3 januari 1989
De gemeente Hengelo Gld neemt deel aan proef vernieuwing bevolkingsadministratie (GBA = gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). Doel bevolkingsadministratie De gemeente houdt van oudsher in de bevolkingsadministratie persoonsgegevens van al haar inwoners bij. Voor het uitvoeren van veel gemeentelijke taken zijn persoonsgegevens nodig: bijvoorbeeld voor het bijhouden van de leerplicht en voor het uitbetalen van uitkeringen door de Sociale Dienst. Er worden uit de bevolkingsadministratie ook persoonsgegevens aan andere overheidsinstanties verstrekt. De gemeente geeft adreswijzigingen van haar inwoners door aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en een aantal pensioenfondsen. Ook het ministerie van defensie krijgt de namen door van toekomstige dienstplichtigen. De bevolkingsadministratie is er ook voor u. Als u bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs aanvraagt, worden daarvoor gegevens uit de bevolkingsadministratie gebruikt. Zie verder De Reclame.

10 januari 1989
POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Rijkspolitie Hengelo Gld wenst bij deze een ieder een heel gezond en veilig 1989 Wij hopen dat u ons het komende jaar weer zult helpen bij het tot een goed einde brengen van velerlei zaken. Aanrijdingen: in deze periode vonden er een drietal ongevallen plaats tussen personenauto’s en reewild. In alle gevallen kwam de ree ter plaatse om het leven en ontstond aan de personenauto alleen materiële schade. Een motorrijder kwam in aanraking met een overstekende hond. De hond en bestuurder van de motorfiets liepen daarbij letsel op. De motorrijder is met beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De eigenaar van de hond is achterhaald en de schade wordt vergoed. Zie verder De Reclame.

17 januari 1989
OVERZICHT LOOP DER BEVOLKING 1988
Aantal inwoners per 1 jan. 1988: 8256 (8230); geboren 107 (106), overleden 75 (90). Ingekomen 246 (271), vertrokken 256 (261). Binnenverhuizingen 282 (315), huwelijken 27 (32), ingeschreven echtscheidingen 9 (12). Het aantal inwoners per 31 december 1988 bedraagt dus 8278. De tussen haakjes geplaatste getallen hebben betrekking op het jaar 1987.CHR. MUZIEKVER. „CRESCENDO” IN NIEUW UNIFORM
De ereleden van „Crescendo” v.l.n.r. J. W. Wagenvoort, H. Jansen en B. Heerink bewonderen het kaartspel. In het midden staat voorzitter H. Waarlo. De ereleden zijn al vanaf de oprichting in 1935 lid van de vereniging. Enige jaren terug werd bij de chr. muziekver. Crescendo de vraag gesteld of het niet tijd werd het huidige bruine uniform te vervangen. Deze vraag werd omgezet in een plan de campagne en eind 1988 was het zover dat de vereniging zich in het nieuw kon steken. Via uiteenlopende akties werd een groot kapitaal bijeen vergaard, doch er ontbrak altijd nog een ruim bedrag, om tot aanschaf over te kunnen gaan. De verkoop van het kaart- en kwartetspel gemeente Hengelo Gld gaf de doorslag. In samenwerking met de gemeente, een flink aantal sponsors en maanden van voorbereiding, kwam in nov. vorig jaar het spel op de markt en werd een bliksem-verkoopartij start. De resultaten hiervan waren boven verwachting De oplaag was binnen de kortste keren verkocht, maar de vraag ernaar blijft bestaan. Besloten is om een kleine nabestelling te doen, die geplaatst zijn bij de Drievetol, Spalstraat 29, Wolters boekhandel, Kerkstraat 17 en „Ons Huis”, Beukenlaan 30. De verkoop prijs ligt op f 10.—. Ook nu is de voorraad niet onuitputtelijk. Als relatiegeschenk blijkt het spel het goed te doen. Tijdens een informele bijeenkomst in „Ons Huis ” werd het nieuwe uniform getoond aan de overige leden, supporters met aanhang. Ter gelegenheid van de ingebruikname verzorgden het muziekkorps onder leiding van dirigent Hans Kraxner en het tam l lyrakorps o.l.v. instructeur Bert Rietman een klein concert. De avond werd met een gezellig samenzijn besloten.

24 januari 1989
ANNIE SCHILDER TREEDT OP IN DISCOTHEEK „DE ZWAAN”
Het is al weer 12 jaar geleden dat zangeres Annie Schilder haar eerste professionele schreden op het podium zette Zij trad toen op met BZN. Dat optreden zou het begin vormen van een stormachtige, uiterst succesvolle carrière. Met Annie Schilder als vocaliste maakte BZN hit na hit en tot op heden is de groep niet uit de hitparade weg te denken. In 1984 vond Annie, zij was inmiddels uitgegroeid tot een gelouterde professional, het mooi geweest bij BZN en zij trok zich terug uit de showbusiness. Deze retraite zou ruim een jaar duren. In 1985 kwam ze terug met de LP „Here I am”. Op deze plaats bewees zij tot een veelzijdige vocaliste te zijn uitgegroeid en terecht kreeg die dan ook veel aandacht in de media. Annie Schilder ging ook weer optreden en solo wist zij het publiek voor zich te winnen. In de loop der jaren heeft zij zich ontwikkeld tot een allround artieste. Niet alleen is zij als solo-act te boeken, ook treedt zij avondvullend op met de groep Next One. Ook in deze omgeving kan men van de zang van Annie Schilder genieten. Op zondagavond 29 jan. treedt zij namenlijk op in discotheek „De Zwaan”, te Hengelo Gld. De aanvang is 22.00 uur.

31 januari 1989
HAMOVE WANDELTOCHT
Zondag 5 febr. organiseert Hamove weer haar jaarlijkse wandeltocht over het landgoed ’t Zand. Men kan 6 of 12 km lopen. De inschrijving en start zijn bij de molen in Varssel aan het wegraces-circuit. Men kan tussen 12.00 en 14.00 uur starten voor een fraaie wandeling door het prachtige gebied.

Smeitink kabinetten

7 februari 1989
SUCCESSEN „ACHILLES”
Door leden van de gymnastiekvereniging „Achilles” werd zaterdag 28 januari j.l. met succes deelgenomen aan turnwedstrijden te Dieren, uitgaande van het rayon „IJsselzoom”. Door de navolgende leden van Achilles werden medailles behaald: Nicolien Leusink, Ellen Waenink, Judith Rondeel, Emiel Lankhorst, Mark Besselink.

OPTREDEN VAN DE HENGELOSE ROCK EN ROLL FORMATIE DON’T ASK IN „DE ZWAAN”
Deze uit 5 personen bestaande band is in 1987 ontstaan. Begonnen werd voornamelijk met het spelen van covers van Dire Straits, Tina Turner, U2, Scorpions en Herman Brood. Dit repertoire is de laatste tijd uitgebreid met eigen nummers. Door hun eigen stijl van muziek maken zijn ze vrij bekend geworden in de omgeving en treden regelmatig op in café’s, zalen en bij tuinfeesten. De bandleden zijn: Gerard Onstenk, gitaar, Robert Wagenvoort, gitaar, Toon Rondeel, basgitaar, Richard Oldenhave, drums en Trees Thuss, zang. Het eerstvolgende optreden van Don’t ask is op zondag 12 februari a.s. in tapperij „De Zwaan”.

14 februari 1989
GROTE NATIONALE DISC JOCKEY TALENTENJACHT IN DISCOTHEEK „DE ZWAAN”
Zonder het in onze Nederlandse nuchterheid te vermoeden, gaat onder onze bevolking veel kreatief talent schuil. Verscheidene radio- en televisieprogramma’s zijn er de tastbare bewijzen van. En dat er talent is, geldt zeker voor de deejay’s in Nederland. Veel platendraaiers die nu succes hebben bij de omroepen, zijn ooit dankzij een talentjacht ontdekt. Dat is ook de reden waarom in 1989 een groots opgezette disc-jockey talentenjacht wordt gehouden. Zondag 26 februari a.s. zal in discotheek „De Zwaan” te Hengelo Gld een voorronde worden gehouden van dit nationale spektakel. Het prijzenpakket voor de finale ziet er uiterst aantrekkelijk uit. Alle deenemers ontvangen trouwens een fraaie attentie. De deelnemers maken gebruik van een professionele drive in installatie. Een deskundige jury zal de deelnemers beoordelen en uiteraard is een dergelijk spektakel voor het publiek een boeiend en spannend gebeuren. De aanvang van de avond in discotheek „De Zwaan” is 21.00 uur.

BILJARTVERENIGING KOT WICHMOND
Hierbij willen wij allen die hebben meegespeeld en alle sponsors en medewerkers van het biljarttoernooi hartelijk danken voor de sportiviteit en inzet, het was fantastisch. Ook willen wij aldegene danken die de receptie van ons 50-jarig bestaan tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Allen nogmaals hartelijk dank.
Biljartvereniging KOT Wichmond

21 februari 1989
GEBROEDERS BROUWER KOMEN NAAR HENGELO GLD
Na enig overleg is de concertcommissie van de Remigiuskerk te Hengelo Gld er in geslaagd om de gebr. Brouwer, die als trompettisten grote faam hebben opgebouwd, voor een concert naar Hengelo te halen. Zij verzorgen een concert op zaterdag 13 mei, waarbij het Proper-orgel van de Remigiuskerk bespeeld zal worden door Wim van der Panne. De aanvang is 20.00 uur. Verder in het seizoen is een tweede concert vastgesteld op zaterdag 30 sept. a.s. Organist Peter Eilander uit Apeldoorn heeft hiervoor zijn medewerking toegezegd.

JUBILEUMCONCERT HARRY MUSKEE BIJ „FLOPHOUSE” IN TOLDIJK
Een van de aartsvaders van de Nederlandse popmuziek is ongetwijfeld Harry Muskee. Dit jaar viert hij zijn 25-jarig jubileum als popmuzikant. Gedurende deze 25 jaar stond voor vele later groot geworden popmuzikanten o.a. Herman Brood, de wieg bij Muskee. Wie herinnert zich niet de roemruchte jaren van Cuby and the Blizzards, waarmee Muskee tournees maakte door Polen, Duitsland, Italië, Zweden en Engeland, waarbij in 4 landen TV-opnamen werden gemaakt. 19 elpee’s staan op zijn conto en voor Desolation werd hem in 1968 een internationale Edison uitgereikt Zie verder De Reclame.GERRIT BURGERS ERELID VAN HAMOVE

Op de foto staat voorzitter Roel Kreunen met de oorkonde van het ere-lidmaatschap en Gerrit Burgers met de legpenning van de KNMV. Op de jaarvergadering van de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove nam secretaris G. J. Burgers afscheid na 34 jaar met veel accutaresse het secretariaatswerk van Hamove behartigd te hebben. Met een daverend applaus werd het voorstel van het bestuur aan de ledenvergadering, hem tot erelid te benoemen, onderstreept. Henk Enzerink kwam in zijn plaats in het bestuur. Hamove organiseert met Pasen weer de internationale wegraces met de complete wereldtop zijspannen aan start en wedstrijden om het Nederlands kampioenschap. Zondag 11 juni a.s. wordt op circuit ’t Zand een wedstrijd om het Nederlands kampioenschap motorcross verreden met alle toppers als John v.d. Berk, Dave Strijbos, Kees van der Ven, Gert Jan van Doorn en Pedro Tragter aan het vertrek.

