is de nieuwe schutterskoning van Keijenborg geworden tijdens het vogelschieten van 25 juni tijdens de Keijenborgse kermis. Op de foto: hoort de oudste parochiaan Gerrit Diesvelt (95 jaar) met genoegen toe hoe zijn kleinzoon Tonnie Diesvelt door pastoor van Zanten wordt toegesproken. Voorzitter H. Sueters van de schutterij St Jan riep Tonnie Diesvelt op, zich beschikbaar te houden voor het federatief schuttersconcours dat op 17, 18 en 19 augustus zal plaatsvinden in Keijenborg, ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de schutterij St Jan. Tonnie Diesvelt is ook lid van de muziekvereniging St Jan.

10 juli 1984Wisseling van de wacht bij Ons Huis
Ruim 15 jaar. zolang het gemeentecentrum „Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld., draait als onderkomen voor diverse verenigingen en instellingen, hebben de heer en mevrouw Lubbers, hun beste krachten hieraan gewijd, als beheerdersechtpaar. Vanwege gezondheidsomstandigheden, echter met pijn in hun hart moesten zij een punt zetten achter deze omvangrijke, zegenrijke taak. Voor het bestuur van „Ons Huis” de taak om naar een opvolger te zoeken. Die werd na enige sollicitaties gevonden in het echtpaar van Dokkum uit Andijk (Noord Holland). Voor beidde echtparen betekende dit resp. afscheid en begroeting. Enige honderden belangstellenden kwamen naar de grote zaal van het gebouw, om de fam. Lubbers met recht dank te brengen voor hun onvermoeibare werken, in het belang van het gemeentecentrum.

 

17 juli 1984
Uit de brand met de 875
Een (noodzakelijke) wens van het Hengelose Brandweerkorps ging in vervulling, met de aanschaf door de Gemeente Hengelo, van de nieuwe 875, een compleet hulpverleningsvoertuig, voorbereid op velerlei ongemakken, zoals brand, rampen, ongeval en het bevrijden en uitzagen van personen. Het voertuig biedt plaats aan tien manschappen en is voorzien van allerlei materieel, o.m. takels, zagen, kelderpomp, hogedrukspuit, sterkstroom en uitschuif bare verlichtingsarmaturen. Met enige trots kon ’t gemeentelijk college onlangs de raadsleden tonen wat er voor het gevraagde krediet t.b.v. Hengelo’s Brandweer was gekocht. Het Hengelose Brandweerkorps is nu zeer paraat, met in haar wagenpark de 835 (voor bosbranden), de 875, de 876 en de 805, De 805 is een voertuig, dat gekoesterd wordt. Het is een Bedford uit het jaar 1943, na de oorlog door eigen mensen omgebouwd tot tankwagen, en met haar inhoud van 3500 liter nog steeds een goed voertuig, trouw dienst doend. Zie verder De Reclame.

OP DE BRES VOOR KERMIS EN VOLKSFEESTEN
Het begon met een weddenschap, voor 25 jaar terug. Dik Maalderink, Bleekstraat 10, die eens gezegd had de Hengelose Kermis weer nieuw leven te willen inblazen, werd uitgenodigd op een jaarvergadering, waar hij meteen de voorzittershamer mocht oppakken. Voorzien van een grote dosis doorzettingsvermogen toog hij, daarbij gesteund door zijn vrouw Betsie, en medebestuurderen aan de slag, met als resultaat, dat de Kermis geleidelijk aan groeide en glansrijk de jaren tachtig haalde. Onwetend van alles, hadden de medebestuurderen van schutterij „Eendracht maakt macht” een receptie voorbereid in zaal Wolbrink. Met de Majorettenvereniging, waarvoor hij zich indertijd inspande dat deze er ook kwam, werd het echtpaar Maalderink opgehaald vanaf de woning aan de Bleekstraat. De Kon. Harmonie Concordia bracht Dik Maalderink en zijn vrouw een muzikale hulde. Voorbereid door secretaris Jan Jaaltink, gaf bestuurslid Jan Sessink, een opsomming van alle hoogtepunten in de bestuurscarrière van Dick Maalderink. Zie verder De Reclame.

JAN VAN DE KOEKS EEN BESTEN SCHUTTER
Het deed Jan Abbink, ook bekend als Jan van de Koeks een enorm plezier, dat juist hij als jarenlang huisvriend bij café ,,de Zandheuvel” en de familie Oortgiesen de houten vogelheer omlaag schoot bij het koningschieten van de buurtvereniging uit de Noordink ,,de Noabers”. Dat het een taaie vogel was getuige de 360 schoten die er werden afgevuurd. Maar toen was het dan ook goed raak. Met verbazing staarde Jan naar boven, dat door zijn knal de koningsvogel ging wegvliegen. Nu is het jaar lang niet meer Jan van de Koeks, maar Koning Jan, een besten schutter. Zie verder De Reclame.

NAAR KLOMPENMAKER EN BEZIGE BIJ
Nu al voor de vierde keer achtereen heeft Johan Hilderink van café-bar ,,de Smid” te Keijenborg in samenwerking met VVV Hengelo ’n interessante wandeltocht op touw gezet. Op dinsdag 24 juli zal er kunnen worden genoten van een fraaie omgeving over landelijke weggetjes welke zullen voeren naar klompenmakerij van de gebr. Willemsen en de imkerij van Wim Eijkelkamp Men zal daar uitgebreid kennis kunnen maken met daar uit te voeren werkzaamheden. Oude ambacht roept herinnering op van nostalgie vakmanschap. De wandelingen zijn ingedeeld in een route van 7 en 15 kilometer. Zie verder De Reclame.

MUZIEKTENT OF -KOEPEL: VROME WENS ?
Nu onlangs de Moselle Valley Brass Band uit ons nabuurland Luxemburg gedurende anderhalf uur een welklinkend concert verzorgde op het gazon van Remigiuskerk aan de Kerkstraat te Hengelo komt ongetwijfeld de vraag naar voren : Is er weer geestelijke ruimte voor concerten in het dorp? Is de ,,muzikale markt” er rijp voor, dan duikt ook de vraag op, of er weer behoefte is aan een muziektent of koepel zodat ook de plaatselijke verenigingen kunnen presenteren. Zie verder De Reclame.

ROMMELMARKT TE KEIJENBORG PUBLIEKSTREKKER
Voor het bestuur van de muziekvereniging St. Jan te Keijenborg, was het een sprong in het duister met het opzetten van een voor haar eerste Rommelmarkt. De verwachtingen werden verre overtroffen. Bij de aanvang van de verkoop-aktiviteiten was het een gezellige drukte, hetgeen tevens de mogelijkheden opende voor de talrijke medewerkers om hun goederen te slijten. In de weken voorafgaande aan deze Rommelmarkt, op het plein tegenover de R.K. Kerk, was er gesjouwd bij het leven, om het vele toegezegde materiaal op te halen. Zie verder De Reclame.

WAOGESPELEN
Onder deze naam hebben de jeugdvakantiedagen voor kleuter- en basisonderwijs in en om Hengelo Gld. de afgelopen jaren bekendheid gekregen. Het is- nu reeds de zesde maal in successie dat dit gezamenlijke initiatief van de C.J.V. ,,Jong Hengelo” en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, dankzij de steun van” de gemeente Hengelo, gerealiseerd kan worden. Voor de uitwerking van het totale programma is uit beide besturen wederom een werkgroep gevormd aangevuld met een aantal vrijwilligers. De werkgroep heeft dit jaar gekozen voor het thema Indianen. De jeugd zal weer in de gelegenheid worden gesteld om zich naar hartelust uit te leven in bouwwerken en kan hiervoor zelf een hamer (voorzien van naam) meebrengen. Het programma bevat o.a. het maken van totempalen, hoofdtooien, sieradeninstrumenten en een groepslied, gedicht, dans of voordracht en voor de kleuters een stokpaardenrace. Verder is het verkleden en schminken niet weg te denken. Zie verder De Reclame.

KERMISVREUGD VOOR BEJAARDEN
De Na-kermis die georganiseerd was voor alle 60 + ers en minder-validen werd zaterdagmiddag 30 juni in de tuin van Maria Postel gevierd. Ondanks het lang niet zomerse weer hebben velen van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een middag ouderwets kermis te vieren. De tuin was gezellig versierd, er waren verschillende kramen opgezet en er klonk vrolijke muziek, zo kwamen allen snel in een prima stemming. Aan het begin van de middag was ook pastoor Van Zanten aanwezig op het kerkmis-terrein. Volgens de pastoor is het altijd dubben over het weer als er in de tuin iets gepland is. Ondanks de dreigende lucht wenste hij alle aanwezigen toch een zonnige, gezellige middag. Zie verder De Reclame.

AMNESTY INTERNATIONAL OOK IN HENGELO
Nu ruim drie maanden is in Hengelo Gld een belangstellende groep van start gegaan met een afdeling van Amnesty International, ’n organisatie die strijdt tegen onderdrukking, marteling en het onrechtmatig vasthouden van mensen. Regelmatig komt men bijeen in een zaal van het bejaardencentrum ,,de Bleijke” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld, om daar schrijfavonden te beleggen. Er worden brieven geschreven voor gevangenen. Aan de regio waartoe ook Hengelo behoort is thans toegewezen de landen Tunesië, Chili, Spanje en de Philippijnen. Zie verder De Reclame.

24 juli 1984
De voetbalvereniging Keijenborgse Boys
d
ie in het verleden na een zinderende finale ten koste van PAX de KNVB bereikte en daarin een aantal jaren uitkwam, is nu allang weer opgenomen in de rijen van de Gelderse voetbalbond. Een wensdroom blijft om ooit nog weer eens de stap te kunnen maken naar de KNVB. Vele idealen zoals een tweede veld, brouw van een prachtige kantine annex bestuursruimte, kleedlokalen zag men verwezenlijkt. Ook wat de sponsoring betreft, zit men behoorlijk in de lift. Zij zorgden dat reeds een groot aantal elftallen in de nieuwe uitmonstering van de Boys kan voetballen met de naam van de sponsor op de shirts. Voorzitter Jan te Stroet en zijn medewerkers zijn dan ook zeer erkentelijk. Zie verder De Reclame.

LEVENSREDDENDE REANIMATIE
Doeltreffende hulp kunnen bieden, vanuit het oogpunt van hart-reanimatie, heeft zich voorgedaan tijdens de kermisoptocht van de Hengelose kermis. Bij zaal Wolbrink werd bestuurslid Jan Sessink van de schutterij Eendracht Maakt Macht, getroffen door een hartaanval en daaropvolgend hartstilstand. Doordat een EHBO-er toevallig in de buurt was, kon meteen hulp worden geboden, door toediening van reanimatie. Een vijftal personen wisselde elkaar af tot de komst van de dienstdoende arts dokter de Groot. In afwachting van de ambulance uit Doetinchem werden de levensgeesten weer opgewekt. De ambulance was zeer snel ter plekke. Zie verder De Reclame.

RODE BEUK BIJ HOTEL LEEMREIS VAN DE ONDERGANG GERED
De geweldige rode beuk, die al meer dan 100 jaar naast Hotel Leemreis zijn vaste stek heeft, in de Spalstraat, is van de ondergang gerd. De reeds afgegeven kapvergunning voor deze trotse boom werd ijlings ingetrokken, doordat Staasbosbeheer de helpende hand toestak, door het verlenen van subsidie, waardoor tot boomrestauratie kon worden overgegaan. De toestand van de boom was zodanig dat deze op de duur gevaar kon gaan opleveren. Zie verder De Reclame.

AJ PLAT KONT PROATEN MOJ ‘T NEET LOATEN
Tja, dat steet now wel boaven dit stuksken, moar ’t is veur mien un heel karwei um ’t ok op papier te kriegen, wa’k ow te zeggen hep. Plat proaten dat hek good eleerd, want ik bun geboren en getogen in disse streek, af en toe kank mien möntjen aardig reuren. Moar plat schrieven dat volt neet met. Ik hep als e probeerd um de letters plat op de streepkes van ut vel papier te leggen, moar dat lek noar niks. I’jluu mot mien dus neet op de vingers tikken ak un koe van un fout make, Aj moar anvuult wak bedoel. In goed Hollands kank vlotter uut de vuute Dat hek van onze meister heel secuur eleerd. Zie verder De Reclame.

HENGELOSE KERMIS 1984 UITSTEKEND GESLAAGD!
J
ohan Winkelman de nieuwe schutterskoning: Regen deert ons niet, wij kunnen er wel tegen. Zo ongeveer luidde de gedachte van het bestuur der schutterij Eendracht Maakt Macht, om ondanks het slechte weer de kinder- en volksspelen tijdens de Hengelose kermis gewoon doorgang te laten vinden. Op sportpark Elderink hadden zich tal van kinderen verzameld om in onderlinge strijd uit te maken, wie de beste zou zijn. Aan de oproep aan ouders en begeleiders om de kinderen te vergezellen, werd flink gehoor gegeven. Bij het ringsteken per fiets voor dames en heren, altijd een heel gezellige boel was ook een grote deelname te noteren op het wedstrijd terrein bij café Wolbrink in de Bleekstraat. Zie verder De Reclame.BZN BRENGT FANTASTICH CONCERT

De razend populaire popgroep BZN uit Volendam heeft het helemaal gemaakt tijdens de Hengelose kermis. Een dolenthousiast publiek variërend in leeftijd, heeft intens genoten van de verrichtingen van één van Nederlands beste ensembles. De heren Boerman van dancing Concordia hebben er goed aan gedaan BZN naar Hengelo Gld te halen. Er werd tijdens het enige uren durende concert een climax opgebouwd, die haar hoogtepunt bereikte met het succesnummer Old Callaghan. De fans waren uit de verre omtrek gekomen om het concert bij te wonen. Zij hebben er beslist geen spijt van gehad.

Theo Michels brandweer

31 juli 1984
HENGELOSE FIETSVIERDAAGSE
Het is al weer een traditie: de Hengelose avondfietsvierdaagse, die ook die jaar weer wordt georganiseerd door de ijsvereniging Steintjesweide. Het gebeuren vindt plaats van 6 t.e.m. 10 augustus en dan kan men weer op de fiets de omgeving van Hengelo verkennen. Er zijn vijf nieuwe routes uitgezet en evenals voorgaande jaren zorgen bestuur en baancommissie voor de organisatie van de tochten over verharde wegen. Bij gevaarlijke oversteekplaatsen zullen weer mensen staan die ervoor zorgen, dat iedereen veilig oversteekt. Zie verder De Reclame.