HTV Renovatie

28 februari 1989
HENGELO IN DE BAN VAN PALMPASEN
Vorig jaar werd mede door toedoen van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsver. HKM in samenwerking met het Oranjecomité een oud gebruik in ere hersteld, namelijk het houden van een Palmpasenoptocht. Op zaterdag 18 maart a.s. wordt ’s middags weer een optocht gehouden, met medewerking van de plaatselijke muziek- en showkorpsen. De optocht vertrekt vanaf zaal Concordia. De organisatie hoopt dat veel kinderen zullen deelnemen, zoals dat in 1988 het geval was. Voor iedere deelnemer of deelneemster is er een herinnering beschikbaar en de kans op een extra vermelding door de jury. Ook via de scholen komt nog een oproep tot deelname.

ASIELZOEKERS
Evenals in vele gemeenten in ons land zullen ook in de gemeente Hengelo Gld enkele uit andere landen afkomstige asielzoekers worden gehuisvest. Het gaat voorlopig om 4 personen, die in één woning zullen worden ondergebracht. Het gemeentebestuur zoekt onder de inwoners vrijwilligers die zich beschikbaar willen stellen om de asielzoekers in de beginfase in de Nederlandse samenleving te begeleiden. Zie verder De Reclame.

JEU DE BOULEVERENIGING „DE KNIKKERKOELE” NU OFFICIEEL
Via de sympathieke medewerking van notariskantoor Schellenbach is nu de Hengelose Jeu de Boulever. „De Knikkerkoele” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 103996. De belangstelling voor deze door jong en oud te bedrijven sport is nog steeds groeiende. Gebleken is inmiddels, dat er nogal wat mensen uit Hengelo en omgeving zijn, die helaas op dinsdagmorgen geen tijd vrij kunnen maken. „De Knikkerkoele” denkt er nu over om bij voldoende belangstelling in goed overleg met de schietver. Willem Tell, van wiens banen gebruik gemaakt mag worden zodat men zomer en winter kan spelen, óók op een wekelijkse avond te gaan boulen. Bent u geïnteresseerd, jong, oud, vrouw, man of echtpaar, bel eens voor meer informatie 05753-3709 of 1885.

7 maart 1989
STRATENVOLLEYBALTOURNOOI VOLLEYBALVER. „DE VELDHOEK”
Volleybalver. de Veldhoek houdt op zondag 23 april in sportcomplex de Veldhoek een volleybaltournooi voor teams van straten, buurten, families, bedrijven en verenigingen uit de Veldhoek, Varssel, Wolfersveen en omgeving. De aanvang is 10.00 uur. Er kunnen maximaal 21 teams meedoen en de kosten bedragen f 35.—. De deelnemers dienen de volgende regels in acht te nemen: iedere team moet minimaal uit zeven spelers bestaan. Per team mogen maximaal twee competitiespelers deelnemen. Er kan ingeschreven worden met zowel dames- als gemengde teams (max. 3 heren per team). Minimum leeftijd 16 jaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Hennie Bargeman (08342-2120), Bennie Hebbink (05753-7216) of Frieda Menkhorst (05736-1488).

SUCCES VOOR HERBERT HEKKELMAN
Op de nationale West Nederlandse bakkersmanifestatie 1989, een evenement voor de brood- en banketbakkerij, dat gehouden werd op 1 en 2 maart in de Groenoordhal te Leiden, behalve windmolenbakker Herbert Hekkelman voor de krokante maanzaadbol een eervolle vermelding.

14 maart 1989
GROTE PRIJS VAN HENGELO
Onlangs werd door de Hengelose formatie Doxology het spits afgebeten in de grote prijs van Hengelo. Zij brachten bekende klanken ten gehore zoals die van ACDC. Aanstaande vrijdag 17 maart treedt de Zutphense formatie Pharaoh op. Dit muziekfestijn duurt tot half november van dit jaar. Overige groepen en data zijn: 31 maart Don’t Ask, 7 april Frantic; 14 april Resq, 21 april Vampire. De halve finale vindt op vrijdag 12 mei plaats in de grote zaal van Concordia te Hengelo Gld. Het festijn om de grote prijs van Hengelo speelt zich af in discotheek Invention (Concordia) te Hengelo Gld.

9e WIELERRONDE VAN HENGELO
Op zondag 4 juni a.s. organiseert de RTV WichmondVierakker in samenwerking met de HKM weer de jaarlijkse wielerronde. Het programma ziet er als volgt uit: 13.00 uur enkel Hengeloërs (net als vorig jaar minimaal 20 renners aan start), 13.45 uur liefhebbers-veteranen 50 km met als favorieten voor de overwinning de Hengeloërs Jan Wullink en Mark Holtslag. Om 15.15 uur starten de amateurs voor hun 80 km. Het parcours is ook dit jaar weer in het centrum van Hengelo Gld, met start en finish in de Spalstraat. De organisatie is in handen van Jan Wullink en Mark Holtslag, terwijl Rudie Peters als coördinator zal optreden. Voor de klasse enkel Hengeloërs is G. Haaring, tel. 05753-3365 contactpersoon.

OUDERENBELEID
Ouderenbeleid is een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat, ook in de gemeente Hengelo Gld. Van overheidswege wordt geld beschikbaar gesteld om het flankerend ouderenbeleid financieel te ondersteunen. Zie verder De Reclame.

21 maart 1989
Kennismaken met Van Geenhuizen bv
„Komplete bouwverzorging” is ons uitgangspunt, vanaf de eerste ideeën via het ontwerp en de bouwvoorbereiding tot en met de uiteindelijke realisatie en de nazorg. Deze „turn-key” benadering, garandeert het best dat uw wensen volledig worden uitgevoerd. U behoudt zo ook duidelijk zicht op de totale kosten en de bouwverordeningen, want u heeft maar met één gesprekspartner te doen. De „komplete bouwverzorging” bieden we bij verbouw, renovatie en nieuwbouw van zowel woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren als van horeca-, sporten rekreatieprojekten. Ook in deze zin is onze bouwverzorging kompleet. Originaliteit; inventiviteit en veelzijdig vakmanschap. Trefwoorden die ons bedrijf kenschetsen en aangeven waarom we zo snel en scherp gekalkuleerd kunnen werken. „Komplete bouwverzorging” waarin het beste uit hoofd, hart en handen wordt samengevoegd. Voor een offertegesprek of voor meer informatie kunt u altijd terecht in onze stand nr. 12 op de zakenbeurs te Zelhem.
VAN GEENHUIZEN BV.

OLIEBOLLENACTIE ZWEMVERENIGING HE-KEY
Ze komen er weer aan: de overbekende He-Key oliebollen. Op 31 maart en 1 april a.s. komen de leden van zwemvereniging He-Key weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse oliebollenactie. Door problemen met badruimte is de vereniging genoodzaakt in twee verschillende baden te trainen. Hierdoor is de bad huur dit jaar gestegen naar f 18.000,-—. Wij hopen dat u daarom ook dit jaar de actie weer volop steunt.

29 maart 1989
ZILVEREN GYM. VER. DOG BAAK IS GOUD WAARD
Gemeenschapszin is voor een kleine vereniging heel wat waard. De gymnastiekvereniging DOG te Baak heeft na 25 jaar bewezen een hechte plaats te hebben verworven. Het was 20 december 1963 dat de plannen tot het vormen van een gymnastiekvereniging vaste voet kregen. Door Oefening Gezond is als „slogan” geworteld. De naam DOG is mede daardoor een vast begrip geworden. Begin 1964 werd een vast onderkomen betrokken in het gebouw „Concordia” dat gleegen is achter de St. Martinus-kerk te Baak. Zie verder De Reclame.

TENNISVERENIGING „HET ELDERINK” START SEIZOEN
Na een goed tennisjaar 1988, ziet HLTC „Het Elderink” dit seizoen weer positief tegemoet. De club kent een vrij stabiel ledenbestand van ruim 300 personen. Dat hierin alle lagen van de Hengelose ‘bevolking zijn vertegenwoordigd, bewijst dat tennis er voor iedereen is. Rekreatie- en wedstrijdsport en gezelligheid gaan er uitstekend samen. De club beschikt over 5 gravelbanen, die voorzien zijn van verlichting. Deze verlichting heeft dit jaar een aanzienlijke verbetering ondergaan Zie verder De Reclame.

Bakkerij Kreunen

4 april 1989
VEMA Spalstraat 11, Hengelo Gld.
VEMA heeft totale leegverkoop Dames, sla nu uw slag Zolang de voorraad strekt: JAPONNEN, BLOUSES, ROKKEN DEUX-PIèCES voor dump-prijzen.
TOT ZIENS BIJ VEMA.

Johanna Lotter expositie

Gradus van Elderink

11 april 1989

LOCO-BURGEMEESTER TH. A. A. HOOMAN OPENT VERNIEUWDE RABOBANK IN HENGELO GLD.
Maandagmiddag 17 april a.s. verricht loco-burgemeester Th. A. A. Hooman de officiële opening van het uitgebreide en gemoderniseerde bankgebouw van de Rabobank aan de Raadhuisstraat 21 in Hengelo Gld. Voorafgaand aan de openingsceremonie begint om 14.00 uur in het bankgebouw een bijeenkomst voor genodigden. Open huis op zaterdag 22 april. Om belangstellenden gelegenheid te geven eens uitvoerig een kijkje te nemen houdt de Rabobank zaterdag 22 april van 10.00 tot 17.00 uur Open Huis. Dinsdagavond 18 en donderdagavond 20 april organiseert de bank van 19.00 tot 21.30 uur speciale bijeenkomsten voor haar bedrijfscliënten. Woensdag 19 april is de jeugd tot 12 jaar welkom in het vernieuwde bankgebouw, terwijl de jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen meedoen aan een Rabobankkwis. Meer bijzonderheden over deze acties staan in de speciale huis-aan huis ‘verspreide brochure. Zie verder De Reclame.

18 april 1989
LEVEN EN WERKEN VAN HERMAN VAN VELZEN EEN DAG TE KIJK
De naam van de schrijver Herman van Velzen, onder wiens pseudoniem wijlen Frans Roes veel werken publiceerde, leeft voort in de harten van menig rechtgeaarde Achterhoeker. De vele werken, bestaande uit krantenartikelen, boeken maar ook toneelstukken, bezorgen menigeen nog uren van plezier. Bestuur en leiding van de algemene bibliotheek in Hengelo Gld hebben het zodanig aangevoeld, dat zij de landelijke bibliotheekdag, nu in het teken van de Hengelose schrijver wilden stellen. Zie verder De Reclame.

GEMEENTE HENGELO
Ophalen landbouwplastic Op donderdag 27 april a.s. bestaat weer de mogelijkheid om landbouwplastic aan de ophaaldienst mede te geven. Daarbij zijn de volgende punten van belang: a het folie kan uitsluitend opgevouwen en dus niet in een grote opgerolde bundel (s) worden aangeboden langs de openbare weg; b er mogen geen andere stoffen worden aangeboden in het folie, zoals autobanden of prikkeldraad; c turf en/of kunstmestzakken dienen afzonderlijk en gebundeld te worden aangeboden; d het folie dient te worden ontdaan van grond en zand. Belanghebbenden die hiervan gebruik wensen te maken moeten daartoe uiterlijk vóór 25 april a.s. opgave doen aan gemeentewerken. Telefoon 05753-1541, toestel 22 of 26.