DE HENGELSE PEERDEMARK
Gezellig druk was ’t laats op de Hengelse kermismark. ’t Was mooi weer en d’r was un baslenden hoop volk en da’s un goejen ondergrond urn zaken te doon. De standwerkers waar’n danok in un beste stemming en sprokken veur ’t vaderland vot. Doar zit wat van die gladjanussen tussen die geweldig volle an de mond hep en die eur hele femilie en alle volk op de mark wel verroajen en vekoop’n kont. En met eur kwinkslage d’r tussendeur vekoop ze in un paar uur eur hele voortvaringe. Dat dee mien denken an un menneken, die in vrogger daage op de mark ston en die juus met heel weinig weurde toch un hoop belangstelling hadde. Hi’j zei eigenluk zo good as niks! ’t Was un man, toen un goeie veertiger, keurig in ’t pak, un echte heer. Hi’j had moar één vierkante meter neudig van de beschikboare markruumte.Doar zelt’n e un kleinen toafel neer en doarop un olderwetse grammefoon. Dan haal’n e un gewone kleine kinderfluite uut zien jaszak. Hi’j liet un plaate drei’jen van een of andere half populair-klassiek striekorkest. ’t Deuntjen is mien altied bi’j e bleeven. Zie verder De Reclame.

Reanimatie
Het team verpleegkundigen en EHBO-ers tezamen met het bestuur van de schutterij Eendracht Maakt Macht te Hengelo Gld. Tijdens de Hengelose kermisoptocht werd bestuurslid Jan Sessink getroffen door hartstilstand. Met vereende krachten werd reanimatie toegepast en met succes. In een speciale bijeenkomst in zaal Michels, werd o.a. door Eendracht Maakt Macht dank gebracht voor de snelle hulp en werden de helpers in de bloemetjes gezet.

7 augustus 1984De 11e Hengelose Braderie
Georganiseerd door de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging bracht ook ditmaal weer zeer veel publiek op de been. Zie voor meerdere foto’s De Reclame.

RUIM 150 DEELNEMERS AAN KLOMPENMAKERSWANDELTOCHT
Het gebeurt “niet alle dagen dat men van nabij één van de oude handwerken zoals het klompen maken meemaakt, al is hierin ook voor het grootste gedeelte de machine toepassing het geval. Als onderdeel van de klompenmakers wandeltocht die de wandelsportvereniging ,,de Smid” te Keijenborg nu voor de 4e maal organiséerde, stond uiteraard een bezoek aan een klompenmakerij op het program. In het kleine, maar nijvere bedrijfje van de gebr. Willems aan de Uilenesterstraat te Keijenborg konden de talrijke wandelaars zelf zien, hoe uit een stuk hout een klomp gevormd wordt, dit om te dienen als schoeisel of ook wel eens als bloemenhanger. Zie verder De Reclame.

HAMOVE- FIETSTOCHT HENGELO GLD EN OMGEVING
Geboren uit de behoefte om naast de talrijke oriënteringsritten voor auto’s, motoren en bromfiets, ook iets voor de fietsers te doen, heeft de sportcommissie van Hamove enige jaren geleden een zomerse fietstocht op touw gezet, waar de hele familie aan kan deelnemen. .Begunstigd door goed weer was er door de fraaie en natuurrijke omgeving van Hengelo Gld een fietstocht van plm 25 km uitgezet. Meer dan 200 deelnemers lieten zich bij zaal Wolbrink aan de Bleekstraat, waar de start was, inschrijven. Zie verder De Reclame.

14 augustus 1984

Groot Federatief schuttersconcours te Keijenborg
De viering van het 130-jarig bestaan van de schutterij St Jan te Keijenborg is met een heel programma omgeven. Vrijdag 17 aug. is er van 20.00 tot 22.00 uur een receptie in zaal Winkelman. Zaterdag 18 aug. aanvang 13.30 uur begint het vogelschieten, gevolgd door het keizerschieten, waaraan alle oud-koningen van Keijenborg vanaf 1934 kunnen deelnemen. Voorts vogelknuppelen en fladderschieten. Dit alles nabij dorpshuis de Horst. Voor de jeugd is er in de tuin van Maria Postel een poppentheater van Marius Prein aanwezig. Bij slecht weer in de Horst. Na de prijsuitreiking is er om 19.00 uur een H. Mis. Zondag 19 augustus is de grote dag, dan organiseert St Jan op het terrein van Keijenborgse Boys een groot federatief schuttersconcours. De aanvang is om 13.30 uur. Na toespraken van de voorzitter van St Jan, dhr. H. Sueters en burgemeester J. E. de Boer, zal de voorzitter van de Federatie van Gelderse Schuttersgilden, dhr. S. Buddingh het concours officieel openen. Een massale vendeldemonstratie is de inleiding van het geheel. Er wordt geschoten In de categoriën handboog, kruisboog, luchtgeweer en luchtpistool. Vanaf 12.30 uur worden in het dorp de marswedstrijden gehouden .waarbij de 16 deelnemende korpsen vanaf de Koldewieweg volgens een vaste route, opmarcheren naar het sportpark.

94 jarige Jan Scholten nog actief bij de schutterij St Jan
Naar aanleiding van het 130-jarig bestaan van de schutterij St Jan te Keijenborg, zijn we eens gaan praten met het oudste nog in leven zijnde lid, de 94-jarige Jan Scholten aan de Banninkstraat in de Velswijk. In de gezellige kamer van zijn boerderij vertellen hij en zijn vrouw over ,,vroeger”. Over de schutterij en het jaarlijks terugkerende schuttersfeest, waaraan hij altijd heeft meegedaan en nog steeds meedoet, al vanaf zijn achttiende jaar. Dat vroeger hard gewerkt moest worden om aan de kost te komen. Uitgaansmogelijkheden waren er bijna niet en buiten de bruiloften en verjaardagen waren er maar weinig feesten. Daarom was het schuttersfeest het jaarlijkse hoogtepunt voor de Keijenborgers. Jan Scholten haalde desnoods ’s nachts het hooi van het land om de volgende dag maar niets te hoeven missen van het feest. Vroeger werd er net zo lang geschoten tot de vogel er af was, lukte dit niet, dan ging mende volgende dag gewoon verder. Zie verder De Reclame.

21 augustus 1984
PAX voetbalbusreis naar Zeist De bekerresultaten krijgen een vervolg. Zie verder De Reclame.

28 augustus 1984
130 jaar schutterij St Jan: een feestelijke gebeurtenis
De 130e verjaardag van het schuttersgilde St Jan te Keijenborg is in alle opzichten een heuglijke en blijde gebeurtenis geworden. De herdenking daarvan tijdens een feestelijke receptie trok een bomvol huis, in zaal Winkelman, waarbij het bestuur van de jubilerende schutterij kon ervaren welk een belangrijke plaats zij inneemt in de gemeenschap en ook elders met haar tamboers vendeliers, majorettes, samen met de muziekver. St Jan graag geziene gasten zijn. Ook op het gebied van schiet- en kruisboogwedstrijden neemt St Jan een vooraanstaande plaats in. z De goede gaven, met een gift van f 1300,— van de gemeente Hengelo, gevolgd door de gemeente Zelhem, hebben een beste duit in het zakje gedaan. Een grote en complete verrassing was de onderscheiding, die oud-commandant Joop Menting, voor 37- jarige trouwe dienst en tamboer-maitre Reinier Hilderink voor 25-jarig lidmaatschap werd uitgereikt. Namens de federatie van schuttersgilden in Gelderland, St Hubertus reikte de voorzitter, de heer S. Buddingh de onderscheidingen uit. Vele sprekers en geschenken ondersteunden de wetenschap voor het bestuur, dat zij nog steeds op de goede weg is voor Keijenborg en omstreken. Zie verder De Reclame.