25 april 1989

RABOBANKEN TE HENGELO SAMEN IN EEN „VERNIEUWD” HUIS (met foto) De officiële opening van het vernieuwde bankgebouw aan de Raadhuisstraat, door locoburgemeester Hooman van Hengelo Gld, was de kroon op het werk van vele jaren overleg tussen besturen en raden van toezicht van de Coöp. Raffaissenbank en de Coöp Boerenleenbank. De fusie op l juli 1987 maakte het noodzakelijk, dat het in 1974 geopende bankgebouw aan de Raadhuisstraat, drastisch moest worden uitgebreid en aangepast aan de nieuwste technische eisen voor het girale bankverkeer. Ruim een jaar was het bankwerk verdeeld over een tweetal panden: Spalstraat en Kastanjelaan. In de tussentijd heeft een ploeg van nijvere bouwers en installateurs een mooi ambachtelijk stuk werk afgeleverd onder supervisie van architectenbureau Heijink. Vol trots konden bestuur, raad van toezicht, directie en medewerkers, de genodigden tonen, in wat voor prachtige werkomgeving er nu zaken worden gedaan. Namens het Rabo-hoofdbestuur Nederland voerde dhr. v.d. Berg het woord en prees de Hengelose bank op tijd de bakens te hebben verzet. Als aandenken bood hij een beeldje aan, bestaande uit paard met veulen, herinnerende aan de ontstaansstructuur van de bank, vanuit de agrarische wereld. Namens de gemeente bood locoburgemeester Hooman een schilderij aan, voorstellend een paardenmarkt, waarmede Hengelo zo nauw verweven is. Een weeklang konden relaties en het overige publiek kennis nemen van de prachtige inrichting van het nieuwe bankgebouw.

Gebroeders Brouwer

2 mei 1989
METEROPNAME GAS IN DE GEMEENTE HENGELO
In de periode van 27 april 1989 t/m 3 mei 1989 worden de gasmeterstanden in de gemeente Hengelo opgenomen. U kunt de meteropnemer verwachten tussen 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds. Wij verzoeken u ervoor te zorgen, dat de meters goed bereikbaar zijn. Heeft de meteropnemer u niet thuis getroffen, dan doet hij bij u een kaart in de brievenbus. Op deze kaart noteert u zelf de gasmeterstand. Indien de meteropnemer uiterlijk 3 mei 1989 de gasmeterstand niet heeft opgenomen of geen kaart in de bus heeft gedaan, verzoeken wij u kontakt met ons op te nemen via één van nevenstaande telefoonnummers. U dient de ingevulde kaart uiterlijk 9 mei 1989, op de post te doen, aangezien anders een schatting van uw verbruik kan volgen.
GAMOG.

Folkloristische broodlevering op Hemelvaartsdag te Hengelo GId
Op de foto van links naar rechts burgemeester Ridder van Rappard van Zelhem, mevr. Fokkink, wethouder Hooman van Hengelo GId en burgemeester van Beeck Calkoen van Hengelo GId. Op Hemelvaartsdag, ’s middags om 14.00 uur /uilen er weer mensen uit alle windstreken naar de weg tussen Hengelo GId en Zelhem komen om mee te doen aan de broodlevering bij „de Muldersfluite. De broodlevering is een oud gebruik en stamt uit 1559. Toen mochten de bewoners van de Markegronden ’t Gooien en Dunsborg plaggen steken, op de voorwaarde dat zij op Hemelvaartsdag roggebrood leverden aan „de Muldersfluite”, dat tenminste 22 pond moest wegen. Dat brood werd toen verdeeld onder de armen van Hengelo GId en Zelhem. Degene die het zwaarste brood leverde, wat vaak meer dan honderd pond woog, kreeg twee flessen wijn en wanneer iemand een roggebrood inleverde dat minder dan 22 pond woog, moest hij 6 stuivers boete betalen. De broodlevering is nu aangepast aan onze tijd. Want hongerende mensen zijn er in deze omgeving niet meer. Het brood wordt nu bij opbod verkocht en de opbrengsten gaan naar liefdadigheidsinstellingen. De broden worden met een oude boerenwagen aangevoerd, terwijl de burgemeesters worden voorgereden in een landauer. Het geheel wordt opgeluisterd door de dansgroep „Wi’j eren ’t Olde” en de boeren kapel van Crescendo. Het vorig jaar werd er 900 pond roggebrood geleverd, dat bij opbod is verkocht.

DE TWEE VAN BREDA
Gunt heel wiet weg en in vremde aarde
En neet ens een heel moooi graf
En niemand wet met hoevölle troanen
En woarveur hi’j zin leaven gaf.
En now bunt ze vri’j eloaten
Woarumme, woarveur en met welk recht
Wie durft doar antwoord op te geven
Ut slachtoffer wordt now berecht.
Ze hadden ze ok los kunnen loaten
In de busse bi’j Apeldoorn
Met un bedjen op de rugge:
Ik heb ze allemoale vermoord.
Nee, de kaels wieren netjes
Per ambulance weg e bracht
Opens worden ik heel naar van binnen
Toen ik zo die beelden zag.
Vri’jloaten was now ut bevel
Een iederene was  behulpzaam
Der stond ok niemand bi’j te schreeuwen:
Aufsteigen, schnelll, schnell, schnell.
Die beelden zal ik nooit vergetten
Ik sloa ze op in mien archief
Konnen ze niet noar de grenze lopen
Mossen hun slachtoffers dat ok niet?
Moar dan zie’k ok andere beelden
Van riegen mensen op perrons
Gin luxueuze ambulance
Moar keals met stökke en veewagons.
En al dee wezens waren e nummerd
Hun mensheid was opens zo teer
Aleen hun wille bleef nog leaven
Al ut andere beston neet meer.
Al dee mensen zo’k willen zeggen
Hoe Vernederd i’j ow vuult
Heft fier het heufd op, holt ow ere
I’j hept al genog e huult.
Ik had nog een keer met die beulen
Op een kerkhof willen stoan
Ik zol ze dwingen met de zweppe
bi’j ieder kruusken neer te goan.
Ok dat is leed zo onbeschrifluk
Doar is zo weinig over e proat
Bunt al die kruuze dan vergetten
Umdat ze doar al joaren stoat?
D. H.

 

9 mei 1989
MEIMARKT HENGELO
De Meimarkt te Hengelo kenmerkte zich door een redelijke aanvoer op de paardenmarkt. Ook de kramenmarkt was goed bezet. De traditionele dekhengstenshow mocht zich in een goede publieke belangstelling verheugen. 31 Dekhengsten showden in de Spalstraat dat het een lust was. Bijna alle paarden- en ponyrassen waren present. Onderstaande Hengst-houders toonden de hengsten. 1. W. van Keulen, Etten. Dandy, Bas. IJsselvlied’s Primeur en Asterix van de Dolfijn. Llanweneth Don. 2. M. Veldhoen, Lettele. Bucklesham Brenin Bach. 3. Stal Broekhuis, Barchem. Farouk van Gelre. 4. A. Schreuders, Klarenbeek. Feisal. Riskie en Prins. 5. H. v.d. Heuvel, Dekstation „De Dijkhof”, Terwolde Glantraeth Thysor en Stanley-Black. 6. J. W. Jurrius en Zn Dekstation „Nieuwmoed”, Vorden. Bredero. Walser. Zilverster. Monday’s Moscan. Kompas Marco. Netron. 7. L. Wilbrink, Klarenbeek. Dekstation „De BeekhoeVe”. Waldo v.d. Koppelsteeg. Harmen v.h. Oranjeplein. Weststar van Stal de Hoeve. Rosedale Ashleigh en Wendo 8. Dekstation Gebr. Bles, Babberich. Record. Goudsmid en Bonaire 9. A. van Ingen, Stal „De Broenenberg” Keijenborg. Thorold van de Broenenberg. 10. J. J. Jansen en Zn. Keijenborg. High Chapperals Timber. Nachtegaals Captain en Blethni Puck. Een zeer geslaagde show met een record aantal deelnemers.
J. A.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP MOTORCROSS
Een van de topwedstrijden in de Nederlandse motorcross is de organisatie van een wedstrijd om het Nederlands kampioenschap in de 125, 250 en 5OOcc op een en dezelfde dag en op hetzelfde circuit. Zo’n wedstrijd is er op zondag 11 juni in Hengelo Gld op het bekende circuit ’t Zand. Na de geslaagde Paasraces is dit het tweede grote evenement dat Hamove organiseert en de vereniging is al druk in de weer om alles weer perfect te laten verlopen. Het kan ongemeen spannend worden want na 2 wedstrijden is er nog geen duidelijke koploper in de verschillende klassen aan te wijzen. Toppers als wereldkampioen John van den Berk, Dave Strijbos, Kees van der Ven Gert Jan van Doorn, maar ook Jacob Barth uit Doetinchem zullen elkaar proberen de loef af te steken. Helaas en dat is toch bijzonder jammer, zal Pedro Tragter er door een vervelende handblessure die de nodige tijd vraagt om te genezen, niet bij kunnen zijn. Pedro die in het fabrieksteam van Suzuki rijdt, mist daardoor een heleboel wedstrijden, waaronder ook GP’s.

17 mei 1989
BIJEENKOMST OVER ASIELZOEKERS
Jaarlijks zoeken enige honderden mensen asiel in Nederland. Zij komen uit een reeks politiek instabiele landen, waarin zij bloot stonden aan of vrees hadden Voor vervolging wegens hun godsdienstige of politieke overtuiging of hun nationaliteit. Voor de opvang van deze categorie gedwongen migranten heeft de rijksoverheid een regeling getroffen, de zgn. Rijksregeling Opvang Asielzoekers ROA Middels deze regeling die per l november 1987 in werking is getreden, beoogt de overheid een decentraal opvang-model. Het Ministerie van WVC heeft in de afgelopen maanden de Nederlandse gemeenten benaderd met het verzoek om een bepaald aantal asielzoeker op te willen vangen in het kader van de ROA. Zie verder De Reclame.

GEMEENTENIEUWS BATERIJEN INLEVEREN
Alle batterijen zijn schadelijk. Of ze nu leeg of vol zijn. Per jaar worden er ongeveer 120 miljoen baterijen in Nederland verkocht en meestal worden ze weggegooid als ze zijn uitgewerkt, Een kwart van alle kwik dat in het milieu terecht komt is uit batterijen afkomstig. Kwik is erg giftig voor zoogdieren, vissen en zeker ook voor mensen. Ook een lege batterij zit nog vol met schadelijke stoffen. Afhankelijk van het type bevat een batterij meer of minder kwik, cadmium, lood, zilver, koper en zink. Allemaal zware metalen die schadelijk en gevaarlijk zijn. Kwik kan bijvoorbeeld het zenuwstelsel aantasten en cadmium kan nier- en botbeschadigingen veroorzaken. Zie verder De Reclame.

23 mei 1989
DE FASCINERENDE MADRAHASJ HYPNOSE SHOW
Tijdens zijn landelijke tournee zal de bekende fakir en hypnotiseur Madrahasj ook Steenderen aandoen. Op 26 mei 1989 zal hij een avondvullend programma presenteren in zaal „de Engel”. Hij zal niet alleen zijn fakirshow laten zien, doch ook zijn hypnoseshow en een aantal totaal nieuwe experimenten uit de wereld der magie. Madrahasj is inmiddels in Nederland een begrip geworden. Zijn fakirshow, zonder trucs, is uniek in Europa en brengt de mensen met de meest sterke zenuwen aan het griezelen, in de hypnoseshow waar bij hij met vrijwilligers uit het publiek werkt, heeft Madrahasj altijd een drieledig doel voor ogen: niemand wordt voor gek gezet, niemand houdt er iets aan over en na afloop weten alle vrijwilligers precies wat er tijdens de show gebeurd is. Kortom, gevaarloos amusement, doch wel van wereld klasse. Naast een stuk live-muziek (voor de danslustigen) zal Madrahasj een jonge Nederlandse artist presenteren die op een ander gebied het publiek zal vermaken. Wilt u meemaken dat Madrahasj mensen uit het publiek te lijf gaat met vlijmscherpe messen en zwaarden? Kom dan naar zijn programma „Quality in a magie world in zaal „de Engel” te Steenderen.