OPENING SEIZOEN HETAC
De Hengelose tafeltennisvereniging HeTac opende het seizoen met het uitreiken van de prijzen, behaald bij de clubkampioenschappen senioren. Voorzitter Jan Tijdink opende de bijeenkomst in de gymzaal met dank te brengen aan de sponsor van Hetac, de Goma, vertegenwoordigd door haar directeur de heer Arie Teunissen. De heer Teunissen reikte dit jaar voor de eerste keer de Goma-wisselbeker uit aan Jan Tijdink, die bij de senioren groep A eerste was geworden. Zie verder De Reclame.

AVOND-FIETSVIERDAAGSE IJSVER. „STEINTJESWEIDE”
537 deelnemers gaven zich op voor de avond-fietsvierdaagse, georganiseerd door de ijvereniging Steintjesweide. De ijsvereniging had vijf verschillende routes uitgezet, die allen over verharde wegen voerden, waardoor de deelnemers in staat waren te genieten van de schitterende omgeving van Hengelo Gld. Na afloop was iedereen dik tevreden over de organisatie en het feit dat iedere avond een versnapering werd aan geboden door enige middenstanders uit Hengelo. Ook het bestuur van de ijsver, toonde zich na afloop tevreden over het goede verloop van de fietsvierdaagse, waarvoor iedere keer weer vele mensen zich spontaan aanbieden om mee te helpen bij de controleposten en oversteekplaatsen.

Opening sportschool HIPPMAN
In verband met de opening van onze vestiging HUMMELOSEWEG 7 HENGELO GLD wordt er een Open Dag gehouden op zaterdag 1 sept. a.s. van 14.00 tot 17.00 uur Tijdens de opening demonstraties van: judo – jazzdans – fitness Opgave van lessen kunt u reeds doen vanáf 1 sept. tijdens de openingsdag.
Inlichtingen: tel. 05756-4154.

4 september 198419e Veteranen Rally
A.s. zaterdag 8 en zondag 9 sept. is Hengelo Gld niet alleen het dorp van de 1 PK’s, de paarden dus, maar zeer zeker het domein van de motoren. . Voor de 19e maal wordt de Internationale Ralley voor veteraanmotoren georganiseerd. De organisatoren Roel en Lien Kreunen hebben zo’n 180 deelnemers ingeschreven voor deze ralley, die ook in het buitenland een zeer bekende naam heeft gekregen, getuige de vaak grote deelnemers van over de grenzen. Was het tot voorheen de rit in Dieren en Hengelo nu wordt het hele evenement in Hengelo gehouden. De organisatie kan hierbij rekenen op de steun van .vele enthousiaste Hamove-leden die de verschillende posten bemannen en het rekenwerk doen. Zie verder De Reclame.

OPEN DAG VAN „STAP EN DRAF”
Een ware paardenhappening Het paard staat op zondag 9 sept a.s. weer in het middelpunt in het paardendorp Hengelo Gld. Dan namelijk verzorgt de vereniging van het aangespannen paard te Hengelo: ,,In Stap en Draf” voor de vijfde maal achtereen een open dag. De ongetwijfeld weer in grote getale aanwezige paardenliefhebbers kunnen dan weer genieten van het fraaie gezicht van mooie paarden met koetsen, en berijders, gekleed in de passende kledij. Het feest begint ’s morgens om 9.45 uur wanneer Burgemeester de Boer en voorzitter Harmsen de dag officieel zullen openen op het terrein ,,de Hietmaat”, waar ook de start plaatsvindt. Vijf jaar geleden begonnen met 60 inschrijvingen, zijn het er nu ruim 135, waarbij de blikvanger de heer G. Kraay is met zijn tienspan, dat zal een mooi gezicht zijn. Ook de bereden politie geeft acte de préséance. Zie verder De Reclame.

ROMMELMARKT MUZIEKVER. CRESCENDO
Als de muziekver. Crescendo op zaterdag 8 sept. om 10.30 uur de verkoop start van haar traditionele Rommelmarkt, kan men zoeken in een gigantische hoeveelheid materiaal dat volgens bestuurslid H. Waarlo en magazijnmeester D. Steege aanwezig is. Nadat jarenlang de Rommelmarkt in de Kerkstraat werd gehouden, wil men nu als proef het eens proberen in de Spalstraat en wel op de terreinen van de Volharding. De supportersvereniging van Crescendo zal ook weer aanwezig zijn met haar bekende kraam met wafels en koffie, zodat ook de inwendige mens versterkt kan worden. Het ligt in de bedoeling dat de jeugdgroep van Crescendo o.l.v. dirigent H. Kraxner voor de muzikale opluistering zal zorgdragen. Met de oog op de jubileumviering in 1985 is het de wens van Crescendo dat deze Rommelmarkt extra resultaat zal opleveren.

11 september 1984Gebouwen “De Volharding” worden gesloopt
 
Meer dan 20 jaar lang heeft de ruim 25 meter hoge betonklos met de daar aan gebouwde mengvoederfabriek van C.L.V. ,,de Volharding” aan de Spalstraat te Hengelo Gld, een deel van het dorpsbeeld bepaald. Met ingang van 1 sept. j.l. is daaraan een einde gekomen. De VLC ,,de Graafschap”, gevestigd te Ruurlo, waarmee ,,de Volharding” sinds 1 juli 1970 is gefuseerd, heeft besloten om de bestaande gebouwen te slopen en op de vrijkomende ruimte een nieuwe welkoopwinkel te bouwen met tevens extra parkeerruimte, wat volgens de directie ook goed van toepassing is voor de omliggende horeca- en winkelgebeuren, alsmede ook voor de zich steeds meer uitbreidende vrijdagmiddagmarkt. In de thans bestaande welkoopwinkel zal er ruimte vrijkomen voor een ander bedrijf. Hiervoor heeft ,,de Graafschap” enige gegadigden op het oog. Wanneer de huidige bebouwing van de mengvoeder fabriek met de hoge betonsilo afgebroken zal worden is niet helemaal bekend. Wat er met de versiering gebeurt, die indertijd op verzoek van het gemeentebestuur werd aangebracht, daarvoor zal de directie van ,,de Graafschap” wel een bestemming hebben. Hoe de nieuwebebouwing er uit gaat zien, hierover beraadt men zich nog bij ,,de Graafschap”.

PAS OP ALS HET GAAT REGENEN
De afgelopen weken hebben we dan toch nog mogen genieten van heerlijk zonnig nazomerweer. De stranden zijn volgestroomd, de pretparken overvol en ook op en langs het water was het weer een drukte van jewelste. Nederland had de zomer in en op het hoofd! We hebben daairbrj weer heel wat kilometers afgelegd en hoewel niemand dat echt kan zien, is er weer heel wat rubber van de banden afgesleten. Dat zijn steeds meer heel kleine rubberdeeltjes, eigenlijk rubberstof, maar zo’n 20 miljoen banden op de weg zorgen tezamen voor een niet te onderschatten ,,rubbertapijt” op het wegdek. Die rubberstof waait niet weg want het wegdek is vettig door de aanslag van uitlaatgassen van benzine- en dieselmotoren. Het wordt dus als het ware vastgekleefd op het wegdek. Er ontstaat dan een soort filmlaag van op het wegdek vastgereden rubberstof. Op zich is dat nog niet zo erg want het maakt het wegdek oppervlak stroever. Zodra het wegdek echter nat wordt is het met die stroefheid snel gedaan en verandert deze tijdelijk in een op sommige plaatsen spiegelglad oppervlak. Het rubberstof spoelt snel weg, maar de vette film is nog onaangetast. Op die momenten is het nog aanwezige profiel van uw banden van uitermate groot belang. De R is nu in de maand., de R van regen. Zodra die regen komt, pas dan op, want dan is uw veiligheid in het geding. Laat uw banden daarom vooraf inspecteren, om u ook bij regen veilig op de weg te houden.

KRASSE METHODE
Het moet gebeurd zijn in 1930. Ik was toen een jongen van 10 jaar. Mijn vader had me pianoles laten geven door een school juffrouw en dat ging vrij goed. Op een zondagmiddag voor de kerkdienst, er was toen altijd om 3 uur Lof, werd ik staande gehouden door een man, die me zie: ,,I’j kont piano spellen?” Ik knikte „Kö’j ok orgel spöllen?” Ik hep vage genog op ut harmonium espöld bi’j Groot Bruunderink, onze buurman, antwoordde ik. ,,Goat met”, en zonder pardon duwde de man mij de kerk in en de koortrap op naar de plaats waar het orgel stond. Ik was daar nooit geweest en had er een heilig ontzag voor. Ik beefde als een espenblad! De man (hij was de organist) pakte me op en zette me op de orgelbank voor de twee klavieren. ,,Spöllen”, commandeerde hij. Ik durfde niet eens tegen te sputteren, zo verbouwereerd was ik en mijn korte beentjes konden niet eens bij de pedalen. Maar dat was ook niet nodig. Uit het manuaal kwam geluid genoeg. Het was zwaar te bespelen, mechanisch, voor mijn kleine vinger en het klavier was door de tand des tijds geheel uitgesleten en erg gammel en ik merkte op dat de voetpedalen vreselijk smerig waren. (Ik hoorde later dat de oude organist, vroeger, pruimtabak kauwde en alles onder spoog, lekker!) Ik speelde een eenvoudige oefening en zag dat hij goedkeurend knikte. Toen zette hij mij de lofliederen klaar. Hoewel ik danig in de zenuwen was, zat er niks ander op dan ze te spelen, want hij gaf weer het kommando: spöllen! Er werd noal stevig bij gezongen door een stel zangers, oude rotten in het vak, die schik in het geval hadden, dat kon ik merken. Het ging gaandeweg beter en ik kreeg zelfvertrouwen en speelde het Lof uit. ,,Now za’tk ow es wat loaten heuren zei de man” en na het Lof speelde hij een machtig koraal van Bach, met alles d’r op en d’r an. Zo kan ik het nog lang niet zei ik. ,,O, da duur niet zo lange meer, i’j komt t’r wel. Moar un keer mo’j d’r gewoon veur epot wodden, veur ’t feit ezet wodden, da’s de beste methode”. J.T.

18 september 1984
ROMMELMARKT CRESCENDO BLIJVEND EEN SUCCESFORMULE
Nu al meer dan 10 jaar heeft de chr. muziekver. Crescendo uit Hengelo Gld als onderdeel van haar financiële aktiviteiten een Rommelmarkt op het programma staan. Ondanks de verplaatsing van de Kerkstraat naar de Spalstraat is het een succes gebleken. Bij het opmaken van de balans bleek er een behoor lijk bedrag te zijn gescoord aan verkochte spullen. Er was een heel „leger” aan leden en supporters opgetrommeld om de drukte voor te blijven. Vooral voor de middag was het een drukte van belang. Het blijkt voor tallozen toch weer een trefpunt te zijn, om te zoeken naar iets van hun gading, waar men soms maanden naar heeft lopen zoeken. Nu al weer wordt uitgekeken naar de volgende Rommelmarkt en kan men materiaal kwijt bij maga zijn „Hakken” (D. Steege) aan de Gompertsdijk te Hengelo Gld. I.v.m. toetreding van leden zijn er meerdere gelden nodig voor de aanschaf van instrumenten e.d.

BEKERAVONTUUR VOOR PAX 1
Woensdagavond j.l. werd in Studio Sport de loting bekend gemaakt van de 1e ronde van de KNVB beker. PAX uit Hengelo Gld, winnaar van de beker afdeling Oost en daardoor gerechtigd uit te komen voor de grote beker, lootte tegen de eredivisieclub Haarlem. Een zeer gerenomeerde tegenstander derhalve voor PAX. Marga van Arnhem, de presentatrice van Studio Sport, noemde de wedstrijd nog extra. Een zeer grote tegenstander, getuige het feit dat Haarlem enkele jaren geleden de KNVB-beker won en daardoor Europa-cup voetbal kon spelen. De ploeg van trainer Hans van Doorneveld met bekende spelers als Wim Balm, Gerrie Kleton en Edward Metgod, is een echte cupfigther en wil in deze competitie altijd een goed resultaat behalen. De ploeg van trainer George Peeters is dus gewaarschuwd. Zie verder De Reclame.

25 september 1984
DUURRECORD BILJARTEN BIJ ,DE EIKEBOOM’
Recordpogingen worden op vele wijzen gehouden. De biljarters Wim Schierboom en Leo Bongaarts, leden van de B.V. ,,de Eikeboom” te Keijenborg hebben het plan opgevat om op dinsdag 25 sept. vanaf 15 uur te beginnen aan een poging een duur record biljarten te vestigen. Het clubhuis van de vereniging aan de St Janstraat te Keijenborg, zal zolang de poging duurt, geopend zijn. ’t Nederlands record langdurig biljarten staat op het spel. De heren biljarters zijn vol goede moed en beseffen terdege dat ze aan een zware taak beginnen.. Wat de publieke belangstelling betreft, is het afwachten volgens de eigenaars-beheerders Harrie Mentink en Jan Bouwmeister. Ze hopen echte op zoveel mogelijk morele steun voor de biljarters van „de Eikeboom”.

HENGELO GLD HEEFT WEER EEN NEDERLANDS KAMPIOEN
TTV Bekveld kampioen in de 720 kg-klasse Op de laatste van de 4 tournooien om het Nederlands kampioenschap touwtrekken, gehouden op 16 sept. op de Flevohof, behaalde de TTV Bekveld het Nederlands kampioenschap in de 720 kg-klasse. Bekveld moest aantreden zonder J. Obbink, die geblesseerd was. Hij werd vervangen door G. Bruil. Zeer spannend waren de wedstrijden, temeer daar Bekveld de 1e wedstrijd tegen Vios Bisons verloor. De 2e en 3e wedstrijd resp. tegen Britsum en Heure werden redelijk gemakkelijk gewonnen. Toen moest Bekveld aantreden tegen de mede kanshebber Poppenwier uit Friesland. De 1e trekbeurt werd verloren, maar de 2e werd na een no-play gewonnen, zodat de 3e trekbeurt de beslissing moest brengen. Mede door de talrijke aanwezige supporters en de ervaren coaching van P. Berenpas werd deze gewonnen. De volgende wedstrijden tegen EHTC, Duc Dalf en Trewes werden alle gewonnen. Hierdoor werd TTV Bekveld Nederlands kampioen in de 720 kg-klasse. Sinds 1977 had Bekveld deze titel niet meer behaald. De samenstelling van het team was als volgt: trainer-coach P. Berenpas, A. Dickmann, T. Hiddink, J. Groot Roessink, T. Onstenk, J. Obbink (geblesseerd) allen uit Hengelo Gld, B. Hanskamp, Lochem, M. Klein Lenderink, Toldijk, G. Regelink, Doetinchem. Reserves: G. Bruil (invaller) D. Ellenkamp, G. J. Lijftogt, Hengelo en G. Vriezen, Wehl. Eindstand, 1 Bekveld, 2 Vios Bisons, 3 Poppenwier, 4 Britsum.