CJV MEIWANDELTOCHT
Op zaterdag 27 mei a.s. organiseert het CJV Jong Hengelo wederom haar jaarlijkse mei wandeltocht. De start en finish zijn bij het jeugdcentrum De Woage aan de Zuivelweg te Hengelo Gld Door de keuze mogelijkheid wat afstand betreft, kunnen zowel jong als oud, groot of klein aan de wandeling meedoen. De routes leiden ook dit jaar weer door de prachtige Hengelose buitengebieden. Onderweg kan uiteraard weer gerust worden en bij ’n standje een versnapering of een verfrissing worden genomen. De tocht van 27 mei is reeds de zestiende in haar reeks. De verwachtig is dat ook dit jaar weer velen zullen deelnemen. Iedereen krijgt bij het eindpunt een prachtige medaille, ongeacht de hoeveelste keer men deelnam. Inschrijving en start zijn bij genoemd jeugdcentrum tussen 12.00 en 14.00 uur.

30 mei 1989
Bij WILLEM VAN HAL Uw schoenen laten maken?
Altijd de moeite waard! Breng ze daarom voor reparatie naar vakman: DE SCHOENMAKER WILLEM VAN HAL RAADHUISSTRAAT 51c – HENGELO (GLD.) Gun schoenen een 2e ronde. Weggooien is zonde! In verband met de VERHUIZING van onze schoenmakerij naar de Molenhoek zijn wij gesloten van 1 t.e.m. 5- juni Vanaf DINSDAG 6 JUNI staan wij weer volledig ingericht voor u klaar op ons adres RAADHUISSTRAAT 51c, achter Woonwinkel Lubbers, naast vishandel „Hengel”, tegenover de Edah.
De schoenmaker Willem van Hal.

AVOND WANDEL VIERDAAGSE „PAX”
De v. en a.v. „PAX” houdt dit jaar haar traditionele avondwandelvierdaagse van 5 t.e.m. 9 juni a.s de afstanden zijn 5 en 10 kilometer Jammer is het dat de laatste jaren de deelname wat minder wordt. Voor de organisatie wordt het zo ook moeilijk om dit evenement elk jaar te organiseren. Daarom wordt er een dringend beroep op u gedaan dit jaar in te schrijven om samen de mooiste plekjes van Hengelo Gld te bekijken, en wandelen is gezond Voor iedereen ligt aan het eind een medaille klaar dus geen nummers meer zoals voorgaande jaren. Voor de inschrijf adressen zie men de advertentie in dit blad.

6 juni 1989
„SANCLUST” 70 JAAR
T.g.v. dit jubileum vindt er zondagmiddag 11 juni 1989 vanaf 13.45 uur een muzikale happening plaats in en om de N.H. Kerk te Steenderen Onder het genot van een kop koffie kunt u bij een info-stand het wel en wee van 70 jaar ZanglustSanclust bekijken. Tevens worden er schilderijen geëxposeerd. Om 15.00 uur begint het jubileumconcert o.l.v. Klaas Stok. Uitgevoerd worden o.a. Ode for St Cecilia’s Day van Henry Purcell en Magnificat van J. C. Bach. Medewerking wordt verleend door het Zutphens Barokensemble, de dansgroep Capirol en enkele solisten.

JEU DE BOULERS UIT HENGELO SUCCESVOL
Na de „overwintering” op de binnenbanen van schietvereniging Willen Teil zijn „De Knikkerkoelers dit voorjaar succesvol van start gegaan. Op 10 mei vond de eerste krachtmeting plaats. De Jeu de Boulers uit Ruurlo hadden de knikkerkoelers uitgenodigd voor een onderlinge wedstrijd. Onder stralende weersomstandigheden werd bij de Heikamp om de eer van de Achterhoek gestreden. Dat de nu ruim een jaar bestaande Jeu de Boulers uit Hengelo heel wat bijgeleerd hebben, bewees de uitslag. De finale werd gewonnen door de knikkerkoelers Betsy Maalderink, Marinus Harmsen en Lenie te Slaa. Zie verder De Reclame.

13 juni 1989

Klepperklömpkes uit Hengelo Gld kregen een beker
Ca. 100 senioren kwamen naar het ponypark Slagharen om daar te tonen hoe goed men de kunst van het Volksdansen meester is. Dat gebeurde tijdens een senioren dag. In enorm veel Nederlandse dorpen en steden wordt dat dansen door groepen senioren beoefend. Vorig jaar begon het ponypark Slagharen ermee groepen uit te nodigen op een doordeweekse dag en dat jaar waren er meer dan ooit tevoren. Ook de groep „de Klepperklömpkes” uit Hengelo Gld was aanwezig. De deelnemers kwamen bijeen in de grote bingohal. Daar voerden zij een aantal dansjes uit en beleefden aan die show veel plezier. De groep werd beloond met een prachtige beker die door José, de gastvrouw van het ponypark, werd uitgereikt.WIELERRONDE VAN HENGELO GLD

Aangespoord door de opwekkende taal van speaker Peter van Savoyen, gingen liefst 20 plaatselijke renners van start tijdens de 9e ronde van Hengelo Gld. Helaas waren de weersomstandigheden niet zo gunstig met gevolg dat er minder publiek was. ‘De organisatoren Mark Holtslag en Jan Wullink [hebben er alles aan gedaan om namens de RTV Wichmond, in samenwerking met de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsver. HKM er een fijn plaatselijk evenement van te maken. Ook bij tie nieuwelingen en amateurs, waarbij Benni Wopereis eindelijk eerste werd, was er een felle strijd te zien. De beste drie van de plaatselijke rijders die op het ereschavot mochten plaatsnemen waren: l Richard Dimmendaal, 2 Mark Bremer en 3 Gerard Lentferink Wethouder Hooman reikte de bekers uit alsmede de bloemen van HKM die door de rondemiss werden uitgereikt.

Wolters Boekhandel sponsor Pax A1

20 juni 1989
13 JAAR NORMAAL IN TOLDIEK
Als aanloop voor het NORMAAL-spektakel organiseert jeugdsoos Flophouse op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni een groot tuinfeest. Parkeerterrein, terras „bos” en de grote zitkuil worden dan omgetoverd in een feërieke oase, kompleet met kampvuur. Naast een gezellige cocktailbar zal ongetwijfeld ook de barbecue druk bezoek krijgen. Vrijdag zal het tuinfeest muzikaal worden opgeluisterd door de illustere Amazing Stroopwafels. Zaterdag is het de beurt aan de topformatie Plus Doreen. Deze rond de zangeres Dorien Teeuwisse geformeerde band bestaat uit louter rasmuzikanten die hun sporen al in diverse groepen verdiend hebben. De rock staat op de voorgrond en dan met een flinke dosis soul. En dan: NORMAAL IN TOLDIEK Als de laatste vrijdag van juni weer in zicht komt begint het bij menigeen te kriebelen. De drang om ’s bastens te höken, vindt zijn climax bij Normaal in Toldiek Zie verder De Reclame.

Dominee Hendriks

27 juni 1989
SPEEL-O-THEEK HUMPIE DUMPIE
Na de fantastische opening op 27 mei j.l. draait de speel-o-theek inmiddels op volle toeren. We willen iedereen die bij de opening aanwezig was hartelijk ‘dank zeggen voor hun aanwezigheid, de toespraken, de cadeau’s, planten en kaarten. Dit alles heeft bijgedragen tot een geweldig feest op 27 mei. De openingstijden van de speel-o-theek zijn: maandagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. Ook in de schoolvakantie zijn wij geopend om iedereen de gelegenheid te geven ook dan speelgoed te lenen. De openingstijd in de schoolvakantie is dan maandagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.

EERVOL RESULTAAT MAJORETTEN
Met de deelname aan het Festival „IJsselstrand” Doesburg bereikte de Hengelose Majorettenvereniging een eervolle 2e prijs. De behaalde beker werd vol trots getoond aan het thuisfront.

HENGELOSE OP WEG NAAR EK FIETSCROSS
De thans negenjarige Ilse Freriks, Koningsweg te Hengelo Gld. is ruim bedreven in fietscross. Haar sportieve ambities gaan al zo ver, dat zij begin juli kan deelnemen aan de Europese kampioenschappen. Deze vinden dit jaar plaats in Aalburg (Denemarken). Al vanaf haar 3e jaar is zij bezig met fietscrosssport, daarbij enthousiast ondersteund door haar ouders Lien en Gerrit, alsmede broer Guido.

4 juli 1989
DAMESVOETBAL BIJ PAX
Bij de V. en A.V. Pax heeft Hans Lichtenberg kortgeleden als trainer/coach afscheid genomen van de dames. Een nieuw driemanschap staat er nu klaar voor de begeleiding van het dameselftal. Jammer is het dat door verhuizing, door studie en andere oorzaken de damesselektie is uitgedund tot ca. 8 dames. Als deze Pax-poot in stand blijft is dat afhankelijk van nieuwe opgaven. Heb je zin in dames-competitievoetbal en ben je ouder dan 15 jaar, geef je dan op vóór 15 juli bij H. Groot Wassink.

GESLAAGD
Aan de Economische School „Oost-Gelderland” te Doetinchem Slaagde voor het diploma Middelbaar detail handelsonderwijs (c-differenatie) Marina Visser, Spalstraat, Hengelo Gld. Met meerdere jaren van studie heeft Alfonso Wolbert, Banninkstraat te Hengelo Gld. met succes het afrondende examen afgelegd aan de Academie voor Bouwkunst, Arnhem. Het afstudeerproject behandelde ouderenhuisvestiging. Met het resultaat is hij nu afgestudeerd architect. Hij is verbonden aan architectenbureau Wolbert en Bouwplancentrum te Hengelo Gld.

Concordia Prima vering en de schokbrekers

11 juli 1989
STANDWERKERS-CONCOURS TIJDENS KERMISMARKT
Al vele jaren organiseert de VVV tijdens de kermismarkt een standwerkers-concours. Door de organisatie van de standwerkers is toegezegd dat ongeveer tien standwerkers op de markt aanwezig zullen zijn. De voorschriften van een standwerkers-concours houden in dat een jury beoordeelt, welke standwerkers de eerste, tweede en derde prijs krijgen. Als juryleden zijn dit jaar door VVV uitgenodigd: de dames Tijdink en Zilvold en de heer van Ochten.

TUINKEURINGEN
De tuinkeuringen – waarvan het voornemen laatst via dit blad is aangekondigd – kan nu doorgang vinden. De dorpskern is daartoe in vier wijken verdeeld. In elke wijk fungeren twee juryleden, die onderling per wijk kunnen wisselen. Binnenkort vangt de eerste keuring aan. In het najaar zal de tweede keuring plaats vinden. Tuinbezitters behoeven zich hiervoor niet op te geven omdat in eerste instantie voor de nodige selectie alle tuinen worden bekeken. Punten van beoordeling zijn: de algemene indruk, bloeirijkheid en het onderhoud. In de herfst zal een speciale avond worden belegd, waar dan ook de officiële prijsuitreiking zal plaatshebben voor die tuinen die na de beoordeling het hoogst hebben gescoord. T.z.t. zal hieraan de nodige bekendheid worden gegeven.