2 oktober 1984PAX wensdroom wordt waar

Waar heel voetbalminnend Hengelo Gld al jaren op hoopte, is nu eindelijk bewaarheid geworden. Het eerste elftal van PAX uit Hengelo Gld heeft het zo ver geschopt, dat zij gerechtigd is deel te nemen aan de grote KNVB beker. Als tegenstander rolde uit de koker de Eredivisieploeg Haarlem, voorwaar een geachte tegenstander welke onder leiding van trainer Hans Doorneveld een geduchte reputatie heeft opgebouwd, en gerekend mag worden tot de betere ploegen van Nederland. Zondag 21 oktober 1984 is het zover, dat het stadion ,,Het Elderink” vol zal stromen met enige duizenden belangstellenden. Als om half drie dan het fluitsignaal voor ‘de aftrap weerkinklt, gaat er voor PAX en Hengelo Gld een historische wedstrijd van start. Zie verder De Reclame.

EXPOSITIE IN „DE BLEIJKE” TE HENGELO GLD
Van 1 t.e.m. 22 okt. wordt in verzorgingscentrum ,,de Bleijke” een tentoonstelling gehouden van keramiek. Mevr. Siedsma uit Hengelo Gld is de maakster van bijzonder mooi draaiwerk en plastieken. Dit zijn abstrakte werkstukken, die aan de wand hangen of los staan. Mevr. Siedsma maakt gebruik van verschillende technieken, o.a. aardewerk, porselein, maar ook houdt zij zich bezig met rakuwerk. Dit is een speciale Japanse techniek. Als lid van de vakgroep van keramisten geeft zij ook verschillende cursussen. Zoals u zich misschien nog kun herinneren heeft een jaar geleden één van haar cursusgroepen al een tentoonstelling verzorgd op ,,de Bleijke”. De werkstukken zijn zeer beslist de moeite van het bezichtigen waard. Alle belangstellenden zijn dan ook welkom op ,,de Bleijke”, dagelijks tussen 14.00 en 17 uur in de periode van 1 t.e.m. 22 okt.

9 oktober 1984
KLEDING VOOR MENSEN IN NOOD
Ook dit jaar organiseren plaatselijke vrijwilligers weer een kledinginzameling voor de Stichting Mensen in Nood Caritas Neerlandica want KLEDINGHULP BLIJFT NOODZAKELIJK. Op vrijdag 12 okt. 1984 van 19.00 tot 20.30 uur Zaterdag 13 okt. 1984 van 10.00 tot 12.00 uur kunt u kleding, schoeisel, dekens en gordijnstoffen brengen naar de volgende adressen: bij Coöp. Hengelo Gld Spalstraat Wisselink, Varsselseweg te Varssel. Een extra helpende hand kunt u bieden door het textiel degelijk gepakt of gezakt aan te bieden en schoenen in gelijke paren aan elkaar te knopen.

16 oktober 1984

Achterhoeks vocaal Kwartet met orgel
Tussen hun eerste officiële optreden op 22 juli 1982 en het komende concert van donderdag 18 oktober in de Remigiuskerk te Hengelo Gld, heeft het Achterhoeks Vocaal Kwartet een ruime bekendheid gekregen. Het kwartet zangers, bestaande uit Ton Besselink en Ben Beulink, uit Hengelo, Ludo Eijkelkamp uit Keijenborg en Wim van Oene uit Ruurlo is een veel gevraagde groep geworden. Door een gedegen studie via afzonderlijke zanglessen wordt er voortdurend gewerkt aan de stemvorming. Het repertoire neemt hierdoor uitgebreide vormen aan. Naast optreden in zieken- en bejaardenhuizen wordt aan diverse concerten medewerking verleend Met hun radio-optreden via Radio Oost en de NCRV is het kwartet ook verderop bekend geworden, buiten de regio Achterhoek. Binnenkort gaat men ook in Duitsland optreden. Voor de pianobegeleiding draagt Lenie de Bruijn uit Terborg zorg, terwijl haar man optreedt als presentator van de groep. Zie verder De Reclame.

De Gompert weer open
Manege „de Gompert” te Hengelo Gld, die lange tijd niet in gebruik is geweest, is weer gestart. De zoon van de eigenaar, de fam. Wolsink, Harald, heeft de zakelijke leiding op zich genomen. Een van de eerste aktiviteiten is de int. veteraan indoor motorcross die zaterdag 20 okt in de manege van start gaat. Op de foto: Harald Wolsink met zijn paardrij-instructrice.

HERFSTTOURNOOI HBC
Voor de vierde achtereenvolgende keer organiseert HBC in de herfstvakantie een tournooi voor de jeugd van de gemeente Hengelo. De opzet van dit tournooi is dat de jeugd in deze week kennis maakt met onze fijne badmintonsport. Om deze kennismaking spannend te maken organiseren we wedstrijden waarin gestreden wordt om het persoonlijk kampioenschap 1984. Nu is het niet zo dat alleen dit kampioenschap zo belangrijk is, want wij vinden het tournooi pas geslaagd als het gezellig en vooral sportief verlopen is. De inschrijving voor dit tournooi heeft reeds plaats gevonden en helaas moeten we die inschrijving beperken tot 40 personen, omdat de zaalruimte beperkt is, maar volgend jaar krijg je weer een nieuwe kans. Om de sfeer op zo’n middag te verhogen is het altijd fijn toeschouwers te hebben die op prettige wijze hun favoriet aanmoedigen; dus ouders en klasgenoten, ga donderdagmiddag 18 oktober naar ,,de Kamp”. Mocht u deze middag verhinderd zijn en wilt u toch wel eens wat van badminton zien, kom dan naar ,,de Kamp” op zondag 4 nov. a.s. Op deze middag wordt namelijk om plm 15.00 uur een badmintondemonstratie gegeven door een demonstratieteam van de Nederlandse badminton bond. waarvoor de entree vrij is. In het kader van haar 5-jarig bestaan promoot HBC haar sport extra en juist nu zijn we er op ingesteld belangstellenden zo goed mogelijk te informeren, dus kom kijken en kennismaken. Voor vragen kunt u bellen naar ons secretariaat: 05758-2515.

HAMOVE-PRIMEUR INTERNATIONALE INDOOR VETERANEN MOTORCROSS IN MANEGE „DE GOMPERT”
Manege ,,de Gompert” te Hengelo Gld, gewoonlijk het domein van de 1 PK’is, is zaterdag 20 okt. a.s. de plek waar de eerste indoor motorcross in deze omgeving wordt gehouden. Het betreft hier een motorcross voor veteranen. Normaal zou deze plaats vinden in het Wossinkbos, maar door de slechte weersomstandigheden werd het idee geboren dit in de manege te doen. Zakelijk leider Harald Wolsink, naast zijn werk als beheerder van de manege een fervent motorcrosser, was direkt in en zodoende kregen de plannen vaste vormen. De commissie Wossinkbos en de enthousiaste ,,knokploeg” van Hamove hebben in en bij de manege een mooi circuit uitgezet, waar het geheel zich zal af spelen.

1e ronde KNVB beker
Op de foto hierboven de „Haarlem”-selektie 1984-1985, waaruit trainer Hans van Doorneveld zijn elftal kan samenstellen voor de bekerwedstrijd tegen PAX. Bovenste rij: v.l.n.r.: Chris Verkaik, Frenk v.d. Kleij, Piet Keur, Frank van Leen, Bert v.d. Kuijl; Middelste rij: Ruud Hesp, John Verschoor, Gerrie Kleton, Joop Böckling, Fokke Zwart, Edward Metgod. Onderste rij: René Tol, LUC Nijholt, Wim Balm, Hans van Doorneveld (trainer-coach), Marcel Liesdt Alwin Leysner, Keith Masefield. Frenk v.d. Kleij en Fokke Zwart zijn amateurspelers. Zie verder De Reclame.

1e ronde KNVB beker – zie de foto in de Reclame
Selectie van PAX, die trainer George Peeters ter beschikking staat om het elftal uit samen te stellen voor de wedstrijd tegen Haarlem. bovenste rij v.l.n.r.: Henri Golstein, Bert Wiecherink, Gerrit Ruesink, Toon Tankink, Bennie Hiddink, Frank Lankhorst, Jos Schooltink, Dick Wullink, Herman Hiddink, Johan Hulshof, Gerard Kaak. onderste rij: Guido Eulink, Hans Rouwen, Hans Winkelman, Garard Weustenenk, trainer George Peeters, leider Henk van Dam, Wilbert Grotenhuijs.

23 oktober 1984
AANBIEDING SCHILDERIJ PVDA
Na afloop van de onlangs gehouden raadsvergadering van de gemeente Hengelo Gld werd door de plaatselijke PVDA-afdeling een schilderij aangeboden aan het gemeentebestuur. De voorzitter van de afdeling, de heer L. D. Koldenhof onthulde samen met burgemeester J. E. de Boer een abstract pastelschilderij. Hij memoreerde dat het gemeentehuis steeds aantrekkelijker wordt door aankleding met kunststukken van diverse plaatselijke kunstenaars. Het schilderij ,,Land-e-scap” stelt een landschap voor dat deels door zure regen is aangetast, maar mogelijk nog beschermd door een dominerende hand kan ontsnappen aan de milieuvervuiling. Schilder Henk Boerman vertelde dat de strijdbare vuist van de PVDA op dit kunstwerk veranderd is in een beschermende hand. De burgemeester dankte Henk Boerman en de PVDA voor dit fraaie kunstwerk.

30 oktober 1984
INTERNATIONALE VETERANEN INDOOK MORTORCROSS EEN SUCCES
De internationale veteranen indoor motorcross die op zaterdag 20 okt. in en om manege de Gompert te Hengelo Gld werd georganiseerd door Hamove is een succes geworden. In en buiten de manege was een leuke baan uitgezet met springbulten en een wasbord, waarbij de start en finish buiten was. 50 deelnemers uit Engeland, België en Nederland hebben een fijne middag gehad, waarbij via serie’s, herkansingen, halve en finale het programma in een vlot tempo werd afgewerkt. Zie verder De Reclame.

6 november 1984

Pauselijke onderscheidingen uit gereikt in Keijenborg
Het is voor het eerst in mijn priesterambt, dat ik dit mag doen”, waren de woorden van pastoor van Zanten van de St Jan parochie te Keijenborg, bij het uitreiken van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. „Het zijn ongetwijfeld vele goede dingen die u gedaan hebt, waarmede u deze onderscheiding echt verdiend hebt”. Hiermede richtte hij zich tot Hendrik Beulink in diens woning aan de Elferinkdijk l te Hengelo Gld. Hendrik Beulink nam 1942 zitting in het Armenbestuur van de parochie St Jan en zette daar pas een punt achter in de zomer van 1984. Vooral in de oorlogsjaren heeft hij onnoemlijk zwaar werk verzet, door ondanks alle tegenstand vele honderden gulden bijeen te slepen voor de armen. Ook na de oorlog waren het slechte tijden. Vanuit de Caritas, de latere benaming voor de armenzorg, was Hendrik Beulink ook steevast van de partij .bij de broodlevering op de boerenhoeve ,,de Mulders fluite, op Hemelvaartsdag. Zie verder De Reclame.

AFSCHEID MEESTER BEUNK
Na een Eucharistieviering in de St Jan de Doperkerk te Keijenborg, was de feestelijk versierde hal van de St Bernardusschool de plaats waar meester Beunk voor het laatst in zijn carrière als onderwijzer in het zonnetje werd gezet. De heer Beunk heeft gebruik gemaakt van de Vut-regeling. Na 30 jaar de St Bernardusschool gediend te hebben, waar van 23 jaar als hoofd, is het de heer Beunk vergund meer tijd te besteden aan zijn hobby’s: postzegels verzamelen, tuinieren en lezen. Velen maakten gebruik van de gelegenheid om afscheid te nemen: burgemeester de Boer, de wethouders en gemeentesecretaris, pastoor van Zanten, collega’s, hoofden van scholen uit Hengelo Gld en vele anderen De muziekver. St Jan o.l.v. de heer G. Wolsink, bracht een muzikale hulde. Na de vele sprekers dankte de heer Beunk iedereen voor de lovende woorden, waarna men nog geruime tijd gezellig bijeen bleef.

AFSCHEID MEVR. BESSELINK
In hotel Leemreis te Hengelo Gld werd een algemene bestuursvergadering gehouden van de Hulpdienst Hengelo Keijenborg. Op deze avond werd afscheid genomen van mevr. M. Besselink die vanaf de oprichting van de Hulpdienst in november 1975 als contactpersoon voor Keijenborg functioneerde. Voorzitter K. Verhoeff bedankte mevr. Besselink voor haar inzet, toewijding en liefde voor haar werk. Zij kreeg een houten kunstwerk van de plaatselijkkunstenaar Jan Notten, aangeboden. Ook werd zij in de bloemetjes gezet. De opvolgster van mevr. Besselink is mevr. A. van Aken te Keijenborg.

13 november 1984
WILDRIT HAMOVE
Zoals telkenjare het geval is, wordt met de organisatie van de wildrit het oriënteringsrittenseizoen 1984 van Hamove afgesloten. De sportcommissie heeft getracht weer een leuke rit in elkaar te steken, waaraan iedereen kan deelnemen. Het gebeuren vindt plaats op zondag 18 nov. a.s., waarbij om 1.30 uur bij café Wolbrink aan de Bleekstraat te Hengelo Gld gestart wordt. Vanaf 1 uur is de inschrijving voor deze rit mogelijk. Doe mee en maak kans op een heerlijk stukje gebraad.

Pax Haarlem Hans Winkelman en Gerrit Ruesink

20 november 1984
IJZERHANDEL HARMSEN heropening
De verbouwing is klaar. Graag willen wij U uitnodigen onze vergrote winkel en assortiment te komen bekijken. Wij houden daarom op vrijdag 23 en zaterdag 24 november de gehele dag OPEN HUIS. Als extraatje geven wij t.e.m. 5 december a.s. 10 pet korting en tevens St Nicolaasbonnen, uitgezonderd aanbiedingen.
Zie ook onze folder. Banninkstraat 4 – HENGELO GLD – Tel. 05753-1220.