Afscheid meester Wesselink Bekveld

18 juli 1989
STERKSTE MAN VAN HENGELO GLD 1989
Voor de derde keer zal vrijdag 21 juli a.s. in Hengelo Gld de Sterkste man van Hengelo Gld worden gehouden. De krachtmetingen die op het terrein van de TTV Bekveld aan de Wichmondseweg zullen plaatsvinden beginnen om 19.30 uur. Daar het evenement dit jaar niet in de vakantieperiode valt, verwachten we een record aantal toeschouwers om de verrichtingen van nabij te willen gadeslaan, Voor de titel Sterkste man van Hengelo Gld zal een verbeten strijd geleverd worden op o.a. de onderdelen fietsen vouwen, boomstam tillen, dames tillen etc. Bekende namen zijn o.a. Frans Hilderink, Hans Visschers, de zijspancrossers Henk en. Bert Wissels die de strijd moeten aangaan met Jan Groot Roessink, Jan Steenblik, Willem Jeurissen etc De huldiging is na afloop in de feesttent en de organisatie van het geheel is in handen van TTV Bekveld.

24e INTERNATIONALE VETERANENRALLY MET ANTIEKE MOTORFIETSEN TE HENGELO GLD
In het weekend van 22 en 23 juli 1989 zal in Hengelo Gld weer een tweedaagse rally worden georganiseerd met motorfietsen die gefabriceerd zijn tussen 1900 en 1940. De oudste motor die zondag zal starten is een Oriënt uit 1901 en als u hem ziet is het als of de berijder deze motor staande voortbeweegt Op het gebied van motortechnisch gebied is er tijdens deze rally heel veel te bewonderen. Zaterdag 22 juli gaan ze om 13.00 uur van start bij de Varsselse molen aan het wegracecircuit. De route voert o.a. over de Veluwe en om plm 17.00 uur worden de aan de finish verwacht. Zondag 23 juli is de eerste start om 10.00 uur en gaat het richting Erve Kots in Lievelde. De finish is bij café de Zwaan in Hengelo Gld, waarna de motoren rond de N.H. kerk worden opgesteld waar al het moois uitgebreid bewonderd kan worden.

DOXOLOGIE IN „DE HORST” TE KEIJENBORG
De hardrock-heavy-metal band Doxologie uit Hengelo Gld speelt zaterdag 22 juli in zaal „de Horst” te Keijenborg^ De band heeft inmiddels regionale bekendheid gekregen door diverse optreden. Doxologie speel Very Metal, dit staat voor muziek van Iron Maiden en Metallica tot Normaal, maar ook voor een stevig eigenrepertoire, gemengd met een flinke dosis humor. Het optreden zal staan in het teken van het afscheid van bassist Robert Kuiperij en de verwelkoming van de veelbelovende Wehlse bassist Freddie M.

25 juli 1989
KLOMPENMAKERSWANDELTOCHT
Dinsdag 1 aug. a.s. gaat bij party-restaurant „de Smid” aan de Kerkstraat te Keijenborg de 9e klompenmakers wandeltocht van start, waarbij tussen 14.00 en 15.00 uur op weg gegaan kan worden voor een tocht over 7 of 15 km. Deze mooie wandeltocht voert langs landelijke wegen in de Gelderse Achterhoek naar de ambachtelijke klompenmakerij van de gebroeders Willemsen,, Gravelle. Deze gastvrije mensen tonen graag het oude ambacht en weten er veel meer over te vertellen. En wie een duik wil nemen in de klompengeschiedenis, zal het zeker de moeite waard vinden een kijkje te nemen in het klompenmuseum „de klompen maker, dat tevens in de route is opgenomen. Het eindpunt is weer bij „de Smid”, waar u heerlijk kunt uitrusten van de wandeling in de sfeervolle tuin en waar gelegenheid is om te barbecuen.

HARMSEN IJZZERWAREN UITGEBREID
Het is al weer een tijdje geleden dat Harmsen ijzerwaren een uitbreiding onderging. Twee keer binnen de periode dat Bennie en Gerda Wullink de smederij en ijzerhandel van de fam. Harmsen overnamen, hebben zij een uitbreiding gerealiseerd. De laatste vergroting tot ruim 500 m2 was een ingrijpende zaak. Een parkeerplaats naast de winkel werd er bij aangetrokken waardoor de winkel een betere aansluiting op het magazijn achter aan de winkel zou krijgen. Met de verbouwing kwam er een nieuwe pui in het pand waardoor de ingang ook werd verplaatst. Door de uitbreiding kon het toch al niet kleine assortiment dat danig werd uitgebreid, beter aan het publiek getoond worden, waardoor de Vakman en de doe-het-zelver zijn spullen sneller kan vinden. Voor Bennie en Gerda Wullink was het ’n spannende periode, hoe de verbouw zou uitpakken en gezien het resultaat, kunnen zij zonder meer trots zijn op hun prachtige zaak.

KINDERDAGOPVANG: JA OF NEE
De initiatiefnemers willen proberen om een kinderdagopvang op te richten. Daarvoor zijn er enquêteformulieren verspreid in de gemeente Hengelo Gld. Mocht er onverhoopt geen formulier ontvangen zijn, dan zijn deze op te vragen bij één van de adressen aan het eind van dit artikeltje. Een kinderdagopvang is een accomodatie waar kinderen van 0-4 jaar opgevangen en verzorgd worden Er worden maaltijden verzorgd en er zijn aparte ruimtes om te slapen. De kinderen hoeven niet elke dag te komen of ‘de hele dag te blijven. Het kind kan in principe op die dagdelen komen dat de ouders kinderopvang nodig hebben. De kinderen worden ingedeeld in groepen leeftijdsgenoten: babies, jonge peuters en oudere peuters Er zijn ook groepen waarin babies, jonge peuters en oudere peuters in één groep worden ondergebracht. De hoogte van het bedrag dat ouders mee moeten betalen aan de kosten van het kinderdagopvang is afhankelijk van het aantal dagdelen dat hiervan gebruik wordt gemaakt en tevens van de hoogte van het inkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: W. Ehringfeld-van den Barg, Julianalaan 12, 7255 EE Hengelo Gld, tel. 05753-3783 of M. Rietman-Wuestenenk, Waarleskamp 2, 7255 WG Hengelo Gld, tel. 05753-3022.

Regelink’s Schildersbedrijf sponsort Zaalvoetbalteam Bekveld

Dominee Hendriks

1 augustus 1989
UIT HET VVV-ZOMERPROGRAMMA
Vandaag, 1 augustus, is er de jaarlijkse klompenmakerstocht vanaf café „de Smid” te Keijenborg, start tussen 14.00 en 15.00 uur. Donderdag 3 augustus vertrekt om 14.00 uur vanaf de ingang van de Remigiuskerk de VVVdorpswandeling langs de Remigiuskerk met de fresco’s, meistersbankske, bleekhuisje enz. Er worden allerlei bijzonderheden over verteld. Donderdag 3 en vrijdag 4 augustus kan men een huifkarrit maken vanaf eetcafé „de Eikeboom” te Keijenborg. Vertrek 13.30, 14.30, 15.30 en zonodig 16.30 uur Dinsdag 8 augustus is er weer de VVV-avondwandeling langs houtwallen en kampen rond het dorp Hengelo. Plm. 4-6 km. Vertrek 19.00 uur vanaf de Remigiuskerk.

HENGELOSE BRADERIE: EEN GROOTS GEBEUREN
De wijd en zijd bekende Hengelose Braderie, een oergezellig straatfeest, waar jaarlijks duizenden mensen op afkomen, wordt dit jaar gehouden op woensdag 9 en donderdag 10 aug. a.s. In de Kerkstraat rond de Remigiuskerk staan dan weer de vele kramen van ondernemers, instellingen en verenigingen opgesteld om hun produkten en diensten aan de man of vrouw te brengen. Aan de gezelligheid heeft de aktieve HKM ook terdege gedacht. Zo treden er 2 boerenkapellen op, is er een straatorkest aanwezig. De jeugd kan aan haar trekken komen met het ponyrijden en luchtkussen. Aan de inwendige mens is ook gedacht, de horeca is in ruime mate aanwezig. Al met al: de Hengelose Braderie een buitengewoon gezellig en groots gebeuren. Komt u het ook meemaken.

8 augustus 1989
UITSLAG SPELLETJESWEDSTRIJD BRANDWEER
Tijdens de zwemvierdaagse te Hengelo Gld organiseerde de vrijwillige brandweer een aantal spelletjes op de zonneweide van het bad Van die spelletjes volgen hier de winnaars: tot 6 jaar: Martin Scheffer, Emiel de Berg 7-8 jaar: Daniëlle Hesselink, Björn van Geenhuizen 9-10 jaar Joost Janssen, Marinke Hilverink, Wouter Dieks, Rudie Jansen. 11 jaar en ouder: Gijs Korte, Rien Hilderink. De prijswinnaars kunnen hun prijs vanaf 18 aug a.s. afhalen bij de heer van Geenhuizen. Alle winnaars worden van harte gefeliciteerd.

VETERANENCROSS IN HENGELO GLD
De motorclub Hamove houdt op zaterdag 12 augustus weer haar jaarlijkse veteranencross op circuit Wossinkbos te Hengelo Gld. De veteraanmotoren die vóór 1970 gebouwd moeten zijn rijden in de klassen 125 cc, de 2-takten en de 4-takten, zoals de merken BSA, Norton, AJS enz. Met moderne crossmotoren of met off the road motoren kan men aan start verschijnen in de leeftijdsklasse van 30 t.e.m. 36 jaar, 37 t.e.m. 42 jaar en de klasse 43 jaar en ouder. Vanaf 12.00 uur kan er ingeschreven worden. De route naar het circuit is vanaf de grote kerk in het centrum van Hengelo Gld bepijld. En zoals altijd: deze wedstrijden zijn gratis toegankelijk.

15 augustus 1989
OEFENPROGRAMMA VOETBALVER. PAX
Het oefenprogramma van de voetbalver. PAX ziet er voor de komende tijd als volgt uit: Dinsdagavond 19.00 uur PAX 1 – Go Ahead 2, entree f 2.— Donderdagavond 17 augustus, 19.00 uur Vorden of Doetinchem – PAX Zondag 20 augustus, 14.30 uur PAX-Arnhemia Dinsdagavond 22 augustus, 18.30 uur Keijenborgse Boys >- PAX (1e bekerronde) Donderdagavond 24 augustus, 19.15 uur PAX – Reünie (AZSV-tournooi) Zaterdag 26 augustus AZSV-tournooi,, 17.00 uur verliezersronde, 19.00 uur finale Dinsdagavond 29 augustus: Bij winst op Keijenborgse Boys, 2e bekerronde thuis (18.30 uur) tegen winnaar Spel. Neede – Emos. Zondag 3 sept. begint het in werkelijkheid weer: 1e competitiewedsrtijd. PAX moet uitspelen tegen Leones in Beneden Leeuwen. De voetballers van het eerste moeten dan gelijk al flink aan de bak. Leones was vorige competitie lange tijd samen met PAX kanshebber voor de titel.

UIT HET VVV-PROGRAMMA
Vanmiddag, 15 augustus 14 uur start weer bij de ingang van de Remigiuskerk een VVV-dorpswandeling met uitleg (Remigiuskerk, orgel, fresco’s), vroegere synagoge, Vroegere pastorie, Nicodemuspad, bleek met bleekhuisje enz. Donderdag 17 augustus is er een V V V-avondwandeling met IVN-gidsen rond ’t Zelle, vertrek 19.00 uur vanaf de zessprong bij huize ’t Zelle. Zaterdag 19 augustus is er op „de Hietmaat” vanaf 8.30 uur het jubileum-ponyconcours van ponyclub Hengelo Gld.

OPTREDEN DOXOLOGY
Vrijdag 18 augustus treedt de Hengelose hardrockformatie Doxology op in „de Bliksem” te Brummen. Dit in het kader van Lokaal Kabaal. Doxology is al een bekende naam in Hengelo Gld en omstreken door verschillende optredens en door als beste te eindigen in de halve finale van de grote prijs van Hengelo Gld. De band bestaat uit Martin Abbink, gitaar, Arie van Boven, gitaar, Harrie Weverink, drums, Lilian de Jong, zang en sinds kort heeft Freddy Meijer de oude bassist vervangen. Doxology speelt covers van Normaal tot Metallica en daarnaast ook eigen repertoire.

22 augustus 1989
De jaarlijkse collecte van het Nederlandse Rode Kruis,
afdeling Hengelo Gld, welke werd gehouden gedurende de periode van 22 mei t.e.m, 4 juni j.L, heeft f 7.717,30 opgebracht Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt.

FUCHSIA’S KWEKEN, EEN GROTE HOBBY
Bloemen houden van mensen is een waar gezegde. Voor de heer Elsman aan de Baron v.d. Heijdenlaan uit Wichmond gaat dit zeker op. De fuchsia’s hebben hem zo zeer in de greep, dat er bij hem minstens 600 soorten in de voor- en achtertuin staan. Hij is er in geslaagd een geheel nieuwe fuchsia aan zijn collectie toe te voegen. Via de bloemenveiling werd de nieuwe plant, gedoopt Elsstar, waardig bevonden voor de teelt.

SUBSIDIE EMANCIPATIEWERK 1989
In het kader van de tijdelijke rijksbijdrageregeling ter stimulering van het emancipatiewerk (TKBE) kunnen in de gemeente Hengelo werkzame instellingen c.q. verenigingen subsidie aanvragen wanneer de aktiviteiten voldoen aan de hierna genoemde criteria. Het verwezenlijken van gelijke maatschappelijke posities voor mannen en vrouwen; Het bereiken van structurele veranderingen waardoor belemmeringen en achterstanden voor vrouwen worden opgeheven; Het doorbreken van rolpatronen en van beeldvorming in termen van vrouwelijkheid en mannelijkheid. Als u nog geen aanvraag hebt ingediend en u wenst alsnog voor een subsidie op grond van bovengenoemde regeling in aanmerking te komen, dan dient u hiertoe vóór 15 september 1989 een schriftelijk verzoek bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo Gld., Raadhuisstraat 20, in te dienen met een uitvoerige beschrijving van de aktiviteit(en).

Abbink-Zemmelink

29 augustus 1989
KOETSENDAG IN STAP EN DRAF
Zondag 3 sept. a.s. organiseert In Stap en Draf de 10e Open Dag te Hengelo Gld. Op deze Koetsendag komen weer allerlei aanspanningen aan start, die tevens gejureerd worden voor het nationaal klassement van de NBVAP. Tussen 10.00 en 10.30 uur vindt op „de Hietmaat” te Hengelo Gld de start plaats, waar om plm 12.00 uur de middagpauze zal zijn. Tijdens de middagpauze zal er een optreden zijn van j achthoorngezelschap. Om plm 14.30 uur is er in Keijenborg op het terrein bij de kerk een sherry-stop. De navolgende route is uitgezet: Start „de Hietmaat”, Leliestraat, Bleekstraat, Aaltenseweg, Roessinkweg, Venneweg, Jachtweg, Oude Zelhemseweg, Varsselseweg, sherry-stop, yarsselseweg, Sarinkdijk, Scharfoijk, Kuurloseweg, ,A.binkdijk, Lieferinkweg, Memelinkdijk, Menkhorsterweg, Kreüweg, Slotseeg, Beatrixlaan, de Heurne het Karspel, Beukenlaan, Oude Varsselseweg, Bleek straat, Leliestraat, de Hietmaat pauze plm 12.00 uur Start de Hietmaat, Leliesrtaat, Parkeerplaats, Kamp straat, Zuivelweg, Kastanjelaan, Westerstraat, Kervelseweg, Bruinderinkweg, Banninkstraat, Hogenkampweg, Veermansweg, Steenderenseweg, Branderhorstweg, Uilenesterstraat, Wolsinkweg, Hengelosestraat, Kerkstraat, Koldeweiweg, Past Thuisstraat, sherry-stop., plm 14.30 uur. Past. Thuisstraat, Hengelosestraat, Roggetoren, Zaarbelinkdijk, Berendschotstraat, Banninkstraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat, Hofstraat, Ruurloseweg Spalstraat, Tramstraat, Leliestraat, de Hietmaat.

DAMCLUB HENGELO IN OUD PAPIER
Teneinde de jeugd goed te kunnen opleiden, hetgeen noodzakelijk is voor de continuering van de club, zamelt de damclub Hengelo Gld al geruime tijd oud papier in. Achter woninginrichting „De Spannevogel” staat een container waar u uw oude papier in kunt deponeren. U bent op zo’n manier van enig afval af en u helpt de damclub ermee. Beter kan het niet.

5 september 1989
GRANDIOOS BUURTFEEST IN DUNSBORG
Zaterdag 26 augustus hield de buurtvereniging Dunsborg voor de 4e keer haar buurtfeest. Met stralend weer werden de volksspelen afgewerkt, waaronder het vogelschieten. Na 280 schoten wist Ben Beulink de vogel er af te schieten en zodoende koning van 1989 te worden. De kop werd eraf geschoten door Greet Wissink en de rechtervleugel door Wim Leusink. Henk Beulink knalde de linkervleugel eraf en Jo Beulink de kop. Het eerste schot voor het vogelschieten werd gelost door wethouder van Petersen. ’s Avonds was er in de feesttent een gezellige huldeging en de Dunsborgers kunnen terugzien op een geweldig feest. Het bestuur gaat door met haar aktiviteiten. Zij hebben het plan opgevat om in 1990, tijdens het vijf-jarig bestaan, een reünie voor oud-Dunsborgers te organiseren. Dit zal dan worden gehouden op de laatste zondag van augustus 1990.

TALENTENJACHT OM „GROTE PRIJS VAN HENGELO”
Discotheek Invention vormt het toneel voor de 2e ronde om de Grote Prijs van Hengelo. De organisatie is op 10 maart j.l. van start gegaan met 6 amateurgroepen die hun kunnen individueel konden tonen, waarna zij alle 6 op één avond (halve finale) zich moesten tonen voor een vakkundige jury De groepen die meededen waren: Doxology, Frantic, Covik, Pharaoh, Don’t Ask en Resq. De eerste 3 genoemde bands bleven over om door te gaan naar de finale die op vrijdag 10 november gehouden wordt in de grote zaal van Concordia. Alvorens zij het gigantische podium beklimmen moet iedere band nog een keer spelen in discotheek Invention. Frantic begint op 8 sept., het professionele geluid wordt verzorgd door East Sound uit Zutphen. Vrijdag 22 sept. speelt de Steenderense formatie Covik, met perfecte covers van o.a. Joe Cocker. Als laatste zal de winnaar van de halve finale, Doxology op 6 oktober spelen. Zij kregen de meeste punten omdat zij strak speelden en goede contacten met het publiek hadden Hopenlijk wordt het deze keer een net zo geslaagd muziekfestijn als de eerste ronde van de Grote Prijs Graag tot ziens op vrijdag 8 sept. in Invention.

RESTAURATIE REMIGIUSKERK
De Remigiuskerk in Hengelo Gld. staat in de steigers. Dringend noodzakelijke werkzaamheden, voornamelijk aan de dakkonstruktie, worden op korte termijn reeds voltooid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Hulshof uit Steenderen, gespecialiseerd in restauratiewerken als deze. Ook de architect, W. Kramer uit Amersfoort, is gespecialiseerd in soortgelijke restauraties. Werken als nu aan de Remigiuskerk worden uitgevoerd zijn uiteraard kostbaar, maar gelukkig zeldzaam. De toren, eigendom van de gemeente Hengelo, is recentelijk nog volledig opgeknapt. Met de kerk, eigendom van de kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente te Hengelo Gld., ligt dat wat moeilijker. De subsidiekraan van de overheid druppelt nog slechts. Van een duidelijke geldstroom aan subsidies voor restauraties is geen sprake meer. Een gebouw met een historische waarde zoals de Remigiuskerk moet echter behouden blijven. Daarom is een restauratiecommissie in het leven geroepen om enerzijds de restauratie te begeleiden en anderzijds de nodige middelen te genereren. De commissie staat onder voorzitterschap van de heer F. Politiek en bestaat voorts uit de leden J. H. Beumer, C. Bonenberg en H. B. Ludden.

12 september 1989
LIEFHEBBERS VAN KAARTEN OPGELET
In Hengelo Gld bestaat al enige jaren een kaartclub die bridge speelt. ledere donderdagavond om 19.30 uur wordt er in zaal Michels aan de Spalstraat gespeeld. De club heeft 26 leden, er kunnen echter nog veel leden zich aanmelden. Iedereen die bridge kan spelen is van harte welkom. Er wordt weer gestart op 14 september. Als u graag bridge wil leren spelen, kom dan en geef u op als lid. Er wordt dan een cursus bridge verzorgd. Op welke avond, dan kan naderhand bekeken worden Voor informatie kunt u bellen naar: Annelies Groot Landeweer, tel. 1232 of Angelique Hoefsloot, tel. 2213.

PRIJS IN TOUR DE FRANCE-SPEL
Tijdens de afgelopen Tour de France kon men bij keurslager van Burk te Hengelo Gld, deelnemen aan een spel, waarbij leuke prijzen waren te winnen o.a. een kinderfietsje. Dit kinderfietsje is gevallen op lotnummer 315. Degene met dit nummer kan bij keurslager van Burk zijn prijs afhalen.

Sluiting Besselink Keijenborg

19 september 1989
UIT HET VVV ZOMERPROGRAMMA
Zondag 24 sept. a.s. zijn er weer stockcarraces van de Hengelose modelbouwclub. Aanvang 14.30 uur bij het waaggebouw van de fam. Arendsen aan de Koningsweg 2 te Hengelo Gld. Er zijn demonstraties met radiografisch bestuurbare auto’s en andere vervoermiddelen.

KINDERDAGOPVANG
In de gemeente Hengelo Gld is onlangs een enquête gehouden over kinderdagopvang. De uitslag van deze enquête is dat een kinderdagverblijf opgericht wordt. Een ieder die aan het onderzoek meegewerkt heeft, wordt hartelijk dank gezegd.

GESLAAGD aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen
Met als afstudeerproject een scriptie vervangingsmateriaal voor de zeugenhouderij en een scriptie informatica over expertsysteem slaagde Erik Klein Reesink uit Hengelo Gld aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen na een 7-jarige studie. De studierichting was de veefokkerij. Met dit resultaat behaalde hij de titel landbouwkundig ingenieur.

10 JAAR SPORTHAL „DE KAMP”
In verband met 10 jaar sporthal „de Kamp” wordt op zondag 1 oktober a. s. in deze sporthal een grote zaalsportmanifestatie gehouden. Aan dit sportgebeuren doen alle Hengelose zaalsportverenigingen mee. Een willekeur van takken van sport staan op het programma. Er zijn demonstraties en wedstrijden in o.a. gymnastiek, basketbal, badminton, handbal, korfbal, tafeltennis en volleybal. Bijzonder prettig is dat op elk tijdstip meerdere sporten gelijktijdig zijn te zien. De aktiviteiten zijn van 16.00 tot 20.45 uur. De gezamenlijke Hengelose zaal sport presenteert op zondag 1 oktober een sporthappening met voor elk wat wils. De toegang is gratis.