DE GOEDE OUDE TIJD IN DIA’S
Vertellen over de goede oude tijd, daarin is de heer va Roekel uit Zelhem zeer bedreven. De heer van Roekel is in Zelhem ook verbonden aan het oudheidkundig museum aldaar. De kennis van de Achterhoek, is hem zeer dierbaar en daarvan wil hij ook gaarne anderen deelgenoot maken. Op dinsdag 27 november a.s. gaat hij door middel van dia’s een sfeerbeeld oproepen over die goede oude tijd. Dit gebeuren zal plaatsvinden in het bejaardencentrum Maria Postel te Keijenborg. ledere belangstellende is op die middag van harte welkom.

27 november 1984
FIETSKIJK- EN VERKOOPDAG TE HENGELO G
Wie in, of in de omgeving van Hengelo en Keijenborg zijn fiets of bromfiets is kwijtgeraakt, heeft zaterdag 1 december 1984 van 9.00 tot 12.00 uur een kans om die te zien staan op het politiebureau te Hengelo Gld, Raadhuisstraat 39. Tevens is een ieder in de gelegenheid een bod te doen op de daar aanwezige fietsen. De verkoop geschied na inschrijving. Degene die het hoogste biedt wordt de eigenaar van de fiets.

Grote prijs HKM (zie foto)
De geweldige St Nicolaas-aktie van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging met f 15.000,— aan prijzen, slaat goed aan bij het publiek. Vanaf de start op 14 nov. zijn reeds vele opplakvellen met bonnen ingeleverd, die bij aankoop van produkten, goederen of zaken worden verstrekt door de deelnemende winkeliers. Dat er veel ingeleverd wordt, bleek wel bij de eerste trekking van de aktie op maandag 19 nov. j.l. Het publiek dingt graag mee naar een van de halve varkens, die er te winnen zijn in deze aktie. Een van de gelukkigen bij de eerste trekking waren de heer en mevrouw Hoebink, die het eerste halve varken wonnen in de St Nicolaas-aktie. Zie verder De Reclame.

Vrijdagmiddagmarkt naar de St Michielstraat
De Hengelose Vrijdagmiddagmarkt, al vele jaren een vertrouwd beeld op vrijdag in de Spalstraat, heeft een andere standplaats gekregen. Doordat de silo van de coöperatie afgebroken werd, moesten de kooplieden die dicht bij deze silo hun standplaats hadden, deze plek verlaten en vonden hun standplaats aan de andere kant van de weg, in de St Michielsstraat. Door de openstelling van de kramen aan weerszijden van de weg, ontstond er direkt een intiemere sfeer, dat het publiek en de kraamhouders direkt opviel. Deze sfeer nu is zeer belangrijk voor een markt en de kooplieden zijn hier op ingesprongen en in overleg getreden met de marktcommissie. Na enig overleg is nu de St Michielsstraat definitief aangewezen als plaats waar de Vrijdagmiddagmarkt zich afspeelt. Zie verder De Reclame.

4 december 1984
RABOBANK HENGELO GLD GEEFT SCHOOLCOMPUTERS IN BRUIKLEEN
De technische ontwikkeling grijpt ook in het onderwijs om zich heen, met het gevolg dat ook de leerkrachten enigszins aangespoord worden om lessen te gaan nemen in de computerbehandeling. Vanuit de Schooladviesdienst (SADOG) zijn reeds cursussen gestart. In overleg met deze instantie heeft de Rabobank, Raadhuisstraat te Hengelo Gld, besloten schoolcomputers in bruikleen te geven aan de scholen te Hengelo Gld en in de wijken Varssel en Bekveld. Aangezien van de o.l. school, G. Koldenhof-Postma en van de r.k. school ,,de Leer”, W. J. Versteegen, reeds met de cursus computerkunde begonnen zijn, waren de genoemde scholen de eerst gelukkigen om daadwerkelijk zo’n stukje technisch vernuft binnen de eigen muren te krijgen. In het bijzijn van de hoofden de heren G. L. Dijkstra en C. G. Verbeek reikte directeur F. H. Zilvold samen met zijn assistent de heer J. Dinkelman de kostbare apparaten uit. Zie verder De Reclame.

GOUDEN GREGORIUS-PENNING VOOR ORGANIST A. LURVINK
Een grote verrassing was het voor de heer A. Lurvink, gezeten achter het orgel in de St Jan de Doper kerk te Keijenborg, dat pastoor van Zanten bekend maakte dat hem de gouden legpenning van de St Gregoriusvereniging was toegekend. Geheel verbouwereerd liet de jubilaris zich de onderscheiding opspelden door pastoor van Zanten met de daarbij behorende oorkonde en draagspeld. Al ruim 52 jaar is de heer Lurvink verbonden aan het parochiekoor, waarbij hij als jong knaapje in 1932 begon te zingen. De liefhebberij voor het orgel greep hem zo aan, dat hij meteen bereid bleek in 1938 de plaats achter het orgel in te nemen, na het wegvallen van Gradus Hilderink (de Smid). Zie verder De Reclame.

11 december 1984
JAN MARESCH 25 JAAR BIJ QUICK
Onlangs vierde Jan Maresch zijn 25-jarig jubileum als medewerker bij Quick Sportschoenfabriek te Hengelo Gld. Directeur Smeets zei in zijn toespraak: ,,hij heeft zich in de praktijk bekwaamd tot rechterhand van de directeur” In de 25 jaar ontwikkelde hij zich tot de leidinggevende positie op de administratie Namens de ondernemingsraad voerde R. Kroesen het woord. Verkoopleider S. Bakker omschreef de jubilaris als een man met een goed inzicht in de financiële zaken. Symboliserend bood hij een spaarvarken en een hamer aan waarmee de jubilaris de inhoud uit hè varken tevoorschijn kon toveren.

18 december 1984
100 JARIG BESTAAN O.L.S. SCHOOL IN I985
Medio 1985 staat er iets groot te gebeuren in Hengelo. Om precies te zijn: de O.L.S. school aldaar bestaat dan 100 jaar en is van plan dit jubileum te vieren met een grote reünie op zaterdag 15 juni. In verband hiermee zijn diverse commissies samengesteld uit sympathisanten, ouderraad en onderwijzend personeel, al druk bezig diverse aktiviteiten op poten te zetten. Een van deze aktiviteiten bestaat uit het samenstellen van een herdenkingsboekje, waarin de geschiedenis van de school zal worden opgenomen en waar de nodige anekdotes in verwerkt zullen worden en natuurlijk veel foto’s. Een volgende aktiviteit is het samenstellen van een tentoonstelling. Zie verder De Reclame.

28 december 1984
DE HEER A. B. WOLSINK BENOEMD TOT ERE-VOORZITTER VAN HAMOVE
De heer A. B. Wolsink, bij zeer velen beter bekend als Nolle Wolsink is onlangs benoemd tot ere-voorzitter van de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove. Nolle Wolsink, onder wiens leiding Hamove tot ver over de landsgrenzen grote bekendheid heeft gekregen, kon door ziekte deze taak niet meer vervullen. Op zaterdag 8 dec. j.l. tijdens de jaarlijkse feestavond, lastte de heer Roel Kreunen, die de avond opende, een extra ledenvergadering in met op de agenda het bestuursvoorstel om Nolle Wolsink, wegens zijn zeer grote verdiensten voor Hamove, tot ere-voorzitter te benoemen. Dit voorstel werd met daverend applaus beloond en was het teken dat de leden unaniem achter het voorstel stonden om deze eretitel uit te reiken. Door middel van een oorkonde is deze benoeming aan de fam. Wolsink bekend gemaakt.

Wolters boekhandel

Soli Deo Gloria

Schoorsteenveegcentrale De Deurdouwer fa. Otten