26 september 1989
GEVRAAGD: UITVINDERS A LA WILLIE WORTEL
In de kinderboekenweek van 4 t.e.m. 14 oktober staat de bibliotheek in het teken van .uitvindingen’ Wat je ook uitvindt, op papier getekend, of liever nog, in elkaar geknutseld, het is allemaal welkom! Tot en met 18 jaar, woonachtig in de gemeente Hengelo, mag je je uitvinding, met vermelding van naam, adres en leeftijd tot uiterlijk 10 oktober inleveren bij de bibliotheek. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en prijsjes worden uitgereikt op dinsdag 17 oktober om plm 19.00 uur in de bibliotheek, door de voorzitter de heer Schreuder. Alle ingeleverde uitvindingen en tekeningen worden tentoongesteld in de bibliotheek van 13 t.e.m. 20 oktober, zodat iedereen in de gemeente Hengelo ze kan komen bekijken.

Hendrik Kelholt kwekerij

3 oktober 1989
AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO
Woensdag 4 oktober a.s. is er weer een schrijfavond. Deze keer gaat het om een man in Brunei (al 26 jaar gevangen), twee jonge mannen in Singapore en een 49-jarige leraar in Equatoriaal Guinee. In „de Bleijke” is gelegenheid om te schrijven van 19.00-20.30 uur. Voorbeeldbrieven liggen klaar.

VISWEDSTRIJD
De jaarlijkse onderlinge viswedstrijd tussen de hengelsportverenigingen HHV uit Hengelo (Gld.) en de Snoekbaars uit Vorden is dit jaar opnieuw in het voordeel van de Vordense vissers beslist. Alhoewel de Hengelo’ers van het totaal van 54.38 meter vis er 30,19 meter in de Berkel wisten te vangen, gaf de uiteindelijke telling van de 10 beste vangsten per vereniging de doorslag in het Vordense voordeel. Na afloop kon HHV voorzitter Hulstijn de volgende individuele prijswinnaars bekend maken: 1. H. Sessink, Vorden 379 cm 2. W. Vruggink, Hengelo 238 cm 3. T. Hofman, Hengelo 237 cm 4. A. Golstein, Vorden 235 cm 5. J. Kei, Hengelo 233 cm 6. G. Wentink, Hengelo 224 cm 7. A. Vruggink, Vorden 221 cm.

10 oktober 1989
SPORTHAPPENING IN DE SPORTHAL
Op 1 oktober j.l. presenteerde de Hengelose zaalsport zich aan het publiek, dit naar aanleiding van het 10 jaar bestaan van de sporthal „de Kamp” Het sportspektakel werd geopend door wethouder Hooman. Dat een sporthal bijdraagt tot een goede ontwikkeling in de binnensport bewees het gevarieerde aanbod van de nu aanwezige zaalsporten in de gemeente. Zo waren er demonstraties en wedstrijden in tafeltennis, korfbal, badminton, handbal, volleybal, basketbal en gymnastiek. Het werd een fijne sportshow, dat op deskundige wijze werd voorzien van informatie door de heer H. Baakman. De publieke belangstelling was zeer groot. Gelet op de vele reakties lijkt het er op, dat een gezamenlijke presentatie door de Hengelose zaalsporten in een sporthappening in het komend jaar een vervolg zal krijgen.

BEJAARDENZANGKOOR „JONG VAN HART” VIERT 20-JARIG BESTAAN
Op woensdag 11 oktober viert het bejaardenzangkoor Jong van Hart haar 20-jarig bestaan in sporthal „de Kamp”. Hoe kwam men tot de oprichting van dit koor? Op een bejaardenbijeenkomst van de UW Hengelo Gld zong een bejaardenkoor uit Warnsveld. Men had eens geprobeerd een bejaardenkoor op te richten, doch dit was niet gelukt . Op die bijeenkomst stonden spontaan het echtpaar Vingerling en de oude koster Lubbers op en deelden mede dat zij de schouders zouden zetten onder de oprichting van een bejaardenzangkoor. Als dirigent werd aangezocht de heer Starink. Met onderbreking van één jaar heeft hij tot op heden het zangkoor geleid. De fase Van „Ik zag twee beren broodjes smeren werd al spoedig verlaten en een meer moeilijker repertoir begonnen. Het zangkoor werkt mee aan bejaardenbijeenkomsten en kerstvieringen. Via de canons zingt men nu al twee- en vierstemmig Ook werd verschillende malen deelgenomen aan concoursen en songfestivals. Diverse prijzen werden in de wacht gesleept en vonden een plaats in de prijzen kast welke hangt in „Ons Huis’ .’ Ondanks deze aktiviteiten is het uiteraard leuk een prijs te winnen, doch de hoofdzaak is het gezellig samenzijn op iedere donderdagmiddag in Ons Huis Het zangfestival zal worden opgeluisterd door enkele UVV-zangkoren uit Gelderland en de „Klepperklumpkes” uit Hengelo Gld. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij de dames Lenselink, tel 1887 en van Petersen, tel. 2436.

Agnet Besselink De Drievetol

Invention

17 oktober 1989
MARATHON „In Stap en Draf”
Op 22 oktober 1989 organiseert de vereniging „In Stap en Draf” wederom een samengestelde menwedstrijd op en rond het terrein „de Hietmaat”. Bijna 40 aanspanningen zullen, verdeeld over 4 rubrieken, strijden voor de beste plaatsen en ook dan zullen ’s avonds de rayonkampioenen weer bekend zijn. De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen en wel: i dressuur, 2 marathon, 3 vaardigheid. De dressuur en vaardigheidsbanen zijn op terrein de Hietmaat. De dressuurproef wordt ’s morgens ver reden, terwijl de vaardigheidsproef ’s middags begint De marathon begint ’s morgens plm 9.00 uur en bestaat uit 3 draf en 2 stap trajecten In het laatste draf traject zijn 6 hindernissen opgenomen, die allemaal op het terrein de Hietmaat te vinden zijn. De totale lengte van de marathon is plm 18 km.

RESTAURATIE REMIGIUSKERK VORDERT
Nog steeds staat de Remigiuskerk in de steigers. De nieuwe leien zijn echter gelegd, zodat de lekkage aan de ene kant van het dak tot het verleden behoort. Goten en afvoerpijpen worden als laatste geplaatst. Een nieuwe tegenvaller is (wat bij de restauratie aan het licht is gekomen), dat op verschillende plaat sen het houtwerk is aangetast door ongedierte als houtworm, boktor en bonte knaagkever. Voor een deugdelijke behandeling daarvan heeft de restauratiecommissie inmiddels offerte aangevraagd. De begin september gestarte akties, onder andere voor de renteloze obligatielening, lopen succesvol. Eind september waren meer dan 120 obligaties uitgegeven en was meer dan f 15.000,— aan giften binnengekomen. Het gestelde doel is echter nog lang niet bereikt. Zij die nog een bijdrage willen leveren of obligaties van f 100,— willen kopen, kunnen dit kenbaar maken door overschrijving op rekeningnummer 3274.62.000 t.n.v. Restauratiecommissie Remigiuskerk met de omschrijving gift of obligaties Veel mensen hebben reeds laten zien bereid te zijn mee te helpen het mooie kerkgebouw voor verval te behoeden. Hopenlijk zullen nog meer mensen dat voorbeeld volgen.

24 oktober 1989
TUINKEURINGEN
Dit jaar zijn in de gemeente Hengelo Gld voor de eerste maal tuinkeuringen gehouden. De prijsuitreiking voor de mooiste tuinen zal plaats vinden op donderdag 9 november a.s. om 20.00 uur in zaal Michels, Spalstraat 45 te Hengelo Gld. Tevens geeft op deze avond tuinbouwleraar Ben Aalderink uit Zelhem voorlichting over het winterklaar maken van de tuin, met o.a. snoeien van heesters en bomen, herfstsnoei en bewerking van rozen Het belooft dus een leerzame avond te worden, waarbij men hoopt veel tuinliefhebbers te mogen begroeten. De toegang is vrij.

HBC KERNGROEP GOED GEKLEED DANKZIJ RIJWIELSPECIALIST
Een nieuw seizoen met vreugde tegemoet zien. Dit dankzij een goede daad van rijwiel- en bromfietsspecialist Reind Zweverink, die de dames en heren van de kerngroep van de badmintonclub HBC in een nieuw tenue stak. De badmintonners van HBC tonen zich op het sportieve vlak van de goede kant. De basis wordt gelegd door goedomlijnde intensieve trainingen in sporthal „de Kamp”. Voorzitter René Beunk kan melding maken dat de vereniging een gezonde groei doormaakt, maar desondanks toch nog leden kan gebruiken.

31 oktober 1989
NU 100 BRUIDSPAREN OP REIS NAAR KRETA
Na de unieke super honeymoon van vorig jaar naar Mallorca, kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven Dit keer gaan 100 bruidsparen met hun fotografen naar Kreta. Het geheel heeft een extra dimensie gekregen. De organisator, Cor Dinius, heeft het initiatief genomen een club op te richten; Club Internationale Bruidsfotografen, kortweg CTB. Slechts 100 fotografen kunnen zich hierbij aansluiten en Ted Buter behoort ook bij dit aantal. Alle bruidsparen die dit jaar bij hem de trouwreportage hebben laten maken, hadden kans om mee te gaan. De gelukkigen die uitgeloot zijn zijn Ina Broek gaarden en Gerard Scheffer uit Baak. Op 28 september gaven ze elkaar het ja-woord in het gemeentehuis van Vorden en die stap heeft hen tot dusver nu ook nog een leuke honeymoon opgeleverd. Bij het horen van de uitslag zeiden ze in ieder geval helemaal uit hun dak te gaan. Hun bruidsboeket op die dag was verzorgd door Harry Kettelarij en hij stelt voor deze reis gratis een zijden boeket ter beschikking. Op hè programma staat onder andere: bezoek aan het paleis van Knossos, een excursie naar het bergdorpje Anogia, een Griekse bruidsfeestavond en een romantische candle-light en fare-well dinerdance. Op zondag 28 oktober zijn de bruidsparen vertrokken Woensdagnacht komen ze weer terug na een hopenlijk voor ieder geslaagde honeymoon.

7 november 1989
OPENING NIEUWE SUPERMARKT VEENENDAAL
Dinsdag 24 okt. was het een spannende en blijde dag voor de direktie en medewerkers Van Veenendaal Supermarkt te Hengelo Gld. Op deze dag ging de lang gekoesterde wens, de opening van een nieuwe en grotere supermarkt in Hengelo Gld, in vervulling De prachtige supermarkt verrees in korte tijd op het terrein van de voormalige zuivelfabriek aan de Spalstraat te Hengelo Gld, daartoe aangekocht door Veenendaal Supermarkten BV. In deze winkel kan de klant beter uit de voeten en is het assortiment aanzienlijk uitgebreid Zie verder De Reclame.

Achterhoeks Vocaal Kwartet

14 november 1989
MEER BEWEGEN VOOR DAMES EN HEREN BOVEN DE 50 JAAR
Sport beoefenen is een van de belangrijkste middelen om zo lang mogelijk lichamelijk en daardoor ook geestelijk fit te blijven. Een geregelde en verantwoorde lichaamsinspanning komt uw lichaam ten goede, u kunt meer en langer allerlei dingen doen. Daarom is de gymnastiekvereniging „ACHILLES” gestart met gymnastiek en spel. op recreatieve wijze, voor dames en heren boven de 50 jaar. De lessen worden gegeven op donderdagmorgen om 10.30 uur in sporthal „de Kamp”. Inlichtingen kunt u verkrijgen in de sporthal of bij mevr. Nettie Besselink, voorzitster, tel 1215 of mevr. Alie Dinkel man, secretaresse, tel. 2030.

MIAMI VICE IN DE HENGELOSE MAIS
Na lang wachten is het bijna zover. De makers van de film Miami Vice in de Hengelose mais, hebben zich de hele zomer enorm ingezet om een zo goed mogelijk eindprodukt af te leveren. De montage van de film en het verzorgen van het geluid namen erg veel tijd in beslag en aangezien dit uitsluitend in de vrije uren na het werk gedaan moest worden, moest er wel wat geduld opgebracht worden. In de afgelopen maanden is men vanuit heel Nederland benaderd, wanneer de film eindelijk eens kwam. Welnu in januari 1990 zal de film zijn landelijke première beleven en wel in Hengelo Gld, waar anders. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het eindprodukt en het Hamove filmteam is zelf erg tevreden met het resultaat. Er komt ongetwijfeld nog nader bericht.

Dominee de Vries

Wolters Boekhandel

21 november 1989
CRESCENDO KOMT MET EERSTE PRIJS NAAR HUIS
Na een gedegen voorbereiding ging de chr. muziekvereniging Crescendo uit Hengelo Gld, vol goede moed naar het concours van de Gelderse muziekbond in Harderwijk. In het cultureel centrum werden uitgevoerd het keuzewerk „Ensenada” en het verplichte werk „Scottish Rhapsody”. Door een drietal juryleden, bestaande uit de heren Piebe Bakker, Willy Hautvast en Rob Goorhuis, werden de uitvoeringen resp. beoordeeld met 147,5 punt en 141,5 punt, totaal 289, goed voor een Ie prijs Zowel Voor de muzikanten als dirigent Hans Kraxner een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan. Na de deelname aan het concours keerde het gezelschap welgemoed per bus naar Hengelo Gld terug, waar in „Ons Huis” nog gezellig werd nagepraat over het behaalde resultaat.

29 november 1989

SCHOOLDAMTOURNOOI IN HENGELO GLDNOG STEEDS GEWILD OBJECT (met foto) Bij de opening van het jaarlijkse schooldamtournooi dat gehouden wordt in het documentatiecentrum van Ds Piersonschool, merkte wethouder Hooman op, dat de damclub Hengelo en competitieleider J. Heijink al jaren achtereen een goede organisatie hebben gepresenteerd. Competitieleider Heijink is zelf enorm verknocht aan het damspel Tot in de puntjes heeft hij de zaken bij het jaarlijkse tournooi geregeld. Het was de laatste maal in functie dat wethouder Hooman het tournooi opende want na de verkiezingen van 1990 keert hij niet terug in de raad. Zijn opmerking dat niet alleen de Haarlemse zet, waarover de jeugd veel sprak, maar ook de Hengelose zet belangrijk is, want dit leidt tenslotte naar een overwinning. De ervaren dammertjes lieten zich meteen gelden want na een paar minuten veegden zij de tegenstander van het bord. Als men ziet met welk een overtuiging de jongens en meisjes aan het bord zitten, doet vermoeden dat daaruit goede aspirant-leden voor DCH kunnen voortkomen. Voor voorzitter Luimes en competitieleider Heijink een prettig gegeven, want aanwas is en blijft noodzakelijk. Aan het schooldamtournooi nemen leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Hengelo Gld deel. Dammen blijkt nog steeds aan te slaan bij de jeugd.

AKTIE MAX TAILLEUR STICHTING
Op donderdag 30 november wordt voor de Stichting Max Tailleur weer kleding opgehaald. Er komt een wagen langs en men wordt verzoent de kleding tijdig klaar te zetten. Is men het vergeten of is de wagen niet langs gekomen, dan kan men bellen naar de heer Pastoors te Gaanderen, tel. 08^50-20/56 of de heer J. Tijdink, tel. 05753-3044.

VS Markt

5 december 1989

GERRIT JANSEN ZONG 60 JAAR LANG UIT VOLLE BORST
Met plezier deelnemen aan de repetities en meezingen in het kerkkoor van de St Willibrordusparochie te Hengelo Gld, bezorgde Gerrit Jansen (Wilhelminalaan) grote levensvreugde. Daarbij gevoegd zijn onverzadigbare humor, ziedaar een gegeven om steeds maar weer de moed er in te houden. Voor zijn verdiensten werd „Gert van Piet”, zoals hij in de volksmond beter bekend is, onderscheiden met de eremedaille en oorkonde van de Gregoriusvereniging. Dit kwam als een verrassing voor de 80-jarige koorzanger, tijdens de jaarlijkse St Ceciliaviering, wat plaats vond in zaal Leemreis. Diverse pastores en dirigenten heeft Gerrit Jansen in zijn zangersloopbaan meegemaakt en door vele contacten rijke levenservaring opgedaan. Nog een laatste maal, begeleid door organist Jan Tijdink, zong Gerrit Jansen uit volle borst mee, daarbij geassisteerd door pastoor Lammers.

KON. HARM. CONCORDIA IN DE PRIJZEN
Voor dirigent Jules Hendriks en de muzikanten van de Kon. Harm. Concordia uit Hengelo Gld, was de deelname aan het concertconcours in de Stadsschouwburg te Den Bosch, niet zonder resultaat. Voor het verplichtewerk Fantasia Venetiana behaalde men 147 punten en voor het keuzewerk Four Contrats for wind 144 punten. Dat betekende een 1e prijs in de afdeling Uitmuntendheid. Zowaar een mooi resultaat voor een korps dat terug op weg is naar omhoog. Na de terugkeer in Hengelo Gld liet men zich de boerenkool met worst dan ook zeer goed smaken.

12 december 1989
VLUCHTELINGEN, MOGEN ZE EVEN
Een bescheiden vraag die vluchtelingen zelf niet kunnen stellen. Ze moesten wel. Weg uit hun land waar ze hun leven niet meer zeker waren. Omdat ze lid waren van een vakbond, of van een kritische politieke partij. Omdat hun godsdienst niet was toegestaan. Omdat ze hun mond hebben opengedaan om te protesteren tegen onrecht. Ze zijn gevlucht uit angst om nog eens opgepakt en gevangen gezet te worden, angst dat hun kinderen en volgende slachtoffers zullen zijn. Daarom komen ze naar Nederland. Althans een heel klein deel van de vele miljoenen vluchtelingen. Hier moet ruimte voor hen zijn. Om tot rust te komen. Om zonder angst veilig te kunnen bestaan. Iedereen die gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land van oorsprong op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politiek overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, is volgens het vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 een vluchteling en heeft daarom recht op bescherming. Een asielzoeker geeft te kennen in zijn land om één van bovengenoemde redenen vervolgd te worden en doet daarom een beroep op het asielrecht. Elk asielverzoek wordt individueel door het Ministerie van Justitie beoordeeld. Zie verder De Reclame.

SPEELGOEDBEURS
Onlangs is er een speelgoedbeurs gehouden. Deze werd georganiseerd door de Speel-o-theek Dribbel In i.o. te Hengelo Gld. De belangstelling was enorm. Meer dan 150 personen hebben de beurs bezocht. Er was veel speelgoed in gebracht van skelter tot speelgoedbeestje. De bedoeling is om volgend jaar de 2e zaterdag van november de beurs opnieuw te organiseren. Tijdens deze beurs kwamen veel vragen wanneer de speel-o-theek zal gaan draaien. Dit is echter afhankelijk van de geschikte ruimte waar men nog driftig naar op zoek is. Mensen die overtollig speelgoed in huis hebben, kunnen dit altijd inleveren via de kontaktpersoon: Jan Jansen, Keijenborgseweg 31, Velswijk, tel. 08344-690.

Henk Buunk G.T.W.

19 december 1989
TENTOONSTELLING VAN OUDE KERKELIJKE KUNST IN VIERAKKER
De Sint Willibrordusparochie te Vierakker zal op 2e Kerstdag een tentoonstelling houden van alle kerkelijke benodigheden uit de laatste eeuwen welke bewaard zijn gebleven, maar die al jaren niet meer gebruikt worden. Veel mooie kleding in alle liturgische kleuren, waaronder veel handwerk, voorwerpen die gebruikt werden bij bijzondere gelegenheden als processies, jubilea e.d. zullen in de kerk te zien zijn. Foto’s, dia’s en ander materiaal dat bewaard gebleven is vanaf de stichting, zullen tentoongesteld worden in het naastgelegen Ludgerusgebouw. Daar is dan ook gelegenheid om eventueel een consumptie te gebruiken. De tentoonstelling wordt gehouden in het teken van de restauratie en is geopend van 14.00 tot 17.00 uur. in het kader van de restauratie zal van de bezoekers een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Tevens is het een mooie gelegenheid om onze kerk, bijna 120 jaar oud, te bezichtigen. Aan de hand van een aantal vragen wordt u dat gemakkelijker gemaakt Ook kinderen kunnen op die manier deze kerk goed bekijken.

28 december 1989

HKM scoort goed bij het kopend publiek
Slotavond met extra prijzen afsluiting van geslaagde St Nicolaas-aktie. De spanning bleef er een paar weken goed in. Wie zou er in slagen de begeerde hoofdprijs, bestaande uit een magnetron, te winnen in de St Nicolaas-aktie van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging. Nadat al honderden HKM-waardebonnen en vier vleespakketten waren uitgeloot, volgde er een slotavond in zaal Concordia, waar een 30-tal gelukkigen die waren uitgeloot uit de zeer grote berg inzendingen aan opplakvellen, in spanning moesten afwachten wie er tenslotte met de hoofdprijs naar huis zou gaan. De winnaar werd de heer A. Mullink, Bronkhorsterstraat te Keijenborg. ledere kanshebber van deze slotavond ging met een goede prijs naar huis, bestaande uit waardebonnen van ondernemers uit Hengelo en Keijenborg. Uit onderzoekingen over de geheel aktie is gebleken dat Hengelo en Keijenborg als koopcentrum goed in trek waren, ook mede gezien t.o.v. van 1988. Gegroeid uit een veelvuldig verzoek van de ondernemers in de voorbijgaande jaren, heeft de HKM ook een aktie gestart rond de Kerstdagen. Inmiddels zijn er al diverse goede inzendingen beloond met een fles wijn. Bovendien maken deze personen ook kans op het winnen van een midi-set. De inlevertermijn van de opplakvellen is verlengd t.e.m. met zaterdag 30 dec. a.s.

H.J. Buunk koninklijke onderscheiding GTW

ROOKVERBODEN IN OPENBARE GEBOUWEN
Ingaande 1 januari 1990 zal een wettelijk rookverbod van kracht worden in de voor het publiek toegankelijke ruimten van het gemeentehuis. De verplichting tot het instellen van rookverboden bestaat ingevolge de Tabakswet. Doelstelling is om de niet-roker te beschermen tegen tabaksrook en uiteraard om het roken te beperken. De rookverboden moeten ook worden ingesteld voor de ruimten in beheer bij instellingen op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en het sociaal-cultureel werk, alsmede voor inrichtingen op het terrein van de sport en voorts de basisscholen.